Skip to main content
Skip header

Research and Development are integral to the activities at VŠB-TUO. Our focus on applied research and close cooperation with industry informs the teaching activities at the University, ensuring relevance in a dynamic international scientific environment. The fact that we are one of the most successful universities in the utilization of European structural funds focused on research is not a coincidence. We are utilizing our excellent position in six areas to develop science and research for the future through the Centre of Excellence IT for Innovations, and other top centres.

The strategy of science and research is based on six poles of excellence where we currently excel, and/or have the potential to excel in the future:

  • Raw materials, energy and environmental science
  • Computational sciences and information technologies
  • New materials, structures and technologies
  • Modern engineering
  • Safety technologies
  • Modelling of economic and financial processes

Prototype, functional sample

BABJAK, Ján and Michal VOCETKA. Systém pro vícenásobné měření teplot ramene robotu. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]
MOHYLA, Petr, Jindřich KOZÁK and Lucie KREJČÍ. Součást armatury vyrobená metodou WAAM. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]
ŠMIRAUS, Jakub, Michal RICHTÁŘ, Petra MÜCKOVÁ, Karel NOVÁČEK, Jiří MIKUDA and Filip LAPUNÍK. Záložní jednotka výkonu pro elektromobily. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]
FOLTA, Zdeněk and Miroslav TROCHTA. Equipment for transmission error analysis and measurement of noise and vibration emissions. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]
FOLTA, Zdeněk and Václav MOSLER. Measurement instrument for the analysis of the behavior of gearwheels on rolling elements. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]
GRUSHKO, Stefan, Aleš VYSOCKÝ and Petr OŠČÁDAL. Systém pro tvorbu 3D mapy dynamicky se měnícího sdíleného pracovního prostoru kolaborativního robotu a člověka. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, katedra energetiky, 2020. [Detail]
NEVŘELA, Martin, Michal WEISZ, Jiří KOKTAN and Vít ZAMARSKÝ. Horní nosná konstrukce zkušebního stendu a úprava prostředního nosníku s možností rotace. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Martin HORÁK and Filip VANĚK. Testovací zařízení přetvoření tlačné válcové vinuté pružiny. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2020. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Martin HORÁK, Tomáš VALČÍK and Lukáš TICHÝ. Fixační zařízení pro stabilizaci manipulačních jednotek. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2020. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Martin HORÁK and Marek KUČA. Elektromagnetické aretační zařízení manipulačních jednotek. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2020. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Martin HORÁK and Maxim KONTORŠIKOV. Fixační zámek manipulačních jednotek. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2020. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Martin HORÁK and Pavel BRODŇAN. Stand ke stanovení odporu smykového tření ve fixačním zařízení. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2020. [Detail]
PAGÁČ, Marek, Lukáš JANČAR, Jakub MĚSÍČEK, Jiří HAJNYŠ, František FOJTÍK and Robert ČEP. Hydraulické komponenty pro obráběcí stroje. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2020. [Detail]
PAGÁČ, Marek, Jan JANSA, Jiří HAJNYŠ, Lukáš JANČAR, Petr ŠTEFEK and Jana PETRŮ. Vnitřně strukturovaný tlumič. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2020. [Detail]
MĚSÍČEK, Jakub, Marek PAGÁČ, Jana PETRŮ, Gustav KOTAJNY and Jan PAVELČÁK. Topologicky optimalizovaný aerodynamický tlumič vzduchu pro letecký průmysl. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2020. [Detail]
MĚSÍČEK, Jakub, Jiří HAJNYŠ, Marek PAGÁČ, Gustav KOTAJNY and Jiří RUTAR. Vstřikovací forma s konformním chlazením. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2020. [Detail]
PAGÁČ, Marek, Jan JANSA, Jana PETRŮ, Jakub MĚSÍČEK, Lukáš JANČAR and Petr ŠTEFEK. Forma pro optimalizaci vstřikovacího cyklu pomocí online snímáče teplot. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2020. [Detail]
JANSA, Jan, Jiří HAJNYŠ, Jakub MĚSÍČEK, Lukáš JANČAR, Marek PAGÁČ and Petr ŠTEFEK. Chladič s vnitřní strukturou. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2020. [Detail]
HONUS, Stanislav, Petr ŠIDO, Mário BALCO, Milan ODRIHOCKÝ and Zdeněk PŘIKRYL. Systém přípravy alternativních paliv pro laboratorní spalovací komoru. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2020. [Detail]
HONUS, Stanislav, Mário BALCO and Jaromír GADULA. Experimentální zařízení pro výzkum turbulentního spalování směsných paliv. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2020. [Detail]
HONUS, Stanislav, Adam PALIČKA and Marek JADLOVEC. Zařízení pro výzkum energetického využití pevných produktů tepelných procesů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2020. [Detail]
HAJNYŠ, Jiří, Lukáš JANČAR, Marek PAGÁČ, Martin KOVALČUK and Vaněk ALOIS. Mikroprutová konstrukce s vysokou kvalitou povrchu. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2020. [Detail]
JANČAR, Lukáš, Jakub MĚSÍČEK, Marek PAGÁČ, Jiří HAJNYŠ, Jan JANSA and František FOJTÍK. Bionická konstrukce s využitím mikroprutové konstrukce. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2020. [Detail]
FOJTÍK, David, Milan MIHOLA, Jan SIKORA and Lukáš SZROMEK. Device for marking metal bars. VŠB-TU Ostrava,FS, 2020. [Detail]
NĚMČEK, Ondřej, Petr ZIMA, Ondřej ZÁHORA and Jan KIELAR. Reaktor pro torefakci biomasy s recirkulací. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, MOBIKO Plus, a.s., 2019. [Detail]
BABJAK, Ján and Tomáš KOT. Systém pro real-time měření okamžité spotřeby mobilního robotu. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2019. [Detail]
KOT, Tomáš and Ján BABJAK. Systém pro on-line snímání požadované trajektorie robotu. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2019. [Detail]
PASTOR, Robert, Tomáš SPURNÝ and Jan BÉM. Ovladač pro přímé řízení robotického ramene. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 2019. [Detail]
PASTOR, Robert, Jan BÉM and Tomáš SPURNÝ. Automaticky uzavíratelné nádoby na vzorky půdy. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 2019. [Detail]
ŠMÍDA, Zdeněk and Stanislav HONUS. Experimentální stand pro měření Rootsova dmychadla. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 2019. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Zařízení k cejchování snímačů síly MCF30. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2019. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Zařízení pro určení tuhosti pružiny R16-102. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2019. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Zařízení k testování aretačních brzd. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2019. [Detail]
FOJTÍK, František and Zbyněk PAŠKA. Přípravek míjivý ohyb a vnitřní přetlak. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2019. [Detail]
DIVIŠ, Jan, Daniel GELNAR, Jiří ZEGZULKA and Jan NEČAS. Zařízení pro ověřování metody DEM v procesech dopravy sypkých materiálů. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2018. [Detail]
PAGÁČ, Marek, Lukáš JANČAR, Jakub MĚSÍČEK, Petr ŠTEFEK and Jana PETRŮ. Prototyp koloběžky s bionickým a topologickým optimalizovaným rámem. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2018. [Detail]
