Skip to main content
Skip header

Research and Development are integral to the activities at VŠB-TUO. Our focus on applied research and close cooperation with industry informs the teaching activities at the University, ensuring relevance in a dynamic international scientific environment. The fact that we are one of the most successful universities in the utilization of European structural funds focused on research is not a coincidence. We are utilizing our excellent position in six areas to develop science and research for the future through the Centre of Excellence IT for Innovations, and other top centres.

The strategy of science and research is based on six poles of excellence where we currently excel, and/or have the potential to excel in the future:

  • Raw materials, energy and environmental science
  • Computational sciences and information technologies
  • New materials, structures and technologies
  • Modern engineering
  • Safety technologies
  • Modelling of economic and financial processes

Unrated conference paper

JÁNOŠÍK, Ladislav, Pavel POLEDŇÁK, Martin FUSEK, Miroslav VACULÍK, Marek COCHLAR, Jan KARL and Jaroslav MADĚRA. Zkoušky funkčních vlastností pneumatik pro ZPA. In: Požární ochrana 2020 : recenzovaný sborník abstraktů : XXIX. ročník konference : 2.-3. září 2020. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2020. p. 25-27. ISBN 978-80-7385-234-4. [Detail]
ŠMACH, Jiří, Dagmar LIČKOVÁ, Martin FUSEK and Marek RAČEK. Acoustic emission method as a tool for monitoring of wear resistence test. In: 21st International Conference Applied Mechanics : April 15-17, 2019, Ostravice, Czech Republic : conference proceedings. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. p. 213-218. ISBN 978-80-248-4287-5. [Detail]
MACHALLA, Vojtěch, Karel FRYDRÝŠEK, Kateřina ŠIMEČKOVÁ and František FOJTÍK. EVALUATION OF TORSION TEST FOR INTRAMEDULLARY NAILS. In: 21st International Conference Applied Mechanics : April 15-17, 2019, Ostravice, Czech Republic : conference proceedings. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4287-5. [Detail]
SLÍVA, Aleš and Karla ČECH BARABASZOVÁ. Grinding device for Homogenization of Mechanical Grinding Process. In: NanoOstrava 2019 : 6th Nanomaterials and Nanotechnology Meeting : May 13-16,2019, Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4290-5. [Detail]
VRÁBEL, Martin, Sylva DRÁBKOVÁ and Milada KOZUBKOVÁ. Využitie čerpacej techniky v hydrostatickom systéme pre mimoriadne situácie. In: Teorie a praxe současné čerpací techniky : vědecko-technická konference pořádáná ke 150. výročí založení firmy : 1868-2018. Lutín: Sigma, 2018. p. 23-30. ISBN 978-80-905478-1-0. [Detail]
VYKOUKAL, Ondřej, Lumír HRUŽÍK and Adam BUREČEK. Experimental determination of static characteristics of pressure control valve. In: Applied mechanics 2016 - Book of abstracts. Bratislava: Slovak University of Technology, 2016. p. 59-60. ISBN 978-80-227-4547-5. [Detail]
ČECH, Rostislav, Petr HORYL and Pavel MARŠÁLEK. MODELLING OF TWO-SEAT CONNECTION TO THE FRAME OF RAIL WAGON IN TERMS OF RESISTANCE AT IMPACT TEST. In: Applied mechanics 2016 : 18th International scientific konference : book of abstracts : April 11-13, 2016, Banská Štiavnica, Slovak Republic. Bratislava: Slovak University of Technology, 2016. p. 9-10. ISBN 978-80-227-4547-5. [Detail]
BUREČEK, Adam, Lumír HRUŽÍK and Martin VAŠINA. Dynamika hydraulického systému s hmotnou zátěží. In: Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2016. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad labem, Fakulta výrobních technologií a managementu, 2016. p. 1-7. ISBN 978-80-7561-016-4. [Detail]
JUROK, Dalibor, Jana PETRŮ, Tomáš ZLÁMAL, Michal HATALA, Robert ČEP and Marek SADÍLEK. MEASUREMENTS OF THE CUTTING FORCES AT MILLING OF STAINLESS STEELS. In: ERIN 2016 : 10th annual international conference for young researches and Ph.D. students : proceedings of abstracts : 10th-12th May, 2016, Liptovský Ján, Slovakia. Rajecké Teplice: KOVT Innovations, 2016. p. 51 stran + 1 CD-ROM. ISBN 978-80-972236-2-5. [Detail]
