Skip to main content
Skip header
Title
Vývoj inteligentního distribučního transformátoru
Code
EG20_321/0024388
Solver
Start year
2021
End year
2023
Provider
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma
Type
Program výzkumu a vývoje OPPIK – Aplikace
Summary
Projekt má za cíl vyvinout nový inteligentní distribuční transformátor, který omezí zásahy technické čety při nastavování optimálních parametrů, sníží provozní náklady na servisní služby, prodlouží technickou životnost zařízení a zlepší kvalitu dodávané elektrické energie. Jedná se o aplikaci inteligentního zásahu do možnosti regulace napětí na aktuální parametry v síti. Projekt má vysoký komerční potenciál díky uplatnitelnosti prvků automatizace v souladu s Průmysl 4.0, smart grids a IoT.
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back