Skip to main content
Skip header
Title
Výzkum a vývoj produktivních nástrojů a technologií pro obrábění velmi přesných děr s definovanou integritou obrobeného povrchu
Code
FW06010775
Solver
Start year
2023
End year
2025
Provider
Technologická agentura
Category
Obecná forma
Type
TREND (2020-2027)
Summary
Na výrobky především v oblasti automobilového průmyslu, hydraulických komponentů, letectví, výroby kompresorů apod. jsou kladeny velmi vysoké požadavky na provozní spolehlivost a trvanlivost. Užitné vlastnosti součástí jsou odvislé především od jejich konstrukce, zvoleného materiálu, kvality výroby, ale i od zvolené technologie výroby a pracovních podmínek, pracovního zatížení, kvality údržby atd. Právě vlivem technologii výroby a pracovními podmínkami při výrobě velmi přesných děr, ve výše uvedených segmentech průmyslu, se zabývá předkládaný projekt. Tradiční operací pro výrobu přesných děr je vystružování. Výstružník, respektive jeho geometrie řezné části vytvoří, za zvolených pracovních podmínek nově obrobenou plochu díry s konkrétními vlastnostmi, které můžeme popsat souborem mechanických, fyzikálních, chemických a rozměrových veličin, jež souhrnně označujeme jako integritu povrchu. Máme-li definovánu optimální integritu povrchu díry pro konkrétní součást s ohledem na její funkci, spolehlivost, trvanlivost, je úkolem navrhnout takový řezný nástroj pracovní podmínky, aby bylo požadované integrity dosaženo.
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back