Skip to main content
Skip header

Research and Development are integral to the activities at VŠB-TUO. Our focus on applied research and close cooperation with industry informs the teaching activities at the University, ensuring relevance in a dynamic international scientific environment. The fact that we are one of the most successful universities in the utilization of European structural funds focused on research is not a coincidence. We are utilizing our excellent position in six areas to develop science and research for the future through the Centre of Excellence IT for Innovations, and other top centres.

The strategy of science and research is based on six poles of excellence where we currently excel, and/or have the potential to excel in the future:

  • Raw materials, energy and environmental science
  • Computational sciences and information technologies
  • New materials, structures and technologies
  • Modern engineering
  • Safety technologies
  • Modelling of economic and financial processes

Patent, utility model, registered design

VILIMEC, Ladislav and Jaroslav KONVIČKA. Horkovodní akumulátor s elektrickým ohřevem. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Jaroslav KONVIČKA and Stanislav HONUS. Způsob výroby páry v kogenerační jednotce a zařízení k provádění tohoto způsobu. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Aretační brzda parkovacích palet. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2020. [Detail]
VAŇURA, Lubomír and Pavel DRESLER. Zařízení k zalesňování s využitím leteckého prostředku. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2020. [Detail]
MĚSÍČEK, Jakub, Lukáš JANČAR, Marek PAGÁČ, Jana PETRŮ, Jiří HAJNYŠ and Jan JANSA. Buněčná mikroprutová struktura. Praha: ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ, 2020. [Detail]
ČERNÝ, Otakar and Stanislav HONUS. Způsob provádění kompresního cyklu a kompresor k provádění tohoto způsobu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Robert BRÁZDA, Marek BROULÍK, Karel BŘEMEK and Martin DVOŘÁK. Linka pro úpravu aditivního materiálu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Jaroslav KONVIČKA and Stanislav HONUS. Parní kotel pro spalování odpadů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
ČERNÝ, Otakar and Stanislav HONUS. Zubový kompresor s novým způsobem komprese. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
ČERNÝ, Otakar and Stanislav HONUS. Šroubový kompresor s novým způsobem komprese. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír and Václav KRYS. Kolo pro pohyb po schodech. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
ŠMIRAUS, Jakub, Michal RICHTÁŘ, Jana MÍKOVÁ and Radim HALAMA. Device for changing suspension geometry of a vehicle. 2020. [Detail]
ČERNÝ, Otakar and Stanislav HONUS. Kompresor. 2020. [Detail]
FOJTÍK, David, Petr PODEŠVA, Miroslav MAHDAL, Jan GEBAUER and Milan MIHOLA. Měřící sestava pro průběžné vyhodnocování kvality svarů při robotickém svařování. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2019. [Detail]
FOJTÍK, David, Milan MIHOLA, Jiří CZEBE, Petr PODEŠVA and Jan GEBAUER. Měřicí zařízení pro bezkontaktní nasnímání profilů rotačních objektů a vyhodnocení jejich vnějších rozměrů. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2019. [Detail]
FOJTÍK, David, Milan MIHOLA, Petr PODEŠVA and Petr ČERŇAVA. Způsob bezkontaktního měření tlouštěk stěn rotačních skořepin křivkového profilu s plovoucí tloušťkou a zařízení k provádění tohoto způsobu. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2019. [Detail]
FOJTÍK, David, Milan MIHOLA, Petr PODEŠVA, Miroslav HRABOVSKÝ, Georgi IVANOV and Petr ČERŇAVA. Scanning Device And Method For Measurement And Analysis Of Circular Holes In Transparent Liquids In Ionizing Radiation Environment. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2019. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Zařízení ke stanovení součinitele adheze. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, fakulta strojní, 2019. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Zařízení k detekci adheze na mezi prokluzu. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, fakulta strojní, 2019. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Jaroslav KONVIČKA and Ondřej ŠTUKAVEC. Nádrž pro oddělené skladování tekutin. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Jaroslav KONVIČKA and Kamil KOLARČÍK. Zařízení pro využití kompresního tepla. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
VILIMEC, Ladislav and Jaroslav KONVIČKA. Zařízení pro výrobu elektřiny s využitím akumulace médií. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Zařízení pro snímání osových sil v lanech. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2019. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Stabilizační přesyp dopravníku a jeho části. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2019. [Detail]
BRÁZDA, Robert, Zdeněk PORUBA and Lukáš TICHÝ. Měřící zařízení partikulárních látek. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
BRÁZDA, Robert, Zdeněk PORUBA and Lukáš TICHÝ. Měřicí zařízení partikulárních látek. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
FRIES, Jiří, Petr NENIČKA and Lukáš KUDRNA. Ohýbaný sendvičový díl. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
SLÍVA, Aleš and Adam KUBÍNEK. Zařízení pro úpravu materiálu kuželovým drtičem. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Vladimír MENŠIKOV, Zdeněk PĚNIČKA, René SIOSTRZONEK, Daniela FONIOKOVÁ, Lenka KOLDOVÁ and Ivana ŠAJDLEROVÁ. Způsob aplikace vodou ředitelného laku na výrobek z neželezného kovu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Jaroslav KONVIČKA and Stanislav HONUS. Kogenerační jednotka se spalovacím kotlem a parní turbínou. 2019. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Jaroslav KONVIČKA and Stanislav HONUS. Parní kotel pro spalování odpadů. 2019. [Detail]
JADLOVEC, Marek and Stanislav HONUS. Zařízení pro výzkum spalování alternativních pevných paliv. 2019. [Detail]
PETRŮ, Jana, Ivan MRKVICA, Tomáš ZLÁMAL, Robert ČEP and Marek PAGÁČ. Mobile device for cooling of machine tools with exhaustion and filtration of oil mist. Rijswijk: European patent office, 2019. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Robert BRÁZDA, Petr GÜNTHER, Aleš PROCHÁZKA, Tomáš BORA, Rostislav KAŠNÝ, Aleš ZAHRADNÍK and František ŽILKA. DEVICE FOR SENSING MECHANICAL-PHYSICAL AND OPTICAL PROPERTIES OF BULK SOLIDS. Rijswijk: European patent office, 2019. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Jana PETRŮ, Tomáš ZLÁMAL, Robert ČEP and Marek PAGÁČ. Clamping device for the supply of process liquids to drill body. Rijswijk: European patent office, 2019. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Bohumír ČECH and Pavel DVOŘÁK. Rekuperační deskový výměník tepla. 2019. [Detail]
TŮMA, Jiří, Jiří ŠIMEK, Miroslav MAHDAL, Jaromír ŠKUTA, Pavel ŠURÁNEK, Renata WAGNEROVÁ and Vladimír STARÝ. A Method of Active Control of Slide Bearing Vibrations Using the Piezo Actuator and a Device for Performing Thereof. 2019. [Detail]
KOZDERA, Michal. Kluzné ložisko s regulačním prvkem. 2019. [Detail]