SLIVEČKA, Lukáš, Lubomír DONÁT and František HELEBRANT. Mimořádná kontrola lan zdvihu kolesového výložníku velkostroje KU 800/75. In: Problémy provozu, údržby a oprav strojního zařízení, používaného při povrchovém dobývání: 22.-23. září 2016, Penzion Doly Bilina, Sloup v Čechách : sborník. Most: VÚHU a.s. Most, 2016. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
JANÍK, Michal. Maintaining Machine Performance. In: Proceedings of the 23rd International Conference on Hydraulics and Pneumatics : 1-3 June 2016, Prague. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. p. 137-141. ISBN 978-80-248-3915-8. [Detail]
JABLONSKÁ, Jana and Milada KOZUBKOVÁ. Identification methods of cavitation. In: Proceedings of the 23rd International Conference on Hydraulics and Pneumatics : 1-3 June 2016, Prague. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. p. 107-114. ISBN 978-80-248-3915-8. [Detail]
DVOŘÁK, Lukáš. Pneumatic system and cooling of hot metal products marker. In: Proceedings of the 23rd International Conference on Hydraulics and Pneumatics : 1-3 June 2016, Prague. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. p. 99-104. ISBN 978-80-248-3915-8. [Detail]
STRZYŽ, Petr and René SIOSTRZONEK. Duplexní povlaky ocelových konstrukcí. In: Projektování a provoz povrchových úprav : sborník příspěvků 42. konference : 9. - 10. března 2016, Praha, Česko. Praha: PPK - PhDr. Zdeňka Jelínková, CSc., 2016. ISBN 978-80-906304-0-6. [Detail]
ŠTRBOVÁ, Kristína, Helena RACLAVSKÁ and Jiří BÍLEK. Balloon study of fugitive emissions within lower troposphere over the industrial agglomeration in Moravian-Silesian Region, Czech Republic. In: Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems 2nd Conference proceedings: June 15-18, 2016, Piran, Slovenia. Zagreb2016. p. 1-16. [Detail]
STRZYŽ, Petr and René SIOSTRZONEK. Duplexní povlaky ocelových konstrukcí. In: XVIII. konference Ocelové konstrukce 2016 : sborník příspěvků : Karlova Studánka, 31. května 2016. Praha: Sekurkon, 2016. ISBN 978-80-86604-69-5. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Sázecí stroj (jeřáb) v provozu ocelárny. In: Zborník príspevkov 42. medzinárodnej vedeckej konferencie katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov : 6.-7. september 2016, učebno-rekreačné zariadenie SvF STU - kaštiel Kočovce. Bratislava: Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2016. p. 47-52. ISBN 978-80-227-4584-0. [Detail]
SLIVEČKA, Lukáš, Lubomír DONÁT and František HELEBRANT. Kontrola lan velkostroje KU 800/75 nedestruktivní diagnostikou. In: Údržba 2016: Maintenance 2016 : sborník mezinárodní odborné konference : 12. a 13. října 2016, Konferenční centrum AV ČR - zámek Liblice. Praha: Česká společnost pro údržbu, 2016. p. 157-164. ISBN 978-80-213-2668-2. [Detail]
DOBEŠ, Josef and Milada KOZUBKOVÁ. Modelování aerodynamické úlohy. In: 34th Conference of Departments of Fluids Mechanics and Thermomechanics : hydro/termo : sborník rozšířených abstraktů : 23-25 June 2015, Litoměřice, Czech Republic : proceedings of extended abstracts. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2015. p. 1-8. ISBN 978-80-7414-912-2. [Detail]
SEJDA, František, Vojtěch BAJTEK, Šárka MICHENKOVÁ, Karel FRYDRÝŠEK and Günther THEISZ. PROBABILISTIC ASSESSMENT OF BEAMS RESTED ON AN ELASTIC FOUNDATION. In: Applied Mechanics 2015 : book of abstracts : 17th International Scientific Conference Applied Mechanics : Kutná Hora, April 13th-15th 2015, Czech Republic. Prague: Czech Technical University in Prague, 2015. p. 63-64. ISBN 978-80-01-05708-7. [Detail]
MOHYLA, Petr. PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ. In: XXXII. dny svařovací techniky : 19. - 21. května 2015, hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou. Pardubice: Dům Techniky Pardubice, 2015. p. 21-26. ISBN 978-80-02-02598-6. [Detail]
