Skip to main content
Skip header

Research and Development are integral to the activities at VŠB-TUO. Our focus on applied research and close cooperation with industry informs the teaching activities at the University, ensuring relevance in a dynamic international scientific environment. The fact that we are one of the most successful universities in the utilization of European structural funds focused on research is not a coincidence. We are utilizing our excellent position in six areas to develop science and research for the future through the Centre of Excellence IT for Innovations, and other top centres.

The strategy of science and research is based on six poles of excellence where we currently excel, and/or have the potential to excel in the future:

  • Raw materials, energy and environmental science
  • Computational sciences and information technologies
  • New materials, structures and technologies
  • Modern engineering
  • Safety technologies
  • Modelling of economic and financial processes

Report

MATOUŠEK, Jan, Michal STÁŇA, Bohumír ČECH, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Zuzana VÁVROVÁ, Ondřej PALIČKA, Pavel DVOŘÁK, Martin STÁŇA and Radim FOJTŮ. Garanční zkoušky plynových motorů PM5 a PM6 a HRSG kotlů. C-Energy Planá, s.r.o., 2020. [Detail]
KOVÁŘ, Ladislav, Oldřich UČEŇ and Tomáš HAPLA. Technologie k recyklaci použitého předizolovaného potrubí. HOMOLA a.s., 2020. [Detail]
BOJKO, Marian, Milada KOZUBKOVÁ and Lukáš PASTRŇÁK. Vyhodnocení tlakového pole ve spáře mezi fazetkou na stíracím noži (lopatce) a sítem homogenizátoru. HYDROSYSTEM project a.s, 2020. [Detail]
KLEMPA, Martin, Jiří MALIŠ, Naďa RAPANTOVÁ, Marian BOJKO, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Zdeněk KADLEC, Monika LIČBINSKÁ, Martin KAŠING, Petra MALÍKOVÁ, Tomáš PEŇÁZ, Michal MATLOCH PORZER, Martina NOVÁČKOVÁ, Karla PLACOVÁ and Jarmila BÍLSKÁ. Závěrečná zpráva projektového partnera PP1 - Vodamin II - Potenciály nebezpečí a využití důlních vod pro zkvalitnění přeshraniční ochrany vod v severních Čechách a Krušnohoří v povodí řeky Labe. INTERREG Česká republika – Svobodný stát Sasko, 2020. [Detail]
ŠMÍDA, Zdeněk and Tomáš VÝTISK. Havárie dmychadla Kaeser EB291C - Technická zpráva z prohlídky zařízení. KAESER Kompressorem s.r.o., 2020. [Detail]
BOJKO, Marian. Ověření asimilace nekovových vměstků v podmínkách mezipánve ZPO č.1 s přepážkami. Liberty Ostrava a.s., 2020. [Detail]
DOHNAL, Josef, Stanislav HONUS, Kamil KOLARČÍK, Pavel KUČERA, Martin PEŠEK and Zdeněk ŠMÍDA. Hybridní simulační GIS aplikace pro plynárenské soustavy v ČR. Neuveden, 2020. [Detail]
HONUS, Stanislav, Otakar ČERNÝ, Petr ČAMBALA and Martin PEŠEK. Výzkumná zpráva - Akumulační vodní elektrárna nového typu. Neuveden, 2020. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Adam BUREČEK and Lukáš DVOŘÁK. Kuželový drtič. PSP Engineering a.s., 2020. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Adam BUREČEK and Lukáš DVOŘÁK. Čelisťový drtič. PSP Engineering a.s., 2020. [Detail]
JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Měření čerpadel v UNIPETROL Litvínov. SIGMA DIZ s.r.o., 2020. [Detail]
MARŠÁLEK, Pavel, Martin FUSEK, Zdeněk PORUBA and Jakub GASZEK. Statický výpočet zastřešení čerpacích stanic zahrnující 2 fáze. TRASO s.r.o., 2020. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Lucie KREJČÍ, Petr MOHYLA and Jindřich KOZÁK. Materiály a materiálové technologie pro moderní energetické aplikace. Technologická agentura ČR, 2020. [Detail]
JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Garanční zkoušky turbíny TG15. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2020. [Detail]
ŠMÍDA, Zdeněk, Kamil KOLARČÍK and Stanislav HONUS. Závěrečná zpráva o řešení projektu RPP2020/81 Inovace studijních materiálů pro předměty Kompresory, ventilátory a čerpadla a Parní turbíny. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 2020. [Detail]
UMEZAWA, Osamu, Equo KOBAYASHI, Kateřina PETEREK DĚDKOVÁ, Josef HLINKA, Anastasia VOLODARSKAJA, Karel FRYDRÝŠEK, Jan KOUTECKÝ and Hiroshi FUKUTOMI. Develoment and characterization of novel titanium alloys for hard tissue replacements. neuveden, 2020. [Detail]
VÝTISK, Tomáš and Radim JANALÍK. Obnova kompresorů instalovaných v kompresorové stanici Na Vodárně 1. ČEZ Energetické služby, s.r.o., 2020. [Detail]
STÁŇA, Michal, Tomáš BLEJCHAŘ, Radim FOJTŮ, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Ondřej PALIČKA, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA and Martin STÁŇA. Numerický model proudění primární směsi pro ČEZ, a.s. Elektrárna Prunéřov 2. ČEZ, a.s., 2020. [Detail]
ŠMÍDA, Zdeněk, Ladislav VILIMEC and Marek JADLOVEC. Ohřívák vzduchu pro plynovou turbínu v systému EC-CAES s HWB - 1. etapa: Konstrukční návrh ohříváku vzduchu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