FRISCHER, Robert, Miroslav MAHDAL, Jiří DAVID and Zora KOŠTIALOVÁ JANČÍKOVÁ. Sposob prapínania záťaže na transformátore a zapojenie transformátora na uskutečňovanie tohto sposobu. 2019. [Detail]
BRÁZDA, Robert, Zdeněk PORUBA and Lukáš TICHÝ. Zařízení pro analýzu vybraných vlastností partikulárních látek. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2018. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Stabilizační přesyp. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2018. [Detail]
SASSMANOVÁ, Veronika and Petr PAVLÍK. Experimentální jednotka pro pyrolytické zpracování organického materiálu. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. [Detail]
PAVLÍK, Petr, Veronika SASSMANOVÁ and Jan KIELAR. Realizace měření hmotnostního úbytku pro experimentální jednotku pro rozklad organického materiálu. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. [Detail]
VILIMEC, Ladislav and Jaroslav KONVIČKA. Zařízení pro výrobu elektřiny a tepla s akumulací médií. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2018. [Detail]
MOLCHANOV, Oleksandr, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, František HOPAN, Jan KOLONIČNÝ and Tadeáš OCHODEK. Uspořádání cyklonového odlučovače prachu ze spalin kotlů. Ostrava: VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2018. [Detail]
MOLCHANOV, Oleksandr, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, František HOPAN, Jan KOLONIČNÝ and Tadeáš OCHODEK. Odlučovač prachu ze spalin spalovacího zařízení. Ostrava: VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2018. [Detail]
MOLCHANOV, Oleksandr, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, František HOPAN, Jan KOLONIČNÝ and Tadeáš OCHODEK. Zařízení integrovaného elektrostatického odprašování spalin kotlů malého výkonu na tuhá paliva. Ostrava: VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2018. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Stabilizační přesyp. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2018. [Detail]
HRUŠKA, Tomáš, Anna PLCHOVÁ and Petr NENIČKA. Krbová kamna. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2018. [Detail]
SLÍVA, Aleš and Jiří SKLENÁŘ. Kulový mlýn s fluidizačním zařízením. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
BRÁZDA, Robert, Aleš SLÍVA, Petr GÜNTHER, Aleš PROCHÁZKA, Tomáš BORA, Aleš ZAHRADNÍK and František ŽILKA. Zařízení zahrnující autonomní systém zajišťující analýzu a tok sypké hmoty. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
BRÁZDA, Robert, Zdeněk PORUBA and Lukáš TICHÝ. Zařízení pro analýzu vybraných vlastností partikulárních látek. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
UČEŇ, Oldřich, Karel FRYDRÝŠEK, Tomáš KUBÍN, Leopold PLEVA and Luboš ŽILKA. Zevní fixátor pro stabilizaci kostních zlomenin nebo napravování tvarových deformit kostí lidí a zvířat a způsob jištění jeho tyčí. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
PAGÁČ, Marek, Lukáš JANČAR, Jakub MĚSÍČEK, Petr ŠTEFEK and Jana PETRŮ. Topologicky optimalizovaný ocelový rám s bionickými prvky a kompozitními trubkami. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Jaroslav KONVIČKA and Kamil KOLARČÍK. Zařízení pro využití kompresního tepla. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví ČR, 2018. [Detail]
VILIMEC, Ladislav and Jaroslav KONVIČKA. Zařízení pro výrobu elektřiny s využitím akumulace médií. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví ČR, 2018. [Detail]
VILIMEC, Ladislav and Jaroslav KONVIČKA. Zařízení pro výrobu elektřiny a tepla s akumulací médií. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví ČR, 2018. [Detail]
MAREČEK, Šimon, Zdeněk NOGA and Václav SLÁDEČEK. Chladící zařízení pro rehabilitaci koňských končetin. 2018. [Detail]
BAJER, Ondřej, Zdeněk NOGA and Václav SLÁDEČEK. Chladicí zařízení pro léčbu koňských končetin. 2018. [Detail]
BŘEZÍK, Martin, Zdeněk NOGA and Václav SLÁDEČEK. Univerzální zařízení pro lokální aplikaci hypotermie na oblasti zejména kolenního kloubu. 2018. [Detail]
FRIES, Jiří and Ondřej OBDRŽÁLEK. Dutý přímočarý hydromotor pro aplikaci na ukotvený dlouhý prizmatický prvek. 2018. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Teleskopická ochranná prahová deska. 2018. [Detail]
FOJTÍK, David and Petr ČERŇAVA. Sposob Beskontaktnogo Izmerenija Naružnych Razmerov Poperečnych Sečenij Metallurgičeskogo Steržneobraznogo Izdelija I Modulnaja Rama Dlja Ego Osuščestvlenija. 2018. [Detail]
FRISCHER, Robert, Miroslav MAHDAL, Jiří DAVID and Zora KOŠTIALOVÁ JANČÍKOVÁ. A method of the transformer load switching the transformer for carrying out the method. 2018. [Detail]
TŮMA, Jiří, Zdeněk DEJL, Vladimír MORAVEC and Lubomír SMUTNÝ. Způsob měření chyby ozubeného převodu. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2017. [Detail]
TŮMA, Jiří, Zdeněk DEJL, Vladimír MORAVEC and Lubomír SMUTNÝ. Způsob měření chyby převodu ozubeného soukolí. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2017. [Detail]
TŮMA, Jiří, Zdeněk DEJL, Vladimír MORAVEC and Lubomír SMUTNÝ. Způsob měření chyby ozubeného převodu. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2017. [Detail]
TŮMA, Jiří, Zdeněk DEJL, Vladimír MORAVEC and Lubomír SMUTNÝ. Způsob měření chyby převodu ozubeného soukolí. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2017. [Detail]
SADÍLEK, Marek and Adam HRABOVSKÝ. Ergonomické CAD/CAM polohovací zařízení. Ostrava: VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2017. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Robert BRÁZDA and Jiří BOBOK. Vyrovnávač tahů v nosných lanech výtahů. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2017. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Nástěnný jeřáb. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2017. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Sloupový jeřáb. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2017. [Detail]
JANÍČEK, Lukáš and Zdeněk NOGA. Univerzální zařízení pro aplikaci lokální hypotermie na oblasti kloubů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Karel BOROVEC, Tomáš BLEJCHAŘ and Pavel FRIEDEL. Chlazená sonda s rozprašovací tryskou pro dávkování reakčního činidla. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
KUDRNA, Lukáš, Jiří FRIES and Oldřich UČEŇ. Univerzální otočná podpěra pro ocelové profily. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Dagmar JUCHELKOVÁ and Helena RACLAVSKÁ. Vzorkovací zařízení pro odběr vzorků pevných částic a organického uhlíku ze spalovacího zařízení. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
HORŇÁČEK, Lukáš, Kristýna KUTIOVÁ and Pavel DRESLER. Distanční nosič brzdového kotouče. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Karel BOROVEC, Tomáš BLEJCHAŘ and Pavel FRIEDEL. Chlazená sonda s rozprašovací tryskou pro dávkování reakčního činidla. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Jaroslav KONVIČKA and Kamil KOLARČÍK. Zařízení pro využití kompresního tepla. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví ČR, 2017. [Detail]
