Skip to main content
Skip header

Research and Development are integral to the activities at VŠB-TUO. Our focus on applied research and close cooperation with industry informs the teaching activities at the University, ensuring relevance in a dynamic international scientific environment. The fact that we are one of the most successful universities in the utilization of European structural funds focused on research is not a coincidence. We are utilizing our excellent position in six areas to develop science and research for the future through the Centre of Excellence IT for Innovations, and other top centres.

The strategy of science and research is based on six poles of excellence where we currently excel, and/or have the potential to excel in the future:

  • Raw materials, energy and environmental science
  • Computational sciences and information technologies
  • New materials, structures and technologies
  • Modern engineering
  • Safety technologies
  • Modelling of economic and financial processes

Unrated conference paper

HLAVATÝ, Ivo, Lucie KREJČÍ, Michal BUČKO, Miroslav TICHÝ and Martin FRYŠÁK. Oblasti heterogenních svarových spojů železničního svršku. In: PROMATTEN 2022 : progresivní materiály a technologie : sborník přednášek odborné konference = Advanced Materials and Technologies : conference proceedings : 2.-4.11.2022, Malá Morávka. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2022. p. 46-51. ISBN 978-80-248-4650-7. [Detail]
GASZEK, Jakub. Rozbor principů drcení. In: Prezentace doktorandů katedry 340/2022 : sborník prezentací semináře doktorandů katedry : Horní Lomná, 2022. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2022. p. 3-9. ISBN 978-80-248-4632-3. [Detail]
JÁNOŠÍK, Ladislav, Pavel POLEDŇÁK, Izabela ŠUDRYCHOVÁ, Martin FUSEK, Jan FAMFULÍK, Miroslav VACULÍK, Pavel RAŠKA, Kareš DAVID and Cochlar MAREK. CÍLE, POSTUPY ŘEŠENÍ A VÝSLEDKY PROJEKTU "BEZPEČNÁ JÍZDA ZÁSAHOVÉ POŽÁRNÍ TECHNIKY K ZÁSAHU". In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : zborník príspevkov z 25. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : 18.-19. máj 2022, Žilina. Žilina: Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2022. p. 190-199. ISBN 978-80-554-1872-8. [Detail]
LANDRY, Mark and Lenka LANDRYOVÁ. COMPARING ONLINE LANGUAGE COMPREHENSION TO FACE-TO FACE LEARNING USING AVIATION GAMING SOFTWARE. In: EDULEARN21 : 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies : 5th-6th July, 2021. Valencie: IATED Academy, 2021. ISBN 978-84-09-31267-2. [Detail]
KUDRNA, Lukáš, Petra VÁŇOVÁ, Jitka MALCHARCZIKOVÁ and Tomáš KUBÍN. Materiálová analýza vnějších klik dveří historického vozidla Tatra 87. In: Prezentace doktorandů katedry 340/2021 : sborník prezentací semináře doktorandů katedry : Horní Lomná 2021. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. ISBN 978-80-248-4536-4. [Detail]
LANDRY, Mark and Lenka LANDRYOVÁ. Aviation-Oriented Gaming and Second-Language Acquisition. In: 5th International Conference on Education Science and Development : ICESD 2020 : January 6–7, 2020, Bangkok, Thailand. Lancaster: DEStech PUBLICATIONS, Inc., 2020. p. 6-15. ISBN 978-1-60595-664-0. [Detail]
LANDRY, Mark and Lenka LANDRYOVÁ. DISTINGUISHING CRITICAL SITUATIONS IN LANGUAGE LEARNING USING AVIATION GAMING SOFTWARE. In: EDULEARN20 : 12th annual International Conference on Education and New Learning Technologies : conference proceedings : 6th - 7th of July, 2020. Valencie: IATED Academy, 2020. ISBN 978-84-09-17979-4. [Detail]
JÁNOŠÍK, Ladislav, Pavel POLEDŇÁK, Martin FUSEK, Miroslav VACULÍK, Marek COCHLAR, Jan KARL and Jaroslav MADĚRA. Zkoušky funkčních vlastností pneumatik pro ZPA. In: Požární ochrana 2020 : recenzovaný sborník abstraktů : XXIX. ročník konference : 2.-3. září 2020. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2020. p. 25-27. ISBN 978-80-7385-234-4. [Detail]
ŠMACH, Jiří, Dagmar LIČKOVÁ, Martin FUSEK and Marek RAČEK. Acoustic emission method as a tool for monitoring of wear resistence test. In: 21st International Conference Applied Mechanics : April 15-17, 2019, Ostravice, Czech Republic : conference proceedings. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. p. 213-218. ISBN 978-80-248-4287-5. [Detail]
