Skip to main content
Skip header

Research and Development are integral to the activities at VŠB-TUO. Our focus on applied research and close cooperation with industry informs the teaching activities at the University, ensuring relevance in a dynamic international scientific environment. The fact that we are one of the most successful universities in the utilization of European structural funds focused on research is not a coincidence. We are utilizing our excellent position in six areas to develop science and research for the future through the Centre of Excellence IT for Innovations, and other top centres.

The strategy of science and research is based on six poles of excellence where we currently excel, and/or have the potential to excel in the future:

  • Raw materials, energy and environmental science
  • Computational sciences and information technologies
  • New materials, structures and technologies
  • Modern engineering
  • Safety technologies
  • Modelling of economic and financial processes

Unrated article

ČEP, Robert, Šárka MALOTOVÁ and Vladimír VRBA. Comparison of the Measuring Devices during the Evaluating of Circularity Deviation. Acta Mechanica Slovaca. 2017, 21(3), p. 12-16. ISSN 1335-2393. [Detail]
ČEP, Robert, Šárka MALOTOVÁ and Vladimír VRBA. Acta Mechanica Slovaca. 2017, 21(3), p. 12-16. ISSN 1335-2393. [Detail]
WOJTYŁA, Mirosław, Lenka ČEPOVÁ and František ŠPALEK. Współpraca transgraniczna w nauczaniu metrologii współrzędnościowej. MECHANIK-Miesiecznik Naukowo-Techniczny. 2017, 2017(12/2017), p. 1160-1163. ISSN 0025-6552. [Detail]
SLÍVA, Aleš. Formula Student Team VŠB-TU Ostrava rozvíjí spolupráci s BROSE CZ. Akademik, časopis VŠB-TUO. 2016, 2016, p. 12. ISSN 1213-8916. [Detail]
SLÍVA, Aleš and Dušan TEICHMANN. Institut dopravy začal budovat Dopravní sál. Akademik, časopis VŠB-TUO. 2016, 2016, p. 12. ISSN 1213-8916. [Detail]
SIOSTRZONEK, René, Jitka PODJUKLOVÁ, Daniela PAVELKOVÁ, Jiří VERLÍK and Lenka KOLDOVÁ. Studium vad povlaku duplexního systému. Konstrukce. 2016, 2016(6), p. "P10"-"P14". ISSN 1213-8762. [Detail]
SLÍVA, Aleš and Jakub MĚSÍČEK. VŠB-TU Ostrava a studentské formule. Konstruktér : CAD, CAM, PLM, obrábění, 3D tisk, výroba, automatizace. 2016, 2016, p. 1. ISSN 1805-8590. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Jindřich KOZÁK and Petra HÁJKOVÁ. Zrna karbidu wolframu v návarech. MM Průmyslové spektrum. 2016, 2(1,2), p. 17-18. ISSN 1212-2572. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Michal SALAJKA, Ondřej HILŠER, Jan DUTKIEWICZ, Josef BOŘUTA and Jiří ŠVEC. Influence of the forming tool parameters on the grain refinement of brass by SPD process. Obrobka Plastyczna Metali. 2016, 27(4), p. 301-314. ISSN 0867-2628. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. MECHANISMUS POJEZDU A ZDVIHU ZDVÍHACÍHO ZAŘÍZENÍ. Perners Contact. 2016, XI(1), p. 0-201. ISSN 1801-674X. [Detail]
OCHODEK, Vladislav and Stanislav RUSZ. RESIDUAL STRESSES AN ALYSIS METHODOLOGY D URING CYCLIC PLASTIC DEFORMATION CARBON S TEEL. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2016, vol. LVIII(2), p. 43-48. ISSN 1210-0471. [Detail]
SLIVEČKA, Lukáš, Lubomír DONÁT and František HELEBRANT. Mimořádná kontrola lan zdvihu kolesového výložníku velkostroje KU 800/75. Spravodaj ATD SR. 2016, 13(19/08), p. 28-35. ISSN 1337-8252. [Detail]
PAŠKA, Zbyněk, František FOJTÍK and Petr FERFECKI. Full Field Evaluation of the Stress Tensor Components in 2D Photoelasticity via Computer Software. Strojnícky časopis. Slovenská akademie věd, 2016, 66(02), p. 63-66. ISSN 0039-2472. [Detail]
