Skip to main content
Skip header

Research and Development are integral to the activities at VŠB-TUO. Our focus on applied research and close cooperation with industry informs the teaching activities at the University, ensuring relevance in a dynamic international scientific environment. The fact that we are one of the most successful universities in the utilization of European structural funds focused on research is not a coincidence. We are utilizing our excellent position in six areas to develop science and research for the future through the Centre of Excellence IT for Innovations, and other top centres.

The strategy of science and research is based on six poles of excellence where we currently excel, and/or have the potential to excel in the future:

  • Raw materials, energy and environmental science
  • Computational sciences and information technologies
  • New materials, structures and technologies
  • Modern engineering
  • Safety technologies
  • Modelling of economic and financial processes

Software

RACLAVSKÁ, Helena, Vladimír HOMOLA, Dagmar JUCHELKOVÁ, Marek KUCBEL, Michal ŠAFÁŘ, Barbora ŠVÉDOVÁ, Jana RŮŽIČKOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ and Pavel KANTOR. Software umožňující modelování množství dispergovaných uhelných částic ze skládek SS01020432-V16. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2022. [Detail]
PEŠEK, Martin, Lukáš POTÁČEK, Josef DOHNAL, Michal KOCŮREK and Stanislav HONUS. Plynárenský model – SimGasTrace. EGÚ Brno, a.s., 2022. [Detail]
KOT, Tomáš and Zdenko BOBOVSKÝ. Software pro optimalizaci polohy robotu vůči trajektorii. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2022. [Detail]
PODEŠVA, Petr and David FOJTÍK. Software pro vyhodnocení a záznam křivosti sochoru během procesu rovnání. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2022. [Detail]
JALŮVKA, Petr, Jiří HOLÍK, Michal DORDA, Dušan TEICHMANN and Vojtěch GRAF. Software webové aplikace pro koordinaci světelně řízených křižovatek. DYNAMIC FUTURE, 2021. [Detail]
JALŮVKA, Petr, Jiří HOLÍK, Michal DORDA, Dušan TEICHMANN and Vojtěch GRAF. Software webové aplikace pro tvorbu signálních plánů. DYNAMIC FUTURE, 2021. [Detail]
BABJAK, Ján and Tomáš KOT. Interface pro přenos dat. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]
KOT, Tomáš and Ján BABJAK. Systém pro optimální výběr robotu s ohledem na danou trajektorii robotu. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]
MAHDAL, Miroslav, Jiří CZEBE, Radek GURÁŠ and Martin OSTRUSZKA. Software for Automatic Billet Straightening Machine. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]
TROCHTA, Miroslav. Software for transmission error analysis and measurement of noise and vibration emissions. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]
PORUBA, Zdeněk, František FOJTÍK, Jana PETRŮ, Robert ČEP, Marek PAGÁČ and Petr ŠTEFEK. Nástroj pro návrh mikroprutových struktur s ohledem na topologické omlazení 3D tisku kovů. VŠB-TUO, 2020. [Detail]
FOJTÍK, David. Software operátorského rozhraní měření profilů válců. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2019. [Detail]
FOJTÍK, David. Software dispečerského rozhraní měření profilů válců. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2019. [Detail]
CZEBE, Jiří, Petr PODEŠVA and David FOJTÍK. Firmware inteligentního snímacího zařízení. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2019. [Detail]
PODEŠVA, Petr and David FOJTÍK. Software operátorského pracoviště ovládání Inteligentního senzoru svařovacího proudu a napětí. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2018. [Detail]
PODEŠVA, Petr and David FOJTÍK. Firmware inteligentního senzoru záznamu a předzpracování svařovacího proudu a napětí. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2018. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko. Detektor krabic uložených v přepravních kontejnerech. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2018. [Detail]