MACHALLA, Vojtěch, Karel FRYDRÝŠEK, Kateřina ŠIMEČKOVÁ and František FOJTÍK. EVALUATION OF TORSION TEST FOR INTRAMEDULLARY NAILS. In: 21st International Conference Applied Mechanics : April 15-17, 2019, Ostravice, Czech Republic : conference proceedings. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4287-5. [Detail]
JABLONSKÁ, Jana, Milada KOZUBKOVÁ and Patrik MARCALÍK. Experimental circuit for the generation of cavitation in oil flow. In: Experimental Fluid Mechanics 2019 : proceedings of the international conference : November 19.-22., 2019, Franzensbad, Czech Republic. Liberec: Technical University of Liberec, 2019. p. 191-195. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MARCALÍK, Patrik, Lukáš ZAVADIL, Milada KOZUBKOVÁ and Jana JABLONSKÁ. Inducer with Variable Pitch. In: Experimental Fluid Mechanics 2019 : proceedings of the international conference : November 19.-22., 2019, Franzensbad, Czech Republic. Liberec: Technical University of Liberec, 2019. p. 289-294. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
BOJKO, Marian and Veronika MOŘKOVSKÁ. Mathematical modelling of flow in heat exchanger, influence of design change. In: Experimental Fluid Mechanics 2019 : proceedings of the international conference : November 19.-22., 2019, Franzensbad, Czech Republic. Liberec: Technical University of Liberec, 2019. p. 338-343. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
POLÁŠEK, Tomáš, Marian LEDVOŇ, Adam BUREČEK and Lumír HRUŽÍK. Simulation of temperature influence on shear stress during mineral oil flow. In: Experimental Fluid Mechanics 2019 : proceedings of the international conference : November 19.-22., 2019, Franzensbad, Czech Republic. Liberec: Technical University of Liberec, 2019. p. 384-387. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
VRÁBEL, Martin, Sylva DRÁBKOVÁ and Pavel DOBEŠ. Mathematical Simulation of the High Capacity Pumping System for Emergencies. In: Experimental Fluid Mechanics 2019 : proceedings of the international conference : November 19.-22., 2019, Franzensbad, Czech Republic. Liberec: Technical University of Liberec, 2019. p. 591-596. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
SLÍVA, Aleš and Karla ČECH BARABASZOVÁ. Grinding device for Homogenization of Mechanical Grinding Process. In: NanoOstrava 2019 : 6th Nanomaterials and Nanotechnology Meeting : May 13-16,2019, Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4290-5. [Detail]
KUDRNA, Lukáš. Restaurátorská dílna. In: Seminář doktorandů katedry 340 : 3.- 5.září 2019, Horský hotel Excelsior, Horní Lomná. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4319-3. [Detail]
VRÁBEL, Martin, Sylva DRÁBKOVÁ and Milada KOZUBKOVÁ. Využitie čerpacej techniky v hydrostatickom systéme pre mimoriadne situácie. In: Teorie a praxe současné čerpací techniky : vědecko-technická konference pořádáná ke 150. výročí založení firmy : 1868-2018. Lutín: Sigma, 2018. p. 23-30. ISBN 978-80-905478-1-0. [Detail]
VYKOUKAL, Ondřej, Lumír HRUŽÍK and Adam BUREČEK. Experimental determination of static characteristics of pressure control valve. In: Applied mechanics 2016 - Book of abstracts. Bratislava: Slovak University of Technology, 2016. p. 59-60. ISBN 978-80-227-4547-5. [Detail]
ČECH, Rostislav, Petr HORYL and Pavel MARŠÁLEK. MODELLING OF TWO-SEAT CONNECTION TO THE FRAME OF RAIL WAGON IN TERMS OF RESISTANCE AT IMPACT TEST. In: Applied mechanics 2016 : 18th International scientific konference : book of abstracts : April 11-13, 2016, Banská Štiavnica, Slovak Republic. Bratislava: Slovak University of Technology, 2016. p. 9-10. ISBN 978-80-227-4547-5. [Detail]
BUREČEK, Adam, Lumír HRUŽÍK and Martin VAŠINA. Dynamika hydraulického systému s hmotnou zátěží. In: Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2016. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad labem, Fakulta výrobních technologií a managementu, 2016. p. 1-7. ISBN 978-80-7561-016-4. [Detail]
