Skip to main content
Skip header
Title
Katalytická mineralizační jednotka
Code
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027232
Solver
Start year
2022
End year
2023
Provider
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma
Type
Program výzkumu a vývoje OPPIK – Aplikace
Summary
Cílem projektu je prostřednictvím výzkumu a vývoje navrhnout a vyvinout komponenty pro záchyt a čištění spalin pro použití v technologiích katalytické mineralizace, které zajistí plnění emisních limitů a tím minimalizaci vlivu těchto technologií na životní prostředí.Tato zařízení budou určena pro malé výkony termických zařízení kolem 5 až 20 tun materiálu za 24 hodin a budou tedy vhodná i pro průmyslové parky a podniky, které doposud vyvážely své odpady na skládky. Tímto způsobem bude možné řešit nakládání s odpady v blízkosti jejich vzniku, čímž se sníží také zatížení komunikací a obecně negativní vliv dopravy na životní prostředí díky svozu odpadu na větší vzdálenosti.
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back