PODEŠVA, Petr and David FOJTÍK. Firmware řídicí jednotky zařízení pro kontrolu tlouštěk stěn polotovarů ocelových disků. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2017. [Detail]
FOJTÍK, David and Petr PODEŠVA. Software operátorského rozhraní zařízení pro kontrolu tlouštěk stěn polotovarů ocelových disků. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2017. [Detail]
FOJTÍK, David. Software dispečerského rozhraní zařízení pro kontrolu tlouštěk stěn polotovarů ocelových disků. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2017. [Detail]
FOJTÍK, David. LMS400Driver. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2017. [Detail]
KOT, Tomáš. Jednoduchý 3D čárový grafický engine. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky, 2017. [Detail]
KOT, Tomáš. Knihovna pro generování textury zvoleného fontu. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky, 2017. [Detail]
HOLÍK, Jiří, Petr JALŮVKA, Michal DORDA and Dušan TEICHMANN. Software webové aplikace. DYNAMIC FUTURE s.r.o., 2016. [Detail]
HOLÍK, Jiří, Petr JALŮVKA, Michal DORDA and Dušan TEICHMANN. Softwarová databáze. DYNAMIC FUTURE s.r.o., 2016. [Detail]
FOJTÍK, David and Petr PODEŠVA. SCADA OPM. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
PODEŠVA, Petr and David FOJTÍK. Firmware řídicí jednotky clonkoměru. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
KLEMENC, Marek, Alexandros MARKOPOULOS and Pavel MARŠÁLEK. Výpočetní aplikace pro posouzení silových účinků dvoubodového bezpečnostního pásu v kotevních bodech dle normy SAE AS 8049C. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko. Vrep Wrapper. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2016. [Detail]
FERFECKI, Petr, František FOJTÍK and Zbyněk PAŠKA. Software pro vyhodnocení složek tenzoru napětí z fotoelasticimetrických měření. VŠB-TUO, 2016. [Detail]
FERFECKI, Petr, Pavel MARŠÁLEK, Tomáš KARÁSEK and Petr HORYL. Výpočetní aplikace pro posouzení kritérií poranění ze simulací crash testu s figurínou LSTC Hybrid III 50th Fast dle normy GM/RT2100, Iss. 5. VŠB-TUO, IT4I, 2016. [Detail]
FERFECKI, Petr, Pavel MARŠÁLEK, Tomáš KARÁSEK and Petr HORYL. Výpočetní aplikace pro posouzení kritérií poranění ze simulací crash testu s figurínou LSTC NCAC Hybrid III 50th dle normy GM/RT2100, Iss. 5. VŠB-TUO, IT4I, 2016. [Detail]
FERFECKI, Petr, Pavel MARŠÁLEK, Tomáš KARÁSEK and Petr HORYL. Výpočetní aplikace pro posouzení kritérií poranění z laboratorního crash testu železničního dvousedadla dle normy GM/RT2100, Iss. 5. VŠB-TUO, IT4I, 2016. [Detail]
KAUFMAN, Tomáš, Jiří MLČOCH, Radim DITTRICH and Jiří FRIES. Výpočet podstatných částí výtahu. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
KAUFMAN, Tomáš, Jiří MLČOCH, Radim DITTRICH and Jiří FRIES. Soupis materiálu protiváhy do nosnosti 600kg dle zadaných parametrů. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
GALA, Matěj and Zdeněk KONEČNÝ. Výpočet svěrného spoje. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
GALA, Matěj and Zdeněk KONEČNÝ. Výpočet lamelové spojky. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
KOT, Tomáš and Ján BABJAK. Software pro dálkové monitorování měřících jednotek. Katedra robotiky, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko and Jiří SUDER. Dynamická knihovna pro analogový IR senzor. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko and Pavel VAVŘÍK. Dynamická knihovna pro senzor SRF08. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko and Pavel VAVŘÍK. Dynamická knihovna pro senzor HTU21D-F. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko and Pavel VAVŘÍK. Dynamická knihovna pro I2C zbernici zařízení Netduino Plus 2. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko. Dynamická knihovna pro potenciometr. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko. Dynamická knihovna pro řízení servo pohonu. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko and Robert PASTOR. Dynamická knihovna pro senzor Hokuyo. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko and Robert PASTOR. Dynamická knihovna pro Pololu LS20031 motor driver. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko and Robert PASTOR. Dynamická knihovna pro senzor CMP03 compas. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko and Stefan GRUSHKO. Dynamická knihovna pro řízení pohonu Dynamixel. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko and Stefan GRUSHKO. Dynamická knihovna pro analogový akcelerometr. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