HLAVÁČKOVÁ, Milada, Miroslav HENŽEL, Marek PENHAKER, Jiří PROKOP and Jiří PODEŠVA. Přístroj pro měření a záznam charakteristik tuhosti tkání. Úřad průmyslového vlastníctví2017. [Detail]
GEBAUER, Marek and Zbyněk LORENČUK. Axiálně a radiálně chlazený brzdový kotouč s krytem. Korea: Korean Intellectual Property Office, 2017. [Detail]
FRISCHER, Robert, Miroslav MAHDAL, Jiří DAVID and Zora KOŠTIALOVÁ JANČÍKOVÁ. Způsob přepínání zátěže u transformátoru a zapojení transformátoru k provádění tohoto způsobu. 2017. [Detail]
FOJTÍK, David, Milan MIHOLA, Petr PODEŠVA, Miroslav HRABOVSKÝ, Georgi IVANOV and Petr ČERŇAVA. Snímací zařízení pro zjišťování tvaru a rozměrů otvorů objektu v průhledném radioaktivním prostředí. 2017. [Detail]
FOJTÍK, David, Milan MIHOLA, Petr PODEŠVA and Petr ČERŇAVA. Zařízení k provádění měření tlouštěk stěn rotačních skořepin křivkového profilu s plovoucí tloušťkou. 2017. [Detail]
NOSKIEVIČ, Petr, František VESELÝ, Miroslav MAHDAL, Adam BUREČEK, Josef DOBEŠ and Martin VESELÝ. Uspořádání přímočarého hydraulického motoru. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
NOGA, Zdeněk and František TOMEČEK. Zařízení pro aplikaci hypotermie. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
NOSKIEVIČ, Petr, František VESELÝ, Miroslav MAHDAL, Adam BUREČEK, Josef DOBEŠ and Martin VESELÝ. Uspořádání přímočarého hydraulického motoru. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
BOBOK, Jiří and Leopold HRABOVSKÝ. Mobilní hydraulický vyrovnávač tahu. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2016. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold and Jiří BOBOK. Zařízení pro detekci tahových sil. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2016. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold and Jiří BOBOK. Mobilní mechanický vyrovnávač tahu. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2016. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Robert BRÁZDA, Tomáš MLČÁK and Jiří BOBOK. Vyrovnávač tahů v nosných lanech výtahů. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2016. [Detail]
MRÁZEK, Jan, Leopold HRABOVSKÝ and Jiří ZEGZULKA. Konstrukce šachty a kabiny výtahu. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2016. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold and Vojtěch ŽIŽKA. Zdvíhací zařízení s polypovým drapákem. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2016. [Detail]
FLEGR, Filip, Anna PLCHOVÁ and Petr NENIČKA. Chodítko. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2016. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Jana PETRŮ, Tomáš ZLÁMAL, Robert ČEP and Marek PAGÁČ. Upínací zařízení s přívodem procesní kapaliny k tělesu vrtáku. Praha: Uřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
PETRŮ, Jana, Ivan MRKVICA, Tomáš ZLÁMAL, Robert ČEP and Marek PAGÁČ. Mobilní zařízení pro chlazení obráběcích nástrojů s odsáváním a filtrací olejové mlhy. Praha: Uřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
NOGA, Zdeněk and Martin PUSTKA. Plazmová pec s horizontálním krystalizátorem. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
KOČICA, Jaroslav and Zdeněk NOGA. Rám pro upevnění tlakových lahví. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
VILIMEC, Ladislav and Jaroslav KONVIČKA. Způsob regulace teploty před plynovou turbínou a zařízení pro provádění tohoto způsobu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
HLAVÁČKOVÁ, Milada, Zdeněk PORUBA, Marek PENHAKER, Břetislav OTÁHAL, Lukáš KNYBEL, Lukáš MOLENDA, Jakub CVEK and Jan ORDELT. Mechanický fantom simulace pohybu ozařovaného ložiska tumoru. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
HLAVÁČKOVÁ, Milada, Marek PENHAKER, Jan ORDELT, Zdeněk PORUBA, Břetislav OTÁHAL, Lukáš KNYBEL, Lukáš MOLENDA and Jakub CVEK. Mechanický fantom simulace pohybu ozařovaného ložiska tumoru. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
FUSEK, Martin, Radim HALAMA, František FOJTÍK and Jan URBÁŠEK. Způsob měření a vyhodnocení prostorového pohybu konstrukčních celků s využitím snímačů vzdálenosti a zařízení k jeho provádění. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
PEER, Václav and Pavel FRIEDEL. Pohyblivý rošt energetického zařízení pro využití tuhých paliv. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
MLČOCH, Jiří, Radim DITTRICH, Tomáš KAUFMAN and Jiří FRIES. Zámek pro teleskopické systémy, zejména kol. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír and Václav KRYS. Kolo pro jízdu po schodech. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
MARŠÁLEK, Pavel, Ondřej FRANTIŠEK, Tomáš KARÁSEK, Petr HORYL, Marek PENHAKER and Jiří PROKOP. Podprsenka s aktivními elastickými členy. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
BRÁZDA, Robert. Zařízení k vyrovnávání tahů v lanech. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
ŠMIRAUS, Jakub, Jan FAMFULÍK, Jana MÍKOVÁ and Michal RICHTÁŘ. Adapter for fixation of motorcycles on roller test benches. Rijswijk: European patent office, 2016. [Detail]
HLOSTA, Jakub, David ŽUROVEC, Jiří ZEGZULKA, František ZÁDRAPA and Jan NEČAS. Zařízení k měření aeračních vlastností prášků a sypkých hmot s plochou komorou. 2016. [Detail]
FRISCHER, Robert, Miroslav MAHDAL, Jiří DAVID and Zora JANČÍKOVÁ. Kovový krycí box reduktorového zařízení. 2016. [Detail]
ŠIMEK, Jiří, Jiří TŮMA, Miroslav MAHDAL and Jaromír ŠKUTA. Sestava aktivního ložiskového stojanu a ložiska. 2016. [Detail]
MINÁŘ, Jan and Stanislav HONUS. Zařízení pro výzkum energetického zhodnocení odpadních materiálů. 2016. [Detail]
NOSKIEVIČ, Petr, František VESELÝ, Miroslav MAHDAL, Adam BUREČEK, Josef DOBEŠ and Martin VESELÝ. Uspořádání přímočarého hydraulického motoru. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
NOSKIEVIČ, Petr, František VESELÝ, Miroslav MAHDAL, Adam BUREČEK, Josef DOBEŠ and Martin VESELÝ. Uspořádání přímočarého hydraulického motoru. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
TŮMA, Jiří, Jiří ŠIMEK, Miroslav MAHDAL, Jaromír ŠKUTA, Pavel ŠURÁNEK, Renata WAGNEROVÁ and Vladimír STARÝ. Způsob aktivního řízení vibrací kluzných ložisek s použitím piezoaktuátorů a zařízení k jeho provádění. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Přístroj pro určení tuhosti tlačných vinutých pružin. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2015. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Robert BRÁZDA, Ondřej ŠČUDLA, Tomáš BORA, Aleš ZAHRADNÍK and František ŽILKA. Zařízení ke zdvíhání výtahové kabiny. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2015. [Detail]
BOBOK, Jiří and Leopold HRABOVSKÝ. Zamykací zařízení. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2015. [Detail]
BOBOK, Jiří and Leopold HRABOVSKÝ. Hydraulický vyrovnávač tahu v ocelových lanech. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2015. [Detail]
BOBOK, Jiří and Leopold HRABOVSKÝ. Uspořádání konstrukce zamykacího mechanismu. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2015. [Detail]
ŠMIRAUS, Jakub, Michal RICHTÁŘ, Jana MÍKOVÁ and Radim HALAMA. Zařízení pro změnu geometrie řízení vozidla. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2015. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Kamil STÁREK, Pavel NEVŘIVA and Martin PIEŠ. Zařízení pro regulaci teploty u sálavého přehříváku páry. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