KOZÁK, Jindřich. VLIV ROZMÍSTĚNÍ ČÁSTIC KARBIDU WOLFRAMU V NÁVARU NA ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ. In: XXXII. dny svařovací techniky : 19. - 21. května 2015, hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou. Pardubice: Dům Techniky Pardubice, 2015. ISBN 978-80-02-02598-6. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL. In: XXXII. dny svařovací techniky : 19. - 21. května 2015, hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou. Pardubice: Dům Techniky Pardubice, 2015. ISBN 978-80-02-02598-6. [Detail]
FRYDRYCH, Jan, Pavla VOLKOVÁ, David ANDERT, Ilona GERNDTOVÁ, Helena RACLAVSKÁ, Dagmar JUCHELKOVÁ and Ondřej ZAJONC. Využití travní biomasy pro energetické účely se zaměřením na produkci bioplynu. In: Alternativní zdroje energie 2014 s podtitulem Obnovitelné zdroje energie pro budovy zítřka : 1. až 3. července 2014, Kroměříž. [Česko]: [s.n.], 2014. p. 29-35. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
JUROK, Dalibor, Josef BRYCHTA and Jana PETRŮ. EXPERIMENTAL MEASUREMENTS OF THE CUTTING FORCES AT MILLING OF STAINLESS STEELS. In: ERIN 2014 : 8th international conference for young researchers and PhD students : 23rd-25th April 2014, Blansko-Češkovice, Czech Republic : proceedings of abstracts. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 5. ISBN 978-80-214-4931-2. [Detail]
TULACH, Aleš, Miroslav MYNARZ and Milada KOZUBKOVÁ. Únik zemního plynu a tvorba výbušné směsi v uzavřeném prostoru. In: Požární ochrana 2014 : sborník přednášek XXIII. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. p. 352-356. ISBN 978-80-7385-148-4. [Detail]
ŠURÁNEK, Pavel, Jiří TŮMA and Miroslav MAHDAL. Modelování a simulace tlumené struktury. In: XXXVIII. Seminar ASR '2014 "Instruments and Control" : Ostrava, April 25, 2014. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. p. 101-107. ISBN 978-80-248-3398-9. [Detail]
URBAN, Patrik and Lenka LANDRYOVÁ. Správa alarmov v operátorských pracoviskách. In: XXXVIII. Seminar ASR '2014 "Instruments and Control" : Ostrava, April 25, 2014. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. p. 115-122. ISBN 978-80-248-3398-9. [Detail]
VASILEV, Andrey. Kalman Filter for Signal Processing and Navigation. In: XXXVIII. Seminar ASR '2014 "Instruments and Control" : Ostrava, April 25, 2014. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. p. 133-141. ISBN 978-80-248-3398-9. [Detail]
HÝL, Radim and Renata WAGNEROVÁ. Návrh a realizace ř ídicího algoritmu a jeho softwarové podpory s ověřením na laboratorním modelu. In: XXXVIII. Seminar ASR '2014 "Instruments and Control" : Ostrava, April 25, 2014. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. p. 38-49. ISBN 978-80-248-3398-9. [Detail]
BARANOVÁ, Vladena, Lenka LANDRYOVÁ and Jozef FUTÓ. Determination of the Performance of the Technological Process Based on Models. In: XXXVIII. Seminar ASR '2014 "Instruments and Control" : Ostrava, April 25, 2014. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. p. 5-11. ISBN 978-80-248-3398-9. [Detail]
JANEČKA, Patrik. Zpracování zvukových signál ů využitím ADSP-21469 EZ-KIT Lite. In: XXXVIII. Seminar ASR '2014 "Instruments and Control" : Ostrava, April 25, 2014. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. p. 50-57. ISBN 978-80-248-3398-9. [Detail]
LORENZ, Filip. Ověření nové technologie vozby vlaků simulačním modelem. In: XXXVIII. Seminar ASR '2014 "Instruments and Control" : Ostrava, April 25, 2014. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. p. 58-62. ISBN 978-80-248-3398-9. [Detail]
PODEŠVA, Petr and David FOJTÍK. Návrh metodiky kalibrace nelinearit 2D triangulačních skenerů. In: XXXVIII. Seminar ASR '2014 "Instruments and Control" : Ostrava, April 25, 2014. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. p. 80-87. ISBN 978-80-248-3398-9. [Detail]

