Skip to main content
Skip header

Research and Development are integral to the activities at VŠB-TUO. Our focus on applied research and close cooperation with industry informs the teaching activities at the University, ensuring relevance in a dynamic international scientific environment. The fact that we are one of the most successful universities in the utilization of European structural funds focused on research is not a coincidence. We are utilizing our excellent position in six areas to develop science and research for the future through the Centre of Excellence IT for Innovations, and other top centres.

The strategy of science and research is based on six poles of excellence where we currently excel, and/or have the potential to excel in the future:

  • Raw materials, energy and environmental science
  • Computational sciences and information technologies
  • New materials, structures and technologies
  • Modern engineering
  • Safety technologies
  • Modelling of economic and financial processes

Patent, utility model, registered design

FOJTÍK, David, Milan MIHOLA, Jiří CZEBE, Petr PODEŠVA and Jan GEBAUER. Method of Non-Contact Scanning of Profiles of Rotating Objects and Evaluation of Their External Dimensions. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2023. [Detail]
VEČEŘ, Marek, Kamil WICHTERLE, Petr STAVÁREK, Kristýna STERNADELOVÁ and Jiří HAJNYŠ. Míchadlo léčiv. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2023. [Detail]
BEIER, Andrea, Marek PAGÁČ and Marek SADÍLEK. Lopatka, zejména proudového leteckého motoru. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2023. [Detail]
DVORSKÝ, Richard, Ladislav SVOBODA, Marek PAGÁČ and Jiří BEDNÁŘ. Způsob permanentní dekontaminace povrchu vzduchového filtru fotokatalytickou deaktivací biologických agens. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2023. [Detail]
ŠOTOLA, Martin, Pavel MARŠÁLEK and David RYBANSKÝ. Topologicky optimalizovaný segment mechanického vklíněnce s bionickými prvky. 2023. [Detail]
RADNÍK, Aleš, Vojtěch KLADÍVKO, Mário BALCO, Stanislav HONUS and Martin PEŠEK. Řízený měnič napětí. 2023. [Detail]
HONUS, Stanislav, Mário BALCO, Roman LUKEŠ, Jaromír GADULA, Martin PEŠEK, Václav KLEIN, Marek ODSTRČIL and Petr ŠEBESTA. Palivová soustava pro distribuci plynné směsi a vodíku. 2023. [Detail]
ČERNÝ, Otakar and Stanislav HONUS. Přečerpávací elektrárna pro přečerpávání mezi základní a plovoucí nádrží. 2023. [Detail]
ČERNÝ, Otakar and Stanislav HONUS. Přečerpávací elektrárna se stabilními nádržemi. 2023. [Detail]
ČERNÝ, Otakar, Stanislav HONUS, Mário BALCO, Jaromír GADULA, Roman LUKEŠ, Vít KŘIVÝ and David MIKOLÁŠEK. Model přečerpávací elektrárny. 2023. [Detail]
ŠMÍDA, Zdeněk, Stanislav HONUS, Marek JADLOVEC and Jan VÝTISK. Plynový ejektor. Ostrava: Vysoká škola bánská - Technická univerzita Ostrava, 2022. [Detail]
MACHAČ, Jiří, Milan MAJER, Jiří FRIES, Jiří PODEŠVA, Kamil FOJTÁŠEK and Tomáš POLÁŠEK. Polohovací zařízení s využitím valivých elementů na posuvné nakloněné rovině. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2022. [Detail]
JANČAR, Lukáš, Jiří STRUŽ, Marek PAGÁČ, Jana KUKUTSCHOVÁ, Ladislav SVOBODA, Jiří BEDNÁŘ and Richard DVORSKÝ. Adaptabilní polomaska. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2022. [Detail]
BRÁZDA, Robert, Aleš SLÍVA, Marek BROULÍK, Karel BŘEMEK and Martin DVOŘÁK. Separátor aditivního materiálu pro 3D tisk. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2022. [Detail]
BRÁZDA, Robert, Aleš SLÍVA, Marek BROULÍK, Karel BŘEMEK and Martin DVOŘÁK. Zařízení pro zvýšení účinnosti třídicí plochy síta. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2022. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Robert BRÁZDA, Marek BROULÍK, Karel BŘEMEK and Martin DVOŘÁK. Linka pro úpravu aditivního materiálu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2022. [Detail]
GRUSHKO, Stefan and Strejček RADIM. Kloub se dvěma stupni volnosti pro použití v exoskeletech a rehabilitačních zařízeních. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2022. [Detail]
HALAMA, Martin, Marek FOLWAREČNÝ, Petr WALDER, Dušan ŠELONG, Jan HAJNÝ, Lukáš KAŇA, Michal DARDA, Zdeněk MACHÁČEK, Stefan GRUSHKO, Jaromír KONEČNÝ, Petr BEREMLIJSKI, Michaela BAILOVÁ and Jiří KOZIOREK. Zařízení k měření přesné geometrie objektu v prostoru pomocí robotického ramene. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2022. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Rostislav ZABYSTRZAN, Jindřich WDOWKA and Jiří ŠVEC. Zařízení pro zušlechťování kovů a jejich slitin extrémní plastickou deformací. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2022. [Detail]
POLOK, Aleš, Radim HERCÍK, Jiří KOZIOREK, Martin MIKOLAJEK, Miroslav SCHNEIDER, David VALA, Václav KRYS, Michal VOCETKA and Jakub MLOTEK. Technologická linka pro automatickou montáž pryžových dílů na kovové díly. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2022. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Rostislav ZABYSTRZAN, Jindřich WDOWKA and Jiří ŠVEC. Tvářecí zařízení pro zušlechťování kovů a jejich slitin extrémní plastickou deformací. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2022. [Detail]
BRÁZDA, Robert, Aleš SLÍVA, Petr GÜNTHER, Aleš PROCHÁZKA, Tomáš BORA, Aleš ZAHRADNÍK and František ŽILKA. Device Comprising Autonomous System Providing Analysis and Flow of Bulk Material. Rijswijk: European patent office, 2022. [Detail]
ČERNÝ, Otakar and Stanislav HONUS. Způsob provádění kompresního cyklu a zubový nebo šroubový kompresor k provádění tohoto způsobu. 2022. [Detail]
MAJER, Milan, Jiří MACHAČ, Jiří FRIES, Jiří PODEŠVA, Kamil FOJTÁŠEK and Tomáš POLÁŠEK. Polohovací zařízení s použitím teleskopického lineárního vedení na posuvné nakloněné rovině. 2022. [Detail]
HONUS, Stanislav and Otakar ČERNÝ. Přečerpávací elektrárna s horní a dolní nádrží v plovoucí nádrži. 2022. [Detail]
ČERNÝ, Otakar and Stanislav HONUS. Přečerpávací elektrárna pro přečerpávání mezi základní a plovoucí nádrží. 2022. [Detail]
HONUS, Stanislav and Otakar ČERNÝ. Zařízení pro zkoušení tlakových nádob. 2022. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Fixační zařízení manipulačních jednotek. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2021. [Detail]
BRÁZDA, Robert, Aleš SLÍVA, Marek BROULÍK, Karel BŘEMEK and Martin DVOŘÁK. Zařízení pro zvýšení účinnosti třídicí plochy síta. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2021. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír and Petr NOVÁK. Způsob odlišení suché a mokré vozovky. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2021. [Detail]
KOLÁŘ, Václav, Michal HLADÍK, Vítězslav STÝSKALA, Karel FRYDRÝŠEK and Tomáš HALO. Samonavíjecí zařízení hadiček. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2021. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Robert BRÁZDA, Karel BŘEMEK, Marek BROULÍK and Martin DVOŘÁK. Separační linka aditivního materiálu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2021. [Detail]
PAGÁČ, Marek, Richard DVORSKÝ, Lukáš JANČAR, Ladislav SVOBODA, Jiří BEDNÁŘ and Jan JANSA. Adaptabilní polomaska. 2021. [Detail]
ČECH, Bohumír, Zbyszek SZELIGA, Pavel DVOŘÁK and Radim FOJTŮ. Rekuperační šnekový výměník tepla, zejména pro sypké materiály. 2021. [Detail]
ČERNÝ, Otakar and Stanislav HONUS. Způsob stanovení spotřeby energie na vytápění nebo chlazení. 2021. [Detail]
ČERNÝ, Otakar and Stanislav HONUS. Systém pro měření spotřeby energie. 2021. [Detail]
ČERNÝ, Otakar and Stanislav HONUS. Zařízení k využívání odpadního tepla z kompresoru pro výrobu elektřiny. 2021. [Detail]
FOJTÍK, David, Milan MIHOLA, Jiří CZEBE, Petr PODEŠVA and Jan GEBAUER. Způsob bezkontaktního nasnímání profilů rotačních objektů a vyhodnocení jejich vnějších rozměrů a zařízení k provádění způsobu. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]
VILIMEC, Ladislav and Jaroslav KONVIČKA. Horkovodní akumulátor s elektrickým ohřevem. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Jaroslav KONVIČKA and Stanislav HONUS. Způsob výroby páry v kogenerační jednotce a zařízení k provádění tohoto způsobu. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Aretační brzda parkovacích palet. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2020. [Detail]
VAŇURA, Lubomír and Pavel DRESLER. Zařízení k zalesňování s využitím leteckého prostředku. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2020. [Detail]
MĚSÍČEK, Jakub, Lukáš JANČAR, Marek PAGÁČ, Jana PETRŮ, Jiří HAJNYŠ and Jan JANSA. Buněčná mikroprutová struktura. Praha: ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ, 2020. [Detail]