KOZUBKOVÁ, Milada, Patrik MARCALÍK, Lukáš DVOŘÁK, Sylva DRÁBKOVÁ, Lumír HRUŽÍK and Barbora UHROVÁ. Výpočet aktuálního provizorního řešení sacího obvodu čerpadla, tj. výpočet tlakových a průtokových poměru a návrh řešení na zlepšení hydraulických poměrů v sání. AQUA - STYL spol. s r.o., 2019. [Detail]
MARŠÁLEK, Pavel and Petr HORYL. Návrh a posouzení modifikace konstrukce dvousedadla VISIO. BORCAD cz s.r.o., 2019. [Detail]
FRIES, Jiří and Tomáš KUBÍN. Optimalizace náprav přívěsů nákladních automobilů. C10D s.r.o. – Lubomír Helísek, 2019. [Detail]
KOZUBKOVÁ, Milada, Marian BOJKO, Sylva DRÁBKOVÁ and Patrik MARCALÍK. Numerické modelování proudění na zadaném výpočtovém modelu. CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s. r. o., 2019. [Detail]
KULIL, Vladimír and Kamil KOLARČÍK. Ocenění zařízení pro homogenizaci hlušiny haldy Ostrava Heřmanice I. DIAMO, s.p., 2019. [Detail]
KULIL, Vladimír and Kamil KOLARČÍK. Ocenění majetků "Ocenění třídící linky haldy Ostrava Heřmanice II." cena zjištěná. DIAMO, s.p., 2019. [Detail]
JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Garanční zkoušky napájecích čerpadel v elektrárně Opatovice. Elektrárny Opatovice, 2019. [Detail]
JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Garanční zkoušky chladicích čerpadel v elektrárně Opatovice. Elektrárny Opatovice, a.s., 2019. [Detail]
FRIES, Jiří, Tomáš KUBÍN and Lukáš KUDRNA. Zasklená pergola s vodorovnou konstrukcí. Ing. Tomáš Petruška, IČ: 75391171, 2019. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Aretační systém palet v parkovacím domě PINKI PARK, Brno. KOMA - Industry s.r.o., Hradišťská 34, 735 62 Český Těšín - Koňákov, 2019. [Detail]
KULIL, Vladimír and Kamil KOLARČÍK. Ocenění zařízení pro homogenizaci hlušiny haldy Ostrava Heřmanice. Ostravská těžební, a.s., 2019. [Detail]
VÝTISK, Tomáš and Radim JANALÍK. Garanční zkoušky kompresoru - Energetika Třinec a.s. PNEUKOM, spol. s r.o., 2019. [Detail]
BOJKO, Marian, Milada KOZUBKOVÁ, Patrik MARCALÍK and Tomáš BLEJCHAŘ. 2D CFD model pružné lopatky a 2D CFD modelování sil a momentů lopatkového systému + řešení vybrané varianty. Rolizo spol. s r. o., 2019. [Detail]
KOVÁŘ, Ladislav, Jiří FRIES, Tomáš KUBÍN, Oldřich UČEŇ and Tomáš HAPLA. Vývoj systému čištění podlážek lešení. SCASERV a.s., 2019. [Detail]
JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Garanční zkoušky napájecích čerpadel v elektrárně Trmice. SIGMA DIZ s.r.o., 2019. [Detail]
BOJKO, Marian and Sylva DRÁBKOVÁ. Numerické modelování proudění vícefázového proudění s volnou hladinou. SIGMA VVÚ, s.r.o., 2019. [Detail]
KOZUBKOVÁ, Milada and Veronika HOROVÁ. Návrh clony umístěné na sání čerpadla s cílem zjistit dopad tohoto elementu na výkonové parametry modelového čerpadla s využitím numerického modelování proudění. SIGMA VVÚ, s.r.o., 2019. [Detail]
FOJTÍK, František. Výzkum životnosti, posouzení opotřebení a kompletace snímačů síly VHys. Třinecké železárny, a. s., 2019. [Detail]
ŠMÍDA, Zdeněk, Kamil KOLARČÍK and Stanislav HONUS. Závěrečná zpráva o řešení projektu RPP2019/81 Inovace studijních materiálů pro předměty Kompresory, ventilátory a čerpadla a Parní turbíny. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 2019. [Detail]
VÝTISK, Tomáš and Radim JANALÍK. Garanční zkoušky kompresorové stanice v areálu ŠKODA Auto a.s. ČEZ Energetické služby, a.s., 2019. [Detail]
VÝTISK, Tomáš, Radim JANALÍK and Petr PAVLÍK. Stanovení charakteristik AC kompresoru. Škoda auto a.s., 2019. [Detail]
JANALÍK, Radim, Tomáš VÝTISK, Ludvík KOVAL and Jiří LABAJ. Garanční zkoušky čerpadel chladicí vody v Elektrárně Mělník. AQUA-STYL s.r.o., 2018. [Detail]
JANALÍK, Radim, Tomáš VÝTISK and Zdeněk KADLEC. Stanovení tepelných ztrát elektrického žehliče I33. Alliance Laundry CE s.r.o., 2018. [Detail]
JANALÍK, Radim, Tomáš VÝTISK and Zdeněk KADLEC. Stanovení tepelné ztráty pračky MXB360. Alliance Laundry CE s.r.o., 2018. [Detail]
VÝTISK, Tomáš, Radim JANALÍK and Zdeněk KADLEC. Stanovení tepelné ztráty pračky MXB500. Alliance Laundry CE s.r.o., 2018. [Detail]
JANALÍK, Radim, Tomáš VÝTISK and Zdeněk KADLEC. Stanovení tepelné ztráty pračky MXB700. Alliance Laundry CE s.r.o., 2018. [Detail]
BOJKO, Marian. Numerické simulace v oblasti mezipánve ZPO č. 1 pro pružinové oceli. ArcelorMittal Ostrava a.s., 2018. [Detail]
BOJKO, Marian and Veronika HOROVÁ. Numerické modelování jednofázového proudní v odstředivém čerpadle v turbínovém režimu. CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s. r. o., 2018. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Michal STÁŇA and Martin STÁŇA. Provedení ověřovacího měření odplynu ze sušárny dýhy (Solnice). Datatherm s. r. o, 2018. [Detail]
FERFECKI, Petr, Jaroslav ZAPOMĚL, Marek GEBAUER, Tomáš BRZOBOHATÝ, Václav POLREICH and Jiří KŘENEK. CFD simulace squeeze filmového tlumiče a výpočet koeficientů tlumení a tuhosti tlumiče. Doosan Škoda Power s.r.o., 2018. [Detail]
KOZIOREK, Jiří, Jaromír KONEČNÝ, Petr BEREMLIJSKI, Michaela BAILOVÁ and Zdeněk KONEČNÝ. Zpráva o výsledcích vědecko-výzkumné a vývojové činnosti pro firmu Elvac a.s. ELVAC a.s., 2018. [Detail]