Projects

2021

Code Title Start year End year
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024017 Energy-software optimization of hydraulic stations over 100 kW 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024388 Development of an intelligent distribution transformer 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025234 3D printing and machining of aerospace parts from composite materials, aluminium and titanium alloys 2021 2023
FW03010345 Development of a new range of SPIDER mowers with a superstructure for pressing grass 2021 2023
FW03010587 Development of a new series of welded gate valves for industry, energy and design of production technology using the principles of Industry 4.0 2021 2023
Design and Construction Modifications of Carbon Parts of ULL Ellipse Spirit Aircraft and Preparation of Documentation for the Certification Process in Aircraft Production 2021 2023
Development of an innovative, standardized, without engine room rope lift for four-storey houses 2021 2023
Preparation and implementation of educational online outputs for engineering fields 2021 2023
Support of distance methods in technical education 2021 2023
Virtual Reality Module Implementation 2021 2023
Automation of medical devices production 2021 2022
Virtual Dynamic Models of the Large Multi-Axis Systems for Real Time Simulation 2021 2022
RPP2021/100 Updating and creation of materials for teaching the subjects Surface Treatment and Construction Materials 2021 2021
RPP2021/101 Student mobile robot for international competitions 2021 2021
RPP2021/23 Additive technology 2021 2021
RPP2021/45 Material fatigue II 2021 2021
RPP2021/60 Course innovation 347-0329 - Experiment in machine parts 2021 2021
RPP2021/96 Creation of study material of multimedia character for the experimental part of the subject Fluid Mechanics 2021 2021
RPP2021/99 Modernization of training simulators and aviation technical cabinet 2021 2021