ČERNÝ, Otakar and Stanislav HONUS. Způsob provádění kompresního cyklu a kompresor k provádění tohoto způsobu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Robert BRÁZDA, Marek BROULÍK, Karel BŘEMEK and Martin DVOŘÁK. Linka pro úpravu aditivního materiálu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Jaroslav KONVIČKA and Stanislav HONUS. Parní kotel pro spalování odpadů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
ČERNÝ, Otakar and Stanislav HONUS. Zubový kompresor s novým způsobem komprese. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
ČERNÝ, Otakar and Stanislav HONUS. Šroubový kompresor s novým způsobem komprese. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír and Václav KRYS. Kolo pro pohyb po schodech. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
ŠMIRAUS, Jakub, Michal RICHTÁŘ, Jana MÍKOVÁ and Radim HALAMA. Device for changing suspension geometry of a vehicle. 2020. [Detail]
ČERNÝ, Otakar and Stanislav HONUS. Kompresor. 2020. [Detail]
FOJTÍK, David, Petr PODEŠVA, Miroslav MAHDAL, Jan GEBAUER and Milan MIHOLA. Měřící sestava pro průběžné vyhodnocování kvality svarů při robotickém svařování. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2019. [Detail]
FOJTÍK, David, Milan MIHOLA, Jiří CZEBE, Petr PODEŠVA and Jan GEBAUER. Měřicí zařízení pro bezkontaktní nasnímání profilů rotačních objektů a vyhodnocení jejich vnějších rozměrů. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2019. [Detail]
FOJTÍK, David, Milan MIHOLA, Petr PODEŠVA and Petr ČERŇAVA. Způsob bezkontaktního měření tlouštěk stěn rotačních skořepin křivkového profilu s plovoucí tloušťkou a zařízení k provádění tohoto způsobu. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2019. [Detail]
FOJTÍK, David, Milan MIHOLA, Petr PODEŠVA, Miroslav HRABOVSKÝ, Georgi IVANOV and Petr ČERŇAVA. Scanning Device And Method For Measurement And Analysis Of Circular Holes In Transparent Liquids In Ionizing Radiation Environment. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2019. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Zařízení ke stanovení součinitele adheze. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, fakulta strojní, 2019. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Zařízení k detekci adheze na mezi prokluzu. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, fakulta strojní, 2019. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Jaroslav KONVIČKA and Ondřej ŠTUKAVEC. Nádrž pro oddělené skladování tekutin. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Jaroslav KONVIČKA and Kamil KOLARČÍK. Zařízení pro využití kompresního tepla. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
VILIMEC, Ladislav and Jaroslav KONVIČKA. Zařízení pro výrobu elektřiny s využitím akumulace médií. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Zařízení pro snímání osových sil v lanech. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2019. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Stabilizační přesyp dopravníku a jeho části. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2019. [Detail]
BRÁZDA, Robert, Zdeněk PORUBA and Lukáš TICHÝ. Měřící zařízení partikulárních látek. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
BRÁZDA, Robert, Zdeněk PORUBA and Lukáš TICHÝ. Měřicí zařízení partikulárních látek. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
FRIES, Jiří, Petr NENIČKA and Lukáš KUDRNA. Ohýbaný sendvičový díl. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
SLÍVA, Aleš and Adam KUBÍNEK. Zařízení pro úpravu materiálu kuželovým drtičem. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Vladimír MENŠIKOV, Zdeněk PĚNIČKA, René SIOSTRZONEK, Daniela FONIOKOVÁ, Lenka KOLDOVÁ and Ivana ŠAJDLEROVÁ. Způsob aplikace vodou ředitelného laku na výrobek z neželezného kovu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Jaroslav KONVIČKA and Stanislav HONUS. Kogenerační jednotka se spalovacím kotlem a parní turbínou. 2019. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Jaroslav KONVIČKA and Stanislav HONUS. Parní kotel pro spalování odpadů. 2019. [Detail]
JADLOVEC, Marek and Stanislav HONUS. Zařízení pro výzkum spalování alternativních pevných paliv. 2019. [Detail]
PETRŮ, Jana, Ivan MRKVICA, Tomáš ZLÁMAL, Robert ČEP and Marek PAGÁČ. Mobile device for cooling of machine tools with exhaustion and filtration of oil mist. Rijswijk: European patent office, 2019. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Robert BRÁZDA, Petr GÜNTHER, Aleš PROCHÁZKA, Tomáš BORA, Rostislav KAŠNÝ, Aleš ZAHRADNÍK and František ŽILKA. DEVICE FOR SENSING MECHANICAL-PHYSICAL AND OPTICAL PROPERTIES OF BULK SOLIDS. Rijswijk: European patent office, 2019. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Jana PETRŮ, Tomáš ZLÁMAL, Robert ČEP and Marek PAGÁČ. Clamping device for the supply of process liquids to drill body. Rijswijk: European patent office, 2019. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Bohumír ČECH and Pavel DVOŘÁK. Rekuperační deskový výměník tepla. 2019. [Detail]
TŮMA, Jiří, Jiří ŠIMEK, Miroslav MAHDAL, Jaromír ŠKUTA, Pavel ŠURÁNEK, Renata WAGNEROVÁ and Vladimír STARÝ. A Method of Active Control of Slide Bearing Vibrations Using the Piezo Actuator and a Device for Performing Thereof. 2019. [Detail]
KOZDERA, Michal. Kluzné ložisko s regulačním prvkem. 2019. [Detail]
FRISCHER, Robert, Miroslav MAHDAL, Jiří DAVID and Zora KOŠTIALOVÁ JANČÍKOVÁ. Sposob prapínania záťaže na transformátore a zapojenie transformátora na uskutečňovanie tohto sposobu. 2019. [Detail]
BRÁZDA, Robert, Zdeněk PORUBA and Lukáš TICHÝ. Zařízení pro analýzu vybraných vlastností partikulárních látek. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2018. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Stabilizační přesyp. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2018. [Detail]
SASSMANOVÁ, Veronika and Petr PAVLÍK. Experimentální jednotka pro pyrolytické zpracování organického materiálu. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. [Detail]
PAVLÍK, Petr, Veronika SASSMANOVÁ and Jan KIELAR. Realizace měření hmotnostního úbytku pro experimentální jednotku pro rozklad organického materiálu. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. [Detail]
VILIMEC, Ladislav and Jaroslav KONVIČKA. Zařízení pro výrobu elektřiny a tepla s akumulací médií. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2018. [Detail]
MOLCHANOV, Oleksandr, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, František HOPAN, Jan KOLONIČNÝ and Tadeáš OCHODEK. Uspořádání cyklonového odlučovače prachu ze spalin kotlů. Ostrava: VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2018. [Detail]
MOLCHANOV, Oleksandr, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, František HOPAN, Jan KOLONIČNÝ and Tadeáš OCHODEK. Zařízení integrovaného elektrostatického odprašování spalin kotlů malého výkonu na tuhá paliva. Ostrava: VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2018. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Stabilizační přesyp. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2018. [Detail]
HRUŠKA, Tomáš, Anna PLCHOVÁ and Petr NENIČKA. Krbová kamna. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2018. [Detail]
SLÍVA, Aleš and Jiří SKLENÁŘ. Kulový mlýn s fluidizačním zařízením. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
BRÁZDA, Robert, Aleš SLÍVA, Petr GÜNTHER, Aleš PROCHÁZKA, Tomáš BORA, Aleš ZAHRADNÍK and František ŽILKA. Zařízení zahrnující autonomní systém zajišťující analýzu a tok sypké hmoty. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
BRÁZDA, Robert, Zdeněk PORUBA and Lukáš TICHÝ. Zařízení pro analýzu vybraných vlastností partikulárních látek. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
UČEŇ, Oldřich, Karel FRYDRÝŠEK, Tomáš KUBÍN, Leopold PLEVA and Luboš ŽILKA. Zevní fixátor pro stabilizaci kostních zlomenin nebo napravování tvarových deformit kostí lidí a zvířat a způsob jištění jeho tyčí. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
PAGÁČ, Marek, Lukáš JANČAR, Jakub MĚSÍČEK, Petr ŠTEFEK and Jana PETRŮ. Topologicky optimalizovaný ocelový rám s bionickými prvky a kompozitními trubkami. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Jaroslav KONVIČKA and Kamil KOLARČÍK. Zařízení pro využití kompresního tepla. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví ČR, 2018. [Detail]
VILIMEC, Ladislav and Jaroslav KONVIČKA. Zařízení pro výrobu elektřiny s využitím akumulace médií. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví ČR, 2018. [Detail]