PETRŮ, Jana, Ivan MRKVICA, Tomáš ZLÁMAL, Robert ČEP and Marek PAGÁČ. Mobilní zařízení pro chlazení obráběcích nástrojů s odsáváním a filtrací olejové mlhy. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
VÁVRA, Petr, Jan KRÁČMAR, Marek PENHAKER and Milada HLAVÁČKOVÁ. Operační nástroj. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Jana PETRŮ, Tomáš ZLÁMAL, Robert ČEP and Marek PAGÁČ. Upínací zařízení s přívodem procesní kapaliny k tělesu vrtáku. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
HLAVÁČKOVÁ, Milada, Vojtěch BOJKO and Marek PENHAKER. Zařízení k měření kloubního rozsahu ramenního kloubu a způsob měření. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
NOGA, Zdeněk and Jiří HAMÁČEK. Plazmový hořák se závislým obloukem a dutou katodou. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
BEIER, Erich and Zdeněk NOGA. Rám pro upevnění tlakových lahví. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
HONUS, Stanislav, Mário BALCO and Dagmar JUCHELKOVÁ. Systém pro simulaci fluidní vrstvy v kotlích. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Ondřej NĚMČEK, Stanislav HONUS, Mário BALCO and Dagmar JUCHELKOVÁ. Laboratorní systém s dvou-sekčním fluidním reaktorem. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena and Dagmar JUCHELKOVÁ. Sálavá vložka pro snížení produkce polétavých částic a organického uhlíku. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Konstantin RACLAVSKÝ, Dagmar JUCHELKOVÁ and Dalibor MATÝSEK. Záchytný systém pro matrice do skenovacího mikroskopu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Konstantin RACLAVSKÝ, Dagmar JUCHELKOVÁ and Dalibor MATÝSEK. Souprava pro sledování a vyhodnocování technologických procesů a podmínek pro řízení spalovacích dějů fosilních paliv a biomasy v oblasti energetiky na základě měření parametrů vyjadřujících barvu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
SLÍVA, Aleš and Pavel HLUCHNÍK. Mechanismus pro řízené vyprazdňování korečků. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Jaromír DRÁPALA, Silvie BROŽOVÁ, Pavel MACHOVČÁK and Petr JONŠTA. Zařízení pro úpravu kovů sypkého charakteru náchylných ke vzdušné oxidaci, zejména kovů alkalických zemin. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Robert BRÁZDA, Petr GÜNTHER, Aleš PROCHÁZKA, Tomáš BORA, František ŽILKA, Aleš ZAHRADNÍK and Rostislav KAŠNÝ. Zařízení pro snímání mechanicko- fyzikálních a optických veličin sypkých hmot. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
BRÁZDA, Robert, Aleš SLÍVA, Petr GÜNTHER, Aleš PROCHÁZKA, Tomáš BORA, Aleš ZAHRADNÍK and František ŽILKA. Zařízení zahnující autonomní systém zajišťující analýzu a tok sypké hmoty. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír and Zdeněk KADLEC. Kotel s regulací teploty spalin na výstupu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ČERMÁK, Tomáš, Václav SLÁDEČEK, Jan VINCENEC, Petr PALACKÝ, Ivo NEBORÁK, Jaroslav KOPÁČEK and Kamil FOJTÁŠEK. Zapojení univerzální trakční akumulátorové jednotky. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ČERMÁK, Tomáš, Václav SLÁDEČEK, Jan VINCENEC, Petr PALACKÝ, Ivo NEBORÁK, Jaroslav KOPÁČEK and Kamil FOJTÁŠEK. Uspořádání hydraulické části elektrohydraulického pohonu univerzální trakční akumulátorové jednotky bez aktivního chlazení. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ČERMÁK, Tomáš, Václav SLÁDEČEK, Jan VINCENEC, Petr PALACKÝ, Ivo NEBORÁK, Jaroslav KOPÁČEK and Kamil FOJTÁŠEK. Kontejner pro univerzální trakční akumulátorovou jednotku. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ČERMÁK, Tomáš, Václav SLÁDEČEK, Jan VINCENEC, Petr PALACKÝ, Ivo NEBORÁK, Jaroslav KOPÁČEK and Kamil FOJTÁŠEK. Kontejner pro univerzální zdrojovou akumulátorovou jednotku. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ŽUROVEC, David, Jakub HLOSTA, Jiří ZEGZULKA and Jan NEČAS. Validační skladovací zařízení. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
VYLETĚLEK, Jan, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Martin ŽÍDEK. Simulační zařízení k provzdušňování v silech. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ROZBROJ, Jiří, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Daniel GELNAR. Validační svislý šnekový dopravník. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ŽUROVEC, David, Daniel GELNAR, Jiří ZEGZULKA and Jan NEČAS. Validační skladovací zařízení k měření tokových procesů tomografickou metodou. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ŽÍDEK, Martin, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Dagmar JUCHELKOVÁ. Validační řetězový dopravník s unášeči. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ŽÍDEK, Martin, Jiří ROZBROJ, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Marian MARSCHALKO. Validační systém tažných a tlačných nástrojů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří, Jan NEČAS, David ŽUROVEC, Daniel GELNAR, Jiří ROZBROJ and Jakub HLOSTA. Multifunkční plnicí jednotka plynu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří, Jan NEČAS, David ŽUROVEC, Daniel GELNAR, Jiří ROZBROJ and Jakub HLOSTA. Multifunkční plnicí jednotka plynu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ROZBROJ, Jiří, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Daniel GELNAR. Validační svislý šnekový dopravník a způsob modelování mechanických procesů s jeho pomocí. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
VILIMEC, Ladislav and Jaroslav KONVIČKA. Energetické zařízení umožňující regulaci teploty před plynovou turbínou. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
VILIMEC, Ladislav and Jaroslav KONVIČKA. Zařízení pro výrobu elektřiny s využitím paroplynové směsi. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Robert BRÁZDA, Aleš PROCHÁZKA, Tomáš BORA, Rostislav KAŠNÝ, Aleš ZAHRADNÍK and František ŽILKA. Zařízení pro snímání mechanicko-fyzikálních a optickcýh veličin sypkých hmot. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2015. [Detail]
GEBAUER, Marek and Zbyněk LORENČUK. Axially and radially cooled brake disk with cover. Munich: European patent office, 2015. [Detail]
GEBAUER, Marek and Zbyněk LORENČUK. Axial und radial gekühlte Bremsscheibe mit Abdeckung. München: Das Deutsche Patent- und Markenamt, 2015. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Anton PANDA, Jozef ZAJAC, Jozef JURKO, Iveta PANDOVÁ, Marek PRISLUPČÁK and Juraj RUŽBARSKÝ. Spôsob brúsenia oporných čiel vnútorných ložiskových krúžkov kuželíkových ložísk do náročných uložení. Bratislava: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2015. [Detail]
ŠOOŠ, Lubomír, Juraj ONDRUŠKA, Peter BIATH, Miloš MATÚŠ and Jiří ZEGZULKA. Lis na pelety. Báňská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2015. [Detail]
GEBAUER, Marek and Zbyněk LORENČUK. Axially and Radially Cooled Brake Disk with Cover. 2015. [Detail]
FUSEK, Martin, Radim HALAMA, František FOJTÍK and Jan URBÁŠEK. Zařízení pro měření a vyhodnocení prostorového pohybu konstrukčních celků s využitím snímačů vzdálenosti. 2015. [Detail]