FOLTA, Zdeněk and Miroslav TROCHTA. TEME v 1.0 (Software pro vyhodnocení chyby převodu). Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
MAHDAL, Miroslav, Petr NOSKIEVIČ, Adam BUREČEK, František VESELÝ, Josef DOBEŠ and Martin VESELÝ. Řídicí software integrovaného aktuátoru. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
FOJTÍK, David. Data Tubestore. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
FOJTÍK, David and Petr PODEŠVA. Tube Ovality Measurement. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
UČEŇ, Oldřich and Tomáš KUBÍN. Modulární IS. ISSA CZECH s.r.o., 2014. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko. Řídicí software pro modul modulárního systému. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko. Řídicí software pro základní desku modulárního systému. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko. Grafické zobrazení kinematické struktury modulárního systému. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
KUBEŠA, Kamil and Jiří FRIES. Software řídící jednotky šnekového dopravníku. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
FUSEK, Martin and Martin MAREK. Laserový systém pro měření prostorového pohybu konstrukčních celků. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
KAUFMAN, Tomáš, Jiří MLČOCH, Radim DITTRICH and Jiří FRIES. Výpočet nosnosti výtahu podle plochy podlahy kabiny - EN 81-1 A3. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
KAUFMAN, Tomáš, Jiří MLČOCH, Radim DITTRICH and Jiří FRIES. Výpočet elektrického výtahu podle EN 81-1 A3 Polokruhová drážka se zářezem a klínová drážka. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
DEJL, Zdeněk and Zdeněk FOLTA. Databáze vlivu vybraných výrobních tolerancí ozubení a montážních chyb ve vztahu k jeho hluku a vibracím. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
FUSEK, Martin. Software pro analýzu prostorového pohybu pomocí 1D snímačů. VŠB - TU Ostrava, IT4Innovations, 2014. [Detail]
KOT, Tomáš and Ján BABJAK. Ovládací a vizualizační software měřící jednotky. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
BABJAK, Ján. Knihovna pro komunikaci s paměťmi EEPROM s cyklickým zápisem. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
BABJAK, Ján and Petr NOVÁK. Knihovna pro komunikaci s obvodem ADXL345 – akcelerometr. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
BABJAK, Ján and Petr NOVÁK. Knihovna pro komunikaci s obvodem SHT21 – senzor teploty a vlhkosti. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
KOT, Tomáš. Řídicí systém robotického manipulátoru s 5 stupni volnosti. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
KOT, Tomáš. Ovládací a vizualizační aplikace robotického ramene. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
KOT, Tomáš and Vladimír MOSTÝN. Aplikace pro automatickou detekci rozměrových parametrů schodiště. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
KOT, Tomáš. Podpůrné třídy Csharp pro řízení pohonů Moog Animatics. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
KOT, Tomáš. Knihovna pro řízení pohonů Moog Animatics. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
KOT, Tomáš. Výpočet kinematiky všesměrových kol Mecanum. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
NĚMČEK, Miloš. Tvorba simulační procedury s využitím experimentálně zjištěný dat jednotlivých součástí pohonu. VŠB-TU, FS, katedra částí a mech. strojů, 2014. [Detail]
NĚMČEK, Miloš. Interaktivní software pro technický návrh planetové převodovky nebo diferenciálu ve funkci děliče výkonu nebo momentu - Planeta 1. VŠB-TU, FS, katedra částí a mech. strojů, 2014. [Detail]