VILIMEC, Ladislav and Jaroslav KONVIČKA. Zařízení pro výrobu elektřiny a tepla s akumulací médií. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví ČR, 2018. [Detail]
MAREČEK, Šimon, Zdeněk NOGA and Václav SLÁDEČEK. Chladící zařízení pro rehabilitaci koňských končetin. 2018. [Detail]
BAJER, Ondřej, Zdeněk NOGA and Václav SLÁDEČEK. Chladicí zařízení pro léčbu koňských končetin. 2018. [Detail]
BŘEZÍK, Martin, Zdeněk NOGA and Václav SLÁDEČEK. Univerzální zařízení pro lokální aplikaci hypotermie na oblasti zejména kolenního kloubu. 2018. [Detail]
FRIES, Jiří and Ondřej OBDRŽÁLEK. Dutý přímočarý hydromotor pro aplikaci na ukotvený dlouhý prizmatický prvek. 2018. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Teleskopická ochranná prahová deska. 2018. [Detail]
FOJTÍK, David and Petr ČERŇAVA. Sposob Beskontaktnogo Izmerenija Naružnych Razmerov Poperečnych Sečenij Metallurgičeskogo Steržneobraznogo Izdelija I Modulnaja Rama Dlja Ego Osuščestvlenija. 2018. [Detail]
FRISCHER, Robert, Miroslav MAHDAL, Jiří DAVID and Zora KOŠTIALOVÁ JANČÍKOVÁ. A method of the transformer load switching the transformer for carrying out the method. 2018. [Detail]
TŮMA, Jiří, Zdeněk DEJL, Vladimír MORAVEC and Lubomír SMUTNÝ. Způsob měření chyby ozubeného převodu. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2017. [Detail]
TŮMA, Jiří, Zdeněk DEJL, Vladimír MORAVEC and Lubomír SMUTNÝ. Způsob měření chyby převodu ozubeného soukolí. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2017. [Detail]
TŮMA, Jiří, Zdeněk DEJL, Vladimír MORAVEC and Lubomír SMUTNÝ. Způsob měření chyby ozubeného převodu. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2017. [Detail]
TŮMA, Jiří, Zdeněk DEJL, Vladimír MORAVEC and Lubomír SMUTNÝ. Způsob měření chyby převodu ozubeného soukolí. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2017. [Detail]
SADÍLEK, Marek and Adam HRABOVSKÝ. Ergonomické CAD/CAM polohovací zařízení. Ostrava: VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2017. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Robert BRÁZDA and Jiří BOBOK. Vyrovnávač tahů v nosných lanech výtahů. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2017. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Nástěnný jeřáb. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2017. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Sloupový jeřáb. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2017. [Detail]
JANÍČEK, Lukáš and Zdeněk NOGA. Univerzální zařízení pro aplikaci lokální hypotermie na oblasti kloubů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Karel BOROVEC, Tomáš BLEJCHAŘ and Pavel FRIEDEL. Chlazená sonda s rozprašovací tryskou pro dávkování reakčního činidla. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
KUDRNA, Lukáš, Jiří FRIES and Oldřich UČEŇ. Univerzální otočná podpěra pro ocelové profily. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Dagmar JUCHELKOVÁ and Helena RACLAVSKÁ. Vzorkovací zařízení pro odběr vzorků pevných částic a organického uhlíku ze spalovacího zařízení. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
HORŇÁČEK, Lukáš, Kristýna KUTIOVÁ and Pavel DRESLER. Distanční nosič brzdového kotouče. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Karel BOROVEC, Tomáš BLEJCHAŘ and Pavel FRIEDEL. Chlazená sonda s rozprašovací tryskou pro dávkování reakčního činidla. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Jaroslav KONVIČKA and Kamil KOLARČÍK. Zařízení pro využití kompresního tepla. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví ČR, 2017. [Detail]
HLAVÁČKOVÁ, Milada, Miroslav HENŽEL, Marek PENHAKER, Jiří PROKOP and Jiří PODEŠVA. Přístroj pro měření a záznam charakteristik tuhosti tkání. Úřad průmyslového vlastníctví2017. [Detail]
GEBAUER, Marek and Zbyněk LORENČUK. Axiálně a radiálně chlazený brzdový kotouč s krytem. Korea: Korean Intellectual Property Office, 2017. [Detail]
FRISCHER, Robert, Miroslav MAHDAL, Jiří DAVID and Zora KOŠTIALOVÁ JANČÍKOVÁ. Způsob přepínání zátěže u transformátoru a zapojení transformátoru k provádění tohoto způsobu. 2017. [Detail]
FOJTÍK, David, Milan MIHOLA, Petr PODEŠVA, Miroslav HRABOVSKÝ, Georgi IVANOV and Petr ČERŇAVA. Snímací zařízení pro zjišťování tvaru a rozměrů otvorů objektu v průhledném radioaktivním prostředí. 2017. [Detail]
FOJTÍK, David, Milan MIHOLA, Petr PODEŠVA and Petr ČERŇAVA. Zařízení k provádění měření tlouštěk stěn rotačních skořepin křivkového profilu s plovoucí tloušťkou. 2017. [Detail]
NOSKIEVIČ, Petr, František VESELÝ, Miroslav MAHDAL, Adam BUREČEK, Josef DOBEŠ and Martin VESELÝ. Uspořádání přímočarého hydraulického motoru. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
NOGA, Zdeněk and František TOMEČEK. Zařízení pro aplikaci hypotermie. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
NOSKIEVIČ, Petr, František VESELÝ, Miroslav MAHDAL, Adam BUREČEK, Josef DOBEŠ and Martin VESELÝ. Uspořádání přímočarého hydraulického motoru. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
BOBOK, Jiří and Leopold HRABOVSKÝ. Mobilní hydraulický vyrovnávač tahu. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2016. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold and Jiří BOBOK. Zařízení pro detekci tahových sil. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2016. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold and Jiří BOBOK. Mobilní mechanický vyrovnávač tahu. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2016. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Robert BRÁZDA, Tomáš MLČÁK and Jiří BOBOK. Vyrovnávač tahů v nosných lanech výtahů. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2016. [Detail]
MRÁZEK, Jan, Leopold HRABOVSKÝ and Jiří ZEGZULKA. Konstrukce šachty a kabiny výtahu. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2016. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold and Vojtěch ŽIŽKA. Zdvíhací zařízení s polypovým drapákem. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2016. [Detail]
FLEGR, Filip, Anna PLCHOVÁ and Petr NENIČKA. Chodítko. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2016. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Jana PETRŮ, Tomáš ZLÁMAL, Robert ČEP and Marek PAGÁČ. Upínací zařízení s přívodem procesní kapaliny k tělesu vrtáku. Praha: Uřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
PETRŮ, Jana, Ivan MRKVICA, Tomáš ZLÁMAL, Robert ČEP and Marek PAGÁČ. Mobilní zařízení pro chlazení obráběcích nástrojů s odsáváním a filtrací olejové mlhy. Praha: Uřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
NOGA, Zdeněk and Martin PUSTKA. Plazmová pec s horizontálním krystalizátorem. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
KOČICA, Jaroslav and Zdeněk NOGA. Rám pro upevnění tlakových lahví. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
VILIMEC, Ladislav and Jaroslav KONVIČKA. Způsob regulace teploty před plynovou turbínou a zařízení pro provádění tohoto způsobu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
HLAVÁČKOVÁ, Milada, Zdeněk PORUBA, Marek PENHAKER, Břetislav OTÁHAL, Lukáš KNYBEL, Lukáš MOLENDA, Jakub CVEK and Jan ORDELT. Mechanický fantom simulace pohybu ozařovaného ložiska tumoru. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
HLAVÁČKOVÁ, Milada, Marek PENHAKER, Jan ORDELT, Zdeněk PORUBA, Břetislav OTÁHAL, Lukáš KNYBEL, Lukáš MOLENDA and Jakub CVEK. Mechanický fantom simulace pohybu ozařovaného ložiska tumoru. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
FUSEK, Martin, Radim HALAMA, František FOJTÍK and Jan URBÁŠEK. Způsob měření a vyhodnocení prostorového pohybu konstrukčních celků s využitím snímačů vzdálenosti a zařízení k jeho provádění. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
PEER, Václav and Pavel FRIEDEL. Pohyblivý rošt energetického zařízení pro využití tuhých paliv. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
MLČOCH, Jiří, Radim DITTRICH, Tomáš KAUFMAN and Jiří FRIES. Zámek pro teleskopické systémy, zejména kol. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír and Václav KRYS. Kolo pro jízdu po schodech. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
MARŠÁLEK, Pavel, Ondřej FRANTIŠEK, Tomáš KARÁSEK, Petr HORYL, Marek PENHAKER and Jiří PROKOP. Podprsenka s aktivními elastickými členy. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
BRÁZDA, Robert. Zařízení k vyrovnávání tahů v lanech. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
ŠMIRAUS, Jakub, Jan FAMFULÍK, Jana MÍKOVÁ and Michal RICHTÁŘ. Adapter for fixation of motorcycles on roller test benches. Rijswijk: European patent office, 2016. [Detail]