FOJTÍK, David and Milan MIHOLA. Funkční vzorek snímacího zařízení pro kontrolu rozměrů válců. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2018. [Detail]
HECZKO, Dominik and Aleš VYSOCKÝ. Manipulátor pro mobilní robot. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2018. [Detail]
VYSOCKÝ, Aleš and Robert PASTOR. Experimentální podvozek roveru na bázi paralelogramu. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2018. [Detail]
VYSOCKÝ, Aleš. Multifunkční pracovní stůl pro průmyslový robot. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2018. [Detail]
KULHÁNEK, Jiří, Petr TOMČÍK, Martin JURÁNEK, Marek BESEDA and Radim TROJAN. Instrumentovaná pohonná jednotka pro analýzu teplotních dějů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 2018. [Detail]
BRÁZDA, Robert. Inovativní řešení snímače frikčních parametrů sypkých hmot. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2018. [Detail]
PASTOR, Robert and Aleš VYSOCKÝ. Kolo se zabudovaným pohonem. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2018. [Detail]
KRYS, Václav. Verifikační stand. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2018. [Detail]
FRIEDEL, Pavel. Regulace teploty potrubí na odvod vosku z výzkumné technologie Fischer-Tropsch. VŠB -TUO, Výzkumné energetické centrum, 2017. [Detail]
VYKRENT, Petr, Jan GRÚŇ, Vladimír MOSTÝN and Lubomír IVÁNEK. AXIO - systém pro měření vzdálenosti a rychlosti drážních vozidel. C-modul spol. s r.o., 2017. [Detail]
GEBAUER, Jan and David FOJTÍK. Funkční vzorek analogové části inteligentního senzoru. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2017. [Detail]
MAHDAL, Miroslav, Petr PODEŠVA and David FOJTÍK. Funkční vzorek digitální části inteligentního senzoru. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2017. [Detail]
PAULER, Patrik, Zdeněk NOGA and Václav SLÁDEČEK. Zařízení pro lokální chlazení tkáně. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2017. [Detail]
FOLTA, Zdeněk and Jiří HAVLÍK. Testovací přípravek pro zjištění chování ozubených kol na jehlových ložiscích. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. [Detail]
FOLTA, Zdeněk, Miloš NĚMČEK and Miroslav TROCHTA. Automobilová převodovka s modifikovanými ozubenými koly. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. [Detail]
HONUS, Stanislav, Marek JADLOVEC, Ondřej NĚMČEK and Jaroslav FRANTÍK. Experimentální spalovací zařízení se stacionární fluidní vrstvou. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 2017. [Detail]
ŠMIRAUS, Jakub, Michal RICHTÁŘ, David ČERMÁK, Jakub MĚSÍČEK, Marek MUZIKANT and Jiří TIHELKA. Prototyp motocyklu minibike. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, fakulta strojní, 2017. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold and Pavel HORŇÁK. Tažené jeřábové kočky. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2017. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold and Jan DIVIŠ. Model sloupového jeřábu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2017. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold and Tomáš KAŠPÁREK. Model nástěnného jeřábu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2017. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Jiří BOBOK and Václav KANÁNEK. Model zdvihacích zařízení s proměnlivým vyložením schopných otáčení. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2017. [Detail]
JOCHEC, Jan and Ján BABJAK. Battery Management System (BMS 6-10S) pro mobilní roboty. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2017. [Detail]
JOCHEC, Jan and Ján BABJAK. Battery Protection System v1.2 pro mobilní roboty. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2017. [Detail]
JOCHEC, Jan and Robert PASTOR. Shield pro kráčející mobilní robot Marvin. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2017. [Detail]
PASTOR, Robert. 3D laserový skener pro tvorbu map. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2017. [Detail]
PASTOR, Robert. Senzorová nástavba na nohu robotu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2017. [Detail]
SASSMANOVÁ, Veronika and Petr PAVLÍK. Experimentální jednotka pro pyrolytické zpracování organického materiálu. VŠB - Technical University of Ostrava, 2017. [Detail]
PAVLÍK, Petr, Veronika SASSMANOVÁ and Jan KIELAR. Realizace měření hmotnostního úbytku pro experimentální jednotku pro rozklad organického materiálu. VŠB - Technical University of Ostrava, 2017. [Detail]
LOMOZNÍK, Jakub and Roman FOUSEK. Tlumič nárazů s nastavitelnou hodnotou absorpce. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017. [Detail]
LOMOZNÍK, Jakub and Roman FOUSEK. Multifunkční zarážka. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017. [Detail]
FRISCHER, Robert, Jiří DAVID and Veronika PRAŽÁKOVÁ. Napájecí zdroj typu BOOST pro výkonové LED varianta 1. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2017. [Detail]
FRISCHER, Robert, Jiří DAVID, Veronika PRAŽÁKOVÁ and Jiří RUSEK. Řídicí logika napájecí zdroj typu pro výkonové LED varianta 1. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2017. [Detail]
FRISCHER, Robert, Jiří DAVID and Lukáš MELECKÝ. Napájecí zdroj pro napájení logických řídicích obvodů – varianta 5W. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2017. [Detail]
FRISCHER, Robert, Michal ŠOFER and Jiří DAVID. Signálový filtr typu pásmová propust – varianta 1. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2017. [Detail]
FRISCHER, Robert, Jiří DAVID, Ondřej GRYCZ and Lukáš MELECKÝ. Napájecí zdroj pro napájení logických řídicích obvodů – varianta 7,5W s UPS. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2017. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír and Adam BUREČEK. Zařízení pro experimentální stanovení statických charakteristik hydraulického pohonu s rotačním hydromotorem. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, 2017. [Detail]
MOLCHANOV, Oleksandr, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, František HOPAN and Jan KOLONIČNÝ. Cyklon jako odlučovač prachu ze spalin kotlů malých výkonů na tuhá paliva. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2017. [Detail]
MOLCHANOV, Oleksandr, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, František HOPAN and Jan KOLONIČNÝ. Systém elektrostatického odprašování spalin kotlů malého výkonu na tuhá paliva. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2017. [Detail]
MOLCHANOV, Oleksandr, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, František HOPAN and Jan KOLONIČNÝ. Dvojzónový elektrostatický odlučovač prachu ze spalin kotlů malého výkonu na tuhá paliva. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum, 2017. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Karel BOROVEC and Tomáš BLEJCHAŘ. Chlazená sonda s tryskou pro účinnější dávkování reakčního činidla. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
BAJER, Ondřej, Václav SLÁDEČEK, Šimon MAREČEK and Zdeněk NOGA. Řídící box chladícího zařízení pro léčení a rehabilitaci koňských končetin. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
PAULER, Patrik, Václav SLÁDEČEK and Zdeněk NOGA. Řídící box chladícícho zařízení pro uplatnění lokálního chlazení v medicínské a veterinární oblasti. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
BAJER, Ondřej, Václav SLÁDEČEK and Zdeněk NOGA. Chladicí prostředek pro léčení koňských končetin. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
MAREČEK, Šimon, Václav SLÁDEČEK and Zdeněk NOGA. Chladicí prostředek pro rehabilitaci koňských končetin. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