Projects

2023

Code Title Start year End year
23-04724S Výpočtové modelování tvárného porušování identických tvářených a tištěných kovových materiálů při ultra-nízko-cyklové únavě 2023 2023
23-05338S Mechanické a strukturní vlastnosti 3D tištěné slitiny AlSi10Mg v závislosti na míře recyklace prášku 2023 2023
CK04000098 Systém pro podporu komplexní síťové časové koordinace spojů ve veřejné hromadné dopravě 2023 2023
FW06010775 Výzkum a vývoj produktivních nástrojů a technologií pro obrábění velmi přesných děr s definovanou integritou obrobeného povrchu 2023 2023
TK05020049 Inovativní výměník pro plynové kotle 2023 2023
TN02000010 Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství 2 2023 2023
TN02000010/013N Úsporné technologie a materiály pro udržitelný rozvoj 2023 2023
Povrchová a podpovrchová eroze způsobená vícenásobným dopadem kapek 2023 2023

2022

Code Title Start year End year
0030/7/NAD/2022 Podpora nadaných žáků 2022 - LŠ a ZŠ MOFO 2022 2022
52210926 Visegradské stipendium 2022 2022
52211138 Visegradské stipendium 2022 2022
CZ.01.1.02/0.0/0.0 /21_374/0027092 Vývoj rovnacího stroje trubek pro Prestar 2022 2022
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026694 Výzkum a vývoj inovativního osvětlovače pro on-line kontrolu výrobků kamerovými systémy 2022 2022
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027232 Katalytická mineralizační jednotka 2022 2022

2021

Code Title Start year End year
304011AYI2 Podpora distančních metod v technickém vzdělávání 2021 2021
304011AYW8 Príprava a zavedenie vzdelávacích on-line výstupov pre strojárske odbory 2021 2021
52110631 Visegradské stipendium 2021 2021
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020167 Virtuální dynamické modely pro simulaci rozsáhlých víceosých systémů v reálném čase 2021 2021
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024388 Vývoj inteligentního distribučního transformátoru 2021 2021
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024786 Automatizace výroby zdravotnických prostředků 2021 2021
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025234 3D tisk a obrábění dílů pro letecký průmysl z kompozitních materiálů, hliníkových a titanových slitin 2021 2021
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026387 Vývoj inovativní kogenerační jednotky spalující plyny s příměsí vodíku 2021 2021
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026885 Prediktivní nástroj společnosti B&Bartoni, spol. s r. o. pro optimalizaci výrobních procesů 2021 2021
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027388 VÝZKUM A VÝVOJ PRODUKTIVNÍCH VYSTRUŽOVACÍCH NÁSTROJŮ A TECHNOLOGIÍ PRO OBRÁBĚNÍ VELMI PŘESNÝCH DĚR S BŘITY ZE SLINUTÝCH KARBIDŮ A CERMETŮ S NOVÝM PVD POVLAKEM 2021 2021
EG20_321/0024017 Energeticko-softwarová optimalizace hydraulických stanic nad 100 kW 2021 2021
EG20_321/0024559 Výzkum a vývoj osobního výtahu OT 450 2021 2021
FW03010345 Vývoj nové řady sekaček SPIDER s nástavbou pro lisování travní hmoty 2021 2021
FW03010587 Vývoj nové řady svařovaných šoupátek pro průmysl, energetiku a návrh technologie výroby s využitím principů Průmyslu 4.0 2021 2021
RPP2021/100 Aktualizace a tvorba materiálů pro výuku předmětů Povrchové úpravy a Konstrukční materiály 2021 2021
RPP2021/101 Studentský mobilní robot pro mezinárodní soutěže 2021 2021
RPP2021/23 Aditivní technologie 2021 2021
RPP2021/45 Únava materiálu II 2021 2021
RPP2021/60 Inovace předmětu 347-0329 - Experiment v částech strojů 2021 2021
RPP2021/96 Vytvoření studijního materiálu multimediálního charakteru pro experimentální část předmětu Mechanika tekutin 2021 2021
RPP2021/99 Modernizace výukových simulátorů a leteckého technického kabinetu 2021 2021
Implementace modulu virtuální reality 2021 2021
Návrh a konstrukční úpravy karbonových částí ULL letounu Ellipse Spirit a příprava dokumentace pro certifikační proces v letecké výrobě 2021 2021

