Skip to main content
Skip header

Research and Development are integral to the activities at VŠB-TUO. Our focus on applied research and close cooperation with industry informs the teaching activities at the University, ensuring relevance in a dynamic international scientific environment. The fact that we are one of the most successful universities in the utilization of European structural funds focused on research is not a coincidence. We are utilizing our excellent position in six areas to develop science and research for the future through the Centre of Excellence IT for Innovations, and other top centres.

The strategy of science and research is based on six poles of excellence where we currently excel, and/or have the potential to excel in the future:

  • Raw materials, energy and environmental science
  • Computational sciences and information technologies
  • New materials, structures and technologies
  • Modern engineering
  • Safety technologies
  • Modelling of economic and financial processes

Software

BABJAK, Ján and Tomáš KOT. Interface pro přenos dat. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]
KOT, Tomáš and Ján BABJAK. Systém pro optimální výběr robotu s ohledem na danou trajektorii robotu. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]
MAHDAL, Miroslav, Jiří CZEBE, Radek GURÁŠ and Martin OSTRUSZKA. Software for Automatic Billet Straightening Machine. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]
TROCHTA, Miroslav. Software for transmission error analysis and measurement of noise and vibration emissions. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]
PORUBA, Zdeněk, František FOJTÍK, Jana PETRŮ, Robert ČEP, Marek PAGÁČ and Petr ŠTEFEK. Nástroj pro návrh mikroprutových struktur s ohledem na topologické omlazení 3D tisku kovů. VŠB-TUO, 2020. [Detail]
FOJTÍK, David. Software operátorského rozhraní měření profilů válců. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2019. [Detail]
FOJTÍK, David. Software dispečerského rozhraní měření profilů válců. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2019. [Detail]
CZEBE, Jiří, Petr PODEŠVA and David FOJTÍK. Firmware inteligentního snímacího zařízení. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2019. [Detail]
PODEŠVA, Petr and David FOJTÍK. Software operátorského pracoviště ovládání Inteligentního senzoru svařovacího proudu a napětí. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2018. [Detail]
PODEŠVA, Petr and David FOJTÍK. Firmware inteligentního senzoru záznamu a předzpracování svařovacího proudu a napětí. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2018. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko. Detektor krabic uložených v přepravních kontejnerech. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2018. [Detail]
PODEŠVA, Petr and David FOJTÍK. Firmware řídicí jednotky zařízení pro kontrolu tlouštěk stěn polotovarů ocelových disků. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2017. [Detail]
FOJTÍK, David and Petr PODEŠVA. Software operátorského rozhraní zařízení pro kontrolu tlouštěk stěn polotovarů ocelových disků. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2017. [Detail]
FOJTÍK, David. Software dispečerského rozhraní zařízení pro kontrolu tlouštěk stěn polotovarů ocelových disků. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2017. [Detail]
FOJTÍK, David. LMS400Driver. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2017. [Detail]
KOT, Tomáš. Jednoduchý 3D čárový grafický engine. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky, 2017. [Detail]
KOT, Tomáš. Knihovna pro generování textury zvoleného fontu. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky, 2017. [Detail]
HOLÍK, Jiří, Petr JALŮVKA, Michal DORDA and Dušan TEICHMANN. Software webové aplikace. DYNAMIC FUTURE s.r.o., 2016. [Detail]
HOLÍK, Jiří, Petr JALŮVKA, Michal DORDA and Dušan TEICHMANN. Softwarová databáze. DYNAMIC FUTURE s.r.o., 2016. [Detail]
FOJTÍK, David and Petr PODEŠVA. SCADA OPM. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
PODEŠVA, Petr and David FOJTÍK. Firmware řídicí jednotky clonkoměru. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
KLEMENC, Marek, Alexandros MARKOPOULOS and Pavel MARŠÁLEK. Výpočetní aplikace pro posouzení silových účinků dvoubodového bezpečnostního pásu v kotevních bodech dle normy SAE AS 8049C. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko. Vrep Wrapper. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2016. [Detail]
FERFECKI, Petr, František FOJTÍK and Zbyněk PAŠKA. Software pro vyhodnocení složek tenzoru napětí z fotoelasticimetrických měření. VŠB-TUO, 2016. [Detail]
FERFECKI, Petr, Pavel MARŠÁLEK, Tomáš KARÁSEK and Petr HORYL. Výpočetní aplikace pro posouzení kritérií poranění ze simulací crash testu s figurínou LSTC Hybrid III 50th Fast dle normy GM/RT2100, Iss. 5. VŠB-TUO, IT4I, 2016. [Detail]
FERFECKI, Petr, Pavel MARŠÁLEK, Tomáš KARÁSEK and Petr HORYL. Výpočetní aplikace pro posouzení kritérií poranění ze simulací crash testu s figurínou LSTC NCAC Hybrid III 50th dle normy GM/RT2100, Iss. 5. VŠB-TUO, IT4I, 2016. [Detail]
FERFECKI, Petr, Pavel MARŠÁLEK, Tomáš KARÁSEK and Petr HORYL. Výpočetní aplikace pro posouzení kritérií poranění z laboratorního crash testu železničního dvousedadla dle normy GM/RT2100, Iss. 5. VŠB-TUO, IT4I, 2016. [Detail]
KAUFMAN, Tomáš, Jiří MLČOCH, Radim DITTRICH and Jiří FRIES. Výpočet podstatných částí výtahu. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
