Skip to main content
Skip header
Title
Statické a dynamické charakteristiky
Code
RPP2020/94
Solver
Start year
2020
End year
2020
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Inovace předmětu Modelování a simulace tekutinových systémů bude realizována ve formě modernizace experimentálního zařízení určeného pro daný předmět. Studenti měří statické a dynamické charakteristiky, které následně řeší pomocí numerických metod použitím programu Matlab Simulink. Práce studentů v laboratoři je nezbytná z důvodu modelování reálných obvodů a následnou verifikaci výsledků měření a modelování. V současné době, vzhledem k rozvoji měřící techniky, s rostoucími nároky na kvalitu výuky a opakujícími se poruchami manometrů je již nynější stav nedostačující. Z toho důvodu je nutné modernizovat a zkvalitnit možnosti měření.
Back