JUROK, Dalibor, Jana PETRŮ, Tomáš ZLÁMAL, Michal HATALA, Robert ČEP and Marek SADÍLEK. MEASUREMENTS OF THE CUTTING FORCES AT MILLING OF STAINLESS STEELS. In: ERIN 2016 : 10th annual international conference for young researches and Ph.D. students : proceedings of abstracts : 10th-12th May, 2016, Liptovský Ján, Slovakia. Rajecké Teplice: KOVT Innovations, 2016. p. 51 stran + 1 CD-ROM. ISBN 978-80-972236-2-5. [Detail]
SLIVEČKA, Lukáš, Lubomír DONÁT and František HELEBRANT. Mimořádná kontrola lan zdvihu kolesového výložníku velkostroje KU 800/75. In: Problémy provozu, údržby a oprav strojního zařízení, používaného při povrchovém dobývání: 22.-23. září 2016, Penzion Doly Bilina, Sloup v Čechách : sborník. Most: VÚHU a.s. Most, 2016. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
JANÍK, Michal. Maintaining Machine Performance. In: Proceedings of the 23rd International Conference on Hydraulics and Pneumatics : 1-3 June 2016, Prague. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. p. 137-141. ISBN 978-80-248-3915-8. [Detail]
JABLONSKÁ, Jana and Milada KOZUBKOVÁ. Identification methods of cavitation. In: Proceedings of the 23rd International Conference on Hydraulics and Pneumatics : 1-3 June 2016, Prague. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. p. 107-114. ISBN 978-80-248-3915-8. [Detail]
DVOŘÁK, Lukáš. Pneumatic system and cooling of hot metal products marker. In: Proceedings of the 23rd International Conference on Hydraulics and Pneumatics : 1-3 June 2016, Prague. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. p. 99-104. ISBN 978-80-248-3915-8. [Detail]
STRZYŽ, Petr and René SIOSTRZONEK. Duplexní povlaky ocelových konstrukcí. In: Projektování a provoz povrchových úprav : sborník příspěvků 42. konference : 9. - 10. března 2016, Praha, Česko. Praha: PPK - PhDr. Zdeňka Jelínková, CSc., 2016. ISBN 978-80-906304-0-6. [Detail]
ŠTRBOVÁ, Kristína, Helena RACLAVSKÁ and Jiří BÍLEK. Balloon study of fugitive emissions within lower troposphere over the industrial agglomeration in Moravian-Silesian Region, Czech Republic. In: Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems 2nd Conference proceedings: June 15-18, 2016, Piran, Slovenia. Zagreb2016. p. 1-16. [Detail]
STRZYŽ, Petr and René SIOSTRZONEK. Duplexní povlaky ocelových konstrukcí. In: XVIII. konference Ocelové konstrukce 2016 : sborník příspěvků : Karlova Studánka, 31. května 2016. Praha: Sekurkon, 2016. ISBN 978-80-86604-69-5. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Sázecí stroj (jeřáb) v provozu ocelárny. In: Zborník príspevkov 42. medzinárodnej vedeckej konferencie katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov : 6.-7. september 2016, učebno-rekreačné zariadenie SvF STU - kaštiel Kočovce. Bratislava: Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2016. p. 47-52. ISBN 978-80-227-4584-0. [Detail]
SLIVEČKA, Lukáš, Lubomír DONÁT and František HELEBRANT. Kontrola lan velkostroje KU 800/75 nedestruktivní diagnostikou. In: Údržba 2016: Maintenance 2016 : sborník mezinárodní odborné konference : 12. a 13. října 2016, Konferenční centrum AV ČR - zámek Liblice. Praha: Česká společnost pro údržbu, 2016. p. 157-164. ISBN 978-80-213-2668-2. [Detail]
DOBEŠ, Josef and Milada KOZUBKOVÁ. Modelování aerodynamické úlohy. In: 34th Conference of Departments of Fluids Mechanics and Thermomechanics : hydro/termo : sborník rozšířených abstraktů : 23-25 June 2015, Litoměřice, Czech Republic : proceedings of extended abstracts. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2015. p. 1-8. ISBN 978-80-7414-912-2. [Detail]
SEJDA, František, Vojtěch BAJTEK, Šárka MICHENKOVÁ, Karel FRYDRÝŠEK and Günther THEISZ. PROBABILISTIC ASSESSMENT OF BEAMS RESTED ON AN ELASTIC FOUNDATION. In: Applied Mechanics 2015 : book of abstracts : 17th International Scientific Conference Applied Mechanics : Kutná Hora, April 13th-15th 2015, Czech Republic. Prague: Czech Technical University in Prague, 2015. p. 63-64. ISBN 978-80-01-05708-7. [Detail]