PAULER, Patrik, Václav SLÁDEČEK and Zdeněk NOGA. Chladicí hubice s velkou kontaktní plochou. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
PAULER, Patrik, Václav SLÁDEČEK and Zdeněk NOGA. Chladicí hubice s malou kontaktní plochou. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
FOJTÍK, David and Milan MIHOLA. Bezkontaktní tloušťkoměr. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
KAUFMAN, Tomáš, Jiří MLČOCH, Radim DITTRICH, Antonín DURNA and Jiří FRIES. Sofistikovaná 3D tiskárna. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
BABJAK, Ján and Zdenko BOBOVSKÝ. Vývojová deska pro platformu Microframework. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
BABJAK, Ján, Tomáš KOT and Petr NOVÁK. Monitorovací modul pro rameno TAROS. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
FRANTÍK, Jaroslav, Stanislav HONUS and Jan NAJSER. Temperovaný kondenzátor pyrolýzního plynu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
NAJSER, Jan, Jaroslav FRANTÍK, Petr VACULÍK and Ondřej NĚMČEK. Dopalovací hořák pyrolýzního plynu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
HONUS, Stanislav, Jaroslav FRANTÍK, Ondřej NĚMČEK and Jan NAJSER. Mobilní zařízení pro výzkum ko-spalovacích procesů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Vojtěch ŽIŽKA and Jiří BOBOK. Pojížděcí jeřábový vozík mostového jeřábu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2016. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold and Vojtěch ŽIŽKA. Jeřábový most mostového jeřábu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2016. [Detail]
BRÁZDA, Robert. Inovované mobilní zařízení k mechanickému vyrovnávání tahů v lanech lanových systémů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2016. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Vojtěch ŽIŽKA and Jiří BOBOK. Mostový jeřáb s polypovým drapákem. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2016. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Napínací stanice řetězového dopravníku. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2016. [Detail]
LOMOZNÍK, Jakub and Tomáš KUBÍN. Zařízení pro zkoumání změny orientace směru produktu pomocí vlastní váhy. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
LOMOZNÍK, Jakub and Tomáš KUBÍN. Dopadová stolice. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
LOMOZNÍK, Jakub and Tomáš KUBÍN. Laboratorní válečkový dopravník. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
PEER, Václav and Pavel FRIEDEL. Systém dávkování dvou druhů paliv. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
FOJTÍK, František. Extenzometr EO3_750. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
PEER, Václav and Pavel FRIEDEL. Zařízení pro zvýšení bezpečnosti zplyňovacího generátoru. VŠB -TUO, Výzkumné energetické centrum, 2016. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Michal BURÁŇ, Jiří KULHÁNEK, Vladimír ZBOŽÍNEK, Miroslav SUCHÁNEK, Marek BESEDA, Radim TROJAN, Daniel OČENÁŠ, Petr FOJTÍK and Tomáš PAWLENKA. Zařízení pro testování nápravy na dynamické zkušebně. VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra materiálů a technologií pro automobily, 2016. [Detail]
BOJKO, Marian, Martin VRÁBEL and Radek NOVÁK. Experimentální zařízení pro měření průtokových charakteristik potrubí různých světlostí a různých materiálů. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, 2016. [Detail]
DVOŘÁK, Lukáš and Kamil FOJTÁŠEK. Experimentální zařízení pro měření charakteristik malých rotačních pneumatických motorů. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, 2016. [Detail]
PASTOR, Robert, Zdenko BOBOVSKÝ and Václav KRYS. MR Viper. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky, 2016. [Detail]
PASTOR, Robert, Zdenko BOBOVSKÝ and Václav KRYS. MR Marvin. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky, 2016. [Detail]
KASZPER, Martin, Zdenko BOBOVSKÝ and Václav KRYS. Orientační ústrojí manipulátoru. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky, 2016. [Detail]
JOCHEC, Jan, Stefan GRUSHKO, Zdenko BOBOVSKÝ and Ján BABJAK. Netduino dynamixel shield v2.2. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky, 2016. [Detail]
FERFECKI, Petr and Jaroslav ZAPOMĚL. Magnetoreologický tlumič pro rotorovou soustavu RK4 Rotor Kit. VŠB-TUO, IT4I, 2016. [Detail]
ČERMÁK, Tomáš, Václav SLÁDEČEK, Jan VINCENEC, Petr PALACKÝ, Ivo NEBORÁK, Jaroslav KOPÁČEK and Kamil FOJTÁŠEK. Prototyp univerzální trakční akumulátorové jednotky. Vysoká škola báňská TU Ostrava, 2015. [Detail]
FAMFULÍK, Lukáš, Jan FAMFULÍK, Jaromír ŠIROKÝ and Jana MÍKOVÁ. Vyhodnocovací jednotka ASL. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
KUBÍN, Tomáš and Roman FOUSEK. Automatická mikropulsní navařovací jednotka. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
HLUBEK, Petr and Jiří FRIES. Nekonvenční uložení hřídele čerpadla. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
HLUBEK, Petr and Jiří FRIES. Rám pontonu - nosná konstrukce. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
FOLTA, Zdeněk and Milena HRUDIČKOVÁ. Zkušební stanoviště pro měření účinnosti diferenciálu. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
CHAMRÁD, Tomáš, Zdenko BOBOVSKÝ and Václav KRYS. Senzorický modul modulárního robotického podvozku. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
VYSOCKÝ, Aleš, Jiří MAREK, Zdenko BOBOVSKÝ and Václav KRYS. Řídicí modul modulárního robotického podvozku. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko and Václav KRYS. Spojovací plocha modulárního systému V3.08. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko and Václav KRYS. Spojovací plocha modulárního systému V3.1. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
ZÁDRAPA, František, Jan NEČAS, Daniel GELNAR, Jiří ROZBROJ and Jiří ZEGZULKA. Sada smykových kroužků pro měření úhlu vnějšího tření v závislosti na tvaru povrchu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
ZÁDRAPA, František, Jan NEČAS, Daniel GELNAR, Jiří ROZBROJ and Jiří ZEGZULKA. Transparentní smyková cela pro sledování procesu pohybu částic zatížených normálovou silou. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
HLOSTA, Jakub, David ŽUROVEC, František ZÁDRAPA, Jiří ZEGZULKA and Jan NEČAS. Zařízení k měření aeračních vlastností prášků a sypkých hmot s plochou komorou. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
HLOSTA, Jakub, David ŽUROVEC, František ZÁDRAPA, Jiří ZEGZULKA and Jan NEČAS. Zařízení k měření aeračních vlastností prášků a sypkých hmot s válcovou komorou. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
NEČAS, Jan, David ŽUROVEC, Daniel GELNAR, František ZÁDRAPA, Jakub HLOSTA and Petr KUBESA. Pouzdro šnekového vynašeče. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
FOJTÍK, František. Extenzometr EO1_1000. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold and Radim KRÖMER. Pohon hnacího bubnu dopravníku. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2015. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold and Radim KRÖMER. Dvoububnová poháněcí stanice. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2015. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Sklápění stavitelného výložníku ozubenou tyčí. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2015. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Polohování výložníku přímočarým motorem. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2015. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Hydraulický obvod vyrovnávače tahu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2015. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Jiří BOBOK and Robert BRÁZDA. Vyrovnávač tahu hydraulický. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2015. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Stand zařízení pro detekci tahových sil. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2015. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Stand mobilního mechanického vyrovnávače tahu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2015. [Detail]