KAUFMAN, Tomáš, Jiří MLČOCH, Radim DITTRICH and Jiří FRIES. Soupis materiálu protiváhy do nosnosti 600kg dle zadaných parametrů. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
GALA, Matěj and Zdeněk KONEČNÝ. Výpočet svěrného spoje. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
GALA, Matěj and Zdeněk KONEČNÝ. Výpočet lamelové spojky. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
KOT, Tomáš and Ján BABJAK. Software pro dálkové monitorování měřících jednotek. Katedra robotiky, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko and Jiří SUDER. Dynamická knihovna pro analogový IR senzor. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko and Pavel VAVŘÍK. Dynamická knihovna pro senzor SRF08. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko and Pavel VAVŘÍK. Dynamická knihovna pro senzor HTU21D-F. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko and Pavel VAVŘÍK. Dynamická knihovna pro I2C zbernici zařízení Netduino Plus 2. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko. Dynamická knihovna pro potenciometr. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko. Dynamická knihovna pro řízení servo pohonu. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko and Robert PASTOR. Dynamická knihovna pro senzor Hokuyo. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko and Robert PASTOR. Dynamická knihovna pro Pololu LS20031 motor driver. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko and Robert PASTOR. Dynamická knihovna pro senzor CMP03 compas. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko and Stefan GRUSHKO. Dynamická knihovna pro řízení pohonu Dynamixel. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko and Stefan GRUSHKO. Dynamická knihovna pro analogový akcelerometr. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
FOLTA, Zdeněk and Miroslav TROCHTA. TEME v 1.0 (Software pro vyhodnocení chyby převodu). Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
MAHDAL, Miroslav, Petr NOSKIEVIČ, Adam BUREČEK, František VESELÝ, Josef DOBEŠ and Martin VESELÝ. Řídicí software integrovaného aktuátoru. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
FOJTÍK, David. Data Tubestore. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
FOJTÍK, David and Petr PODEŠVA. Tube Ovality Measurement. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
UČEŇ, Oldřich and Tomáš KUBÍN. Modulární IS. ISSA CZECH s.r.o., 2014. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko. Řídicí software pro modul modulárního systému. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko. Řídicí software pro základní desku modulárního systému. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko. Grafické zobrazení kinematické struktury modulárního systému. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
KUBEŠA, Kamil and Jiří FRIES. Software řídící jednotky šnekového dopravníku. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
FUSEK, Martin and Martin MAREK. Laserový systém pro měření prostorového pohybu konstrukčních celků. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
KAUFMAN, Tomáš, Jiří MLČOCH, Radim DITTRICH and Jiří FRIES. Výpočet nosnosti výtahu podle plochy podlahy kabiny - EN 81-1 A3. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
KAUFMAN, Tomáš, Jiří MLČOCH, Radim DITTRICH and Jiří FRIES. Výpočet elektrického výtahu podle EN 81-1 A3 Polokruhová drážka se zářezem a klínová drážka. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
DEJL, Zdeněk and Zdeněk FOLTA. Databáze vlivu vybraných výrobních tolerancí ozubení a montážních chyb ve vztahu k jeho hluku a vibracím. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
FUSEK, Martin. Software pro analýzu prostorového pohybu pomocí 1D snímačů. VŠB - TU Ostrava, IT4Innovations, 2014. [Detail]
KOT, Tomáš and Ján BABJAK. Ovládací a vizualizační software měřící jednotky. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
BABJAK, Ján. Knihovna pro komunikaci s paměťmi EEPROM s cyklickým zápisem. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
BABJAK, Ján and Petr NOVÁK. Knihovna pro komunikaci s obvodem ADXL345 – akcelerometr. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
BABJAK, Ján and Petr NOVÁK. Knihovna pro komunikaci s obvodem SHT21 – senzor teploty a vlhkosti. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
KOT, Tomáš. Řídicí systém robotického manipulátoru s 5 stupni volnosti. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
KOT, Tomáš. Ovládací a vizualizační aplikace robotického ramene. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
KOT, Tomáš and Vladimír MOSTÝN. Aplikace pro automatickou detekci rozměrových parametrů schodiště. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
KOT, Tomáš. Podpůrné třídy Csharp pro řízení pohonů Moog Animatics. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
KOT, Tomáš. Knihovna pro řízení pohonů Moog Animatics. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
KOT, Tomáš. Výpočet kinematiky všesměrových kol Mecanum. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
NĚMČEK, Miloš. Tvorba simulační procedury s využitím experimentálně zjištěný dat jednotlivých součástí pohonu. VŠB-TU, FS, katedra částí a mech. strojů, 2014. [Detail]
NĚMČEK, Miloš. Interaktivní software pro technický návrh planetové převodovky nebo diferenciálu ve funkci děliče výkonu nebo momentu - Planeta 1. VŠB-TU, FS, katedra částí a mech. strojů, 2014. [Detail]

