Skip to main content
Skip header
Title
Inovace předmětu Mechanika tekutin
Code
RPP2016/84
Solver
Start year
2016
End year
2018
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Inovace stávajícího předmětu Mechanika tekutin spočívá v rozvoji experimentálních úloh pro daný předmět. Experimentální měření je součástí cvičení, která jsou povinná pro všechny studenty druhého ročníku bakalářského studia na Fakultě strojní. Studenti v současné době měří tři laboratorní úlohy, ze kterých zpracovávají protokoly z měření. Dále jsou stendy využívány pro samostatná měření v rámci bakalářských závěrečných prací. Laboratorní úlohy byly naposledy inovovány v roce 2006. Vzhledem k rychlému rozvoji měřících technik v mechanice tekutin, rostoucími nároky na kvalitu výuky i opotřebení zařízení vzhledem k velkému počtu studentů již současný stav není dostačující. Je nutné laboratorní zařízení výrazným způsobem inovovat a rozšířit počet experimentálních úloh tak, aby studenti mohli provádět praktická měření místo dosavadního jednoho cvičení dvakrát za semestr. Práce v laboratořích je pro studenty velmi přínosná a usnadní jim pochopení a praktickou aplikaci výukové látky.
Back