MOHYLA, Petr. PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ. In: XXXII. dny svařovací techniky : 19. - 21. května 2015, hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou. Pardubice: Dům Techniky Pardubice, 2015. p. 21-26. ISBN 978-80-02-02598-6. [Detail]
KOZÁK, Jindřich. VLIV ROZMÍSTĚNÍ ČÁSTIC KARBIDU WOLFRAMU V NÁVARU NA ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ. In: XXXII. dny svařovací techniky : 19. - 21. května 2015, hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou. Pardubice: Dům Techniky Pardubice, 2015. ISBN 978-80-02-02598-6. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL. In: XXXII. dny svařovací techniky : 19. - 21. května 2015, hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou. Pardubice: Dům Techniky Pardubice, 2015. ISBN 978-80-02-02598-6. [Detail]
FRYDRYCH, Jan, Pavla VOLKOVÁ, David ANDERT, Ilona GERNDTOVÁ, Helena RACLAVSKÁ, Dagmar JUCHELKOVÁ and Ondřej ZAJONC. Využití travní biomasy pro energetické účely se zaměřením na produkci bioplynu. In: Alternativní zdroje energie 2014 s podtitulem Obnovitelné zdroje energie pro budovy zítřka : 1. až 3. července 2014, Kroměříž. [Česko]: [s.n.], 2014. p. 29-35. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
JUROK, Dalibor, Josef BRYCHTA and Jana PETRŮ. EXPERIMENTAL MEASUREMENTS OF THE CUTTING FORCES AT MILLING OF STAINLESS STEELS. In: ERIN 2014 : 8th international conference for young researchers and PhD students : 23rd-25th April 2014, Blansko-Češkovice, Czech Republic : proceedings of abstracts. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 5. ISBN 978-80-214-4931-2. [Detail]
TULACH, Aleš, Miroslav MYNARZ and Milada KOZUBKOVÁ. Únik zemního plynu a tvorba výbušné směsi v uzavřeném prostoru. In: Požární ochrana 2014 : sborník přednášek XXIII. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. p. 352-356. ISBN 978-80-7385-148-4. [Detail]
ŠURÁNEK, Pavel, Jiří TŮMA and Miroslav MAHDAL. Modelování a simulace tlumené struktury. In: XXXVIII. Seminar ASR '2014 "Instruments and Control" : Ostrava, April 25, 2014. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. p. 101-107. ISBN 978-80-248-3398-9. [Detail]
URBAN, Patrik and Lenka LANDRYOVÁ. Správa alarmov v operátorských pracoviskách. In: XXXVIII. Seminar ASR '2014 "Instruments and Control" : Ostrava, April 25, 2014. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. p. 115-122. ISBN 978-80-248-3398-9. [Detail]
VASILEV, Andrey. Kalman Filter for Signal Processing and Navigation. In: XXXVIII. Seminar ASR '2014 "Instruments and Control" : Ostrava, April 25, 2014. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. p. 133-141. ISBN 978-80-248-3398-9. [Detail]
HÝL, Radim and Renata WAGNEROVÁ. Návrh a realizace ř ídicího algoritmu a jeho softwarové podpory s ověřením na laboratorním modelu. In: XXXVIII. Seminar ASR '2014 "Instruments and Control" : Ostrava, April 25, 2014. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. p. 38-49. ISBN 978-80-248-3398-9. [Detail]
BARANOVÁ, Vladena, Lenka LANDRYOVÁ and Jozef FUTÓ. Determination of the Performance of the Technological Process Based on Models. In: XXXVIII. Seminar ASR '2014 "Instruments and Control" : Ostrava, April 25, 2014. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. p. 5-11. ISBN 978-80-248-3398-9. [Detail]
JANEČKA, Patrik. Zpracování zvukových signál ů využitím ADSP-21469 EZ-KIT Lite. In: XXXVIII. Seminar ASR '2014 "Instruments and Control" : Ostrava, April 25, 2014. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. p. 50-57. ISBN 978-80-248-3398-9. [Detail]
LORENZ, Filip. Ověření nové technologie vozby vlaků simulačním modelem. In: XXXVIII. Seminar ASR '2014 "Instruments and Control" : Ostrava, April 25, 2014. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. p. 58-62. ISBN 978-80-248-3398-9. [Detail]
PODEŠVA, Petr and David FOJTÍK. Návrh metodiky kalibrace nelinearit 2D triangulačních skenerů. In: XXXVIII. Seminar ASR '2014 "Instruments and Control" : Ostrava, April 25, 2014. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. p. 80-87. ISBN 978-80-248-3398-9. [Detail]