Projects

2021

Code Title Start year End year
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024017 Energy-software optimization of hydraulic stations over 100 kW 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024388 Development of an intelligent distribution transformer 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025234 3D printing and machining of aerospace parts from composite materials, aluminium and titanium alloys 2021 2023
FW03010345 Development of a new range of SPIDER mowers with a superstructure for pressing grass 2021 2023
FW03010587 Development of a new series of welded gate valves for industry, energy and design of production technology using the principles of Industry 4.0 2021 2023
Design and Construction Modifications of Carbon Parts of ULL Ellipse Spirit Aircraft and Preparation of Documentation for the Certification Process in Aircraft Production 2021 2023
Development of an innovative, standardized, without engine room rope lift for four-storey houses 2021 2023
Preparation and implementation of educational online outputs for engineering fields 2021 2023
Support of distance methods in technical education 2021 2023
Virtual Reality Module Implementation 2021 2023
Automation of medical devices production 2021 2022
Virtual Dynamic Models of the Large Multi-Axis Systems for Real Time Simulation 2021 2022
RPP2021/100 Updating and creation of materials for teaching the subjects Surface Treatment and Construction Materials 2021 2021
RPP2021/101 Student mobile robot for international competitions 2021 2021
RPP2021/23 Additive technology 2021 2021
RPP2021/45 Material fatigue II 2021 2021
RPP2021/60 Course innovation 347-0329 - Experiment in machine parts 2021 2021
RPP2021/96 Creation of study material of multimedia character for the experimental part of the subject Fluid Mechanics 2021 2021
RPP2021/99 Modernization of training simulators and aviation technical cabinet 2021 2021

