Skip to main content
Skip header
Title
Inovace předmětu Řízení pneumatických mechanizmů
Code
FRVS2015/147
Solver
Start year
2015
End year
2015
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Předmět Řízení pneumatických mechanizmů navazuje na předmět Pneumatické prvky a systémy. V rámci předmětu se prohlubují znalosti z řízení pneumatických systémů, nově se probírají otázky popisu a identifikace pneumatických obvodů a jejich projektování. Probírá se řízení pomocí pneumatických taktovacích řetězců, programovatelných automatů i průmyslových sběrnic. Významnou součástí předmětu jsou cvičení v laboratoři pneumatických mechanizmů na výukových trenažérech FESTO Didactic a SMC Pneutrainer věnovaná skladbě plně pneumatických a elektropneumatických obvodů včetně ověřování jejich správné funkce dle příslušného technologického zadání. Dále jsou cvičení zaměřená na osvojení programu Automation Studio a řízení pneumatických systémů pomocí PLC včetně tvorby programů.
Back