Skip to main content
Skip header
Title
Zkvalitnění technického vzdělávání formou praktické přípravy vycházející z reálných potřeb trhu práce
Solver
Start year
2017
End year
2020
Provider
Ministerstvo pro místní rozvoj
Category
Obecná forma
Type
INTERREG V-A ( Sloveská republika - Česká republika)
Summary
Projekt podporuje rovné příležitosti a zavrhuje diskriminaci kohokoliv vzhledem k věku, pohlaví, zdravotnímu stavu, náboženskému vyznání a původu. Muži i ženy, osoby zdravé i postižené budou mít rovný přístup k výsledkům projektu. Beneficienti zajistí všem podpořeným osobám projektu ze Slovenska a České republiky rovný přístup k aktivitám, praktickým ukázkám i pořízenému technickému vybavení.
Back