Skip to main content
Skip header
Title
UMOŽNĚNÍ ZAPOJENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ DO EVROPSKÉ ALIANCE PRO ENERGETICKÝ VÝZKUM (EUROPEAN ENERGY RESEARCH ALLIANCE – EERA)
Solver
Start year
2016
End year
2017
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Obecná forma
Type
EUPRO
Summary
Projekt EERA_CZ umožní účast českých výzkumných organizací v Evropské alianci pro energetický výzkum (EERA) a jejich vstup do konsorcií programu Horizont 2020, která v tomto společenství vznikají. Účastí ve společných programech EERA budou ovlivňovány priority evropského výzkumu v energetice a také podoba výzev programu Horizont 2020/Euratom. Projektem bude vytvořena struktura, síť koordinátorů energetického výzkumu v tématech společných programů EERA. Přenosem znalostí, činností této struktury, bude umožněna informovanost výzkumné komunity o přínosech členství v EERA. Současně se umožní informovanost státní správy o zapojení české výzkumné komunity jak do EERA, tak následně do projektů programu Horizont 2020. Svou vazbou na centra budovaná ze strukturálních fondů bude mít projekt vliv na jejich napojení na evropskou výzkumnou komunitu, a tudíž i následně jejich dostatečné financování a excelenci výzkumu v nich prováděného.
Back