2020

Code Title Start year End year
TK03030037 New Type of Pumped-Storage Hydroelectric Power Plant 2020 2025
CK01000043 System for supporting network time coordination of connections at interchange nodes 2020 2022
CK01000060 Predictive Vehicle Maintenance 2020 2022
CZ.01.1.02 /0.0/0.0/1 9_264/0019830 Integration of a computer simulation module into the design algorithm of 3D printed orthotic aids 2020 2022
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264/0019431 Optimization of plate shredder design to eliminate transmitted vibrations 2020 2022
EG19_262/0019913 Development of a progressive system for numerical simulation of physical processes in gas systems 2020 2022
RPP2020/79 Inovace předmětu 346-0508 - Nekonvenční metody obrábění 2020 2020
RPP2020/80 Skladovací systémy partikulárních látek 2020 2020
RPP2020/81 Inovace studijních materiálů pro předměty Kompresory, ventilátory a čerpadla a Parní turbíny 2020 2020
RPP2020/83 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Právní normy v podnikání 2020 2020
RPP2020/84 Moderní obráběcí nástroje a upínací prvky 2020 2020
RPP2020/85 Model pro výuku návrhu regulačních obvodů 2020 2020
RPP2020/86 Inovace předmětu Logistika I 2020 2020
RPP2020/87 Praktické aplikace využití působících sil v zásobníku pro inovaci v předmětu Doprava a zpracování surovin 2020 2020
RPP2020/88 Robot pro účast na soutěžích 2020 2020
RPP2020/90 Inovace obsahové náplně přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management 2020 2020
RPP2020/91 Udržení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce zvýšením kvality výuky 2020 2020
RPP2020/92 Inovace a harmonizace studijních podkladů v oblastech organizace, řízení a provozu údržby strojů na základě ověřených výstupů z praxe a nové legislativy 2020 2020
RPP2020/93 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Základy projektování 2020 2020
RPP2020/94 Statické a dynamické charakteristiky 2020 2020
RPP2020/95 Rozšíření výuky praktických cvičení předmětu Automatizační technika 2020 2020
RPP2020/96 Inovace předmětu studia Silniční vozidla I 2020 2020
Support and development of university technical education in the Olomouc Region 2020 2020

2019

Code Title Start year End year
TN01000024 National Competence Center-Cybernetics and Artificial Intelligence, sub-project Automation and production system optimization 2019 2022
TN01000026 Josef Bozek national competence center 2019 2022
TN01000071 National Competence Centre of Mechatronics and Smart Technologies for Mechanical Engineering 2019 2022
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_140/0015226 AD-TECH Centrum 3.0 2019 2021
FV40022 Modulus IoT Tracker 2019 2021
FV40046 The mobile diagnostic system of plunger pumps 2019 2021
FV40105 Development and production of high-pressure spindle pump prototype for pumping high-viscosity masses 2019 2021
FV40312 Intelligent birthing bed for automatic positioning and dynamic mobilization of the mothers 2019 2021
GA19-03282S Influence of Complex and Cyclic Loading Modes on Lifetime of Machine Parts Made by Additive Manufacturing 2019 2021
GA19-06666S Research of the flow and interaction of two-component liquids with solids and external magnetic field 2019 2021
GJ19-22426Y Effect of pathologies on arterial pulse wave shape and low cycle arterial fatigue 2019 2021
TK02020060 Research of an innovative steam generating concept for cogeneration power generation at ZEVO, excluding the chloride corrosion of steam superheaters and the possibility of electric energy storage 2019 2021
Computational stochastic rupture risk assessment of abdominal aortic aneurysm 2019 2021
Development of a new series of medium-pressure valves, their manufacturing technology and testing methodology, simulating 40 years of service life. 2019 2021
Implementation of sophisticated methods of controlling to increase adaptability of simulation tool for modeling intersections 2019 2021
Automation of design and manufacture of lower limb prosthesis by 3D print - Prosthetics 4.0 2019 2020
Experimental and numerical research of vortex rings 2019 2020
Visegrad Scholarship 2019 2020
CIII-PL0901 Teaching and research in advanced manufacturing 2019 2019
CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_198/0014695 AD-TECH Centrum 3.0 2019 2019
RPP2019/79 Inovace předmětu 346-0508 - Nekonvenční metody obrábění 2019 2019
RPP2019/80 Skladovací systémy partikulárních látek 2019 2019
RPP2019/81 Inovace studijních materiálů pro předměty Kompresory, ventilárory a čerpadla a Parní turbíny 2019 2019
RPP2019/83 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Právní normy v podnikání 2019 2019
RPP2019/84 Moderní obráběcí nástroje a upínací prvky 2019 2019
RPP2019/85 Model pro výuku návrhu regulačních obvodů 2019 2019
RPP2019/86 Inovace předmětu Logistika I 2019 2019
RPP2019/87 Praktické aplikace využití působících sil v zásobníku pro inovaci v předmětu Doprava a zpracování surovin 2019 2019
RPP2019/88 Robot pro účast na soutěžích 2019 2019
RPP2019/90 Inovace obsahové náplně přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management 2019 2019
RPP2019/91 Udržení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce zvýšením kvality výuky 2019 2019
RPP2019/92 Inovace a harmonizace studijních podkladů v oblastech organizace, řízení a provozu údržby strojů na základě ověřených výstupů z praxe a nové legislativy 2019 2019
RPP2019/93 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Základy projektování 2019 2019
RPP2019/94 Statické a dynamické charakteristiky 2019 2019
RPP2019/95 Rozšíření výuky praktických cvičení předmětu Automatizační technika 2019 2019
RPP2019/96 Inovace předmětu studia Silniční vozidla I 2019 2019
Support and development of university technical education in the Olomouc Region 2019 2019