STÁŇA, Michal, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Bohumír ČECH, Martin STÁŇA, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Jan KIELAR and Jan MATOUŠEK. Provedení analýz provozních hmot z kotle K6 v Elektrárně Mělník I. Energotrans a.s., 2018. [Detail]
STÁŇA, Michal, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Zbyszek SZELIGA, Jan MATOUŠEK, Oto PUMPRLA, Bohumír ČECH and Martin STÁŇA. Měření kyselého rosného bodu spalin kotle K6. Energotrans a.s., 2018. [Detail]
KUBÍN, Tomáš, Petr NENIČKA, Jiří FRIES, Michal KOLESÁR and Lukáš KUDRNA. Testování informačního systému PLM. ISSA CZECH s.r.o., 2018. [Detail]
FRIES, Jiří, Tomáš KUBÍN and Lukáš KUDRNA. Vývoj systému stínění pergol a přístřešků. Ing. Tomáš Petruška, IČ: 75391171, 2018. [Detail]
VÝTISK, Tomáš and Radim JANALÍK. Vývoj chladiče s atomizační parou. POLNAcorp. s.r.o., 2018. [Detail]
KOZUBKOVÁ, Milada, Marian BOJKO, Patrik MARCALÍK and Jana JABLONSKÁ. Numerické modelování vícefázového proudění s volnou hladinou. SIGMA VVÚ, s.r.o., 2018. [Detail]
ČECH, Bohumír, Martin STÁŇA, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Radim FOJTŮ, Pavel DVOŘÁK, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ and Michal STÁŇA. Měření účinnosti kotle K4 a vypracování zprávy z výsledků měření. TAMERO INVEST, s.r.o., 2018. [Detail]
FOJTÍK, František. Výzkum opotřebení, posouzení životnosti a kompletace snímačů síly 1200kN a 2500kN. Třinecké železárny, a. s., 2018. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Michal STÁŇA and Martin STÁŇA. Studie vstupních podmínek na Elektrárně Olomouc. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2018. [Detail]
ČECH, Bohumír, Michal STÁŇA, Jan MATOUŠEK, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Martin STÁŇA, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ and Pavel DVOŘÁK. Optimalizace provozu kotle K8. Veolia Energie Kolín, a.s., 2018. [Detail]
FOJTÍK, František. Výzkum a studie uspořádání měrného členu stavěcího šroubu válcovací stolice TPT. VÍTKOVICE STEEL, a.s., 2018. [Detail]
FOJTÍK, František. Výzkum poškození tenzometrických snímačů STK1 včetně přezkoušení. VÍTKOVICE STEEL, a.s., 2018. [Detail]
FOJTÍK, František. Výzkum a studie uspořádání tlakových snímačů válcovací stolice DOU800. VÚHŽ a.s. Dobrá, 2018. [Detail]
STÁŇA, Michal, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Jan KIELAR, Martin STÁŇA, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Bohumír ČECH and Jan MATOUŠEK. Měření granulometrie a distribuce uhelného prášku na kotli K6 Elektrárny Ledvice. ČEZ a.s., 2018. [Detail]
STÁŇA, Michal, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Bohumír ČECH, Martin STÁŇA and Jan MATOUŠEK. Odběr a provedení analýz vzorků spalin za odsiřovací jednotkou v EPRU. ČEZ a.s., 2018. [Detail]
STÁŇA, Michal, Jan MATOUŠEK, Bohumír ČECH, Martin STÁŇA, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Zuzana VÁVROVÁ, Ondřej PALIČKA, Pavel DVOŘÁK and Radim FOJTŮ. Stanovení vlivu změny granulometrie na sledované parametry kotle na výrobním bloku E v EPRU II. ČEZ a.s., 2018. [Detail]
STÁŇA, Michal, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Bohumír ČECH and Martin STÁŇA. Měření granulometrie a distribuce uhelného prášku na jednom mlýnu výrobního bloku E v EPRU II. ČEZ a.s., 2018. [Detail]
FUSEK, Martin and Martin MAREK. Výzkum detekce povrchových vad (Etapa 2). Strojírny a stavby Třinec, a.s. Průmyslová 1038, Staré město 739 16 Třinec, 2017. [Detail]
HONUS, Stanislav. Rozbor přenosu tepla v zařízení pro testování odolnosti armatur vůči extrémně nízkým teplotám. ARMATURY Group a.s., se sídlem Nádražní 129, Dolní Benešov, 2017. [Detail]
VÝTISK, Tomáš, Radim JANALÍK and Zdeněk KADLEC. Stanovení tepelných ztrát při provozu průmyslových praček. Alliance Laundry CE s.r.o., 2017. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan, Ján VEREŠ and Pavel FRIEDEL. Stanovení požárně technických charakteristik plynů. ArcelorMittal Ostrava a.s., 2017. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš and Jana PETRŮ. Výzkum technologie obrábění kompozitních materiálů. BREBECK Composite s.r.o., 2017. [Detail]
DRÁBKOVÁ, Sylva and Jan BLATA. Posouzení příčiny vzniku závady na napájecím čerpadle Grundfos CR 32-14 A-F-A-E-HQQE. CS CABOT spol. s r.o., Valašské Meziříčí, 2017. [Detail]
