Skip to main content
Skip header
Title
Aktivní bezpečnostní systém pro prostorovou lokalizaci objektů mezi kolejovými vozidly a před jejich čely
Code
TA03031271
Solver
Start year
2013
End year
2015
Provider
Technologická agentura
Category
Obecná forma
Type
ALFA - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (2011-2016)
Summary
Základní strategickou orientací projektu je vyvinout aktivní systém pro zvýšení bezpečnosti provozu při rozjezdu, jízdě a přibližování kolejových vozidel. Programový projekt reaguje na požadavky nově zaváděných norem TSI-EU (oznámeno pod číslem K(2006) 3593) o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „Provoz a řízení dopravy“ transevropského konvenčního železničního systému (2006/920/ES), naplňuje požadavky Směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství a Nařízení Komise ES č. 352/2009 o přijetí bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik. Přínos aktivního bezpečnostního systému spočívá: - ve snížení rizik vzniku nehodových událostí při rozjezdu a jízdě vozidel formou automatizovaného monitorování prostorů mezi vozidly a před čelem soupravy vozidel na možnost vyskytujících se překážek (pohyb osob v kolejišti, vstup mezi vozidla při přecházení tramvajové trati, jízda na spřáhlech soupravy vozidel metra apod.), - ve zvýšení bezpečnosti při přibližování a svěšování vozidel pomocí odměřování vzdálenosti mezi vozidly, - v možnosti automatizace procesu najíždění a svěšování vozidel při integraci do moderních řídicích systémů trakčních vozidel, a tím omezení škod na zdraví a majetku, a značné omezení rizika vzniku nehodových událostí. Nově navrhovaný systém bude možné využít pro všechny typy hnacích kolejových vozidel, vozidel tramvajových, vozidel souprav metra, popř. jiných vozidel a jejich souprav, kde se mohou vyskytnout výše uvedená rizika a nebezpečí, jedná se tedy o multioborový projekt, a proto vhodný pro veřejnou podporu.
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back