ŠOFER, Michal, Crha JAN and Zengerle HANNAH. From Near Field to Far Field and Beyond. The e-Journal of Nondestructive Testing & Ultrasonics. 2016, 2016, p. 475-484. ISSN 1435-4934. [Detail]
HELEBRANT, František. Údržba technických systémů a vzdělávání. Řízení & údržba průmyslového podniku. 2016, IX(3), p. 26-27. ISSN 1803-4535. [Detail]
SLÍVA, Aleš. Studenti VŠB-Technické univerzity Ostrava postavili závodní formuli. Akademik, časopis VŠB-TUO. 2015, 2015, p. 13-15. ISSN 1213-8916. [Detail]
SLÍVA, Aleš. ŠKODA AUTO UNI DAY 2015 na VŠB-TU OSTRAVA. Akademik, časopis VŠB-TUO. 2015, 2015(2), p. 9. ISSN 1213-8916. [Detail]
SLÍVA, Aleš. Stavba nového monopostu studentské formule. Akademik, časopis VŠB-TUO. 2015, 2015(4), p. 9. ISSN 1213-8916. [Detail]
SLÍVA, Aleš. Institut dopravy Fakulty strojní a Formula Student projekt na Dnech Nato 2015 v Ostravě. Akademik, časopis VŠB-TUO. 2015, 2015(4), p. 9. ISSN 1213-8916. [Detail]
SNOPIŃSKI, Przemysław, Tomasz TAŃSKI, Ondřej HILŠER, Wiktor MATYSIAK, Maciej WIŚNIOWSKI, Lukasz KRZEMINSKI and Eva TILLOVÁ. Effect of equal channel angular pressing combined with heat treatment on structure and properties of AlMg3 aluminium alloy. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. 2015, 2015(73), p. 36-44. ISSN 1734-8412. [Detail]
SLÍVA, Aleš. Nováček v soutěži se chystá na novou sezonu. MM Průmyslové spektrum. 2015, 2015(12), p. 92. ISSN 1212-2572. [Detail]
BOBOK, Jiří. Konstrukce a spojování dopravních pásů. Perners Contact. 2015, X.(1.), p. 6-21. ISSN 1801-674X. [Detail]
KYNCL, Ladislav, Šárka MALOTOVÁ, Pavel NOVÁČEK, Henryk NICIELNIK, Dagmar ŠOKOVÁ, Pavel HEMŽSKÝ and David PITELA. Testing Of Choiced Ceramics Cutting Tools At Irregular Interrupted Cut. Technologické inžinierstvo. 2015, 12(2), p. 10-13. ISSN 1336-5967. [Detail]
MALOTOVÁ, Šárka, Pavel HEMŽSKÝ, David PITELA, Henryk NICIELNIK, Dagmar ŠOKOVÁ, Ladislav KYNCL and Jozef MRÁZIK. Evaluation Of Residual Stresses In Inner Ring Of The Bearings. Technologické inžinierstvo. 2015, 12(2), p. 21-23. ISSN 1336-5967. [Detail]
SADÍLEK, Marek, Zuzana SADÍLKOVÁ and Marek PAGÁČ. Advanced ways of creating technological progress in CAM systems. Advanced Manufacturing Technologies : 7th international seminar : CEEPUS PHD presentations, scientific reports, excursion : 26-30 June 2013, Sozopol, Bulgaria. University of mining and geology "St. Ivan Rilski", 2014, 1(1), p. 1-6. ISSN 1313-4264. [Detail]
MARTINEC, František. Využití a legislativa leteckých bezpilotních systémů (lbs) – dronů. Akademik, časopis VŠB-TUO. 2014, 2014(4), p. 12. ISSN 1213-8916. [Detail]
VYLETĚLEK, Jan, Jiří ZEGZULKA and Jiří ROZBROJ. INFLUENCE OF CONTAINER SHAPE AND PARTICULATE SHAPE ON THE BEHAVIOUR OF BULK MATERIAL IN STORAGE DEVICES USING THE EDEM PROGRAM. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2014, 2014(33), p. 163-166. ISSN 1640-4920. [Detail]
BUREČEK, Adam, Lumír HRUŽÍK and Martin VAŠINA. Simulation of Accumulator Influence on Hydraulic Shock in Long Pipe. Journal of Manufacturing and Industrial Engineering. Prešov: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, 2014, 14(1-2), p. 1-4. ISSN 1339-2972. [Detail]
NOSKIEVIČ, Petr. Hydraulika & pneumatika. MM Průmyslové spektrum. 2014, 19(7,8), p. 6-6. ISSN 1212-2572. [Detail]
TICHÁ, Šárka, Michal ZELEŇÁK and Jan VAVŘINA. DESIGN OF DIGITAL CALLIPER FOR CONTROL OF SELECTED PARAMETERS OF RAILWAY WHEELS. Technologické inžinierstvo. 2014, XI(1), p. 37-39. ISSN 1336-5967. [Detail]