BOBOK, Jiří. Stand mobilního hydraulického vyrovnávače tahu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2015. [Detail]
GEBAUER, Marek. Axiálně a radiálně chlazený brzdový kotouč s krytem. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2015. [Detail]
BRÁZDA, Robert. Mobilní zařízení k mechanickému vyrovnávání tahů v lanech lanových systémů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2015. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Stand variantních řešení mobilního vyrovnávače tahu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2015. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Tomáš MLČÁK, Robert BRÁZDA and Jiří BOBOK. Vyrovnávač tahů lan elektrických výtahů s třecími kotouči. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2015. [Detail]
BOBOK, Jiří. Přídavná platforma standu vyrovnávače tahu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2015. [Detail]
KAUFMAN, Tomáš, Jiří MLČOCH, Radim DITTRICH and Jiří FRIES. Modulární výtahový rošt. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2015. [Detail]
KRISTEN, Šimon, Pavel DRESLER, Michal RICHTÁŘ and Jana MÍKOVÁ. Učební pomůcka zážehového přeplňovaného motoru. VŠB - TU Ostrava, 2015. [Detail]
KRČMÁŘ, Radek, Pavel DRESLER, Michal RICHTÁŘ and Jana MÍKOVÁ. Učební pomůcka automatické převodovky DSG. VŠB - TU Ostrava, 2015. [Detail]
GOETZE, Patrik, Pavel DRESLER, Michal RICHTÁŘ and Jana MÍKOVÁ. Učební pomůcka pětistupňové manuální převodovky. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
FOJTÁŠEK, Kamil and Lukáš DVOŘÁK. Experimentální zařízení pro měření dynamických vlastností pneumatických motorů s elastickými pracovními členy. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, 2015. [Detail]
BABJAK, Ján and Václav KRYS. Dálková monitorovací stanice. VŠB-TU Ostrava, katedra robotiky, 2015. [Detail]
BABJAK, Ján, Tomáš KOT and Petr NOVÁK. Měřicí jednotka bez jiskrové bezpečnosti – třetí generace. VŠB-TU Ostrava, katedra robotiky, 2015. [Detail]
ŠIROKÝ, Petr, Ján BABJAK and Zdeněk KONEČNÝ. Řídící elektronika pro motor pohonného modulu modulárního robotického podvozku. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2015. [Detail]
ŠIROKÝ, Petr, Ján BABJAK and Zdenko BOBOVSKÝ. Řídící elektronika pro moduly modulárního robotického podvozku. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2015. [Detail]
ŠIROKÝ, Petr and Ján BABJAK. Měřící deska pro měření proudů. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2015. [Detail]
BAJER, Ondřej, Šimon MAREČEK and Zdeněk NOGA. Měřící zařízení pro experimentální vyhodnocení teplotního pole. VŠB-TU Ostrava,FS, 2015. [Detail]
HONUS, Stanislav, Mário BALCO, Dagmar JUCHELKOVÁ and Vladimír WAS. Systém pro výzkum dvoufázového proudění, kolizí částic a přenosu tepla. Centrum ENET, 2014. [Detail]
FOJTÁŠEK, Kamil and Jaroslav KOPÁČEK. Hydraulický systém pro pojezd a manipulaci. Centrum ENET, 2014. [Detail]
KOVÁŘ, Ladislav, Tomáš KUBÍN and Oldřich UČEŇ. manipulační (vstupní) zařízení prostřihovacího stroje. ELVAC a.s., 2014. [Detail]
FOLTA, Zdeněk, Milena HRUDIČKOVÁ and Radim SLANINA. Zkušební převodovka pro měření napjatostí na skříni. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
BAJER, Ondřej, Šimon MAREČEK and Zdeněk NOGA. Zařízení pro stanovení tepla produkovaného tkáni koňské končetiny. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
MAREČEK, Šimon, Ondřej BAJER and Zdeněk NOGA. Model holenní části přední končetiny koně typu ČT. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
TOMEČEK, František. Chladící helma pro navození stavu hypotermie neinvazivním způsobem. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
NOSKIEVIČ, Petr, Miroslav MAHDAL, František VESELÝ, Adam BUREČEK, Josef DOBEŠ and Martin VESELÝ. Embedded řídicí systém pro řízení integrovaného aktuátoru. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
NOSKIEVIČ, Petr, Miroslav MAHDAL, František VESELÝ, Adam BUREČEK, Josef DOBEŠ and Martin VESELÝ. Testovací lavice pro přímočaré hydraulické motory s diferenciálním pístem. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
TŮMA, Jiří, Miroslav MAHDAL, Jaromír ŠKUTA and Jiří ŠIMEK. Experimentální pracoviště pro testování aktivního řízení kluzných ložisek. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko. Automatická spojovací plocha pro modul SCHUNK. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
KRYS, Václav, Vladimír MOSTÝN, Tomáš KOT, Ján BABJAK and Jiří MAREK. Čtyřkolový zmenšený podvozek pro testování segmentových kol. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko and Petr ŠIROKÝ. Modul s osí rotace na jedné straně. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko and Matěj GALA. Modul s osou rotace v jedné objemové diagonále. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko. Automatický spojovací mechanizmus pro robotický modul v2. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír, Václav KRYS, Tomáš KOT, Ján BABJAK, Zdenko BOBOVSKÝ and Jiří MAREK. Mobilní podvozek se segmentovými koly pro pohyb po schodech. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír, Václav KRYS, Milan MIHOLA, Zdeněk KONEČNÝ and Zdenko BOBOVSKÝ. Segmentové kolo pro pohyb po schodech. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
GALA, Matěj, Aleš VYSOCKÝ, Jakub MELČÁK and Václav KRYS. Mobilní robot ODIN s modulárním manipulátorem. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
ŠIROKÝ, Petr, Aleš VYSOCKÝ, Zdenko BOBOVSKÝ and Václav KRYS. Pohonný modul modulárního podvozku. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
KOPEC, Petr. Řešení potrubního systému v místě napojení na horní akumulační nádrž přečerpávací elektrárny. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
KOPEC, Petr. Řešení rozmístění a uchycení snímačů v horní akumulační nádrži systému přečerpávací elektrárny. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
KOPEC, Petr. Řešení rozmístění a uchycení snímačů v rámci potrubního systému přečerpávací elektrárny. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
KOPEC, Petr. Řešení bezpečnostního krytování spojky turbínového soustrojí. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
KOPEC, Petr. Řešení odvzdušnění potrubního systému přečerpávací elektrárny. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
KOPEC, Petr. Řešení uchycení hydraulického pohonu deflektoru Peltonovy turbíny. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
MIHOLA, Milan. Efektor pro robotické rameno. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
KUBEŠA, Kamil and Jiří FRIES. Segmentový šnekový dopravník pro dopravu uhlí. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
MLČÁK, Tomáš and Jiří FRIES. Pásový podvozek pro překonání kolmé stěny. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
KAUFMAN, Tomáš, Jiří MLČOCH, Radim DITTRICH and Jiří FRIES. Návrh geometrie a střižné síly pro stříhací mechanismus hydraulických nůžek. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
