Skip to main content
Skip header
Title
Inovace předmětu studia Silniční vozidla I
Code
RPP2020/96
Solver
Start year
2020
End year
2020
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Cílem projektu je inovace prioritního předmětu Silniční vozidla I navazujícího studia oboru „Dopravní technika a technologie“. Předmět je z hlediska návrhu vozidla jako celku i jeho jednotlivých částí důležitý. Dává studentům možnost pochopit problematiku konstrukce a stavby silničních vozidel z hlediska pohonů a přenosu výkonu. Inovace se týká jak výuky teoretické, tak praktické. V oblasti teoretické je potřebný rozvoj předmětu ve směru modernizace studijních opor, tak aby studenti získali potřebné znalosti pro praktické cvičení za využití moderních měřících zařízení pro analýzu pohybu vozidla a implementace výsledků měření z jízdních zkoušek do návrhů vozidel a jejich částí.
Back