Projects

2024

Code Title Start year End year
FW10010202 Optimalizace návrhových a výrobních postupů vertikálních čerpadel s využitím moderních technologií 2024 2026
CIII-RS1812 Application of CAx technologies in smart production as a significant basis for the development of Industry 4.0 in small and medium-sized enterprises - connection between industry and higher education institutions through lifelong learning 2024 2024

2023

Code Title Start year End year
TN02000010 Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství 2 2023 2028
TN02000012 Centrum pokročilých jaderných technologií II 2023 2028
Božek Vehicle Engineering National Center of Competence (BOVENAC) 2023 2028
101112380 Hybrid energy storage system using post-mining infrastructure 2023 2026
TN02000010/013N Úsporné technologie a materiály pro udržitelný rozvoj 2023 2026
TN02000054 Božek Vehicle Engineering National Center of Competence (FACME) 2023 2026
23-04724S Výpočtové modelování tvárného porušování identických tvářených a tištěných kovových materiálů při ultra-nízko-cyklové únavě 2023 2025
23-05338S Mechanické a strukturní vlastnosti 3D tištěné slitiny AlSi10Mg v závislosti na míře recyklace prášku 2023 2025
CK04000098 Systém pro podporu komplexní síťové časové koordinace spojů ve veřejné hromadné dopravě 2023 2025
CZ.01.01.01/01/22_002/0000526 Univerzální modulární drtič 2023 2025
FW06010775 Výzkum a vývoj produktivních nástrojů a technologií pro obrábění velmi přesných děr s definovanou integritou obrobeného povrchu 2023 2025
TK05020009 Výzkum a vývoj senzorů pro plošné měření imisí v průmyslových areálech a energetických závodech 2023 2025
TK05020049 Inovativní výměník pro plynové kotle 2023 2025
TN02000051/003 Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21 století. Termosetická směs s absencí povrchového odpařování aditiv při procesu povrchové úpravy formou nanášení tenkých kovových filmů. 2023 2025
Povrchová a podpovrchová eroze způsobená vícenásobným dopadem kapek 2023 2025
12320087 Výměna studentů v rámci projektu Visegrad fund 2023 2024
52310262 Višegrádské stipendium 346 II. (2023 - 2024) 2023 2024
TK05020052 Nabíjecí stanice pro elektromobily z vn skrze distribuční transformátor 2023 2024
Visegradské stipendium 2023 2024
Visegradské stipendium 2023 2024
Višegrádské stipendium 346 (2023 - 2024) 2023 2024
Letní pobyt talentovaných dětí na MOFO 2023 2023 2023

2022

Code Title Start year End year
52210926 Visegradské stipendium 2022 2023
52211138 Visegradské stipendium 2022 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0 /21_374/0027092 Vývoj rovnacího stroje trubek pro Prestar 2022 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026694 Výzkum a vývoj inovativního osvětlovače pro on-line kontrolu výrobků kamerovými systémy 2022 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027232 Katalytická mineralizační jednotka 2022 2023
0030/7/NAD/2022 Podpora nadaných žáků 2022 - LŠ a ZŠ MOFO 2022 2022

2021

Code Title Start year End year
304011AYI2 Podpora distančních metod v technickém vzdělávání 2021 2023
304011AYW8 Príprava a zavedenie vzdelávacích on-line výstupov pre strojárske odbory 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024786 Automatizace výroby zdravotnických prostředků 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025234 3D tisk a obrábění dílů pro letecký průmysl z kompozitních materiálů, hliníkových a titanových slitin 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026885 Prediktivní nástroj společnosti B&Bartoni, spol. s r. o. pro optimalizaci výrobních procesů 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027388 VÝZKUM A VÝVOJ PRODUKTIVNÍCH VYSTRUŽOVACÍCH NÁSTROJŮ A TECHNOLOGIÍ PRO OBRÁBĚNÍ VELMI PŘESNÝCH DĚR S BŘITY ZE SLINUTÝCH KARBIDŮ A CERMETŮ S NOVÝM PVD POVLAKEM 2021 2023
EG20_321/0024017 Energeticko-softwarová optimalizace hydraulických stanic nad 100 kW 2021 2023
EG20_321/0024388 Vývoj inteligentního distribučního transformátoru 2021 2023
EG20_321/0024559 Výzkum a vývoj osobního výtahu OT 450 2021 2023
EG21_374/0026387 Vývoj inovativní kogenerační jednotky spalující plyny s příměsí vodíku 2021 2023
FW03010345 Vývoj nové řady sekaček SPIDER s nástavbou pro lisování travní hmoty 2021 2023
FW03010587 Vývoj nové řady svařovaných šoupátek pro průmysl, energetiku a návrh technologie výroby s využitím principů Průmyslu 4.0 2021 2023
Implementace modulu virtuální reality 2021 2023
Návrh a konstrukční úpravy karbonových částí ULL letounu Ellipse Spirit a příprava dokumentace pro certifikační proces v letecké výrobě 2021 2023
52110631 Visegradské stipendium 2021 2022
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020167 Virtuální dynamické modely pro simulaci rozsáhlých víceosých systémů v reálném čase 2021 2022
RPP2021/100 Aktualizace a tvorba materiálů pro výuku předmětů Povrchové úpravy a Konstrukční materiály 2021 2021
RPP2021/101 Studentský mobilní robot pro mezinárodní soutěže 2021 2021
RPP2021/23 Aditivní technologie 2021 2021
RPP2021/45 Únava materiálu II 2021 2021
RPP2021/60 Inovace předmětu 347-0329 - Experiment v částech strojů 2021 2021
RPP2021/96 Vytvoření studijního materiálu multimediálního charakteru pro experimentální část předmětu Mechanika tekutin 2021 2021
RPP2021/99 Modernizace výukových simulátorů a leteckého technického kabinetu 2021 2021