KAUFMAN, Tomáš, Jiří MLČOCH, Radim DITTRICH and Jiří FRIES. Návrh geometrie tenzometru a výpočet tahových sil v měřených lanech/drátech. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HLUBEK, Petr and Jiří FRIES. Modifikované uložení hřídele odstředivého čerpadla. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HLUBEK, Petr and Jiří FRIES. Rám s možností změny výšky. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
FUSEK, Martin, Radim HALAMA, František FOJTÍK and Jan URBÁŠEK. Způsob měření a vyhodnocení prostorového pohybu konstrukčních celků s využitím 2D snímače/ů vzdálenosti. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Šroubový systém pro polohování výložníku. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, fakulta strojní, 2014. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Válečková stolice krycího pásu pásového dopravníku. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Stand teleskopického výložníku mobilního jeřábu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Snímací zařízení tahové síly. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Stand pro stanovení zatížení řezacích nožů při dělení technické pryže. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold and David BOROVSKÝ. Plynule pracující zařízení s krycím pásem. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold and David BOROVSKÝ. Přechodový díl dopravní tratě svislého pásového dopravníku. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold and David BOROVSKÝ. Vratná stanice svislého pásového dopravníku. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold and Radim KRÖMER. Poháněcí stanice pásového dopravníku s napínáním. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold and David BOROVSKÝ. Poháněcí stanice svislého pásového dopravníku. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold and David BOROVSKÝ. Horní převáděcí díl tratě svislého pásového dopravníku. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold and David BOROVSKÝ. Článek tratě svislého pásového dopravníku. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Míchací zařízení krmných směsí. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Článek tratě trubkového pásového dopravníku. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold and David BOROVSKÝ. Šroubové napínací zařízení. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Sklápěcí mechanismus ramene jeřábu šroubovým vřetenem. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold and Radim KRÖMER. Lanové napínací zařízení dopravního pásu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Zařízení pro testování válcových pružin. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Robert BRÁZDA, Tomáš BORA, František ŽILKA, Aleš ZAHRADNÍK and Ondřej ŠČUDLA. Zařízení ke stanovení součinitele tření plochých výtahových lan. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
KAUFMAN, Tomáš, Jiří MLČOCH, Radim DITTRICH and Jiří FRIES. Hydraulické nůžky pro práci na dole. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
KAUFMAN, Tomáš, Jiří MLČOCH, Radim DITTRICH and Jiří FRIES. Tenzometr na měření napnutí lan a drátů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
ŠMIRAUS, Jakub, Michal RICHTÁŘ, Jana MÍKOVÁ and Radim HALAMA. Nosník přední vidlice motocyklu umožňující změnu geometrie řízení. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
JEZERSKÁ, Lucie, Jiří ZEGZULKA, Jan VYLETĚLEK, Daniel GELNAR and Jakub HLOSTA. Validační model k metodě DEM ve tvaru excentrické výsypky. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Lucie JEZERSKÁ. Validační zařízení k metodě DEM na principu membránových posuvů. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
ŽUROVEC, David, Jakub HLOSTA, Lucie JEZERSKÁ and Jan NEČAS. Validační skladovací zařízení. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří, Jan NEČAS, David ŽUROVEC, Daniel GELNAR, Jiří ROZBROJ and Jakub HLOSTA. Plnící jednotka stlačeného plynu s technologií umožňující snižování energetické náročnosti provozu. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
LOMOZNÍK, Jakub. Dvojitá dýza. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
LOMOZNÍK, Jakub. Aerodynamický tunel pro zmenšené modely. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
NEUWIRTH, Jiří, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Daniel GELNAR. Validační korečkové zařízení k měření abrazivity. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
PETRŮ, Jana, Ivan MRKVICA, Tomáš ZLÁMAL, Robert ČEP and Marek PAGÁČ. Mobilní zařízení pro chlazení obráběcích nástrojů s odsáváním a filtrací olejové mlhy. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2014. [Detail]
PETRŮ, Jana, Ivan MRKVICA, Tomáš ZLÁMAL, Robert ČEP and Marek PAGÁČ. Zařízení pro přívod olejové mlhy tělesem vrtáku pro hluboké otvory. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2014. [Detail]
MIHOLA, Milan. Akční subsystém robotického ramene. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2014. [Detail]
KONEČNÝ, Zdeněk, Vladimír MOSTÝN and Václav KRYS. Univerzální zkušební schodiště. VŠB -TU Ostrava FS, katedra robotiky, 2014. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Adam BUREČEK and Roman SIKORA. Zařízení pro experimentální zkoumání dynamiky multifázového proudění v hydraulickém vedení. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, 2014. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Adam BUREČEK and Daniela PLACHÁ. Experimentální filtrační jednotka pro testování sorpčních materiálů v poloprovozních podmínkách. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, 2014. [Detail]
BABJAK, Ján and Petr NOVÁK. Měřicí jednotka bez jiskrové bezpečnosti. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
BABJAK, Ján and Petr NOVÁK. Modul bezdrátové komunikace s hrudním senzorem tepu. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
BABJAK, Ján and Petr NOVÁK. Modul detekce volného pádu. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
BABJAK, Ján and Petr NOVÁK. Modul měření teplot. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
BABJAK, Ján and Petr NOVÁK. Napájecí modul s jiskrovou bezpečností. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
KIJONKA, Jan. Kapacitní elektrody pro unipolární měření EKG s digitálním výstupem. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
KIJONKA, Jan. Kapacitní elektrody pro bipolární měření EKG. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
KIJONKA, Jan. Měřicí řetězec pro měření tepové frekvence a stavu baterie s využitím hrudního pásu Polar H7. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
BABJAK, Ján and Petr NOVÁK. Senzorický subsystém robotického ramene. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
BABJAK, Ján, Petr NOVÁK and Milan MIHOLA. Pohonný subsystém robotického ramene. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír, Václav KRYS, Zdenko BOBOVSKÝ, Tomáš KOT, Ján BABJAK and Jiří MAREK. Řídicí systém mobilního podvozku pro pohyb po schodech. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
BABJAK, Ján and Petr ŠIROKÝ. Modul záložního zdroje pro robotické rameno. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
MERTL, Filip and Milena HRUDIČKOVÁ. Zařízení pro manipulaci s odpady. VŠB-TUO, 2014. [Detail]
BRÁZDA, Robert and Aleš SLÍVA. Čidlo smyku. VŠB-TUO, Institut dopravy, 2014. [Detail]
BRÁZDA, Robert and Aleš SLÍVA. Kapslový snímač fyzikálních a optických veličin sypké hmoty. VŠB-TUO, Institut dopravy, 2014. [Detail]

