Skip to main content
Skip header
Title
Výpočtové modelování tvárného porušování identických tvářených a tištěných kovových materiálů při ultra-nízko-cyklové únavě
Code
23-04724S
Solver
Start year
2023
End year
2025
Provider
Grantová agentura ČR
Category
Obecná forma
Type
Spoluřešitelé
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back