FUSEK, Martin and Jana PRZECZKOVÁ. Výzkum pevnostního chování vybraných uzlů drážního vozidla. CZ LOKO a.s., Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová, 2017. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Kateřina, Tomáš ČEGAN, Miroslav VACULÍK, Jan JUŘICA, Lukáš HORSÁK, Martin KRAUS, František ŠPALEK and Kateřina DĚDKOVÁ. Komplexní analýza kovo-keramických frikčních kompozitů na bázi Cu. Diafrict Components, s.r.o., 2017. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ, Oto PUMPRLA, Pavel DVOŘÁK and Radim FOJTŮ. Instalace technologie DeNOx - K14 - K19 - Litvínov (3 etapy). Envir &Power Ostrava a.s, 2017. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Ondřej PALIČKA, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Zuzana VÁVROVÁ, Michal STÁŇA, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA and Martin STÁŇA. Provedení a vyhodnocení ověřovacího měření v El. Počerady na kotli K2,K3,K4 a K5. GE Power, s.r.o., 2017. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš and Jana PETRŮ. Návrh a výroba hřebenových profilů. Huisman Konstrukce, s. r. o., 2017. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold and Michal KOVÁČIK. Kontrolní výpočet ocelové konstrukce jeřábové dráhy v provozu "Přípravna" společnosti KPDH strojírna s r. o. KPDH strojírna s r.o., 2017. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold and Michal KOVÁČIK. Kontrolní výpočet ocelové konstrukce jeřábové dráhy v provozu "Nová lakovna" společnosti KPDH strojírna s r. o. KPDH strojírna s r.o., 2017. [Detail]
VÝTISK, Tomáš and Radim JANALÍK. Výzkum chlazení páry. POLNA corp. s.r.o., 2017. [Detail]
BOJKO, Marian, Milada KOZUBKOVÁ, Lumír HRUŽÍK and Adam BUREČEK. Matematické modelování proudění spalin a částic ve výměníku tepla. PONAST spol. s r.o., 2017. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš. Zkoušky trvanlivosti řezných nástrojů RDMT 1003MOT. Pramet Tools, s.r.o., 2017. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš. Zkoušky trvanlivosti vyměnitelných břitových destiček VBMT 160402. Pramet Tools, s.r.o., 2017. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš. Měření řezných sil a vibrací při soustružení a zapichování zapichovacím nožem. Pramet Tools, s.r.o., 2017. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Pavel DVOŘÁK, Ondřej PALIČKA, Radim FOJTŮ and Zuzana VÁVROVÁ. Měření účinnosti kotle K9 ve spol. Arcelor Mittal Ostrava. Provyko s.r.o., 2017. [Detail]
FUSEK, Martin, Jaroslav ROJÍČEK and Ludmila ADÁMKOVÁ. Výzkum a ověření tlakové odolnosti bezpečnostních prvků. RSBP spol. s.r.o., Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, 2017. [Detail]
FUSEK, Martin, Jaroslav ROJÍČEK and Ludmila ADÁMKOVÁ. Výzkum a optimalizace odolnosti objektů vůči expanzním tlakům. RSBP spol. s.r.o., Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, 2017. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš, Marek PAGÁČ and Jana PETRŮ. Inovativní návrh designu fitness nářadí v moderním pojetí. STOPSAU s.r.o., 2017. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš and Jana PETRŮ. Návrh technologie výroby prototypových vzorků. STOPSAU s.r.o., 2017. [Detail]
FUSEK, Martin and Martin MAREK. Výzkum dynamického chování sochoru při broušení. Strojírny a stavby Třinec, a.s. Průmyslová 1038, Staré město 739 16 Třinec, 2017. [Detail]
FUSEK, Martin and Martin MAREK. Výzkum detekce povrchových vad sochorů (Etapa 1). Strojírny a stavby Třinec, a.s. Průmyslová 1038, Staré město 739 16 Třinec, 2017. [Detail]
FUSEK, Martin and Martin MAREK. Výzkum detekce povrchových vad sochorů (Etapa 3). Strojírny a stavby Třinec, a.s. Průmyslová 1038, Staré město 739 16 Třinec, 2017. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš, Michal BRANC and Nikola DROBNÁ. Zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce kotelny „C“ ve Frýdlantu nad Ostravicí. T E R M O Frýdlant n.O. s.r.o., 2017. [Detail]
STÁŇA, Michal, Jan MATOUŠEK, Bohumír ČECH, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Ondřej PALIČKA, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Martin STÁŇA and Zuzana VÁVROVÁ. Analýza původu částic z chladiče popela kotle K14 a ověřovací měření pro Bonus plán Valmetu. TAMEH Czech s.r.o., 2017. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Závěrečná zpráva o realizaci projektu TG01010137_2016. Technologická agentura ČR, 2017. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Závěrečná zpráva projektu TG01010137_2016. Technologická agentura ČR, 2017. [Detail]
FOLTA, Zdeněk, Jiří HAVLÍK and Václav MOSLER. Chování ozubených kol na jehlových ložiscích. Technologická agentura ČR, 2017. [Detail]
MORAVEC, Vladimír, Zdeněk FOLTA, Miloš NĚMČEK and Miroslav TROCHTA. Návrh modifikací ozubení pro převodovky partnera vedoucí ke snížení hluku a vibrací ozubení a zvýšení životnosti. Technologická agentura ČR, 2017. [Detail]
MOSLER, Václav. Měřicí přípravek pro měření naklopení ozubeného kola. Technologická agentura ČR, 2017. [Detail]
MAREK, Martin, Radim HALAMA and Martin FUSEK. Vývoj rychlého měřicího přístroje pro určování magnetické kvality elektrotechnických plechů pro magnetická jádra. VAKAR s.r.o., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel and Pavel FRIEDEL. Zpráva z ověření účinnosti KGJ a složení odpadního plynu. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír and Adam BUREČEK. Modelování proudění v kotli A4W a tvarovce LIGNATOR - 2 etapa. VIADRUS a.s., 2017. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír and Adam BUREČEK. Proměření hydraulického odporu kotle G 350 na straně spalin. VIADRUS a.s., 2017. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír and Adam BUREČEK. Proměření hydraulického odporu kotle G 50 na straně spalin. VIADRUS a.s., 2017. [Detail]