Projects

2021

Code Title Start year End year
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024017 Energy-software optimization of hydraulic stations over 100 kW 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024388 Development of an intelligent distribution transformer 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025234 3D printing and machining of aerospace parts from composite materials, aluminium and titanium alloys 2021 2023
FW03010345 Development of a new range of SPIDER mowers with a superstructure for pressing grass 2021 2023
FW03010587 Development of a new series of welded gate valves for industry, energy and design of production technology using the principles of Industry 4.0 2021 2023
Design and Construction Modifications of Carbon Parts of ULL Ellipse Spirit Aircraft and Preparation of Documentation for the Certification Process in Aircraft Production 2021 2023
Development of an innovative, standardized, without engine room rope lift for four-storey houses 2021 2023
Preparation and implementation of educational online outputs for engineering fields 2021 2023
Support of distance methods in technical education 2021 2023
Virtual Reality Module Implementation 2021 2023
Automation of medical devices production 2021 2022
Virtual Dynamic Models of the Large Multi-Axis Systems for Real Time Simulation 2021 2022
RPP2021/100 Updating and creation of materials for teaching the subjects Surface Treatment and Construction Materials 2021 2021
RPP2021/101 Student mobile robot for international competitions 2021 2021
RPP2021/23 Additive technology 2021 2021
RPP2021/45 Material fatigue II 2021 2021
RPP2021/60 Course innovation 347-0329 - Experiment in machine parts 2021 2021
RPP2021/96 Creation of study material of multimedia character for the experimental part of the subject Fluid Mechanics 2021 2021
RPP2021/99 Modernization of training simulators and aviation technical cabinet 2021 2021