2020

Code Title Start year End year
TK03030037 New Type of Pumped-Storage Hydroelectric Power Plant 2020 2025
CK01000043 System for supporting network time coordination of connections at interchange nodes 2020 2022
CK01000060 Predictive Vehicle Maintenance 2020 2022
CZ.01.1.02 /0.0/0.0/1 9_264/0019830 Integration of a computer simulation module into the design algorithm of 3D printed orthotic aids 2020 2022
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264/0019431 Optimization of plate shredder design to eliminate transmitted vibrations 2020 2022
EG19_262/0019913 Development of a progressive system for numerical simulation of physical processes in gas systems 2020 2022
RPP2020/79 Inovace předmětu 346-0508 - Nekonvenční metody obrábění 2020 2020
RPP2020/80 Skladovací systémy partikulárních látek 2020 2020
RPP2020/81 Inovace studijních materiálů pro předměty Kompresory, ventilátory a čerpadla a Parní turbíny 2020 2020
RPP2020/83 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Právní normy v podnikání 2020 2020
RPP2020/84 Moderní obráběcí nástroje a upínací prvky 2020 2020
RPP2020/85 Model pro výuku návrhu regulačních obvodů 2020 2020
RPP2020/86 Inovace předmětu Logistika I 2020 2020
RPP2020/87 Praktické aplikace využití působících sil v zásobníku pro inovaci v předmětu Doprava a zpracování surovin 2020 2020
RPP2020/88 Robot pro účast na soutěžích 2020 2020
RPP2020/90 Inovace obsahové náplně přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management 2020 2020
RPP2020/91 Udržení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce zvýšením kvality výuky 2020 2020
RPP2020/92 Inovace a harmonizace studijních podkladů v oblastech organizace, řízení a provozu údržby strojů na základě ověřených výstupů z praxe a nové legislativy 2020 2020
RPP2020/93 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Základy projektování 2020 2020
RPP2020/94 Statické a dynamické charakteristiky 2020 2020
RPP2020/95 Rozšíření výuky praktických cvičení předmětu Automatizační technika 2020 2020
RPP2020/96 Inovace předmětu studia Silniční vozidla I 2020 2020
Support and development of university technical education in the Olomouc Region 2020 2020

2019

Code Title Start year End year
TN01000024 National Competence Center-Cybernetics and Artificial Intelligence, sub-project Automation and production system optimization 2019 2022
TN01000026 Josef Bozek national competence center 2019 2022
TN01000071 National Competence Centre of Mechatronics and Smart Technologies for Mechanical Engineering 2019 2022
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_140/0015226 AD-TECH Centrum 3.0 2019 2021
FV40022 Modulus IoT Tracker 2019 2021
FV40046 The mobile diagnostic system of plunger pumps 2019 2021
FV40105 Development and production of high-pressure spindle pump prototype for pumping high-viscosity masses 2019 2021
FV40312 Intelligent birthing bed for automatic positioning and dynamic mobilization of the mothers 2019 2021
GA19-03282S Influence of Complex and Cyclic Loading Modes on Lifetime of Machine Parts Made by Additive Manufacturing 2019 2021
GA19-06666S Research of the flow and interaction of two-component liquids with solids and external magnetic field 2019 2021
GJ19-22426Y Effect of pathologies on arterial pulse wave shape and low cycle arterial fatigue 2019 2021
TK02020060 Research of an innovative steam generating concept for cogeneration power generation at ZEVO, excluding the chloride corrosion of steam superheaters and the possibility of electric energy storage 2019 2021
Computational stochastic rupture risk assessment of abdominal aortic aneurysm 2019 2021
Development of a new series of medium-pressure valves, their manufacturing technology and testing methodology, simulating 40 years of service life. 2019 2021
Implementation of sophisticated methods of controlling to increase adaptability of simulation tool for modeling intersections 2019 2021
Automation of design and manufacture of lower limb prosthesis by 3D print - Prosthetics 4.0 2019 2020
Experimental and numerical research of vortex rings 2019 2020
Visegrad Scholarship 2019 2020
CIII-PL0901 Teaching and research in advanced manufacturing 2019 2019
CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_198/0014695 AD-TECH Centrum 3.0 2019 2019
RPP2019/79 Inovace předmětu 346-0508 - Nekonvenční metody obrábění 2019 2019
RPP2019/80 Skladovací systémy partikulárních látek 2019 2019
RPP2019/81 Inovace studijních materiálů pro předměty Kompresory, ventilárory a čerpadla a Parní turbíny 2019 2019
RPP2019/83 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Právní normy v podnikání 2019 2019
RPP2019/84 Moderní obráběcí nástroje a upínací prvky 2019 2019
RPP2019/85 Model pro výuku návrhu regulačních obvodů 2019 2019
RPP2019/86 Inovace předmětu Logistika I 2019 2019
RPP2019/87 Praktické aplikace využití působících sil v zásobníku pro inovaci v předmětu Doprava a zpracování surovin 2019 2019
RPP2019/88 Robot pro účast na soutěžích 2019 2019
RPP2019/90 Inovace obsahové náplně přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management 2019 2019
RPP2019/91 Udržení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce zvýšením kvality výuky 2019 2019
RPP2019/92 Inovace a harmonizace studijních podkladů v oblastech organizace, řízení a provozu údržby strojů na základě ověřených výstupů z praxe a nové legislativy 2019 2019
RPP2019/93 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Základy projektování 2019 2019
RPP2019/94 Statické a dynamické charakteristiky 2019 2019
RPP2019/95 Rozšíření výuky praktických cvičení předmětu Automatizační technika 2019 2019
RPP2019/96 Inovace předmětu studia Silniční vozidla I 2019 2019
Support and development of university technical education in the Olomouc Region 2019 2019

