Skip to main content
Skip header
Title
Nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie - univerzitní spolupráce ve výzkumu a implementace společných programů pomocí akademických mobilit
Code
CIII-2017-BG0613
Solver
Start year
2018
End year
2018
Provider
Projekt CEEPUS
Category
Obecná forma
Type
Program CE
Back