2020

Code Title Start year End year
TK03030037 New Type of Pumped-Storage Hydroelectric Power Plant 2020 2025
CK01000043 System for supporting network time coordination of connections at interchange nodes 2020 2022
CK01000060 Predictive Vehicle Maintenance 2020 2022
CZ.01.1.02 /0.0/0.0/1 9_264/0019830 Integration of a computer simulation module into the design algorithm of 3D printed orthotic aids 2020 2022
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264/0019431 Optimization of plate shredder design to eliminate transmitted vibrations 2020 2022
EG19_262/0019913 Development of a progressive system for numerical simulation of physical processes in gas systems 2020 2022
RPP2020/79 Inovace předmětu 346-0508 - Nekonvenční metody obrábění 2020 2020
RPP2020/80 Skladovací systémy partikulárních látek 2020 2020
RPP2020/81 Inovace studijních materiálů pro předměty Kompresory, ventilátory a čerpadla a Parní turbíny 2020 2020
RPP2020/83 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Právní normy v podnikání 2020 2020
RPP2020/84 Moderní obráběcí nástroje a upínací prvky 2020 2020
RPP2020/85 Model pro výuku návrhu regulačních obvodů 2020 2020
RPP2020/86 Inovace předmětu Logistika I 2020 2020
RPP2020/87 Praktické aplikace využití působících sil v zásobníku pro inovaci v předmětu Doprava a zpracování surovin 2020 2020
RPP2020/88 Robot pro účast na soutěžích 2020 2020
RPP2020/90 Inovace obsahové náplně přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management 2020 2020
RPP2020/91 Udržení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce zvýšením kvality výuky 2020 2020
RPP2020/92 Inovace a harmonizace studijních podkladů v oblastech organizace, řízení a provozu údržby strojů na základě ověřených výstupů z praxe a nové legislativy 2020 2020
RPP2020/93 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Základy projektování 2020 2020
RPP2020/94 Statické a dynamické charakteristiky 2020 2020
RPP2020/95 Rozšíření výuky praktických cvičení předmětu Automatizační technika 2020 2020
RPP2020/96 Inovace předmětu studia Silniční vozidla I 2020 2020
Support and development of university technical education in the Olomouc Region 2020 2020

2019

Code Title Start year End year
TN01000024 National Competence Center-Cybernetics and Artificial Intelligence, sub-project Automation and production system optimization 2019 2022
TN01000026 Josef Bozek national competence center 2019 2022
TN01000071 National Competence Centre of Mechatronics and Smart Technologies for Mechanical Engineering 2019 2022
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_140/0015226 AD-TECH Centrum 3.0 2019 2021
FV40022 Modulus IoT Tracker 2019 2021
FV40046 The mobile diagnostic system of plunger pumps 2019 2021
FV40105 Development and production of high-pressure spindle pump prototype for pumping high-viscosity masses 2019 2021
FV40312 Intelligent birthing bed for automatic positioning and dynamic mobilization of the mothers 2019 2021
GA19-03282S Influence of Complex and Cyclic Loading Modes on Lifetime of Machine Parts Made by Additive Manufacturing 2019 2021
GA19-06666S Research of the flow and interaction of two-component liquids with solids and external magnetic field 2019 2021
GJ19-22426Y Effect of pathologies on arterial pulse wave shape and low cycle arterial fatigue 2019 2021
TK02020060 Research of an innovative steam generating concept for cogeneration power generation at ZEVO, excluding the chloride corrosion of steam superheaters and the possibility of electric energy storage 2019 2021
Computational stochastic rupture risk assessment of abdominal aortic aneurysm 2019 2021
Development of a new series of medium-pressure valves, their manufacturing technology and testing methodology, simulating 40 years of service life. 2019 2021
Implementation of sophisticated methods of controlling to increase adaptability of simulation tool for modeling intersections 2019 2021
Automation of design and manufacture of lower limb prosthesis by 3D print - Prosthetics 4.0 2019 2020
Experimental and numerical research of vortex rings 2019 2020
Visegrad Scholarship 2019 2020
CIII-PL0901 Teaching and research in advanced manufacturing 2019 2019
CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_198/0014695 AD-TECH Centrum 3.0 2019 2019
RPP2019/79 Inovace předmětu 346-0508 - Nekonvenční metody obrábění 2019 2019
RPP2019/80 Skladovací systémy partikulárních látek 2019 2019
RPP2019/81 Inovace studijních materiálů pro předměty Kompresory, ventilárory a čerpadla a Parní turbíny 2019 2019
RPP2019/83 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Právní normy v podnikání 2019 2019
RPP2019/84 Moderní obráběcí nástroje a upínací prvky 2019 2019
RPP2019/85 Model pro výuku návrhu regulačních obvodů 2019 2019
RPP2019/86 Inovace předmětu Logistika I 2019 2019
RPP2019/87 Praktické aplikace využití působících sil v zásobníku pro inovaci v předmětu Doprava a zpracování surovin 2019 2019
RPP2019/88 Robot pro účast na soutěžích 2019 2019
RPP2019/90 Inovace obsahové náplně přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management 2019 2019
RPP2019/91 Udržení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce zvýšením kvality výuky 2019 2019
RPP2019/92 Inovace a harmonizace studijních podkladů v oblastech organizace, řízení a provozu údržby strojů na základě ověřených výstupů z praxe a nové legislativy 2019 2019
RPP2019/93 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Základy projektování 2019 2019
RPP2019/94 Statické a dynamické charakteristiky 2019 2019
RPP2019/95 Rozšíření výuky praktických cvičení předmětu Automatizační technika 2019 2019
RPP2019/96 Inovace předmětu studia Silniční vozidla I 2019 2019
Support and development of university technical education in the Olomouc Region 2019 2019