STÁŇA, Michal, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Martin STÁŇA, Ondřej PALIČKA, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Jan MATOUŠEK, Bohumír ČECH and Zuzana VÁVROVÁ. Provedení prací při odběru vzorku uhelného prášku na kotli K-E a stanovení požárně bezpečnostních charakteristik uhelného prášku. ČEZ a.s., 2017. [Detail]
STÁŇA, Michal, Jan MATOUŠEK, Bohumír ČECH, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Martin STÁŇA, Pavel DVOŘÁK, Zuzana VÁVROVÁ, Ondřej PALIČKA and Radim FOJTŮ. Měření koncentrací TZL ve spalinách na výstupu z EO bloku E v Elektrárně Prunéřov II. ČEZ a.s., 2017. [Detail]
STÁŇA, Michal, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ, Pavel DVOŘÁK, Ondřej PALIČKA and Martin STÁŇA. Stanovení parametrů popílků, spalin a paliva s ohledem na činnost EO v Elektrárně Prunéřov II. ČEZ a.s., 2017. [Detail]
STÁŇA, Michal, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Martin STÁŇA, Oto PUMPRLA, Ondřej PALIČKA, Pavel DVOŘÁK, Zuzana VÁVROVÁ and Radim FOJTŮ. Měření granulometrie na kotli bloku E - El. Prunéřov. ČEZ, a.s., 2017. [Detail]
STÁŇA, Michal, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Martin STÁŇA, Ondřej PALIČKA, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ and Zuzana VÁVROVÁ. Měření rychlostního pole spalin před rotačním ohřívákem vzduchu na bloku C v rámci KO EPR II. ČEZ, a.s., 2017. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Posouzení příčné stability plovoucího zařízení (plovoucí násypka) na provozovně Mankovice. Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov. Štěrkopískovna Mankovice., 2017. [Detail]
HORÁK, Jiří, Milan DEJ and Stanislav BAJER. Podklady pro zpracování metodiky indikace spalování odpadu prostřednictvím analýzy popela. Česká republika – Ministerstvo životního prostředí, 2017. [Detail]
BRZOBOHATÝ, Tomáš and Tomáš KARÁSEK. Technická pomoc v oblasti metod pro posuzování různých řešení dlahové osteosyntézy z pohledu pevnosti. 3Dim Laboratory, 2016. [Detail]
PORUBA, Zdeněk, Radim HALAMA and Martin FUSEK. Výzkum nízkocyklové únavy mědi a optimalizace stykače. ABB Forschungszentrum, Wallstadter Str. 59, 68526 Ladenburg, Německo, 2016. [Detail]
JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Garanční zkoušky napájecích a chladicích čerpadel na paroplynovém bloku v elektrárně Počerady. AQUA - STYL spol. s r.o., 2016. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA and Zuzana VÁVROVÁ. Technické konzultační činnosti na projekt Yatagan (Turecko). Alstom s.r.o., 2016. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Ondřej PALIČKA, Radim FOJTŮ, Oto PUMPRLA and Zbyszek SZELIGA. Provedení měření účinnosti kotle K4 TKV. AmpluServis, a.s., 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ, Michal STÁŇA and Martin STÁŇA. Provedení opakovaných GZ na kotlích K1 a K3 v Teplárně dolu ČSM Sever, Stonava. AmpluServis, a.s., 2016. [Detail]
KALÁB, Květoslav and Vlastimil VODÁREK. Zpráva řešení výzkumného úkolu Prodloužení životnosti řetězů vlečníku za pecí na válcovací trati SJV ArcelorMittal Ostrava. ArcelorMittal Ostrava a.s., 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Michal STÁŇA, Oto PUMPRLA, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK and Martin STÁŇA. Ověřovací měření karuselových pecí. ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s, 2016. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Ondřej PALIČKA, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Zuzana VÁVROVÁ, Michal STÁŇA and Martin STÁŇA. Garanční měření B - I. - III. část. C-Energy Bohemia, s. r. o., 2016. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Ondřej PALIČKA, Radim FOJTŮ, Pavel DVOŘÁK and Zuzana VÁVROVÁ. Měření emisí z jednotlivých plynových motorů PM1-PM4 (CO, NOx), v souladu s rozsahem GM "B" vč. protokolů. C-Energy Bohemia, s. r. o., 2016. [Detail]
BRZOBOHATÝ, Tomáš and Tomáš KARÁSEK. Simulace NTC elementu USL sensoru. Continental Automotive Czech Republic, s.r.o, 2016. [Detail]
PUMPRLA, Oto, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA, Zbyszek SZELIGA, Michal STÁŇA and Martin STÁŇA. Služby pro ekologii - měření emisí na kotli D1. DEZA, a.s., 2016. [Detail]