Projects

2020

Code Title Start year End year
CK01000043 System for supporting network time coordination of connections at interchange nodes 2020 2022
CK01000060 Predictive Vehicle Maintenance 2020 2022
RPP2020/79 Inovace předmětu 346-0508 - Nekonvenční metody obrábění 2020 2020
RPP2020/80 Skladovací systémy partikulárních látek 2020 2020
RPP2020/81 Inovace studijních materiálů pro předměty Kompresory, ventilátory a čerpadla a Parní turbíny 2020 2020
RPP2020/83 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Právní normy v podnikání 2020 2020
RPP2020/84 Moderní obráběcí nástroje a upínací prvky 2020 2020
RPP2020/85 Model pro výuku návrhu regulačních obvodů 2020 2020
RPP2020/86 Inovace předmětu Logistika I 2020 2020
RPP2020/87 Praktické aplikace využití působících sil v zásobníku pro inovaci v předmětu Doprava a zpracování surovin 2020 2020
RPP2020/88 Robot pro účast na soutěžích 2020 2020
RPP2020/90 Inovace obsahové náplně přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management 2020 2020
RPP2020/91 Udržení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce zvýšením kvality výuky 2020 2020
RPP2020/92 Inovace a harmonizace studijních podkladů v oblastech organizace, řízení a provozu údržby strojů na základě ověřených výstupů z praxe a nové legislativy 2020 2020
RPP2020/93 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Základy projektování 2020 2020
RPP2020/94 Statické a dynamické charakteristiky 2020 2020
RPP2020/95 Rozšíření výuky praktických cvičení předmětu Automatizační technika 2020 2020
RPP2020/96 Inovace předmětu studia Silniční vozidla I 2020 2020
Support and development of university technical education in the Olomouc Region 2020 2020