2020

Code Title Start year End year
CK01000043 Systém pro podporu síťové časové koordinace spojů v přestupních uzlech 2020 2020
CK01000060 Prediktivní systém údržby vozidel 2020 2020
CZ.01.1.02 /0.0/0.0/1 9_264/0019830 Integrace modulu počítačové simulace do návrhového algoritmu 3D tištěných ortotických pomůcek 2020 2020
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264/0019431 Optimalizace konstrukce deskového drtiče pro eliminaci přenášených vibrací 2020 2020
EG19_262/0019913 Vývoj progresivního systému pro numerickou simulaci fyzikálních procesů v plynárenských soustavách 2020 2020
RPP2020/79 Inovace předmětu 346-0508 - Nekonvenční metody obrábění 2020 2020
RPP2020/80 Skladovací systémy partikulárních látek 2020 2020
RPP2020/81 Inovace studijních materiálů pro předměty Kompresory, ventilátory a čerpadla a Parní turbíny 2020 2020
RPP2020/83 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Právní normy v podnikání 2020 2020
RPP2020/84 Moderní obráběcí nástroje a upínací prvky 2020 2020
RPP2020/85 Model pro výuku návrhu regulačních obvodů 2020 2020
RPP2020/86 Inovace předmětu Logistika I 2020 2020
RPP2020/87 Praktické aplikace využití působících sil v zásobníku pro inovaci v předmětu Doprava a zpracování surovin 2020 2020
RPP2020/88 Robot pro účast na soutěžích 2020 2020
RPP2020/90 Inovace obsahové náplně přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management 2020 2020
RPP2020/91 Udržení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce zvýšením kvality výuky 2020 2020
RPP2020/92 Inovace a harmonizace studijních podkladů v oblastech organizace, řízení a provozu údržby strojů na základě ověřených výstupů z praxe a nové legislativy 2020 2020
RPP2020/93 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Základy projektování 2020 2020
RPP2020/94 Statické a dynamické charakteristiky 2020 2020
RPP2020/95 Rozšíření výuky praktických cvičení předmětu Automatizační technika 2020 2020
RPP2020/96 Inovace předmětu studia Silniční vozidla I 2020 2020
TK03030037 Akumulační vodní elektrárna nového typu 2020 2020
Podpora a rozvoj vysokoškolského technického vzdělávání v Olomouckém kraji 2020 2020