TŮMA, Jiří, Jiří ŠIMEK, Miroslav MAHDAL, Jaromír ŠKUTA, Pavel ŠURÁNEK, Renata WAGNEROVÁ and Vladimír STARÝ. Zařízení aktivního řízení vibrací kluzných ložisek s použitím piezoaktuátorů. 2015. [Detail]
ŠIMEK, Jiří, Jiří TŮMA, Jaromír ŠKUTA and Miroslav MAHDAL. Sestava aktivního ložiskového stojanu a ložiska. 2015. [Detail]
FRISCHER, Robert, Miroslav MAHDAL, Jiří DAVID and Zora JANČÍKOVÁ. Řídicí obvod pro ovládání výkonových prvků indukční povahy. 2015. [Detail]
TŮMA, Jiří, Jiří ŠIMEK, Miroslav MAHDAL, Jaromír ŠKUTA, Pavel ŠURÁNEK, Renata WAGNEROVÁ and Vladimír STARÝ. Způsob aktivního řízení vibrací kluzných ložisek s použitím piezoaktuátorů a zařízení k jeho provádění. 2015. [Detail]
FOJTÍK, David and Petr ČERŇAVA. Způsob bezkontaktního měření vnějších rozměrů průřezů tyčového hutního materiálu a modulární rám k provádění tohoto způsobu. 2015. [Detail]
TŮMA, Jiří, Pavel ŠURÁNEK and Miroslav MAHDAL. Způsob aktivního tlumení vibrací mechanických poddajných struktur pro různou polohu aktuátoru a snímače vibrací využívající all-pass filtr druhého řádu. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
FOJTÍK, David and Petr ČERŇAVA. Bezkontaktní měřicí zařízení. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
FOJTÍK, David and Petr ČERŇAVA. Bezkontaktní měřicí zařízení. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
FOJTÍK, David and Petr ČERŇAVA. Bezkontaktní měřicí zařízení. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Sklápěcí mechanismus výložníku jeřábu. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Jeřáb. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Aleš SLÍVA and David BOROVSKÝ. Válečková stolice pro dopravní pásy strmého pásového dopravníku. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Jana PETRŮ and Robert ČEP. Koreček korečkového elevátoru. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
PETR, Jiří, Anna PLCHOVÁ, Petr NENIČKA and Milena HRUDIČKOVÁ. Dětská víceúčelová židle. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
PETR, Jiří, Anna PLCHOVÁ, Petr NENIČKA and Milena HRUDIČKOVÁ. Dětská houpací židle. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HRUBOŇ, Jiří, Anna PLCHOVÁ, Petr NENIČKA and Milena HRUDIČKOVÁ. Montážní lehátko. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
NEČAS, Jan, Jiří ZEGZULKA, Daniel GELNAR and Jiří ROZBROJ. Validační pásový dopravník. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
VYLETĚLEK, Jan, Jiří ROZBROJ, Jiří ZEGZULKA and Jan NEČAS. Validační systém k simulacím průběhu procesů v silech, reaktorech a procesních nádobách. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Dagmar JUCHELKOVÁ. Zařízení pro modelování mechanických procesů sypkých hmot. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Jan VYLETĚLEK. Měřící zařízení sypného úhlu. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HLOSTA, Jakub, David ŽUROVEC, Petr PAVLÍK, Jiří ZEGZULKA and Dagmar JUCHELKOVÁ. Zařízení k pražení kávy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
MÍKA, Jiří and Libor PILCH. Uspořádání redukční stanice plynu pro výrobu elektrické energie. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
MAHDAL, Miroslav and Robert FRISCHER. Napájecí jednotka pracující na principu energy harvesting a způsob získávání a transformace energie z volných zdrojů. Ostrava: VŠB-TUO, Strojní fakulta. Katedra automatizační techniky a řízení, 2014. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Aleš SLÍVA and David BOROVSKÝ. Válečková stolice pro dopravní pásy strmého pásového dopravníku. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Jana PETRŮ, Marek PAGÁČ, Robert ČEP and Robert BRÁZDA. Turniketový podavač pro fluidizaci sypké hmoty a způsob fluidizace sypké hmoty. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
NOGA, Zdeněk and Michal CHUCHMA. Dvouhořáková víceúčelová plazmová pec. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
ŠMIRAUS, Jakub, Jana MÍKOVÁ, Jan FAMFULÍK and Michal RICHTÁŘ. Adaptér pro upevnění motocyklů na válcových zkušebnách. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Jiří BOBOK, Jana PETRŮ and Robert ČEP. Fluidizační šnekovnice, fluidizační šnekový dopravník a způsob dopravy obtížně tekoucího materiálu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
HLAVÁČKOVÁ, Milada, Rostislav ČECH and Marek PENHAKER. Zařízení pro měření kloubního rozsahu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
GREPL, Jan, Petr VÁVRA, Marek PENHAKER and Milada HLAVÁČKOVÁ. Operační nástroj. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
HENŽEL, Miroslav, Marek PENHAKER, Jiří PROKOP, Jiří PODEŠVA and Milada HLAVÁČKOVÁ. Přístroj k vyšetřování měkkých tkání a způsob provedení tohoto vyšetření. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
KRÁČMAR, Jan, Marek PENHAKER, Petr KOVÁŘ and Milada HLAVÁČKOVÁ. Pružinou rozevíratelný čelisťový endoskopický nástroj pro elektrochirurgii. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
KOCICH, Radim, Milan MIHOLA, Adéla MACHÁČKOVÁ and Zuzana KLEČKOVÁ. Tepelný výměník pro kogenerační jednotku s mikroturbínou. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
ŠIROKÝ, Jaromír, Jana MÍKOVÁ, Michal RICHTÁŘ and Jan FAMFULÍK. Zapojení pro zjišťování okamžité vzdálenosti spřáhlových a narážecích ústrojí dvou přibližujících se železničních vozidel. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
MAREČEK, Šimon, Anna PLCHOVÁ, Petr NENIČKA and Milena HRUDIČKOVÁ. Pažba střelné zbraně. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
MAREČEK, Šimon, Anna PLCHOVÁ, Petr NENIČKA and Milena HRUDIČKOVÁ. Pažba střelné zbraně. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
MAREČEK, Šimon, Anna PLCHOVÁ, Petr NENIČKA and Milena HRUDIČKOVÁ. Předpažbí střelné zbraně. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
MAREČEK, Šimon, Anna PLCHOVÁ, Petr NENIČKA and Milena HRUDIČKOVÁ. Dvojitá napínací páka střelné zbraně. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
PAVELEK, Tomáš, Anna PLCHOVÁ, Petr NENIČKA and Milena HRUDIČKOVÁ. Stůl pro notebook. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
VILIMEC, Ladislav and Jaroslav KONVIČKA. Zařízení pro výrobu elektřiny s využitím paroplynové směsi. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
GEBAUER, Marek and Zbyněk LORENČUK. Brakes for vehicles (part of -). Alicante: Office for Harmonization in the Internal Market, 2014. [Detail]
GEBAUER, Marek and Zbyněk LORENČUK. Axiálně a radiálně chlazený brzdový kotouč s krytem. Moskva: Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), 2014. [Detail]
MARTINEC, František and Rudolf VOLNER. Metoda snímání parametrů objektu (osoby) na dálku s využitím frekvenčních spekter a radiových prostředků hledaného objektu (osoby). 2014. [Detail]
FRISCHER, Robert, Miroslav MAHDAL, Jiří DAVID and Zora JANČÍKOVÁ. Mikroprocesorová jednotka pro řízení stykačů. 2014. [Detail]
TŮMA, Jiří, Jiří ŠIMEK, Jaromír ŠKUTA, Antonín VÍTEČEK, Jaroslav LOS, Jaromír ZAVADIL and Vladimír STARÝ. Způsob pro kaskádní aktivní řízení hydrodynamických kluzných ložisek piezoaktuátory a zařízení k provádění tohoto způsobu. 2014. [Detail]

