Skip to main content
Skip header
Title
NÁVRH, ZAVEDENÍ A POUŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROGRAMŮ MANAGEMENTU KVALITY VE VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍCH
Code
CIII-2017-RO0058
Solver
Start year
2017
End year
2017
Provider
Projekt CEEPUS
Category
Obecná forma
Type
Program CE
Back