2019

Code Title Start year End year
CIII-PL0901 Výuka a výzkum v pokročilé výrobě 2019 2019
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_140/0015226 AD-TECH Centrum 3.0 2019 2019
CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_198/0014695 AD-TECH Centrum 2.0 2019 2019
FV40022 Modulus IoT Tracker 2019 2019
FV40046 Mobilní diagnostický systém plunžrových čerpadel s bezdrátovou komunikací 2019 2019
FV40105 Vývoj a výroba prototypu vysokotlakého vřetenového čerpadla pro čerpání vysoce-viskózních hmot 2019 2019
FV40115 Vývoj nové řady středotlakých šoupátek, technologie jejich výroby a metodiky zkoušení, simulující 40 let životnosti 2019 2019
FV40312 Inteligentní porodní lůžko pro automatické polohování a dynamickou mobilizaci rodiček 2019 2019
GA19-03282S Vliv komplexních a cyklických módů zatěžování na životnost strojních součástí vyrobených metodou 3D tisku 2019 2019
GA19-06666S Výzkum proudění a intertakce dvousložkových kapalin s tělesy a vnějším magnetickým polem 2019 2019
GJ19-22426Y Vliv patologií na tvar pulzní vlny v tepnách a jejich nízkocyklovou únavu 2019 2019
LTAUSA18134 Výpočtově statistické hodnocení rizika ruptury aneurysmat abdominální aorty 2019 2019
RPP2019/79 Inovace předmětu 346-0508 - Nekonvenční metody obrábění 2019 2019
RPP2019/80 Skladovací systémy partikulárních látek 2019 2019
RPP2019/81 Inovace studijních materiálů pro předměty Kompresory, ventilátory a čerpadla a Parní turbíny 2019 2019
RPP2019/83 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Právní normy v podnikání 2019 2019
RPP2019/84 Moderní obráběcí nástroje a upínací prvky 2019 2019
RPP2019/85 Model pro výuku návrhu regulačních obvodů 2019 2019
RPP2019/86 Inovace předmětu Logistika I 2019 2019
RPP2019/87 Praktické aplikace využití působících sil v zásobníku pro inovaci v předmětu Doprava a zpracování surovin 2019 2019
RPP2019/88 Robot pro účast na soutěžích 2019 2019
RPP2019/90 Inovace obsahové náplně přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management 2019 2019
RPP2019/91 Udržení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce zvýšením kvality výuky 2019 2019
RPP2019/92 Inovace a harmonizace studijních podkladů v oblastech organizace, řízení a provozu údržby strojů na základě ověřených výstupů z praxe a nové legislativy 2019 2019
RPP2019/93 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Základy projektování 2019 2019
RPP2019/94 Statické a dynamické charakteristiky 2019 2019
RPP2019/95 Rozšíření výuky praktických cvičení předmětu Automatizační technika 2019 2019
RPP2019/96 Inovace předmětu studia Silniční vozidla I 2019 2019
TH04010282 Implementace vyšších forem řízení pro zvýšení adaptability simulačního nástroje pro modelování dopravních uzlů 2019 2019
TK02020060 Výzkum inovativní koncepce parogenerátoru pro kogenerační výrobu elektřiny u ZEVO s vyloučením chloridové koroze přehříváků páry a s možností akumulace elektrické energie 2019 2019
TN01000024 Národní centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence, dílčí projekt Automatizace a optimalizace výrobních systémů 2019 2019
TN01000026 Národní centrum kompetence Josefa Božka 2019 2019
TN01000071 Národní centrum kompetence mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství 2019 2019
Automatizace návrhu a zhotovení protézy dolní končetiny 3D tiskem - protetika 4.0 2019 2019
Experimentální a numerický výzkum toroidních vírů 2019 2019
Podpora a rozvoj vysokoškolského technického vzdělávání v Olomouckém kraji 2019 2019
Visegrádské stipendium 2019 2019

2018

Code Title Start year End year
01309/2019/RRC Restaurátorská dílna 2018 2018
CIII-2017-BG0613 Nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie - univerzitní spolupráce ve výzkumu a implementace společných programů pomocí akademických mobilit 2018 2018
EF17_049/0008407 Inovativní a aditivní technologie výroby - nová technologická řešení 3D tisku kovů a kompozitních materiálů 2018 2018
EG16_084/0010265 Výzkum inovativní koncepce technologie pro akumulaci elektřiny s vysokou účinností u decentrálních kogeneračních zdrojů 2018 2018
EG17_107/0012274 Nová generace digitalizovaných zkušebně testovacích systémů pro diagnostiku mechatronických systémů 2018 2018
EG17_107/0012469 Výzkum a vývoj inovovaných technologií pro mletí a drcení nerostných surovin 2018 2018
TH04010416 Vývoj nové technologie zušlechťování ocelových pásů 2018 2018
Výzkum a vývoj nové generace parkovacích asistentů 2018 2018