HLOSTA, Jakub, David ŽUROVEC, Jiří ZEGZULKA, František ZÁDRAPA and Jan NEČAS. Zařízení k měření aeračních vlastností prášků a sypkých hmot s plochou komorou. 2016. [Detail]
FRISCHER, Robert, Miroslav MAHDAL, Jiří DAVID and Zora JANČÍKOVÁ. Kovový krycí box reduktorového zařízení. 2016. [Detail]
ŠIMEK, Jiří, Jiří TŮMA, Miroslav MAHDAL and Jaromír ŠKUTA. Sestava aktivního ložiskového stojanu a ložiska. 2016. [Detail]
MINÁŘ, Jan and Stanislav HONUS. Zařízení pro výzkum energetického zhodnocení odpadních materiálů. 2016. [Detail]
NOSKIEVIČ, Petr, František VESELÝ, Miroslav MAHDAL, Adam BUREČEK, Josef DOBEŠ and Martin VESELÝ. Uspořádání přímočarého hydraulického motoru. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
NOSKIEVIČ, Petr, František VESELÝ, Miroslav MAHDAL, Adam BUREČEK, Josef DOBEŠ and Martin VESELÝ. Uspořádání přímočarého hydraulického motoru. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
TŮMA, Jiří, Jiří ŠIMEK, Miroslav MAHDAL, Jaromír ŠKUTA, Pavel ŠURÁNEK, Renata WAGNEROVÁ and Vladimír STARÝ. Způsob aktivního řízení vibrací kluzných ložisek s použitím piezoaktuátorů a zařízení k jeho provádění. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Přístroj pro určení tuhosti tlačných vinutých pružin. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2015. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Robert BRÁZDA, Ondřej ŠČUDLA, Tomáš BORA, Aleš ZAHRADNÍK and František ŽILKA. Zařízení ke zdvíhání výtahové kabiny. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2015. [Detail]
BOBOK, Jiří and Leopold HRABOVSKÝ. Zamykací zařízení. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2015. [Detail]
BOBOK, Jiří and Leopold HRABOVSKÝ. Hydraulický vyrovnávač tahu v ocelových lanech. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2015. [Detail]
BOBOK, Jiří and Leopold HRABOVSKÝ. Uspořádání konstrukce zamykacího mechanismu. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2015. [Detail]
ŠMIRAUS, Jakub, Michal RICHTÁŘ, Jana MÍKOVÁ and Radim HALAMA. Zařízení pro změnu geometrie řízení vozidla. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2015. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Kamil STÁREK, Pavel NEVŘIVA and Martin PIEŠ. Zařízení pro regulaci teploty u sálavého přehříváku páry. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
PETRŮ, Jana, Ivan MRKVICA, Tomáš ZLÁMAL, Robert ČEP and Marek PAGÁČ. Mobilní zařízení pro chlazení obráběcích nástrojů s odsáváním a filtrací olejové mlhy. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
VÁVRA, Petr, Jan KRÁČMAR, Marek PENHAKER and Milada HLAVÁČKOVÁ. Operační nástroj. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Jana PETRŮ, Tomáš ZLÁMAL, Robert ČEP and Marek PAGÁČ. Upínací zařízení s přívodem procesní kapaliny k tělesu vrtáku. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
HLAVÁČKOVÁ, Milada, Vojtěch BOJKO and Marek PENHAKER. Zařízení k měření kloubního rozsahu ramenního kloubu a způsob měření. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
NOGA, Zdeněk and Jiří HAMÁČEK. Plazmový hořák se závislým obloukem a dutou katodou. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
BEIER, Erich and Zdeněk NOGA. Rám pro upevnění tlakových lahví. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
HONUS, Stanislav, Mário BALCO and Dagmar JUCHELKOVÁ. Systém pro simulaci fluidní vrstvy v kotlích. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Ondřej NĚMČEK, Stanislav HONUS, Mário BALCO and Dagmar JUCHELKOVÁ. Laboratorní systém s dvou-sekčním fluidním reaktorem. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena and Dagmar JUCHELKOVÁ. Sálavá vložka pro snížení produkce polétavých částic a organického uhlíku. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Konstantin RACLAVSKÝ, Dagmar JUCHELKOVÁ and Dalibor MATÝSEK. Záchytný systém pro matrice do skenovacího mikroskopu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Konstantin RACLAVSKÝ, Dagmar JUCHELKOVÁ and Dalibor MATÝSEK. Souprava pro sledování a vyhodnocování technologických procesů a podmínek pro řízení spalovacích dějů fosilních paliv a biomasy v oblasti energetiky na základě měření parametrů vyjadřujících barvu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
SLÍVA, Aleš and Pavel HLUCHNÍK. Mechanismus pro řízené vyprazdňování korečků. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Jaromír DRÁPALA, Silvie BROŽOVÁ, Pavel MACHOVČÁK and Petr JONŠTA. Zařízení pro úpravu kovů sypkého charakteru náchylných ke vzdušné oxidaci, zejména kovů alkalických zemin. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Robert BRÁZDA, Petr GÜNTHER, Aleš PROCHÁZKA, Tomáš BORA, František ŽILKA, Aleš ZAHRADNÍK and Rostislav KAŠNÝ. Zařízení pro snímání mechanicko- fyzikálních a optických veličin sypkých hmot. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
BRÁZDA, Robert, Aleš SLÍVA, Petr GÜNTHER, Aleš PROCHÁZKA, Tomáš BORA, Aleš ZAHRADNÍK and František ŽILKA. Zařízení zahnující autonomní systém zajišťující analýzu a tok sypké hmoty. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír and Zdeněk KADLEC. Kotel s regulací teploty spalin na výstupu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ČERMÁK, Tomáš, Václav SLÁDEČEK, Jan VINCENEC, Petr PALACKÝ, Ivo NEBORÁK, Jaroslav KOPÁČEK and Kamil FOJTÁŠEK. Zapojení univerzální trakční akumulátorové jednotky. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ČERMÁK, Tomáš, Václav SLÁDEČEK, Jan VINCENEC, Petr PALACKÝ, Ivo NEBORÁK, Jaroslav KOPÁČEK and Kamil FOJTÁŠEK. Uspořádání hydraulické části elektrohydraulického pohonu univerzální trakční akumulátorové jednotky bez aktivního chlazení. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ČERMÁK, Tomáš, Václav SLÁDEČEK, Jan VINCENEC, Petr PALACKÝ, Ivo NEBORÁK, Jaroslav KOPÁČEK and Kamil FOJTÁŠEK. Kontejner pro univerzální trakční akumulátorovou jednotku. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ČERMÁK, Tomáš, Václav SLÁDEČEK, Jan VINCENEC, Petr PALACKÝ, Ivo NEBORÁK, Jaroslav KOPÁČEK and Kamil FOJTÁŠEK. Kontejner pro univerzální zdrojovou akumulátorovou jednotku. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ŽUROVEC, David, Jakub HLOSTA, Jiří ZEGZULKA and Jan NEČAS. Validační skladovací zařízení. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
VYLETĚLEK, Jan, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Martin ŽÍDEK. Simulační zařízení k provzdušňování v silech. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ROZBROJ, Jiří, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Daniel GELNAR. Validační svislý šnekový dopravník. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ŽUROVEC, David, Daniel GELNAR, Jiří ZEGZULKA and Jan NEČAS. Validační skladovací zařízení k měření tokových procesů tomografickou metodou. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ŽÍDEK, Martin, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Dagmar JUCHELKOVÁ. Validační řetězový dopravník s unášeči. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ŽÍDEK, Martin, Jiří ROZBROJ, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Marian MARSCHALKO. Validační systém tažných a tlačných nástrojů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří, Jan NEČAS, David ŽUROVEC, Daniel GELNAR, Jiří ROZBROJ and Jakub HLOSTA. Multifunkční plnicí jednotka plynu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří, Jan NEČAS, David ŽUROVEC, Daniel GELNAR, Jiří ROZBROJ and Jakub HLOSTA. Multifunkční plnicí jednotka plynu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ROZBROJ, Jiří, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Daniel GELNAR. Validační svislý šnekový dopravník a způsob modelování mechanických procesů s jeho pomocí. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
VILIMEC, Ladislav and Jaroslav KONVIČKA. Energetické zařízení umožňující regulaci teploty před plynovou turbínou. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
VILIMEC, Ladislav and Jaroslav KONVIČKA. Zařízení pro výrobu elektřiny s využitím paroplynové směsi. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Michal SALAJKA, Jan KEDROŇ and Stanislav TYLŠAR. Přetvářecí kalibr drátu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Michal SALAJKA, Jan KEDROŇ and Stanislav TYLŠAR. Přetvářecí kalibr drátu 2. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Michal SALAJKA, Jan KEDROŇ and Stanislav TYLŠAR. Dolní držák kalibru. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Michal SALAJKA, Jan KEDROŇ and Stanislav TYLŠAR. Přetvářecí kalibr plechu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Michal SALAJKA, Jan KEDROŇ and Stanislav TYLŠAR. Přetvářecí kalibr plechu 2. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Michal SALAJKA, Jan KEDROŇ and Stanislav TYLŠAR. Horní držák kalibru. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Robert BRÁZDA, Aleš PROCHÁZKA, Tomáš BORA, Rostislav KAŠNÝ, Aleš ZAHRADNÍK and František ŽILKA. Zařízení pro snímání mechanicko-fyzikálních a optickcýh veličin sypkých hmot. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2015. [Detail]