FOJTÍK, František. Výzkum zbytkového napětí u překovaného konce kolejnice. DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. Dolní 3137/100,797 11 Prostějov, 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Pavel DVOŘÁK, Zuzana VÁVROVÁ, Ondřej PALIČKA and Radim FOJTŮ. Garanční zkoušky kotle linky výroby kyseliny sírové na stavbě Precheza, Přerov. EKOL, spol. s.r.o., 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Ondřej PALIČKA, Radim FOJTŮ, Oto PUMPRLA and Zbyszek SZELIGA. Provedení GM 2 ks horkovodních kotlů HWB a provedení GM spalinového kotle HRHWB v Teplárně Oradea, Rumunsko. EKOL, spol. s.r.o., 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Michal STÁŇA, Ondřej PALIČKA, Pavel DVOŘÁK, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ and Martin STÁŇA. Provedení garančních zkoušek typu "B" fluidního kotle NK14 v Energetice Třinec, a.s. ENERGETIKA TŘINEC, a.s, 2016. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Michal STÁŇA and Martin STÁŇA. Provedení garančního měření pro termoolejový kotel (ETOK) o výkonu 3 500 kWt spalující dřevní prach a mazut. ENERGOSPOL, a.s., 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ, Pavel DVOŘÁK and Ondřej PALIČKA. Provedení GM u parního kotle - Lovochemie (Lovosice). ENERGOSPOL, s. r. o, 2016. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA, Oto PUMPRLA, Michal STÁŇA, Zbyszek SZELIGA and Martin STÁŇA. Garanční měření - měření účinnosti kotle K7 USS Košice. ENERGYCO, s.r.o., 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Michal STÁŇA and Martin STÁŇA. Měření složení spalin na výstupu do komína, stanovení O2, CO, NOx. Stanovení účinnosti kotle. Stanovení max. výkonu kotle. ERDING, a.s., 2016. [Detail]
MOHYLA, Petr, Jiří HRUBÝ, Radek ČADA, Stanislav RUSZ, Jitka PODJUKLOVÁ, Ivo HLAVATÝ and Drahomír SCHWARZ. Výzkum a vývoj výrobních a zpracovatelských technologií a nových materiálů: závěrečná zpráva o řešení projektu v rámci specifického výzkumu ev. č. SP2015/87 za rok 2015. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Garanční zkoušky čerpadel a kompresorů v Arcelor Mittal Ostrava a.s. GASCONTROL, společnost s r.o., 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK and Radim FOJTŮ. Rozbory vzorků uhlí, popílku a škvár na ELE. GE Power s.r.o, 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ, Pavel DVOŘÁK, Oto PUMPRLA and Zbyszek SZELIGA. Provedení odběru vzorků z dopravy paliva do mlýnů na nadkritickém bloku v Elektrárně Ledvice. GE Power, s.r.o., 2016. [Detail]
KOZUBKOVÁ, Milada, Marian BOJKO, Jana JABLONSKÁ and Lukáš DVOŘÁK. Modelování hydraulického obvodu s aktuátorem. HYTECH CR spol. s r. o., 2016. [Detail]
KADLEC, Zdeněk and Oldřich KOLÁŘÍK. Stanovení účinnosti kompaktních vlnovcových výměníků pro automobilový průmysl. Hanon Systems Autopal Services, s.r.o, 2016. [Detail]
KADLEC, Zdeněk and Oldřich KOLÁŘÍK. Stanovení účinnosti kompaktních vlnovcových výměníků pro automobilový průmysl. Hanon Systems Autopal Services, s.r.o, 2016. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Zuzana VÁVROVÁ, Ondřej PALIČKA, Radim FOJTŮ and Pavel DVOŘÁK. Garanční měření na kotli K5 v Plané nad Lužnicí. INVELT SERVIS, s.r.o, 2016. [Detail]
JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Garanční zkoušky napájecích čerpadel na kotli K14 v Arcelor Mittal Ostrava a.s. KSB - PUMPY + ARMATURY, s.r.o., 2016. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír and Adam BUREČEK. Měření průtoku oleje protékajícím dodaným průtokoměrem. LICHNA TRADE CZ, s.r.o., 2016. [Detail]
HALAMA, Radim, Alexandros MARKOPOULOS, Martin MAREK, Martin FUSEK and František FOJTÍK. Návrh a popis nových funkcí LabNET.Workbench. LabControl, s.r.o., 2016. [Detail]
HALAMA, Radim, Martin FUSEK and František FOJTÍK. Výzkum a verifikační experimenty na biaxiálním zkušebním stroji. Labcontrol s.r.o., 2016. [Detail]
STÁŇA, Michal, Oto PUMPRLA, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Pavel DVOŘÁK, Zuzana VÁVROVÁ, Ondřej PALIČKA, Radim FOJTŮ, Zbyszek SZELIGA and Martin STÁŇA. Garanční měření - garanční test A na bloku C - KO Prunéřov II. MODŘANY Power, a.s., 2016. [Detail]
STÁŇA, Michal, Martin STÁŇA, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Ondřej PALIČKA and Radim FOJTŮ. Garanční měření (garanční test A (GT A)) na bloku E - Prunéřov II. MODŘANY Power, a.s., 2016. [Detail]
STÁŇA, Michal, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Martin STÁŇA, Ondřej PALIČKA, Pavel DVOŘÁK, Zuzana VÁVROVÁ and Radim FOJTŮ. Garanční měření (garanční test A (GT A)) na bloku D - Prunéřov II. MODŘANY Power, a.s., 2016. [Detail]
PETRŮ, Jana, Tomáš ZLÁMAL, Robert ČEP, Marek PAGÁČ and Jiří KRATOCHVÍL. Měření přesnosti obráběcích strojů a jejich diagnostika. Matuš Trade, s. r. o., 2016. [Detail]
HORYL, Petr, Pavel MARŠÁLEK, Tomáš KARÁSEK, Petr FERFECKI, Radomír BĚLÍK, Michal KOVÁČIK, Martin ŠPRLA, Ivan BORUTA, Petr MÍL and Tomáš BORUTA. Zvýšení pasivní bezpečnosti a komfortu cestujících v železniční dopravě – závěrečná zpráva projektu TAČR04031236. Neuvedeno, 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ, Pavel DVOŘÁK and Ondřej PALIČKA. Provedení garančního měření teploty t2s ve spalovací komoře kotle ve Spal. Chotíkov. ORGREZ, a.s., 2016. [Detail]
FUSEK, Martin, Jaroslav ROJÍČEK and Miroslav SUCHÁNEK. Výzkum tlakové odolnosti mlýnského okruhu K3. Objednatel: RSBP spol. s.r.o., Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, 2016. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Michal STÁŇA, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Ondřej PALIČKA, Radim FOJTŮ, Pavel DVOŘÁK, Zuzana VÁVROVÁ and Martin STÁŇA. Změření teplotního pole odsávací chlazenou sondou v kotli BIO ENERGO Kolín. Měření teploty povrchu roštnic za provozu kotle. Orgrez, a.s, 2016. [Detail]