2019

Code Title Start year End year
19-22426Y Effect of pathologies on arterial pulse wave shape and low cycle arterial fatigue 2019 2021
FV40022 Modulus IoT Tracker 2019 2021
FV40046 The mobile diagnostic system of plunger pumps 2019 2021
FV40105 Development and production of high-pressure spindle pump prototype for pumping high-viscosity masses 2019 2021
GA19-03282S Influence of Complex and Cyclic Loading Modes on Lifetime of Machine Parts Made by Additive Manufacturing 2019 2021
GA19-06666S Research of the flow and interaction of two-component liquids with solids and external magnetic field 2019 2021
TK02020060 Research of an innovative steam generating concept for cogeneration power generation at ZEVO, excluding the chloride corrosion of steam superheaters and the possibility of electric energy storage 2019 2021
Computational stochastic rupture risk assessment of abdominal aortic aneurysm 2019 2021
Development of a new series of medium-pressure valves, their manufacturing technology and testing methodology, simulating 40 years of service life. 2019 2021
Implementation of sophisticated methods of controlling to increase adaptability of simulation tool for modeling intersections 2019 2021
Intelligent birthing bed for automatic positioning and dynamic mobilization of the mothers 2019 2021
TN01000024 National Competence Center-Cybernetics and Artificial Intelligence, sub-project Automation and production system optimization 2019 2020
TN01000071 National Competence Centre of Mechatronics and Smart Technologies for Mechanical Engineering 2019 2020
Automation of design and manufacture of lower limb prosthesis by 3D print - Prosthetics 4.0 2019 2020
Experimental and numerical research of vortex rings 2019 2020
Josef Bozek national competence center 2019 2020
Visegrad Scholarship 2019 2020
CIII-PL0901 Teaching and research in advanced manufacturing 2019 2019
CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_198/0014695 AD-TECH Centrum 3.0 2019 2019
RPP2019/79 Inovace předmětu 346-0508 - Nekonvenční metody obrábění 2019 2019
RPP2019/80 Skladovací systémy partikulárních látek 2019 2019
RPP2019/81 Inovace studijních materiálů pro předměty Kompresory, ventilárory a čerpadla a Parní turbíny 2019 2019
RPP2019/83 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Právní normy v podnikání 2019 2019
RPP2019/84 Moderní obráběcí nástroje a upínací prvky 2019 2019
RPP2019/85 Model pro výuku návrhu regulačních obvodů 2019 2019
RPP2019/86 Inovace předmětu Logistika I 2019 2019
RPP2019/87 Praktické aplikace využití působících sil v zásobníku pro inovaci v předmětu Doprava a zpracování surovin 2019 2019
RPP2019/88 Robot pro účast na soutěžích 2019 2019
RPP2019/90 Inovace obsahové náplně přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management 2019 2019
RPP2019/91 Udržení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce zvýšením kvality výuky 2019 2019
RPP2019/92 Inovace a harmonizace studijních podkladů v oblastech organizace, řízení a provozu údržby strojů na základě ověřených výstupů z praxe a nové legislativy 2019 2019
RPP2019/93 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Základy projektování 2019 2019
RPP2019/94 Statické a dynamické charakteristiky 2019 2019
RPP2019/95 Rozšíření výuky praktických cvičení předmětu Automatizační technika 2019 2019
RPP2019/96 Inovace předmětu studia Silniční vozidla I 2019 2019
Support and development of university technical education in the Olomouc Region 2019 2019

2018

Code Title Start year End year
EF17_049/0008407 Innovative and additive manufacturing technology - new technological solutions for 3D printing of metals and composite materials 2018 2022
TH04010416 Development of new technology for increasing the quality of steel strips 2018 2022
EG16_084/0010265 Research and Development Resources with Energy Cogeneration Electricity Accumulation 2018 2020
New Generation of Digitized Testing Systems for Mechatronic Systems Diagnostics 2018 2020
Research and Development of New Technologies for Efficient Crushing and Milling of Difficult Meltable and Abrasive Material 2018 2020
Research and development of new generation of parking asistents 2018 2019
CIII-2017-BG0613 NANOTECHNOLOGIES, MATERIALS AND NEW PRODUCTION TECHNOLOGIES - UNIVERSITY COOPERATION IN RESEARCH AND IMPLEMENTATION OF JOINT PROGRAMS IN STUDY BY STIMULATE ACADEMIC MOBILITY 2018 2018
Restoration workshop 2018 2018

2017

Code Title Start year End year
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002590 Creation of doctoral study program Transport Systems 2017 2022
Innovative and additive manufacturing technologies - new technological solutions 3D printing metals and composite materials 2017 2022
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002506 Infrastructure completion of CPIT TL1 for strategic studying programmes at FS and FMMI VSB-TUO 2017 2020
EG16_084/0010358 Research and development of a new type of multi-chambered insulated glazing and its production 2017 2020
Improvement of technical education in the form of practical training based on real labor market needs 2017 2020
EG15_019/0004582 Development of universal technology for disintegration, loading and rock reinforcement on crawler chassis 2017 2019
FV20321 Development of relieving braces for lower limb using digital technologies0 2017 2018
CIII-2017-CZ0201 Knowledge Bridge for Students and Teachers in Manufacturing Technologies 2017 2017
CIII-2017-FREEMOVERS Freemovers 2017 2017
CIII-2017-HR0108 Concurrent Product and Technology Development - Teaching, Research and Implementation of Joint Programs Oriented in Production and Industrial Engineering 2017 2017
CIII-2017-RO0013 Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing 2017 2017
CIII-2017-RO0058 DESIGN, IMPLEMENTATION AND USE OF JOINT PROGRAMS REGARDING QUALITY IN MANUFACTURING ENGINEERING 2017 2017
CIII-2017-RO0202 Implementation and Utilization of E-learning Systems in Study Area of Production Engineering in Central European Region 2017 2017
RPP2017/183 Laboratorní úloha - Měření technických veličin pomocí bezdrátové technologie 2017 2017
RPP2017/188 Multimediální podpora výuky předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD 2017 2017
RPP2017/191 Souosost zkušebních trhacích strojů 2017 2017
RPP2017/192 Inovace výuky v oblasti zkoumání mechanických vlastností materiálů po SPD využitím micro-tensile testů (M-TT) 2017 2017

