Skip to main content
Skip header
Title
Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21 století. Termosetická směs s absencí povrchového odpařování aditiv při procesu povrchové úpravy formou nanášení tenkých kovových filmů.
Code
TN02000051/003
Solver
Start year
2023
End year
2025
Provider
Technologická agentura
Category
Obecná forma
Type
Národní centra kompetence, 2023-2028
Summary
Výroba komponent pro automobilový průmysl z termosetických materiálů s následnou povrchovou úpravou je vázána na nutnost povrchové pasivace (lakování), který je dnes vnímám jako velká ekologická zátěž. Lakování je nutné z důvodu nekvalitního povrchu termosetových produktů, který je způsoben efektem povrchového odpařování aditiv při procesu výroby. Projekt si proto klade za cíl hledat vztahy mezi chováním aditiv ve směsi a výslednými vlastnostmi materiálu za účelem dokonalého zužitkování jednotlivých komponent v termosetické směsi při procesu injekčního vstřikování. Vedlejším cílem je testování chování pokročilých aditiv dostupných na trhu za účelem testování jejich možného využití v termosetické směsi. Výsledkem pak bude produkt s kvalitním hladkým povrchem pro nanášení tenkých vrstev (reflexní, antireflexní vrstvy) pomocí vakuového naprašování nebo napařování bez nutnosti předchozího kroku lakování.
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back