Skip to main content
Skip header
Title
Implementace a využití E-learningových systémů ve studijní oblasti výrobní inženýrství v regionu střední Evropy
Code
CIII-2017-RO0202
Solver
Start year
2017
End year
2017
Provider
Projekt CEEPUS
Category
Obecná forma
Type
Program CE
Back