Skip to main content
Skip header
Title
Aktualizace a tvorba materiálů pro výuku předmětů Povrchové úpravy a Konstrukční materiály
Code
RPP2021/100
Solver
Start year
2021
End year
2021
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Projekt se bude zabývat aktualizací a tvorbou materiálů pro výuku a studijních materiálů multimediálního charakteru pro předměty Povrchové úpravy a Konstrukční materiály v českém i anglickém jazyce. Předměty se vyskytují v akreditovaném studijním programu Strojírenství. Na základě tohoto projektu budou vytvořeny prezentační materilály a úkoly pro studenty k řešení v rámci aktivity v hodinách. Vytvořené materiály budou také sloužit jako studijní opory pro distanční vzdělávání.
Back