Skip to main content
Skip header
Title
Inovativní výměník pro plynové kotle
Code
TK05020049
Solver
Start year
2023
End year
2025
Provider
Technologická agentura
Category
Obecná forma
Type
THÉTA (2018-2031)
Summary
Cílem projektu je navrhnout, vyrobit a odzkoušet novou a inovativní technologii výměníku tepla spaliny-vzduch pro snížení teploty spalin na výstupu z plynových kotlů o výkonu 0,5 až 5 MWt. Předkládaný projekt nabízí řešení, které by umožnilo zvýšit účinnost stávajících kotlů o 1,5 - 2 %, snížit spotřebu plynu a vypouštěné emise. V rámci projektu bude vyvinut a vyroben výměník, který bude ověřen matematickým modelem a na základě tohoto modelu optimalizován. Výměník bude podroben tepelným výpočtům a posouzen z hlediska ekonomické výhodnosti jak po stránce materiálové, tak i po stránce výrobní. Optimalizovaný výměník bude v rámci zkušebního provozu instalován a otestován na vybraném plynovém kotli.
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back