Skip to main content
Skip header
Title
Studentský mobilní robot pro mezinárodní soutěže
Code
RPP2021/101
Solver
Start year
2021
End year
2021
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Projekt je zaměřen na zlepšení praktických znalostí robotických a mechatronických systémů formou skupinové práce na soutěžním robotu. Jedné se o činnost na rámec studia, do které se zapojují studenti 3. ročníku bakalářského studia, studenti navazujícího magisterského studia a doktorandi. Většina studentů, je z Katedry robotiky, avšak účast v týmu není omezena na studenty této katedry a v minulosti se to práce na projektu zapojovali i studenti jiných kateder a zahraniční studenti. Jedná se o práci s reálným hardwarem pro reálné použití, tedy činnosti ke kterým se studenti v běžných předmětech nedostanou. Velká část studentů spojuje práci na tomto soutěžním robotu s prací na jejich závěrečné práci. Zároveň byly systémy vyvinuté v rámci tohoto projektu námětem několika vědeckým článkům.
Back