Skip to main content
Skip header
Title
Vliv komplexních a cyklických módů zatěžování na životnost strojních součástí vyrobených metodou 3D tisku
Code
GA19-03282S
Solver
Start year
2019
End year
2021
Provider
Grantová agentura ČR
Category
Obecná forma
Type
Spoluřešitelé
Summary
Aditivní výroba je perspektivní moderní výrobní technologie, která nachází stále větší uplatnění v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Potenciál této technologie nejlépe dokládá trvalý nárůst objemu trhu a pronikání do výroby konstrukčních částí v automobilovém i leteckém průmyslu. Projekt je věnován teoretickému i experimentálnímu výzkumu 3D tištěných materiálů. Experimentální část projektu je věnována nízkocyklové únavě a deformačnímu zpevnění 3D tištěných materiálů, které jsou rozhodující pro širší uplatnění technologie 3D tisku při výrobě konstrukčních částí strojů. Teoretická část projektu navazuje na část experimentální a je věnována modelování nízkocyklové únavy a deformačního zpevnění 3D tištěných materiálů. Dostupnost modelů a modelovacích technik je rovněž rozhodující pro expanzi technologie 3D tisku ve výrobě konstrukčních částí strojů. Pro dosažení objektivity je v rámci celého projektu kladen důraz na srovnání a vymezení vlastností současných 3D tištěných materiálů s týmiž materiály připravenými tradičními výrobními technologiemi, tedy zejména obráběním. V projektu jsou dále studovány elastické a elasto-plastické vlny a termodynamika velkých plastických deformací v moderních materiálech obecně.
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back