GEBAUER, Marek and Zbyněk LORENČUK. Axially and radially cooled brake disk with cover. Munich: European patent office, 2015. [Detail]
GEBAUER, Marek and Zbyněk LORENČUK. Axial und radial gekühlte Bremsscheibe mit Abdeckung. München: Das Deutsche Patent- und Markenamt, 2015. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Anton PANDA, Jozef ZAJAC, Jozef JURKO, Iveta PANDOVÁ, Marek PRISLUPČÁK and Juraj RUŽBARSKÝ. Spôsob brúsenia oporných čiel vnútorných ložiskových krúžkov kuželíkových ložísk do náročných uložení. Bratislava: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2015. [Detail]
ŠOOŠ, Lubomír, Juraj ONDRUŠKA, Peter BIATH, Miloš MATÚŠ and Jiří ZEGZULKA. Lis na pelety. Báňská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2015. [Detail]
GEBAUER, Marek and Zbyněk LORENČUK. Axially and Radially Cooled Brake Disk with Cover. 2015. [Detail]
FUSEK, Martin, Radim HALAMA, František FOJTÍK and Jan URBÁŠEK. Zařízení pro měření a vyhodnocení prostorového pohybu konstrukčních celků s využitím snímačů vzdálenosti. 2015. [Detail]
TŮMA, Jiří, Jiří ŠIMEK, Miroslav MAHDAL, Jaromír ŠKUTA, Pavel ŠURÁNEK, Renata WAGNEROVÁ and Vladimír STARÝ. Zařízení aktivního řízení vibrací kluzných ložisek s použitím piezoaktuátorů. 2015. [Detail]
ŠIMEK, Jiří, Jiří TŮMA, Jaromír ŠKUTA and Miroslav MAHDAL. Sestava aktivního ložiskového stojanu a ložiska. 2015. [Detail]
FRISCHER, Robert, Miroslav MAHDAL, Jiří DAVID and Zora JANČÍKOVÁ. Řídicí obvod pro ovládání výkonových prvků indukční povahy. 2015. [Detail]
TŮMA, Jiří, Jiří ŠIMEK, Miroslav MAHDAL, Jaromír ŠKUTA, Pavel ŠURÁNEK, Renata WAGNEROVÁ and Vladimír STARÝ. Způsob aktivního řízení vibrací kluzných ložisek s použitím piezoaktuátorů a zařízení k jeho provádění. 2015. [Detail]
FOJTÍK, David and Petr ČERŇAVA. Způsob bezkontaktního měření vnějších rozměrů průřezů tyčového hutního materiálu a modulární rám k provádění tohoto způsobu. 2015. [Detail]
TŮMA, Jiří, Pavel ŠURÁNEK and Miroslav MAHDAL. Způsob aktivního tlumení vibrací mechanických poddajných struktur pro různou polohu aktuátoru a snímače vibrací využívající all-pass filtr druhého řádu. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
FOJTÍK, David and Petr ČERŇAVA. Bezkontaktní měřicí zařízení. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
FOJTÍK, David and Petr ČERŇAVA. Bezkontaktní měřicí zařízení. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
FOJTÍK, David and Petr ČERŇAVA. Bezkontaktní měřicí zařízení. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Sklápěcí mechanismus výložníku jeřábu. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Jeřáb. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Aleš SLÍVA and David BOROVSKÝ. Válečková stolice pro dopravní pásy strmého pásového dopravníku. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Jana PETRŮ and Robert ČEP. Koreček korečkového elevátoru. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
PETR, Jiří, Anna PLCHOVÁ, Petr NENIČKA and Milena HRUDIČKOVÁ. Dětská víceúčelová židle. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
PETR, Jiří, Anna PLCHOVÁ, Petr NENIČKA and Milena HRUDIČKOVÁ. Dětská houpací židle. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HRUBOŇ, Jiří, Anna PLCHOVÁ, Petr NENIČKA and Milena HRUDIČKOVÁ. Montážní lehátko. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
NEČAS, Jan, Jiří ZEGZULKA, Daniel GELNAR and Jiří ROZBROJ. Validační pásový dopravník. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
VYLETĚLEK, Jan, Jiří ROZBROJ, Jiří ZEGZULKA and Jan NEČAS. Validační systém k simulacím průběhu procesů v silech, reaktorech a procesních nádobách. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Dagmar JUCHELKOVÁ. Zařízení pro modelování mechanických procesů sypkých hmot. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Jan VYLETĚLEK. Měřící zařízení sypného úhlu. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HLOSTA, Jakub, David ŽUROVEC, Petr PAVLÍK, Jiří ZEGZULKA and Dagmar JUCHELKOVÁ. Zařízení k pražení kávy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
MÍKA, Jiří and Libor PILCH. Uspořádání redukční stanice plynu pro výrobu elektrické energie. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
MAHDAL, Miroslav and Robert FRISCHER. Napájecí jednotka pracující na principu energy harvesting a způsob získávání a transformace energie z volných zdrojů. Ostrava: VŠB-TUO, Strojní fakulta. Katedra automatizační techniky a řízení, 2014. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Aleš SLÍVA and David BOROVSKÝ. Válečková stolice pro dopravní pásy strmého pásového dopravníku. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Jana PETRŮ, Marek PAGÁČ, Robert ČEP and Robert BRÁZDA. Turniketový podavač pro fluidizaci sypké hmoty a způsob fluidizace sypké hmoty. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
NOGA, Zdeněk and Michal CHUCHMA. Dvouhořáková víceúčelová plazmová pec. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
ŠMIRAUS, Jakub, Jana MÍKOVÁ, Jan FAMFULÍK and Michal RICHTÁŘ. Adaptér pro upevnění motocyklů na válcových zkušebnách. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Jiří BOBOK, Jana PETRŮ and Robert ČEP. Fluidizační šnekovnice, fluidizační šnekový dopravník a způsob dopravy obtížně tekoucího materiálu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
HLAVÁČKOVÁ, Milada, Rostislav ČECH and Marek PENHAKER. Zařízení pro měření kloubního rozsahu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
GREPL, Jan, Petr VÁVRA, Marek PENHAKER and Milada HLAVÁČKOVÁ. Operační nástroj. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
HENŽEL, Miroslav, Marek PENHAKER, Jiří PROKOP, Jiří PODEŠVA and Milada HLAVÁČKOVÁ. Přístroj k vyšetřování měkkých tkání a způsob provedení tohoto vyšetření. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
KRÁČMAR, Jan, Marek PENHAKER, Petr KOVÁŘ and Milada HLAVÁČKOVÁ. Pružinou rozevíratelný čelisťový endoskopický nástroj pro elektrochirurgii. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
KOCICH, Radim, Milan MIHOLA, Adéla MACHÁČKOVÁ and Zuzana KLEČKOVÁ. Tepelný výměník pro kogenerační jednotku s mikroturbínou. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
ŠIROKÝ, Jaromír, Jana MÍKOVÁ, Michal RICHTÁŘ and Jan FAMFULÍK. Zapojení pro zjišťování okamžité vzdálenosti spřáhlových a narážecích ústrojí dvou přibližujících se železničních vozidel. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
MAREČEK, Šimon, Anna PLCHOVÁ, Petr NENIČKA and Milena HRUDIČKOVÁ. Pažba střelné zbraně. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
MAREČEK, Šimon, Anna PLCHOVÁ, Petr NENIČKA and Milena HRUDIČKOVÁ. Pažba střelné zbraně. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
MAREČEK, Šimon, Anna PLCHOVÁ, Petr NENIČKA and Milena HRUDIČKOVÁ. Předpažbí střelné zbraně. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
MAREČEK, Šimon, Anna PLCHOVÁ, Petr NENIČKA and Milena HRUDIČKOVÁ. Dvojitá napínací páka střelné zbraně. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
PAVELEK, Tomáš, Anna PLCHOVÁ, Petr NENIČKA and Milena HRUDIČKOVÁ. Stůl pro notebook. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
VILIMEC, Ladislav and Jaroslav KONVIČKA. Zařízení pro výrobu elektřiny s využitím paroplynové směsi. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
GEBAUER, Marek and Zbyněk LORENČUK. Brakes for vehicles (part of -). Alicante: Office for Harmonization in the Internal Market, 2014. [Detail]
GEBAUER, Marek and Zbyněk LORENČUK. Axiálně a radiálně chlazený brzdový kotouč s krytem. Moskva: Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), 2014. [Detail]
MARTINEC, František and Rudolf VOLNER. Metoda snímání parametrů objektu (osoby) na dálku s využitím frekvenčních spekter a radiových prostředků hledaného objektu (osoby). 2014. [Detail]
FRISCHER, Robert, Miroslav MAHDAL, Jiří DAVID and Zora JANČÍKOVÁ. Mikroprocesorová jednotka pro řízení stykačů. 2014. [Detail]
TŮMA, Jiří, Jiří ŠIMEK, Jaromír ŠKUTA, Antonín VÍTEČEK, Jaroslav LOS, Jaromír ZAVADIL and Vladimír STARÝ. Způsob pro kaskádní aktivní řízení hydrodynamických kluzných ložisek piezoaktuátory a zařízení k provádění tohoto způsobu. 2014. [Detail]