2018

Code Title Start year End year
01309/2019/RRC Restoration workshop 2018 2023
EF17_049/0008407 Innovative and additive manufacturing technology - new technological solutions for 3D printing of metals and composite materials 2018 2022
TH04010416 Development of new technology for increasing the quality of steel strips 2018 2022
EG17_107/0012469 Research and development of innovative technologies for grinding and crushing of mineral raw materials 2018 2021
EG16_084/0010265 Research and Development Resources with Energy Cogeneration Electricity Accumulation 2018 2020
EG17_107/0012274 New Generation of Digitized Testing Systems for Mechatronic Systems Diagnostics 2018 2020
Research and development of new generation of parking asistents 2018 2019
CIII-2017-BG0613 NANOTECHNOLOGIES, MATERIALS AND NEW PRODUCTION TECHNOLOGIES - UNIVERSITY COOPERATION IN RESEARCH AND IMPLEMENTATION OF JOINT PROGRAMS IN STUDY BY STIMULATE ACADEMIC MOBILITY 2018 2018

2017

Code Title Start year End year
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002590 Creation of doctoral study program Transport Systems 2017 2022
Innovative and additive manufacturing technologies - new technological solutions 3D printing metals and composite materials 2017 2022
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002506 Infrastructure completion of CPIT TL1 for strategic studying programmes at FS and FMMI VSB-TUO 2017 2020
EG16_084/0010358 Research and development of a new type of multi-chambered insulated glazing and its production 2017 2020
Improvement of technical education in the form of practical training based on real labor market needs 2017 2020
EG15_019/0004582 Development of universal technology for disintegration, loading and rock reinforcement on crawler chassis 2017 2019
FV20321 Development of relieving braces for lower limb using digital technologies0 2017 2018
CIII-2017-CZ0201 Knowledge Bridge for Students and Teachers in Manufacturing Technologies 2017 2017
CIII-2017-FREEMOVERS Freemovers 2017 2017
CIII-2017-HR0108 Concurrent Product and Technology Development - Teaching, Research and Implementation of Joint Programs Oriented in Production and Industrial Engineering 2017 2017
CIII-2017-RO0013 Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing 2017 2017
CIII-2017-RO0058 DESIGN, IMPLEMENTATION AND USE OF JOINT PROGRAMS REGARDING QUALITY IN MANUFACTURING ENGINEERING 2017 2017
CIII-2017-RO0202 Implementation and Utilization of E-learning Systems in Study Area of Production Engineering in Central European Region 2017 2017
RPP2017/183 Laboratorní úloha - Měření technických veličin pomocí bezdrátové technologie 2017 2017
RPP2017/188 Multimediální podpora výuky předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD 2017 2017
RPP2017/191 Souosost zkušebních trhacích strojů 2017 2017
RPP2017/192 Inovace výuky v oblasti zkoumání mechanických vlastností materiálů po SPD využitím micro-tensile testů (M-TT) 2017 2017

