Skip to main content
Skip header
Title
Energeticko-softwarová optimalizace hydraulických stanic nad 100 kW
Code
EG20_321/0024017
Solver
Start year
2021
End year
2023
Provider
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma
Type
EB - OP PIK
Summary
CÍLEM projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj nových systémů hydraulických stanic velkých sumárních výkonů při aplikaci nové struktury hardware a software vsokovýkonových pohonových jednotek s digitálně- diagnostiskými systémy. Dosažení stěžejních cílů projektu a to 2 funkčních vzorků a jednoho ověřeného poloprovozu inovovaných pohonů vč. řízení,bude podporovat rozvoj Průmyslu 4.0 a aplikace 5 G komunikačních sítí v segmentu Strojírenská mechatronika , Hutnictví a Elektronika a elektrotechnika v digitálním věku. Výsledky jsou zaměřeny na trh Metalurgie ( hutnictví), Energetiky a Divadelní techniky se zaměřením na úspory energie,provozních nákladů při zvyšování fukční a provozní bezpečnost pro firmy ČR a zemí CEE.
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back