Projects

2024

Code Title Start year End year
FW10010202 Optimalizace návrhových a výrobních postupů vertikálních čerpadel s využitím moderních technologií 2024 2026
0014/7/NAD/2024 Letní pobyt nadaných žáků na MOFO 2024 2024 2024
CIII-RS1812 Application of CAx technologies in smart production as a significant basis for the development of Industry 4.0 in small and medium-sized enterprises - connection between industry and higher education institutions through lifelong learning 2024 2024
Podpora vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji 2024 2024

2023

Code Title Start year End year
TN02000010 Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství 2 2023 2028
TN02000012 Centrum pokročilých jaderných technologií II 2023 2028
Božek Vehicle Engineering National Center of Competence (BOVENAC) 2023 2028
101112380 Hybrid energy storage system using post-mining infrastructure 2023 2026
TN02000010/013N Úsporné technologie a materiály pro udržitelný rozvoj 2023 2026
TN02000054 Božek Vehicle Engineering National Center of Competence (FACME) 2023 2026
23-04724S Výpočtové modelování tvárného porušování identických tvářených a tištěných kovových materiálů při ultra-nízko-cyklové únavě 2023 2025
23-05338S Mechanické a strukturní vlastnosti 3D tištěné slitiny AlSi10Mg v závislosti na míře recyklace prášku 2023 2025
CK04000098 Systém pro podporu komplexní síťové časové koordinace spojů ve veřejné hromadné dopravě 2023 2025
CZ.01.01.01/01/22_002/0000526 Univerzální modulární drtič 2023 2025
FW06010775 Výzkum a vývoj produktivních nástrojů a technologií pro obrábění velmi přesných děr s definovanou integritou obrobeného povrchu 2023 2025
GA23-05372S Povrchová a podpovrchová eroze způsobená vícenásobným dopadem kapek 2023 2025
TK05020009 Výzkum a vývoj senzorů pro plošné měření imisí v průmyslových areálech a energetických závodech 2023 2025
TK05020049 Inovativní výměník pro plynové kotle 2023 2025
TN02000051/003 Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21 století. Termosetická směs s absencí povrchového odpařování aditiv při procesu povrchové úpravy formou nanášení tenkých kovových filmů. 2023 2025
12320087 Výměna studentů v rámci projektu Visegrad fund 2023 2024
52310262 Višegrádské stipendium 346 II. (2023 - 2024) 2023 2024
TK05020052 Nabíjecí stanice pro elektromobily z vn skrze distribuční transformátor 2023 2024
Visegradské stipendium 2023 2024
Visegradské stipendium 2023 2024
Višegrádské stipendium 346 (2023 - 2024) 2023 2024
Letní pobyt talentovaných dětí na MOFO 2023 2023 2023