Projects

2021

Code Title Start year End year
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024017 Energy-software optimization of hydraulic stations over 100 kW 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024388 Development of an intelligent distribution transformer 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025234 3D printing and machining of aerospace parts from composite materials, aluminium and titanium alloys 2021 2023
FW03010345 Development of a new range of SPIDER mowers with a superstructure for pressing grass 2021 2023
FW03010587 Development of a new series of welded gate valves for industry, energy and design of production technology using the principles of Industry 4.0 2021 2023
Design and Construction Modifications of Carbon Parts of ULL Ellipse Spirit Aircraft and Preparation of Documentation for the Certification Process in Aircraft Production 2021 2023
Development of an innovative, standardized, without engine room rope lift for four-storey houses 2021 2023
Preparation and implementation of educational online outputs for engineering fields 2021 2023
Support of distance methods in technical education 2021 2023
Virtual Reality Module Implementation 2021 2023
Automation of medical devices production 2021 2022
Virtual Dynamic Models of the Large Multi-Axis Systems for Real Time Simulation 2021 2022
RPP2021/100 Updating and creation of materials for teaching the subjects Surface Treatment and Construction Materials 2021 2021
RPP2021/101 Student mobile robot for international competitions 2021 2021
RPP2021/23 Additive technology 2021 2021
RPP2021/45 Material fatigue II 2021 2021
RPP2021/60 Course innovation 347-0329 - Experiment in machine parts 2021 2021
RPP2021/96 Creation of study material of multimedia character for the experimental part of the subject Fluid Mechanics 2021 2021
RPP2021/99 Modernization of training simulators and aviation technical cabinet 2021 2021