MARŠÁLEK, Pavel and Tomáš KARÁSEK. Stanovení charakteristiky tuhosti prsu. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2016. [Detail]
JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Zkoušky chladícího účinku ventilátorových chladících věží na dole ČSA Karviná. PERAX, spol. s r.o., 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Michal STÁŇA, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ, Pavel DVOŘÁK, Ondřej PALIČKA and Martin STÁŇA. GM - ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí. PSG - International, a.s., 2016. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš and Jana PETRŮ. Experimentální zkoušky obrábění – provedení funkčních zkoušek obrábění s HFC nástroji. Pramet Tools, s.r.o., 2016. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš and Jana PETRŮ. Stanovení trvanlivosti VBD v souladu s mezinárodní normou „Zkoušení trvanlivosti soustružnických nástrojů s jednou řeznou hranou“ ISO 3685. Pramet Tools, s.r.o., 2016. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš and Jana PETRŮ. Porovnání trvanlivosti VBD SNGX 07 a PNGX 05 (různé zaoblení řezné hrany a různé geometrie). Zaoblení řezných hran 25μm/35μm. Pramet Tools, s.r.o., 2016. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš and Jana PETRŮ. Provedení porovnávací zkoušky trvanlivosti 17 349.4 a 12 050.9. Pramet Tools, s.r.o., 2016. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Pavel DVOŘÁK, Ondřej PALIČKA, Radim FOJTŮ and Zuzana VÁVROVÁ. Provedení měření účinnosti kotle K4 na Teplárně Karviná. Provyko s.r.o., 2016. [Detail]
FUSEK, Martin, Jaroslav ROJÍČEK, Radomír BĚLÍK, Günther THEISZ and Jan URBÁŠEK. Výzkum tlakové odolnosti sila a přilehlých technologií. RSBP spol. s.r.o., Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, 2016. [Detail]
PUMPRLA, Oto, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ, Pavel DVOŘÁK and Ondřej PALIČKA. Garanční měření na K3 a K2 - El. Opatovice. Slovenské energetické strojárne, a.s., 2016. [Detail]
PUMPRLA, Oto, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Radim FOJTŮ, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK and Ondřej PALIČKA. Garanční měření typu B na paroplynových kotlích. Slovenské energetické strojárne, a.s., 2016. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Ondřej PALIČKA, Radim FOJTŮ, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Michal STÁŇA and Martin STÁŇA. Provedení garančního měření na K6 pro projekt Opatovice. Slovenské energetické strojárne, a.s., 2016. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Oto PUMPRLA, Michal STÁŇA, Pavel DVOŘÁK, Ondřej PALIČKA, Radim FOJTŮ, Zuzana VÁVROVÁ, Zbyszek SZELIGA and Martin STÁŇA. Provedení měření na K6 - El. Opatovice. Slovenské energetické strojárne, a.s., 2016. [Detail]
VÝTISK, Tomáš and Radim JANALÍK. Referenční zkoušky membránového kompresoru pro dopravu směsi vodíku a methanu. Strojírny a stavby Třinec, a.s., 2016. [Detail]
FUSEK, Martin, Radim HALAMA, Zdeněk PORUBA, Ladislav KOVÁŘ, Zbyněk PAŠKA, František SEJDA, Günther THEISZ, Jan BLATA, Tomáš HAPLA, David ŠEDĚNKA and Jakub CIENCIALA. Výzkum v oblasti kinematické struktury vřetena. Strojírny a stavby Třinec, a.s. Průmyslová 1038, Staré město 739 16 Třinec, 2016. [Detail]
STÁŇA, Michal, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA and Martin STÁŇA. Pokračování předgarančních zkoušek a provedení PG testu kotle K14 TAMEH. TAMEH Czech s.r.o., 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Ondřej PALIČKA, Pavel DVOŘÁK, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ, Martin STÁŇA and Michal STÁŇA. Předgaranční měření na kotli K14. TAMEH Czech s.r.o., 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK and Radim FOJTŮ. Ověřovací měření množství a tlakových poměrů na popílkovodu ČEZ EVI na odkaliště. TURŇA MONTÁŽE, s.r.o, 2016. [Detail]
NOGA, Zdeněk and Michal MOKROŠ. Průběžná zpráva o realizaci projektu TG01010137 za rok 2015. Technologická agentura ČR, 2016. [Detail]
NOGA, Zdeněk and Michal MOKROŠ. Závěrečná zpráva o realizaci projektu TG01010137 za rok 2016. Technologická agentura ČR, 2016. [Detail]
BLATA, Jan. Tribodiagnostická analýza strojních zařízení. Tereos TTD, a. s., 2016. [Detail]
MAREK, Martin. Vývoj specifických magnetizačních zařízení pro defektoskopické účely. Tescan Brno s.r.o., 2016. [Detail]
KRATOCHVÍL, Jiří. Obrobitelnost ocelí. Třinecké železárny, a.s., 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA and Zuzana VÁVROVÁ. GZ na kotli K2, K3 a K4 ve Výtopně Dolní Bruntál. UCHYTIL, s. r. o., 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Michal STÁŇA, Oto PUMPRLA, Pavel DVOŘÁK, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA and Martin STÁŇA. Měření falešného vzduchu v Teplárně Komořany. United Energy, a. s., 2016. [Detail]
