Skip to main content
Skip header
Title
Inovace studijních materiálů pro předměty Kompresory, ventilátory a čerpadla a Parní turbíny
Code
RPP2020/81
Solver
Start year
2020
End year
2020
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Projekt je zaměřen na vytvoření zcela nových multimediálních výukových podkladů (přednášek a cvičení) v digitální formě. Přičemž k jednotlivým přednáškám budou pořízeny názorné demonstrační modely. V současné době jsou k dispozici pouze skripta pro problematiku týkající se kompresorů, žádné jiné digitální studijní podpory k dispozici nejsou. Jedná se tedy o velké obohacení výuky uvedených předmětů. Kromě teoretických informací využijí studenti těchto studijních podpor také v případě praktických poloprovozních měření v laboratoři, jelikož podklady budou obsahovat i návody k praktické výuce v laboratořích energetických strojů. Je předpokládáno vytvoření podkladů v českém jazyce.
Back