Skip to main content
Skip header
Title
3D tisk a obrábění dílů pro letecký průmysl z kompozitních materiálů, hliníkových a titanových slitin
Code
EG20_321/0025234
Solver
Start year
2021
End year
2023
Provider
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma
Type
Program MPO
Summary
Předkládaný projekt se bude zabývat výzkumem a vývojem procesních parametrů pro 3D tisk unikátní superslitiny na bázi Cobaltu s příměsí chemických prvků (Ni, Cr, Ti, Mo, W, Cr) a vývojem a výrobou prototypu lopatky leteckého tryskového spalovacího motoru technologií 3D tisku. Důvodem výběru této komponenty do leteckého motoru je požadavek spolupracujících firem, pro které společnost PWR Composite dodává součásti letadel vyráběné na CNC obráběcích strojích. Hlavními přednostmi vyvíjené lopatky budou lepší mechanické vlastnosti, homogenita, odolnost vůči vysokým teplotám, žáruvzdornost, žárupevnost, dobrá obrobitelnost funkčních ploch a možnost nanášení povlaků pro zvýšení mechanických vlastností a teplotní odolnosti.
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back