2020

Code Title Start year End year
TK03030037 Akumulační vodní elektrárna nového typu 2020 2025
CK01000043 Systém pro podporu síťové časové koordinace spojů v přestupních uzlech 2020 2022
CK01000060 Prediktivní systém údržby vozidel 2020 2022
CZ.01.1.02 /0.0/0.0/1 9_264/0019830 Integrace modulu počítačové simulace do návrhového algoritmu 3D tištěných ortotických pomůcek 2020 2022
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264/0019431 Optimalizace konstrukce deskového drtiče pro eliminaci přenášených vibrací 2020 2022
EG19_262/0019913 Vývoj progresivního systému pro numerickou simulaci fyzikálních procesů v plynárenských soustavách 2020 2022
RPP2020/79 Inovace předmětu 346-0508 - Nekonvenční metody obrábění 2020 2020
RPP2020/80 Skladovací systémy partikulárních látek 2020 2020
RPP2020/81 Inovace studijních materiálů pro předměty Kompresory, ventilátory a čerpadla a Parní turbíny 2020 2020
RPP2020/83 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Právní normy v podnikání 2020 2020
RPP2020/84 Moderní obráběcí nástroje a upínací prvky 2020 2020
RPP2020/85 Model pro výuku návrhu regulačních obvodů 2020 2020
RPP2020/86 Inovace předmětu Logistika I 2020 2020
RPP2020/87 Praktické aplikace využití působících sil v zásobníku pro inovaci v předmětu Doprava a zpracování surovin 2020 2020
RPP2020/88 Robot pro účast na soutěžích 2020 2020
RPP2020/90 Inovace obsahové náplně přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management 2020 2020
RPP2020/91 Udržení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce zvýšením kvality výuky 2020 2020
RPP2020/92 Inovace a harmonizace studijních podkladů v oblastech organizace, řízení a provozu údržby strojů na základě ověřených výstupů z praxe a nové legislativy 2020 2020
RPP2020/93 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Základy projektování 2020 2020
RPP2020/94 Statické a dynamické charakteristiky 2020 2020
RPP2020/95 Rozšíření výuky praktických cvičení předmětu Automatizační technika 2020 2020
RPP2020/96 Inovace předmětu studia Silniční vozidla I 2020 2020
Podpora a rozvoj vysokoškolského technického vzdělávání v Olomouckém kraji 2020 2020

