Skip to main content
Skip header
Title
Národní centrum kompetence mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství
Code
TN01000071
Solver
Start year
2019
End year
2022
Provider
Technologická agentura
Category
Obecná forma
Type
Národní centra kompetence, 2018-2022
Summary
Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (dále jen „NCK“ či „NCK MESTEC“) je ustanoveno za účelem soustředění kapacit jednotlivých pracovišť jeho členů ve prospěch řešení iniciačního projektu TAČR, dílčích a komplementárních projektů a rozvíjení komercializačních aktivit v rámci vymezené společné výzkumné agendy. NCK zahrnuje 6 pracovišť z řad VO a 19 vývojových kapacit firem. Celkové výkony NCK se předpokládají v úrovni 262,6 mil. Kč za dva roky řešení projektu. Pro účely projektu NCK byl zřízena webová stránka www.nccmestec.cz
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back