2016

Code Title Start year End year
Supporting knowledge capacity of ICT among SME to engage in growth and innovation 2016 2020
FV10717 Development of a new series of cryogenic ball valves, manufacturing technology and testing 2016 2018
RPP2016/107 Inovace předmětu Počítačové systémy 2016 2018
RPP2016/114 Podpora hostujících profesorů ve výuce katedry energetiky 2016 2018
RPP2016/118 Inovace předmětu Informační systémy ve strojírenství 2016 2018
RPP2016/84 Inovace předmětu Mechanika tekutin 2016 2018
RPP2016/87 Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel 1, 3, 5 2016 2018
RPP2016/93 Inovace předmětu: 346 - 0302/05 (06) Nástroje 2016 2018
RPP2016/95 Aerodynamika vozidel 2016 2018
Summer School of Energy 2016 2017
UMOŽNĚNÍ ZAPOJENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ DO EVROPSKÉ ALIANCE PRO ENERGETICKÝ VÝZKUM (EUROPEAN ENERGY RESEARCH ALLIANCE – EERA) 2016 2017
H3451603 PV-Czech,Siostrzonek,3721 2016 2016
RPP2016/120 Inovace předmětu Dynamika I 2016 2016
RPP2016/121 Konstrukce modelu inverzního kyvadla s více stupni volnosti 2016 2016
RPP2016/32 Vybavení laboratoře demonstračních modelů Katedry energetiky 2016 2016
RPP2016/88 Rozšíření základny upínacích prvků pro tvarově složité a rozměrné obrobky 2016 2016

2015

Code Title Start year End year
_51501681 Mechanical Properties Improvement of Aluminum Alloys by Connection of Severe Plastic Deformation with Heat Treatment 2015 2016
561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula develompent in partnership with public and private sector 2015 2015
FRVS2015/107 Inovace předmětu Části a mechanismy strojů 347-0304/01 2015 2015
FRVS2015/129 Podpora programování v oboru Aplikovaná mechanika 2015 2015
FRVS2015/147 Inovace předmětu Řízení pneumatických mechanizmů 2015 2015
FRVS2015/22 Inovace mnohorozměrové laboratorní úlohy nasazením prediktivního řízení a PC-based PLC systému. 2015 2015
FRVS2015/50 Tvorba vizuálních studijních podkladů pro předmět Základy strojnictví 2015 2015
FRVS2015/59 Tvorba montážních postupů 3D tiskárny a CNC frézky pro reálné ukázky aditivních způsobů výroby 2015 2015
FRVS2015/77 Inovace předmětu Technologie povrchového inženýrství 345-0508/05 2015 2015
FRVS2015/84 Inovace předmětu Ročníkový projekt II 346-0311/04 2015 2015

2014

Code Title Start year End year
631117 System for virtual TELEportation of RESCUER for inspecting coal mine areas affected by catastrophic events 2014 2017
TA04031296 Simulation and Optimalization of Traffic Flows Interaction Using Software Witness 2014 2016
51400792 Mechanical properties improvement by structure refinement of material produced from aluminium alloys by appliance of plastic deformation processes” 2014 2015

2013

Code Title Start year End year
TA03031079 OPTIM - Research and development of software solutions to optimize the collection / deliveries and loading of vehicles for transport, forwarding 2013 2015
TA03031271 Aktivní bezpečnostní systém pro prostorovou lokalizaci objektů mezi kolejovými vozidly a před jejich čely 2013 2015

2012

Code Title Start year End year
TE01020020 Josef Bozek Competence Centre for Automotive industry 2012 2017