2020

Code Title Start year End year
TK03030037 New Type of Pumped-Storage Hydroelectric Power Plant 2020 2025
CK01000043 System for supporting network time coordination of connections at interchange nodes 2020 2022
CK01000060 Predictive Vehicle Maintenance 2020 2022
CZ.01.1.02 /0.0/0.0/1 9_264/0019830 Integration of a computer simulation module into the design algorithm of 3D printed orthotic aids 2020 2022
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264/0019431 Optimization of plate shredder design to eliminate transmitted vibrations 2020 2022
EG19_262/0019913 Development of a progressive system for numerical simulation of physical processes in gas systems 2020 2022
RPP2020/79 Inovace předmětu 346-0508 - Nekonvenční metody obrábění 2020 2020
RPP2020/80 Skladovací systémy partikulárních látek 2020 2020
RPP2020/81 Inovace studijních materiálů pro předměty Kompresory, ventilátory a čerpadla a Parní turbíny 2020 2020
RPP2020/83 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Právní normy v podnikání 2020 2020
RPP2020/84 Moderní obráběcí nástroje a upínací prvky 2020 2020
RPP2020/85 Model pro výuku návrhu regulačních obvodů 2020 2020
RPP2020/86 Inovace předmětu Logistika I 2020 2020
RPP2020/87 Praktické aplikace využití působících sil v zásobníku pro inovaci v předmětu Doprava a zpracování surovin 2020 2020
RPP2020/88 Robot pro účast na soutěžích 2020 2020
RPP2020/90 Inovace obsahové náplně přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management 2020 2020
RPP2020/91 Udržení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce zvýšením kvality výuky 2020 2020
RPP2020/92 Inovace a harmonizace studijních podkladů v oblastech organizace, řízení a provozu údržby strojů na základě ověřených výstupů z praxe a nové legislativy 2020 2020
RPP2020/93 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Základy projektování 2020 2020
RPP2020/94 Statické a dynamické charakteristiky 2020 2020
RPP2020/95 Rozšíření výuky praktických cvičení předmětu Automatizační technika 2020 2020
RPP2020/96 Inovace předmětu studia Silniční vozidla I 2020 2020
Support and development of university technical education in the Olomouc Region 2020 2020

2019

Code Title Start year End year
TN01000024 National Competence Center-Cybernetics and Artificial Intelligence, sub-project Automation and production system optimization 2019 2022
TN01000026 Josef Bozek national competence center 2019 2022
TN01000071 National Competence Centre of Mechatronics and Smart Technologies for Mechanical Engineering 2019 2022
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_140/0015226 AD-TECH Centrum 3.0 2019 2021
FV40022 Modulus IoT Tracker 2019 2021
FV40046 The mobile diagnostic system of plunger pumps 2019 2021
FV40105 Development and production of high-pressure spindle pump prototype for pumping high-viscosity masses 2019 2021
FV40312 Intelligent birthing bed for automatic positioning and dynamic mobilization of the mothers 2019 2021
GA19-03282S Influence of Complex and Cyclic Loading Modes on Lifetime of Machine Parts Made by Additive Manufacturing 2019 2021
GA19-06666S Research of the flow and interaction of two-component liquids with solids and external magnetic field 2019 2021
GJ19-22426Y Effect of pathologies on arterial pulse wave shape and low cycle arterial fatigue 2019 2021
TK02020060 Research of an innovative steam generating concept for cogeneration power generation at ZEVO, excluding the chloride corrosion of steam superheaters and the possibility of electric energy storage 2019 2021
Computational stochastic rupture risk assessment of abdominal aortic aneurysm 2019 2021
Development of a new series of medium-pressure valves, their manufacturing technology and testing methodology, simulating 40 years of service life. 2019 2021
Implementation of sophisticated methods of controlling to increase adaptability of simulation tool for modeling intersections 2019 2021
Automation of design and manufacture of lower limb prosthesis by 3D print - Prosthetics 4.0 2019 2020
Experimental and numerical research of vortex rings 2019 2020
Visegrad Scholarship 2019 2020
CIII-PL0901 Teaching and research in advanced manufacturing 2019 2019
CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_198/0014695 AD-TECH Centrum 3.0 2019 2019
RPP2019/79 Inovace předmětu 346-0508 - Nekonvenční metody obrábění 2019 2019
RPP2019/80 Skladovací systémy partikulárních látek 2019 2019
RPP2019/81 Inovace studijních materiálů pro předměty Kompresory, ventilárory a čerpadla a Parní turbíny 2019 2019
RPP2019/83 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Právní normy v podnikání 2019 2019
RPP2019/84 Moderní obráběcí nástroje a upínací prvky 2019 2019
RPP2019/85 Model pro výuku návrhu regulačních obvodů 2019 2019
RPP2019/86 Inovace předmětu Logistika I 2019 2019
RPP2019/87 Praktické aplikace využití působících sil v zásobníku pro inovaci v předmětu Doprava a zpracování surovin 2019 2019
RPP2019/88 Robot pro účast na soutěžích 2019 2019
RPP2019/90 Inovace obsahové náplně přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management 2019 2019
RPP2019/91 Udržení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce zvýšením kvality výuky 2019 2019
RPP2019/92 Inovace a harmonizace studijních podkladů v oblastech organizace, řízení a provozu údržby strojů na základě ověřených výstupů z praxe a nové legislativy 2019 2019
RPP2019/93 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Základy projektování 2019 2019
RPP2019/94 Statické a dynamické charakteristiky 2019 2019
RPP2019/95 Rozšíření výuky praktických cvičení předmětu Automatizační technika 2019 2019
RPP2019/96 Inovace předmětu studia Silniční vozidla I 2019 2019
Support and development of university technical education in the Olomouc Region 2019 2019

