Skip to main content
Skip header
Title
AD-TECH Centrum 3.0
Code
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_140/0015226
Solver
Start year
2019
End year
2022
Provider
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma
Type
Program MPO
Summary
Touto žádostí navazujeme na úspěšný projekt AD TECH CENTRUM r.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_035/0007158, který je již realizován v rámci výzvy OP PIK, Služby infrastruktury I., aktivita c). Cílem tohoto nového projektu je, finančně zpřístupnit, rozvíjet a zkvalitňovat odborné poradenské služby podpůrné inovační infrastruktury žadatele. Projektem prohloubíme dosavadní inovativní spolupráci a navážeme novou spolupráci mezi firmami (konečnými příjemci dotace) a výzkumnou organizací (žadatelem).
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back