2016

Code Title Start year End year
Supporting knowledge capacity of ICT among SME to engage in growth and innovation 2016 2021
FV10717 Development of a new series of cryogenic ball valves, manufacturing technology and testing 2016 2018
RPP2016/107 Inovace předmětu Počítačové systémy 2016 2018
RPP2016/114 Podpora hostujících profesorů ve výuce katedry energetiky 2016 2018
RPP2016/118 Inovace předmětu Informační systémy ve strojírenství 2016 2018
RPP2016/84 Inovace předmětu Mechanika tekutin 2016 2018
RPP2016/87 Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel 1, 3, 5 2016 2018
RPP2016/93 Inovace předmětu: 346 - 0302/05 (06) Nástroje 2016 2018
RPP2016/95 Aerodynamika vozidel 2016 2018
Summer School of Energy 2016 2017
UMOŽNĚNÍ ZAPOJENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ DO EVROPSKÉ ALIANCE PRO ENERGETICKÝ VÝZKUM (EUROPEAN ENERGY RESEARCH ALLIANCE – EERA) 2016 2017
H3451603 PV-Czech,Siostrzonek,3721 2016 2016
RPP2016/120 Inovace předmětu Dynamika I 2016 2016
RPP2016/121 Konstrukce modelu inverzního kyvadla s více stupni volnosti 2016 2016
RPP2016/32 Vybavení laboratoře demonstračních modelů Katedry energetiky 2016 2016
RPP2016/88 Rozšíření základny upínacích prvků pro tvarově složité a rozměrné obrobky 2016 2016

2015

Code Title Start year End year
_51501681 Mechanical Properties Improvement of Aluminum Alloys by Connection of Severe Plastic Deformation with Heat Treatment 2015 2016
561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula develompent in partnership with public and private sector 2015 2015
FRVS2015/107 Inovace předmětu Části a mechanismy strojů 347-0304/01 2015 2015
FRVS2015/129 Podpora programování v oboru Aplikovaná mechanika 2015 2015
FRVS2015/147 Inovace předmětu Řízení pneumatických mechanizmů 2015 2015
FRVS2015/22 Inovace mnohorozměrové laboratorní úlohy nasazením prediktivního řízení a PC-based PLC systému. 2015 2015
FRVS2015/50 Tvorba vizuálních studijních podkladů pro předmět Základy strojnictví 2015 2015
FRVS2015/59 Tvorba montážních postupů 3D tiskárny a CNC frézky pro reálné ukázky aditivních způsobů výroby 2015 2015
FRVS2015/77 Inovace předmětu Technologie povrchového inženýrství 345-0508/05 2015 2015
FRVS2015/84 Inovace předmětu Ročníkový projekt II 346-0311/04 2015 2015

2014

Code Title Start year End year
631117 System for virtual TELEportation of RESCUER for inspecting coal mine areas affected by catastrophic events 2014 2017
TA04031296 Simulation and Optimalization of Traffic Flows Interaction Using Software Witness 2014 2016
51400792 Mechanical properties improvement by structure refinement of material produced from aluminium alloys by appliance of plastic deformation processes” 2014 2015

2013

Code Title Start year End year
TA03031079 OPTIM - Research and development of software solutions to optimize the collection / deliveries and loading of vehicles for transport, forwarding 2013 2015
TA03031271 Aktivní bezpečnostní systém pro prostorovou lokalizaci objektů mezi kolejovými vozidly a před jejich čely 2013 2015

2012

Code Title Start year End year
TE01020020 Josef Bozek Competence Centre for Automotive industry 2012 2017