2022

Code Title Start year End year
52210926 Visegradské stipendium 2022 2023
52211138 Visegradské stipendium 2022 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0 /21_374/0027092 Vývoj rovnacího stroje trubek pro Prestar 2022 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026694 Výzkum a vývoj inovativního osvětlovače pro on-line kontrolu výrobků kamerovými systémy 2022 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027232 Katalytická mineralizační jednotka 2022 2023
0030/7/NAD/2022 Podpora nadaných žáků 2022 - LŠ a ZŠ MOFO 2022 2022

2021

Code Title Start year End year
304011AYI2 Podpora distančních metod v technickém vzdělávání 2021 2023
304011AYW8 Príprava a zavedenie vzdelávacích on-line výstupov pre strojárske odbory 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024786 Automatizace výroby zdravotnických prostředků 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026885 Prediktivní nástroj společnosti B&Bartoni, spol. s r. o. pro optimalizaci výrobních procesů 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027388 VÝZKUM A VÝVOJ PRODUKTIVNÍCH VYSTRUŽOVACÍCH NÁSTROJŮ A TECHNOLOGIÍ PRO OBRÁBĚNÍ VELMI PŘESNÝCH DĚR S BŘITY ZE SLINUTÝCH KARBIDŮ A CERMETŮ S NOVÝM PVD POVLAKEM 2021 2023
EG20_321/0024017 Energeticko-softwarová optimalizace hydraulických stanic nad 100 kW 2021 2023
EG20_321/0024388 Vývoj inteligentního distribučního transformátoru 2021 2023
EG20_321/0024559 Výzkum a vývoj osobního výtahu OT 450 2021 2023
EG20_321/0025234 3D tisk a obrábění dílů pro letecký průmysl z kompozitních materiálů, hliníkových a titanových slitin 2021 2023
EG21_374/0026387 Vývoj inovativní kogenerační jednotky spalující plyny s příměsí vodíku 2021 2023
FW03010345 Vývoj nové řady sekaček SPIDER s nástavbou pro lisování travní hmoty 2021 2023
FW03010587 Vývoj nové řady svařovaných šoupátek pro průmysl, energetiku a návrh technologie výroby s využitím principů Průmyslu 4.0 2021 2023
Implementace modulu virtuální reality 2021 2023
Návrh a konstrukční úpravy karbonových částí ULL letounu Ellipse Spirit a příprava dokumentace pro certifikační proces v letecké výrobě 2021 2023
52110631 Visegradské stipendium 2021 2022
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020167 Virtuální dynamické modely pro simulaci rozsáhlých víceosých systémů v reálném čase 2021 2022
RPP2021/100 Aktualizace a tvorba materiálů pro výuku předmětů Povrchové úpravy a Konstrukční materiály 2021 2021
RPP2021/101 Studentský mobilní robot pro mezinárodní soutěže 2021 2021
RPP2021/23 Aditivní technologie 2021 2021
RPP2021/45 Únava materiálu II 2021 2021
RPP2021/60 Inovace předmětu 347-0329 - Experiment v částech strojů 2021 2021
RPP2021/96 Vytvoření studijního materiálu multimediálního charakteru pro experimentální část předmětu Mechanika tekutin 2021 2021
RPP2021/99 Modernizace výukových simulátorů a leteckého technického kabinetu 2021 2021

2020

Code Title Start year End year
TK03030037 Akumulační vodní elektrárna nového typu 2020 2025
CK01000043 Systém pro podporu síťové časové koordinace spojů v přestupních uzlech 2020 2022
CK01000060 Prediktivní systém údržby vozidel 2020 2022
CZ.01.1.02 /0.0/0.0/1 9_264/0019830 Integrace modulu počítačové simulace do návrhového algoritmu 3D tištěných ortotických pomůcek 2020 2022
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264/0019431 Optimalizace konstrukce deskového drtiče pro eliminaci přenášených vibrací 2020 2022
EG19_262/0019913 Vývoj progresivního systému pro numerickou simulaci fyzikálních procesů v plynárenských soustavách 2020 2022
RPP2020/79 Inovace předmětu 346-0508 - Nekonvenční metody obrábění 2020 2020
RPP2020/80 Skladovací systémy partikulárních látek 2020 2020
RPP2020/81 Inovace studijních materiálů pro předměty Kompresory, ventilátory a čerpadla a Parní turbíny 2020 2020
RPP2020/83 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Právní normy v podnikání 2020 2020
RPP2020/84 Moderní obráběcí nástroje a upínací prvky 2020 2020
RPP2020/85 Model pro výuku návrhu regulačních obvodů 2020 2020
RPP2020/86 Inovace předmětu Logistika I 2020 2020
RPP2020/87 Praktické aplikace využití působících sil v zásobníku pro inovaci v předmětu Doprava a zpracování surovin 2020 2020
RPP2020/88 Robot pro účast na soutěžích 2020 2020
RPP2020/90 Inovace obsahové náplně přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management 2020 2020
RPP2020/91 Udržení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce zvýšením kvality výuky 2020 2020
RPP2020/92 Inovace a harmonizace studijních podkladů v oblastech organizace, řízení a provozu údržby strojů na základě ověřených výstupů z praxe a nové legislativy 2020 2020
RPP2020/93 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Základy projektování 2020 2020
RPP2020/94 Statické a dynamické charakteristiky 2020 2020
RPP2020/95 Rozšíření výuky praktických cvičení předmětu Automatizační technika 2020 2020
RPP2020/96 Inovace předmětu studia Silniční vozidla I 2020 2020
Podpora a rozvoj vysokoškolského technického vzdělávání v Olomouckém kraji 2020 2020

2019

Code Title Start year End year
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_140/0015226 AD-TECH Centrum 3.0 2019 2022
FV40115 Vývoj nové řady středotlakých šoupátek, technologie jejich výroby a metodiky zkoušení, simulující 40 let životnosti 2019 2022
TN01000024 Národní centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence, dílčí projekt Automatizace a optimalizace výrobních systémů 2019 2022
TN01000026 Národní centrum kompetence Josefa Božka 2019 2022
TN01000071 Národní centrum kompetence mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství 2019 2022
FV40022 Modulus IoT Tracker 2019 2021
FV40046 Mobilní diagnostický systém plunžrových čerpadel s bezdrátovou komunikací 2019 2021
FV40105 Vývoj a výroba prototypu vysokotlakého vřetenového čerpadla pro čerpání vysoce-viskózních hmot 2019 2021
FV40312 Inteligentní porodní lůžko pro automatické polohování a dynamickou mobilizaci rodiček 2019 2021
GA19-03282S Vliv komplexních a cyklických módů zatěžování na životnost strojních součástí vyrobených metodou 3D tisku 2019 2021
GA19-06666S Výzkum proudění a intertakce dvousložkových kapalin s tělesy a vnějším magnetickým polem 2019 2021
GJ19-22426Y Vliv patologií na tvar pulzní vlny v tepnách a jejich nízkocyklovou únavu 2019 2021
LTAUSA18134 Výpočtově statistické hodnocení rizika ruptury aneurysmat abdominální aorty 2019 2021
TH04010282 Implementace vyšších forem řízení pro zvýšení adaptability simulačního nástroje pro modelování dopravních uzlů 2019 2021
TK02020060 Výzkum inovativní koncepce parogenerátoru pro kogenerační výrobu elektřiny u ZEVO s vyloučením chloridové koroze přehříváků páry a s možností akumulace elektrické energie 2019 2021
Automatizace návrhu a zhotovení protézy dolní končetiny 3D tiskem - protetika 4.0 2019 2020
Experimentální a numerický výzkum toroidních vírů 2019 2020
Visegrádské stipendium 2019 2020
CIII-PL0901 Výuka a výzkum v pokročilé výrobě 2019 2019
CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_198/0014695 AD-TECH Centrum 2.0 2019 2019
RPP2019/79 Inovace předmětu 346-0508 - Nekonvenční metody obrábění 2019 2019
RPP2019/80 Skladovací systémy partikulárních látek 2019 2019
RPP2019/81 Inovace studijních materiálů pro předměty Kompresory, ventilátory a čerpadla a Parní turbíny 2019 2019
RPP2019/83 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Právní normy v podnikání 2019 2019
RPP2019/84 Moderní obráběcí nástroje a upínací prvky 2019 2019
RPP2019/85 Model pro výuku návrhu regulačních obvodů 2019 2019
RPP2019/86 Inovace předmětu Logistika I 2019 2019
RPP2019/87 Praktické aplikace využití působících sil v zásobníku pro inovaci v předmětu Doprava a zpracování surovin 2019 2019
RPP2019/88 Robot pro účast na soutěžích 2019 2019
RPP2019/90 Inovace obsahové náplně přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management 2019 2019
RPP2019/91 Udržení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce zvýšením kvality výuky 2019 2019
RPP2019/92 Inovace a harmonizace studijních podkladů v oblastech organizace, řízení a provozu údržby strojů na základě ověřených výstupů z praxe a nové legislativy 2019 2019
RPP2019/93 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Základy projektování 2019 2019
RPP2019/94 Statické a dynamické charakteristiky 2019 2019
RPP2019/95 Rozšíření výuky praktických cvičení předmětu Automatizační technika 2019 2019
RPP2019/96 Inovace předmětu studia Silniční vozidla I 2019 2019
Podpora a rozvoj vysokoškolského technického vzdělávání v Olomouckém kraji 2019 2019