2017

Code Title Start year End year
CIII-2017-CZ0201 Znalostní most pro studenty a pedagogy ve výrobních technologiích 2017 2017
CIII-2017-FREEMOVERS Freemovers 2017 2017
CIII-2017-HR0108 Konkurenční produkty a výzkum technologií - výuka, výzkum a implementace společných programů orientovaných na výrobní a průmyslové inženýrství 2017 2017
CIII-2017-RO0013 Výuka a výzkum enviro-orientovaných technologií v průmyslu 2017 2017
CIII-2017-RO0058 NÁVRH, ZAVEDENÍ A POUŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROGRAMŮ MANAGEMENTU KVALITY VE VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍCH 2017 2017
CIII-2017-RO0202 Implementace a využití E-learningových systémů ve studijní oblasti výrobní inženýrství v regionu střední Evropy 2017 2017
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002506 Dobudování infrastruktury CPIT TL1 pro strategické studijní programy FS a FMMI VŠB-TUO 2017 2017
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002590 Tvorba doktorského studijního programu Dopravní systémy 2017 2017
EG15_019/0004582 Vývoj univerzální technologie pro rozpojování, nakládání a zpevňování hornin na pásovém podvozku 2017 2017
EG16_084/0010358 Výzkum a vývoj vícekomorového izolačního skla nového typu a jeho výroby 2017 2017
FV20321 Vývoj odlehčovacích ortéz dolní končetiny s využitím digitálních technologií 2017 2017
RPP2017/183 Laboratorní úloha - Měření technických veličin pomocí bezdrátové technologie 2017 2017
RPP2017/188 Multimediální podpora výuky předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD 2017 2017
RPP2017/191 Souosost zkušebních trhacích strojů 2017 2017
RPP2017/192 Inovace výuky v oblasti zkoumání mechanických vlastností materiálů po SPD využitím micro-tensile testů (M-TT) 2017 2017
Inovativní a aditivní technologie výroby – nová technologická řešení 3D tisku kovů a kompozitních materiálů 2017 2017
Zkvalitnění technického vzdělávání formou praktické přípravy vycházející z reálných potřeb trhu práce 2017 2017

2016

Code Title Start year End year
FV10717 Vývoj nové řady kryogenních kulových kohoutů, technologie jejich výroby a zkoušení 2016 2016
H3451603 PV-Czech,Siostrzonek,3721 2016 2016
RPP2016/107 Inovace předmětu Počítačové systémy 2016 2016
RPP2016/114 Podpora hostujících profesorů ve výuce katedry energetiky 2016 2016
RPP2016/118 Inovace předmětu Informační systémy ve strojírenství 2016 2016
RPP2016/120 Inovace předmětu Dynamika I 2016 2016
RPP2016/121 Konstrukce modelu inverzního kyvadla s více stupni volnosti 2016 2016
RPP2016/32 Vybavení laboratoře demonstračních modelů Katedry energetiky 2016 2016
RPP2016/84 Inovace předmětu Mechanika tekutin 2016 2016
RPP2016/87 Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel 1, 3, 5 2016 2016
RPP2016/88 Rozšíření základny upínacích prvků pro tvarově složité a rozměrné obrobky 2016 2016
RPP2016/93 Inovace předmětu: 346 - 0302/05 (06) Nástroje 2016 2016
RPP2016/95 Aerodynamika vozidel 2016 2016
Summer School of Energy 2016 2016
Supporting knowledge capacity of ICT among SME to engage in growth and innovation 2016 2016
UMOŽNĚNÍ ZAPOJENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ DO EVROPSKÉ ALIANCE PRO ENERGETICKÝ VÝZKUM (EUROPEAN ENERGY RESEARCH ALLIANCE – EERA) 2016 2016

2015

Code Title Start year End year
561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula develompent in partnership with public and private sector 2015 2015
FRVS2015/107 Inovace předmětu Části a mechanismy strojů 347-0304/01 2015 2015
FRVS2015/129 Podpora programování v oboru Aplikovaná mechanika 2015 2015
FRVS2015/147 Inovace předmětu Řízení pneumatických mechanizmů 2015 2015
FRVS2015/22 Inovace mnohorozměrové laboratorní úlohy nasazením prediktivního řízení a PC-based PLC systému. 2015 2015
FRVS2015/50 Tvorba vizuálních studijních podkladů pro předmět Základy strojnictví 2015 2015
FRVS2015/59 Tvorba montážních postupů 3D tiskárny a CNC frézky pro reálné ukázky aditivních způsobů výroby 2015 2015
FRVS2015/77 Inovace předmětu Technologie povrchového inženýrství 345-0508/05 2015 2015
FRVS2015/84 Inovace předmětu Ročníkový projekt II 346-0311/04 2015 2015
_51501681 Zvýšení mechanických vlastností hliníkových slitin pomocí vícenásobné plastické deformace a tepelného zpracování 2015 2015