2018

Code Title Start year End year
01309/2019/RRC Restoration workshop 2018 2023
EF17_049/0008407 Innovative and additive manufacturing technology - new technological solutions for 3D printing of metals and composite materials 2018 2022
TH04010416 Development of new technology for increasing the quality of steel strips 2018 2022
EG17_107/0012469 Research and development of innovative technologies for grinding and crushing of mineral raw materials 2018 2021
EG16_084/0010265 Research and Development Resources with Energy Cogeneration Electricity Accumulation 2018 2020
EG17_107/0012274 New Generation of Digitized Testing Systems for Mechatronic Systems Diagnostics 2018 2020
Research and development of new generation of parking asistents 2018 2019
CIII-2017-BG0613 NANOTECHNOLOGIES, MATERIALS AND NEW PRODUCTION TECHNOLOGIES - UNIVERSITY COOPERATION IN RESEARCH AND IMPLEMENTATION OF JOINT PROGRAMS IN STUDY BY STIMULATE ACADEMIC MOBILITY 2018 2018

2017

Code Title Start year End year
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002590 Creation of doctoral study program Transport Systems 2017 2022
Innovative and additive manufacturing technologies - new technological solutions 3D printing metals and composite materials 2017 2022
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002506 Infrastructure completion of CPIT TL1 for strategic studying programmes at FS and FMMI VSB-TUO 2017 2020
EG16_084/0010358 Research and development of a new type of multi-chambered insulated glazing and its production 2017 2020
Improvement of technical education in the form of practical training based on real labor market needs 2017 2020
EG15_019/0004582 Development of universal technology for disintegration, loading and rock reinforcement on crawler chassis 2017 2019
FV20321 Development of relieving braces for lower limb using digital technologies0 2017 2018
CIII-2017-CZ0201 Knowledge Bridge for Students and Teachers in Manufacturing Technologies 2017 2017
CIII-2017-FREEMOVERS Freemovers 2017 2017
CIII-2017-HR0108 Concurrent Product and Technology Development - Teaching, Research and Implementation of Joint Programs Oriented in Production and Industrial Engineering 2017 2017
CIII-2017-RO0013 Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing 2017 2017
CIII-2017-RO0058 DESIGN, IMPLEMENTATION AND USE OF JOINT PROGRAMS REGARDING QUALITY IN MANUFACTURING ENGINEERING 2017 2017
CIII-2017-RO0202 Implementation and Utilization of E-learning Systems in Study Area of Production Engineering in Central European Region 2017 2017
RPP2017/183 Laboratorní úloha - Měření technických veličin pomocí bezdrátové technologie 2017 2017
RPP2017/188 Multimediální podpora výuky předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD 2017 2017
RPP2017/191 Souosost zkušebních trhacích strojů 2017 2017
RPP2017/192 Inovace výuky v oblasti zkoumání mechanických vlastností materiálů po SPD využitím micro-tensile testů (M-TT) 2017 2017