2019

Code Title Start year End year
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_140/0015226 AD-TECH Centrum 3.0 2019 2022
TN01000024 Národní centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence, dílčí projekt Automatizace a optimalizace výrobních systémů 2019 2022
TN01000026 Národní centrum kompetence Josefa Božka 2019 2022
TN01000071 Národní centrum kompetence mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství 2019 2022
FV40022 Modulus IoT Tracker 2019 2021
FV40046 Mobilní diagnostický systém plunžrových čerpadel s bezdrátovou komunikací 2019 2021
FV40105 Vývoj a výroba prototypu vysokotlakého vřetenového čerpadla pro čerpání vysoce-viskózních hmot 2019 2021
FV40115 Vývoj nové řady středotlakých šoupátek, technologie jejich výroby a metodiky zkoušení, simulující 40 let životnosti 2019 2021
FV40312 Inteligentní porodní lůžko pro automatické polohování a dynamickou mobilizaci rodiček 2019 2021
GA19-03282S Vliv komplexních a cyklických módů zatěžování na životnost strojních součástí vyrobených metodou 3D tisku 2019 2021
GA19-06666S Výzkum proudění a intertakce dvousložkových kapalin s tělesy a vnějším magnetickým polem 2019 2021
GJ19-22426Y Vliv patologií na tvar pulzní vlny v tepnách a jejich nízkocyklovou únavu 2019 2021
LTAUSA18134 Výpočtově statistické hodnocení rizika ruptury aneurysmat abdominální aorty 2019 2021
TH04010282 Implementace vyšších forem řízení pro zvýšení adaptability simulačního nástroje pro modelování dopravních uzlů 2019 2021
TK02020060 Výzkum inovativní koncepce parogenerátoru pro kogenerační výrobu elektřiny u ZEVO s vyloučením chloridové koroze přehříváků páry a s možností akumulace elektrické energie 2019 2021
Automatizace návrhu a zhotovení protézy dolní končetiny 3D tiskem - protetika 4.0 2019 2020
Experimentální a numerický výzkum toroidních vírů 2019 2020
Visegrádské stipendium 2019 2020
CIII-PL0901 Výuka a výzkum v pokročilé výrobě 2019 2019
CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_198/0014695 AD-TECH Centrum 2.0 2019 2019
RPP2019/79 Inovace předmětu 346-0508 - Nekonvenční metody obrábění 2019 2019
RPP2019/80 Skladovací systémy partikulárních látek 2019 2019
RPP2019/81 Inovace studijních materiálů pro předměty Kompresory, ventilátory a čerpadla a Parní turbíny 2019 2019
RPP2019/83 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Právní normy v podnikání 2019 2019
RPP2019/84 Moderní obráběcí nástroje a upínací prvky 2019 2019
RPP2019/85 Model pro výuku návrhu regulačních obvodů 2019 2019
RPP2019/86 Inovace předmětu Logistika I 2019 2019
RPP2019/87 Praktické aplikace využití působících sil v zásobníku pro inovaci v předmětu Doprava a zpracování surovin 2019 2019
RPP2019/88 Robot pro účast na soutěžích 2019 2019
RPP2019/90 Inovace obsahové náplně přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management 2019 2019
RPP2019/91 Udržení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce zvýšením kvality výuky 2019 2019
RPP2019/92 Inovace a harmonizace studijních podkladů v oblastech organizace, řízení a provozu údržby strojů na základě ověřených výstupů z praxe a nové legislativy 2019 2019
RPP2019/93 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Základy projektování 2019 2019
RPP2019/94 Statické a dynamické charakteristiky 2019 2019
RPP2019/95 Rozšíření výuky praktických cvičení předmětu Automatizační technika 2019 2019
RPP2019/96 Inovace předmětu studia Silniční vozidla I 2019 2019
Podpora a rozvoj vysokoškolského technického vzdělávání v Olomouckém kraji 2019 2019

2018

Code Title Start year End year
01309/2019/RRC Restaurátorská dílna 2018 2023
EF17_049/0008407 Inovativní a aditivní technologie výroby - nová technologická řešení 3D tisku kovů a kompozitních materiálů 2018 2022
TH04010416 Vývoj nové technologie zušlechťování ocelových pásů 2018 2022
EG17_107/0012469 Výzkum a vývoj inovovaných technologií pro mletí a drcení nerostných surovin 2018 2021
EG16_084/0010265 Výzkum inovativní koncepce technologie pro akumulaci elektřiny s vysokou účinností u decentrálních kogeneračních zdrojů 2018 2020
EG17_107/0012274 Nová generace digitalizovaných zkušebně testovacích systémů pro diagnostiku mechatronických systémů 2018 2020
Výzkum a vývoj nové generace parkovacích asistentů 2018 2019
CIII-2017-BG0613 Nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie - univerzitní spolupráce ve výzkumu a implementace společných programů pomocí akademických mobilit 2018 2018

2017

Code Title Start year End year
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002590 Tvorba doktorského studijního programu Dopravní systémy 2017 2022
Inovativní a aditivní technologie výroby – nová technologická řešení 3D tisku kovů a kompozitních materiálů 2017 2022
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002506 Dobudování infrastruktury CPIT TL1 pro strategické studijní programy FS a FMMI VŠB-TUO 2017 2020
EG16_084/0010358 Výzkum a vývoj vícekomorového izolačního skla nového typu a jeho výroby 2017 2020
Zkvalitnění technického vzdělávání formou praktické přípravy vycházející z reálných potřeb trhu práce 2017 2020
EG15_019/0004582 Vývoj univerzální technologie pro rozpojování, nakládání a zpevňování hornin na pásovém podvozku 2017 2019
FV20321 Vývoj odlehčovacích ortéz dolní končetiny s využitím digitálních technologií 2017 2018
CIII-2017-CZ0201 Znalostní most pro studenty a pedagogy ve výrobních technologiích 2017 2017
CIII-2017-FREEMOVERS Freemovers 2017 2017
CIII-2017-HR0108 Konkurenční produkty a výzkum technologií - výuka, výzkum a implementace společných programů orientovaných na výrobní a průmyslové inženýrství 2017 2017
CIII-2017-RO0013 Výuka a výzkum enviro-orientovaných technologií v průmyslu 2017 2017
CIII-2017-RO0058 NÁVRH, ZAVEDENÍ A POUŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROGRAMŮ MANAGEMENTU KVALITY VE VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍCH 2017 2017
CIII-2017-RO0202 Implementace a využití E-learningových systémů ve studijní oblasti výrobní inženýrství v regionu střední Evropy 2017 2017
RPP2017/183 Laboratorní úloha - Měření technických veličin pomocí bezdrátové technologie 2017 2017
RPP2017/188 Multimediální podpora výuky předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD 2017 2017
RPP2017/191 Souosost zkušebních trhacích strojů 2017 2017
RPP2017/192 Inovace výuky v oblasti zkoumání mechanických vlastností materiálů po SPD využitím micro-tensile testů (M-TT) 2017 2017

