Skip to main content
Skip header
Title
Inovace a harmonizace studijních podkladů v oblastech organizace, řízení a provozu údržby strojů na základě ověřených výstupů z praxe a nové legislativy
Code
RPP2020/92
Solver
Start year
2020
End year
2020
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Projekt je určen k podpoře výuky předmětů Organizace a řízení údržby (340-0303) a Provoz a údržba strojů (340-0519) formou zpracování nových inovačních studijních podkladů vycházejících z nejnovějších poznatků zajištění provozní spolehlivosti výrobních strojů a zařízení formou asset managementu a facility managementu, včetně aplikace nově přijatých legislativních dokumentů.
Back