2018

Code Title Start year End year
01309/2019/RRC Restoration workshop 2018 2023
EF17_049/0008407 Innovative and additive manufacturing technology - new technological solutions for 3D printing of metals and composite materials 2018 2022
TH04010416 Development of new technology for increasing the quality of steel strips 2018 2022
EG17_107/0012469 Research and development of innovative technologies for grinding and crushing of mineral raw materials 2018 2021
EG16_084/0010265 Research and Development Resources with Energy Cogeneration Electricity Accumulation 2018 2020
EG17_107/0012274 New Generation of Digitized Testing Systems for Mechatronic Systems Diagnostics 2018 2020
Research and development of new generation of parking asistents 2018 2019
CIII-2017-BG0613 NANOTECHNOLOGIES, MATERIALS AND NEW PRODUCTION TECHNOLOGIES - UNIVERSITY COOPERATION IN RESEARCH AND IMPLEMENTATION OF JOINT PROGRAMS IN STUDY BY STIMULATE ACADEMIC MOBILITY 2018 2018

2017

Code Title Start year End year
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002590 Creation of doctoral study program Transport Systems 2017 2022
Innovative and additive manufacturing technologies - new technological solutions 3D printing metals and composite materials 2017 2022
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002506 Infrastructure completion of CPIT TL1 for strategic studying programmes at FS and FMMI VSB-TUO 2017 2020
EG16_084/0010358 Research and development of a new type of multi-chambered insulated glazing and its production 2017 2020
Improvement of technical education in the form of practical training based on real labor market needs 2017 2020
EG15_019/0004582 Development of universal technology for disintegration, loading and rock reinforcement on crawler chassis 2017 2019
FV20321 Development of relieving braces for lower limb using digital technologies0 2017 2018
CIII-2017-CZ0201 Knowledge Bridge for Students and Teachers in Manufacturing Technologies 2017 2017
CIII-2017-FREEMOVERS Freemovers 2017 2017
CIII-2017-HR0108 Concurrent Product and Technology Development - Teaching, Research and Implementation of Joint Programs Oriented in Production and Industrial Engineering 2017 2017
CIII-2017-RO0013 Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing 2017 2017
CIII-2017-RO0058 DESIGN, IMPLEMENTATION AND USE OF JOINT PROGRAMS REGARDING QUALITY IN MANUFACTURING ENGINEERING 2017 2017
CIII-2017-RO0202 Implementation and Utilization of E-learning Systems in Study Area of Production Engineering in Central European Region 2017 2017
RPP2017/183 Laboratorní úloha - Měření technických veličin pomocí bezdrátové technologie 2017 2017
RPP2017/188 Multimediální podpora výuky předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD 2017 2017
RPP2017/191 Souosost zkušebních trhacích strojů 2017 2017
RPP2017/192 Inovace výuky v oblasti zkoumání mechanických vlastností materiálů po SPD využitím micro-tensile testů (M-TT) 2017 2017

2016

Code Title Start year End year
Supporting knowledge capacity of ICT among SME to engage in growth and innovation 2016 2021
FV10717 Development of a new series of cryogenic ball valves, manufacturing technology and testing 2016 2018
RPP2016/107 Inovace předmětu Počítačové systémy 2016 2018
RPP2016/114 Podpora hostujících profesorů ve výuce katedry energetiky 2016 2018
RPP2016/118 Inovace předmětu Informační systémy ve strojírenství 2016 2018
RPP2016/84 Inovace předmětu Mechanika tekutin 2016 2018
RPP2016/87 Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel 1, 3, 5 2016 2018
RPP2016/93 Inovace předmětu: 346 - 0302/05 (06) Nástroje 2016 2018
RPP2016/95 Aerodynamika vozidel 2016 2018
Summer School of Energy 2016 2017
UMOŽNĚNÍ ZAPOJENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ DO EVROPSKÉ ALIANCE PRO ENERGETICKÝ VÝZKUM (EUROPEAN ENERGY RESEARCH ALLIANCE – EERA) 2016 2017
H3451603 PV-Czech,Siostrzonek,3721 2016 2016
RPP2016/120 Inovace předmětu Dynamika I 2016 2016
RPP2016/121 Konstrukce modelu inverzního kyvadla s více stupni volnosti 2016 2016
RPP2016/32 Vybavení laboratoře demonstračních modelů Katedry energetiky 2016 2016
RPP2016/88 Rozšíření základny upínacích prvků pro tvarově složité a rozměrné obrobky 2016 2016

2015

Code Title Start year End year
_51501681 Mechanical Properties Improvement of Aluminum Alloys by Connection of Severe Plastic Deformation with Heat Treatment 2015 2016
561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula develompent in partnership with public and private sector 2015 2015
FRVS2015/107 Inovace předmětu Části a mechanismy strojů 347-0304/01 2015 2015
FRVS2015/129 Podpora programování v oboru Aplikovaná mechanika 2015 2015
FRVS2015/147 Inovace předmětu Řízení pneumatických mechanizmů 2015 2015
FRVS2015/22 Inovace mnohorozměrové laboratorní úlohy nasazením prediktivního řízení a PC-based PLC systému. 2015 2015
FRVS2015/50 Tvorba vizuálních studijních podkladů pro předmět Základy strojnictví 2015 2015
FRVS2015/59 Tvorba montážních postupů 3D tiskárny a CNC frézky pro reálné ukázky aditivních způsobů výroby 2015 2015
FRVS2015/77 Inovace předmětu Technologie povrchového inženýrství 345-0508/05 2015 2015
FRVS2015/84 Inovace předmětu Ročníkový projekt II 346-0311/04 2015 2015

2014

Code Title Start year End year
631117 System for virtual TELEportation of RESCUER for inspecting coal mine areas affected by catastrophic events 2014 2017
TA04031296 Simulation and Optimalization of Traffic Flows Interaction Using Software Witness 2014 2016
51400792 Mechanical properties improvement by structure refinement of material produced from aluminium alloys by appliance of plastic deformation processes” 2014 2015

2013

Code Title Start year End year
TA03031079 OPTIM - Research and development of software solutions to optimize the collection / deliveries and loading of vehicles for transport, forwarding 2013 2015
TA03031271 Aktivní bezpečnostní systém pro prostorovou lokalizaci objektů mezi kolejovými vozidly a před jejich čely 2013 2015

2012

Code Title Start year End year
TE01020020 Josef Bozek Competence Centre for Automotive industry 2012 2017