Skip to main content
Skip header
Title
Výzkum a vývoj vícekomorového izolačního skla nového typu a jeho výroby
Code
EG16_084/0010358
Solver
Start year
2017
End year
2020
Provider
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma
Type
TIP
Summary
Cílem projektu je zásadní inovace komponent speciálního izolačního skla a inovace procesů jejich výroby. Výzkum, vývoj a inovace jsou v rámci tohoto projektu zaměřeny na jednu z hlavních komponent izolačního skla – vnitřního nosného rámečku s dělící fólií. Izolační sklo je soustava skel s vnitřním nosným rámečkem, který je také hlavním nosným prvkem pro vnitřní dělící fólii. Vnitřní dokonale průhledná fólie rozděluje prostor mezi skly na samostatné komory (může jich být i více při větším počtu dělících fólií), které zásadně mění termomechanické parametry soustavy a výrazně snižují přestup tepla mezi vnitřním a venkovním prostorem. Problematika výroby takovýchto izolačních skel je navíc komplikovaná používáním plnících inertních plynů. Stávající způsob výroby nosných rámečků s fólií využívá neefektivní způsob napínání fólie vlepené mezi dvěma samostatnými kovovými rámečky nahřátím v peci. Tento způsob je energeticky i časově náročný a neumožňuje potřebný takt výrobní linky. Cílem výzkumu a vývoje je nalezení takových technických prostředků a technologií, které by umožnily mechanické napnutí fólie a její fixaci bez použití nahřívací pece a robotickou manipulaci s rámečky během automatizovaného a robotizovaného procesu výroby této základní komponenty izolačního skla. Spoluúčast VŠB-TU Ostrava v projektu Aplikace činí 25% uznatelných nákladů spoluřešitele, tato spoluúčast bude pokryta finančním darem.
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back