2018

Code Title Start year End year
01309/2019/RRC Restaurátorská dílna 2018 2023
EF17_049/0008407 Inovativní a aditivní technologie výroby - nová technologická řešení 3D tisku kovů a kompozitních materiálů 2018 2022
TH04010416 Vývoj nové technologie zušlechťování ocelových pásů 2018 2022
EG17_107/0012469 Výzkum a vývoj inovovaných technologií pro mletí a drcení nerostných surovin 2018 2021
EG16_084/0010265 Výzkum inovativní koncepce technologie pro akumulaci elektřiny s vysokou účinností u decentrálních kogeneračních zdrojů 2018 2020
EG17_107/0012274 Nová generace digitalizovaných zkušebně testovacích systémů pro diagnostiku mechatronických systémů 2018 2020
Výzkum a vývoj nové generace parkovacích asistentů 2018 2019
CIII-2017-BG0613 Nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie - univerzitní spolupráce ve výzkumu a implementace společných programů pomocí akademických mobilit 2018 2018

2017

Code Title Start year End year
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002590 Tvorba doktorského studijního programu Dopravní systémy 2017 2022
Inovativní a aditivní technologie výroby – nová technologická řešení 3D tisku kovů a kompozitních materiálů 2017 2022
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002506 Dobudování infrastruktury CPIT TL1 pro strategické studijní programy FS a FMMI VŠB-TUO 2017 2020
EG16_084/0010358 Výzkum a vývoj vícekomorového izolačního skla nového typu a jeho výroby 2017 2020
Zkvalitnění technického vzdělávání formou praktické přípravy vycházející z reálných potřeb trhu práce 2017 2020
EG15_019/0004582 Vývoj univerzální technologie pro rozpojování, nakládání a zpevňování hornin na pásovém podvozku 2017 2019
FV20321 Vývoj odlehčovacích ortéz dolní končetiny s využitím digitálních technologií 2017 2018
CIII-2017-CZ0201 Znalostní most pro studenty a pedagogy ve výrobních technologiích 2017 2017
CIII-2017-FREEMOVERS Freemovers 2017 2017
CIII-2017-HR0108 Konkurenční produkty a výzkum technologií - výuka, výzkum a implementace společných programů orientovaných na výrobní a průmyslové inženýrství 2017 2017
CIII-2017-RO0013 Výuka a výzkum enviro-orientovaných technologií v průmyslu 2017 2017
CIII-2017-RO0058 NÁVRH, ZAVEDENÍ A POUŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROGRAMŮ MANAGEMENTU KVALITY VE VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍCH 2017 2017
CIII-2017-RO0202 Implementace a využití E-learningových systémů ve studijní oblasti výrobní inženýrství v regionu střední Evropy 2017 2017
RPP2017/183 Laboratorní úloha - Měření technických veličin pomocí bezdrátové technologie 2017 2017
RPP2017/188 Multimediální podpora výuky předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD 2017 2017
RPP2017/191 Souosost zkušebních trhacích strojů 2017 2017
RPP2017/192 Inovace výuky v oblasti zkoumání mechanických vlastností materiálů po SPD využitím micro-tensile testů (M-TT) 2017 2017

2016

Code Title Start year End year
Supporting knowledge capacity of ICT among SME to engage in growth and innovation 2016 2021
FV10717 Vývoj nové řady kryogenních kulových kohoutů, technologie jejich výroby a zkoušení 2016 2018
RPP2016/107 Inovace předmětu Počítačové systémy 2016 2018
RPP2016/114 Podpora hostujících profesorů ve výuce katedry energetiky 2016 2018
RPP2016/118 Inovace předmětu Informační systémy ve strojírenství 2016 2018
RPP2016/84 Inovace předmětu Mechanika tekutin 2016 2018
RPP2016/87 Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel 1, 3, 5 2016 2018
RPP2016/93 Inovace předmětu: 346 - 0302/05 (06) Nástroje 2016 2018
RPP2016/95 Aerodynamika vozidel 2016 2018
Summer School of Energy 2016 2017
UMOŽNĚNÍ ZAPOJENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ DO EVROPSKÉ ALIANCE PRO ENERGETICKÝ VÝZKUM (EUROPEAN ENERGY RESEARCH ALLIANCE – EERA) 2016 2017
H3451603 PV-Czech,Siostrzonek,3721 2016 2016
RPP2016/120 Inovace předmětu Dynamika I 2016 2016
RPP2016/121 Konstrukce modelu inverzního kyvadla s více stupni volnosti 2016 2016
RPP2016/32 Vybavení laboratoře demonstračních modelů Katedry energetiky 2016 2016
RPP2016/88 Rozšíření základny upínacích prvků pro tvarově složité a rozměrné obrobky 2016 2016

2015

Code Title Start year End year
_51501681 Zvýšení mechanických vlastností hliníkových slitin pomocí vícenásobné plastické deformace a tepelného zpracování 2015 2016
561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula develompent in partnership with public and private sector 2015 2015
FRVS2015/107 Inovace předmětu Části a mechanismy strojů 347-0304/01 2015 2015
FRVS2015/129 Podpora programování v oboru Aplikovaná mechanika 2015 2015
FRVS2015/147 Inovace předmětu Řízení pneumatických mechanizmů 2015 2015
FRVS2015/22 Inovace mnohorozměrové laboratorní úlohy nasazením prediktivního řízení a PC-based PLC systému. 2015 2015
FRVS2015/50 Tvorba vizuálních studijních podkladů pro předmět Základy strojnictví 2015 2015
FRVS2015/59 Tvorba montážních postupů 3D tiskárny a CNC frézky pro reálné ukázky aditivních způsobů výroby 2015 2015
FRVS2015/77 Inovace předmětu Technologie povrchového inženýrství 345-0508/05 2015 2015
FRVS2015/84 Inovace předmětu Ročníkový projekt II 346-0311/04 2015 2015

2014

Code Title Start year End year
631117 Systém virtuální teleportace RESCUER pro inspekci uhelného dolu postiženého havárií. 2014 2017
TA04031296 Simulace a optimalizace interakce dopravních proudů v software Witness 2014 2016
51400792 Zvyšování mechanických vlastností zjemňováním struktury v procesu tváření Al slitinlit 2014 2015

2013

Code Title Start year End year
TA03031079 OPTIM - Výzkum a vývoj SW řešení na optimalizaci svozů / rozvozů a nakládky na dopravní prostředky pro oblast dopravy, spedice a logistiky 2013 2015
TA03031271 Aktivní bezpečnostní systém pro prostorovou lokalizaci objektů mezi kolejovými vozidly a před jejich čely 2013 2015

2012

Code Title Start year End year
TE01020020 Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka 2012 2017