Skip to main content
Skip header
Title
Moderní obráběcí nástroje a upínací prvky
Code
RPP2020/84
Solver
Start year
2020
End year
2020
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Projekt je zaměřen na nákup moderních řezných nástrojů a upínacích prvků. Jedná se zejména o vyměnitelné břitové destičky, k tomu vhodné držáky a upínače. Tyto díly budou využity pro praktické ukázky studentům se zaměřením na měření a vyhodnocení opotřebení řezných nástrojů po soustružení na CNC obráběcích strojích. Ukázky budou zainteresovány do osnov předmětu Strojírenská technologie II. Hlavním důvodem je obohacení dosavadních teoretických znalostí studentů o praktické ukázky z oblasti progresivního obrábění a zvýšení tak kvality předmětů Strojírenská technologie II a Ruční a strojní obrábění kovů. Pořízení těchto prvků bude mít pozitivní vliv i na další předměty zabývající se obráběním a progresivními řeznými nástroji.
Back