2018

Code Title Start year End year
01309/2019/RRC Restoration workshop 2018 2023
EF17_049/0008407 Innovative and additive manufacturing technology - new technological solutions for 3D printing of metals and composite materials 2018 2022
TH04010416 Development of new technology for increasing the quality of steel strips 2018 2022
EG17_107/0012469 Research and development of innovative technologies for grinding and crushing of mineral raw materials 2018 2021
EG16_084/0010265 Research and Development Resources with Energy Cogeneration Electricity Accumulation 2018 2020
EG17_107/0012274 New Generation of Digitized Testing Systems for Mechatronic Systems Diagnostics 2018 2020
Research and development of new generation of parking asistents 2018 2019
CIII-2017-BG0613 NANOTECHNOLOGIES, MATERIALS AND NEW PRODUCTION TECHNOLOGIES - UNIVERSITY COOPERATION IN RESEARCH AND IMPLEMENTATION OF JOINT PROGRAMS IN STUDY BY STIMULATE ACADEMIC MOBILITY 2018 2018

2017

Code Title Start year End year
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002590 Creation of doctoral study program Transport Systems 2017 2022
Innovative and additive manufacturing technologies - new technological solutions 3D printing metals and composite materials 2017 2022
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002506 Infrastructure completion of CPIT TL1 for strategic studying programmes at FS and FMMI VSB-TUO 2017 2020
EG16_084/0010358 Research and development of a new type of multi-chambered insulated glazing and its production 2017 2020
Improvement of technical education in the form of practical training based on real labor market needs 2017 2020
EG15_019/0004582 Development of universal technology for disintegration, loading and rock reinforcement on crawler chassis 2017 2019
FV20321 Development of relieving braces for lower limb using digital technologies0 2017 2018
CIII-2017-CZ0201 Knowledge Bridge for Students and Teachers in Manufacturing Technologies 2017 2017
CIII-2017-FREEMOVERS Freemovers 2017 2017
CIII-2017-HR0108 Concurrent Product and Technology Development - Teaching, Research and Implementation of Joint Programs Oriented in Production and Industrial Engineering 2017 2017
CIII-2017-RO0013 Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing 2017 2017
CIII-2017-RO0058 DESIGN, IMPLEMENTATION AND USE OF JOINT PROGRAMS REGARDING QUALITY IN MANUFACTURING ENGINEERING 2017 2017
CIII-2017-RO0202 Implementation and Utilization of E-learning Systems in Study Area of Production Engineering in Central European Region 2017 2017
RPP2017/183 Laboratorní úloha - Měření technických veličin pomocí bezdrátové technologie 2017 2017
RPP2017/188 Multimediální podpora výuky předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD 2017 2017
RPP2017/191 Souosost zkušebních trhacích strojů 2017 2017
RPP2017/192 Inovace výuky v oblasti zkoumání mechanických vlastností materiálů po SPD využitím micro-tensile testů (M-TT) 2017 2017

2016

Code Title Start year End year
Supporting knowledge capacity of ICT among SME to engage in growth and innovation 2016 2021
FV10717 Development of a new series of cryogenic ball valves, manufacturing technology and testing 2016 2018
RPP2016/107 Inovace předmětu Počítačové systémy 2016 2018
RPP2016/114 Podpora hostujících profesorů ve výuce katedry energetiky 2016 2018
RPP2016/118 Inovace předmětu Informační systémy ve strojírenství 2016 2018
RPP2016/84 Inovace předmětu Mechanika tekutin 2016 2018
RPP2016/87 Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel 1, 3, 5 2016 2018
RPP2016/93 Inovace předmětu: 346 - 0302/05 (06) Nástroje 2016 2018
RPP2016/95 Aerodynamika vozidel 2016 2018
Summer School of Energy 2016 2017
UMOŽNĚNÍ ZAPOJENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ DO EVROPSKÉ ALIANCE PRO ENERGETICKÝ VÝZKUM (EUROPEAN ENERGY RESEARCH ALLIANCE – EERA) 2016 2017
H3451603 PV-Czech,Siostrzonek,3721 2016 2016
RPP2016/120 Inovace předmětu Dynamika I 2016 2016
RPP2016/121 Konstrukce modelu inverzního kyvadla s více stupni volnosti 2016 2016
RPP2016/32 Vybavení laboratoře demonstračních modelů Katedry energetiky 2016 2016
RPP2016/88 Rozšíření základny upínacích prvků pro tvarově složité a rozměrné obrobky 2016 2016

2015

Code Title Start year End year
_51501681 Mechanical Properties Improvement of Aluminum Alloys by Connection of Severe Plastic Deformation with Heat Treatment 2015 2016
561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula develompent in partnership with public and private sector 2015 2015
FRVS2015/107 Inovace předmětu Části a mechanismy strojů 347-0304/01 2015 2015
FRVS2015/129 Podpora programování v oboru Aplikovaná mechanika 2015 2015
FRVS2015/147 Inovace předmětu Řízení pneumatických mechanizmů 2015 2015
FRVS2015/22 Inovace mnohorozměrové laboratorní úlohy nasazením prediktivního řízení a PC-based PLC systému. 2015 2015
FRVS2015/50 Tvorba vizuálních studijních podkladů pro předmět Základy strojnictví 2015 2015
FRVS2015/59 Tvorba montážních postupů 3D tiskárny a CNC frézky pro reálné ukázky aditivních způsobů výroby 2015 2015
FRVS2015/77 Inovace předmětu Technologie povrchového inženýrství 345-0508/05 2015 2015
FRVS2015/84 Inovace předmětu Ročníkový projekt II 346-0311/04 2015 2015

2014

Code Title Start year End year
631117 System for virtual TELEportation of RESCUER for inspecting coal mine areas affected by catastrophic events 2014 2017
TA04031296 Simulation and Optimalization of Traffic Flows Interaction Using Software Witness 2014 2016
51400792 Mechanical properties improvement by structure refinement of material produced from aluminium alloys by appliance of plastic deformation processes” 2014 2015

2013

Code Title Start year End year
TA03031079 OPTIM - Research and development of software solutions to optimize the collection / deliveries and loading of vehicles for transport, forwarding 2013 2015
TA03031271 Aktivní bezpečnostní systém pro prostorovou lokalizaci objektů mezi kolejovými vozidly a před jejich čely 2013 2015

2012

Code Title Start year End year
TE01020020 Josef Bozek Competence Centre for Automotive industry 2012 2017