Skip to main content
Skip header
Title
Inovace předmětu: 346 - 0302/05 (06) Nástroje
Code
RPP2016/93
Solver
Start year
2016
End year
2018
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Cílem projektu je inovace výše uvedeného předmětu Nástroje - 346-0302/05 (06) vyučovaného ve třetím ročníku bakalářského studia v prezenční i kombinované formě. V rámci této inovace budou mít studenti možnost rozšířit své poznatky o kapitoly spojené s moderními způsoby upínání obráběcích nástrojů na obráběcích strojích, které zajišťují přesné ustavení nástrojů a jejich spolehlivé upnutí v průběhu celého obráběcího procesu.
Back