2016

Code Title Start year End year
Supporting knowledge capacity of ICT among SME to engage in growth and innovation 2016 2021
FV10717 Vývoj nové řady kryogenních kulových kohoutů, technologie jejich výroby a zkoušení 2016 2018
RPP2016/107 Inovace předmětu Počítačové systémy 2016 2018
RPP2016/114 Podpora hostujících profesorů ve výuce katedry energetiky 2016 2018
RPP2016/118 Inovace předmětu Informační systémy ve strojírenství 2016 2018
RPP2016/84 Inovace předmětu Mechanika tekutin 2016 2018
RPP2016/87 Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel 1, 3, 5 2016 2018
RPP2016/93 Inovace předmětu: 346 - 0302/05 (06) Nástroje 2016 2018
RPP2016/95 Aerodynamika vozidel 2016 2018
Summer School of Energy 2016 2017
UMOŽNĚNÍ ZAPOJENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ DO EVROPSKÉ ALIANCE PRO ENERGETICKÝ VÝZKUM (EUROPEAN ENERGY RESEARCH ALLIANCE – EERA) 2016 2017
H3451603 PV-Czech,Siostrzonek,3721 2016 2016
RPP2016/120 Inovace předmětu Dynamika I 2016 2016
RPP2016/121 Konstrukce modelu inverzního kyvadla s více stupni volnosti 2016 2016
RPP2016/32 Vybavení laboratoře demonstračních modelů Katedry energetiky 2016 2016
RPP2016/88 Rozšíření základny upínacích prvků pro tvarově složité a rozměrné obrobky 2016 2016

2015

Code Title Start year End year
_51501681 Zvýšení mechanických vlastností hliníkových slitin pomocí vícenásobné plastické deformace a tepelného zpracování 2015 2016
561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula develompent in partnership with public and private sector 2015 2015
FRVS2015/107 Inovace předmětu Části a mechanismy strojů 347-0304/01 2015 2015
FRVS2015/129 Podpora programování v oboru Aplikovaná mechanika 2015 2015
FRVS2015/147 Inovace předmětu Řízení pneumatických mechanizmů 2015 2015
FRVS2015/22 Inovace mnohorozměrové laboratorní úlohy nasazením prediktivního řízení a PC-based PLC systému. 2015 2015
FRVS2015/50 Tvorba vizuálních studijních podkladů pro předmět Základy strojnictví 2015 2015
FRVS2015/59 Tvorba montážních postupů 3D tiskárny a CNC frézky pro reálné ukázky aditivních způsobů výroby 2015 2015
FRVS2015/77 Inovace předmětu Technologie povrchového inženýrství 345-0508/05 2015 2015
FRVS2015/84 Inovace předmětu Ročníkový projekt II 346-0311/04 2015 2015

2014

Code Title Start year End year
631117 Systém virtuální teleportace RESCUER pro inspekci uhelného dolu postiženého havárií. 2014 2017
TA04031296 Simulace a optimalizace interakce dopravních proudů v software Witness 2014 2016
51400792 Zvyšování mechanických vlastností zjemňováním struktury v procesu tváření Al slitinlit 2014 2015

2013

Code Title Start year End year
TA03031079 OPTIM - Výzkum a vývoj SW řešení na optimalizaci svozů / rozvozů a nakládky na dopravní prostředky pro oblast dopravy, spedice a logistiky 2013 2015
TA03031271 Aktivní bezpečnostní systém pro prostorovou lokalizaci objektů mezi kolejovými vozidly a před jejich čely 2013 2015

2012

Code Title Start year End year
TE01020020 Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka 2012 2017