2016

Code Title Start year End year
Supporting knowledge capacity of ICT among SME to engage in growth and innovation 2016 2021
FV10717 Development of a new series of cryogenic ball valves, manufacturing technology and testing 2016 2018
RPP2016/107 Inovace předmětu Počítačové systémy 2016 2018
RPP2016/114 Podpora hostujících profesorů ve výuce katedry energetiky 2016 2018
RPP2016/118 Inovace předmětu Informační systémy ve strojírenství 2016 2018
RPP2016/84 Inovace předmětu Mechanika tekutin 2016 2018
RPP2016/87 Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel 1, 3, 5 2016 2018
RPP2016/93 Inovace předmětu: 346 - 0302/05 (06) Nástroje 2016 2018
RPP2016/95 Aerodynamika vozidel 2016 2018
Summer School of Energy 2016 2017
UMOŽNĚNÍ ZAPOJENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ DO EVROPSKÉ ALIANCE PRO ENERGETICKÝ VÝZKUM (EUROPEAN ENERGY RESEARCH ALLIANCE – EERA) 2016 2017
H3451603 PV-Czech,Siostrzonek,3721 2016 2016
RPP2016/120 Inovace předmětu Dynamika I 2016 2016
RPP2016/121 Konstrukce modelu inverzního kyvadla s více stupni volnosti 2016 2016
RPP2016/32 Vybavení laboratoře demonstračních modelů Katedry energetiky 2016 2016
RPP2016/88 Rozšíření základny upínacích prvků pro tvarově složité a rozměrné obrobky 2016 2016

2015

Code Title Start year End year
_51501681 Mechanical Properties Improvement of Aluminum Alloys by Connection of Severe Plastic Deformation with Heat Treatment 2015 2016
561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula develompent in partnership with public and private sector 2015 2015
FRVS2015/107 Inovace předmětu Části a mechanismy strojů 347-0304/01 2015 2015
FRVS2015/129 Podpora programování v oboru Aplikovaná mechanika 2015 2015
FRVS2015/147 Inovace předmětu Řízení pneumatických mechanizmů 2015 2015
FRVS2015/22 Inovace mnohorozměrové laboratorní úlohy nasazením prediktivního řízení a PC-based PLC systému. 2015 2015
FRVS2015/50 Tvorba vizuálních studijních podkladů pro předmět Základy strojnictví 2015 2015
FRVS2015/59 Tvorba montážních postupů 3D tiskárny a CNC frézky pro reálné ukázky aditivních způsobů výroby 2015 2015
FRVS2015/77 Inovace předmětu Technologie povrchového inženýrství 345-0508/05 2015 2015
FRVS2015/84 Inovace předmětu Ročníkový projekt II 346-0311/04 2015 2015

2014

Code Title Start year End year
631117 System for virtual TELEportation of RESCUER for inspecting coal mine areas affected by catastrophic events 2014 2017
TA04031296 Simulation and Optimalization of Traffic Flows Interaction Using Software Witness 2014 2016
51400792 Mechanical properties improvement by structure refinement of material produced from aluminium alloys by appliance of plastic deformation processes” 2014 2015

2013

Code Title Start year End year
TA03031079 OPTIM - Research and development of software solutions to optimize the collection / deliveries and loading of vehicles for transport, forwarding 2013 2015
TA03031271 Aktivní bezpečnostní systém pro prostorovou lokalizaci objektů mezi kolejovými vozidly a před jejich čely 2013 2015

2012

Code Title Start year End year
TE01020020 Josef Bozek Competence Centre for Automotive industry 2012 2017