Skip to main content
Skip header
Title
Aditivní technologie
Code
RPP2021/23
Solver
Start year
2021
End year
2021
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Cílem projektu je vytvořit 10 audiovizuálních nahrávek pro zkvalitnění výuky předmětu Aditivní technologie. Nahrávky budou obsahovat podstatný výukový materiále v oblastech fotopolymerizace, vytlačování materiálu, nanášení tryskáním, tryskáním pojiva, spékání práškové vrstvy, přímé energetické nanášení a laminace plátů. Nahrávky pomohou studentům lépe pochopit princip aditivních technologie a budou mít představu, k čemu se technologie používají a pro jaké aplikace jsou tyto technologie vhodné.
Back