PUMPRLA, Oto, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Ondřej PALIČKA, Zbyszek SZELIGA, Radim FOJTŮ, Zuzana VÁVROVÁ, Michal STÁŇA, Pavel DVOŘÁK and Martin STÁŇA. Ověřovací měření kotle K1 v TPV. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Michal STÁŇA, Oto PUMPRLA, Radim FOJTŮ, Pavel DVOŘÁK, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ and Martin STÁŇA. Ověřovací měření teplot a koncentrací O2, CO, NOx na kotli K3, K4 v ETB. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Pavel DVOŘÁK, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ and Radim FOJTŮ. Provedení garančního měření kotlů K1 - K4 na TKV. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2016. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Marian BOJKO and Adam BUREČEK. Modelování a měření proudění v kotlových tělesech kotlů. VIADRUS a.s., 2016. [Detail]
KOZUBKOVÁ, Milada, Marian BOJKO and Jana JABLONSKÁ. Modelování proudění v hydraulických systémech s částečně smáčivými stěnami. VUT v Brně, FSI, Odbor fluidního inženýrství, 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Pavel DVOŘÁK, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ and Ondřej PALIČKA. Zkoušky minimálního výkonu kouřového ventilátoru kotle K8. Veolia Energie Kolín, a.s., 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Zuzana VÁVROVÁ and Ondřej PALIČKA. Úpravy na hořácích a třídičích kotle K8. Veolia Energie Kolín, a.s., 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Michal STÁŇA, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Pavel DVOŘÁK, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA and Martin STÁŇA. Garanční zkoušky a měření - Úprava kotle K2, ČSM - S (Teplárna Stonava). Veolia Průmyslové služby ČR, a. s., 2016. [Detail]
PUMPRLA, Oto, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Pavel DVOŘÁK, Zuzana VÁVROVÁ, Ondřej PALIČKA and Radim FOJTŮ. Garanční zkoušky a měření - ČSM sever. Veolia Průmyslové služby ČR, a. s., 2016. [Detail]
PEER, Václav and Pavel FRIEDEL. Zpráva z měření parametrů zplyňovacího zařízení Veolia Utilities Žiar nad Hronom. Veolia Utilities Žiar nad Hronom a.s., 2016. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Karel BOROVEC, Tomáš BLEJCHAŘ and Pavel FRIEDEL. Závěrečná zpráva o realizaci projektu - Chlazená sonda s tryskou. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ and Pavel DVOŘÁK. Měření parametrů spalin na výstupu z výrobního bloku KD v EPRU - pro OB02 - El. Prunéřov. VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s., 2016. [Detail]
KUBÍN, Tomáš, Martin MAREK and Roman FOUSEK. Vývoj inovativní konstrukce rámu all-in-one zařízení a analýza softwarového řízení. Vítkovice - výzkum a vývoj s.r.o., 2016. [Detail]
VÝTISK, Tomáš and Radim JANALÍK. Garanční zkoušky čerpadel v Elektrárně Prunéřov. Vítkovice GEARWORKS, a.s., 2016. [Detail]
FUSEK, Martin, Jaroslav ROJÍČEK and Petr FERFECKI. Výzkum stability manipulátoru. Vítkovice Mechanika a.s., Ruská 2929/101a, 703 00 Ostrava, 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ, Pavel DVOŘÁK and Ondřej PALIČKA. Zpracování a GT bloku A a B El. Prunéřov II. Vítkovice Power Engineering a.s., 2016. [Detail]
PUMPRLA, Oto, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Zbyszek SZELIGA, Pavel DVOŘÁK, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ and Ondřej PALIČKA. Provedení měření mlýnů odběrem (MO) v Elektrárně Prunéřov II. Vítkovice Power Engineering a.s., 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Pavel DVOŘÁK, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ and Radim FOJTŮ. Provedení měření rosného bodu v průběhu najíždění nadkritického bloku. ZVVZ Enven Engineering, 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Michal STÁŇA, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ and Martin STÁŇA. Provedení měření koncentrace Hg, O2, Co, NOx a SO2 ve spalinách a síťové měření koncentrace O2 v Teplárně Trmice. ÚJV Řež, a.s, 2016. [Detail]
STÁŇA, Michal, Martin STÁŇA, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Ondřej PALIČKA, Oto PUMPRLA, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ and Pavel DVOŘÁK. Provedení diagnostického měření mlýnského okruhu MO 44 v Elektrárně Prunéřov II. ČEZ a.s., 2016. [Detail]
STÁŇA, Michal, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA and Martin STÁŇA. Provedení měření teplotních polí ve spalovací komoře v Elektrárně Prunéřov II. ČEZ a.s., 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Michal STÁŇA, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Pavel DVOŘÁK, Zuzana VÁVROVÁ, Ondřej PALIČKA, Radim FOJTŮ and Martin STÁŇA. Určení správného návrhu teplotního pole katalyzátoru pro ekologizaci, provedení měření koncentrace SO3 ve spalinách na výstupu z odsiřovacího zařízení - Teplárna Trmice. ČEZ, a.s. Teplárna Trmice, 2016. [Detail]
STÁŇA, Michal, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Radim FOJTŮ, Zuzana VÁVROVÁ, Ondřej PALIČKA, Pavel DVOŘÁK and Martin STÁŇA. Ověřovací měření průtoku vzduchu na kotli K8 a K10. ČKD Praha DIZ, a. s., 2016. [Detail]
HALAMA, Radim and Martin FUSEK. Výzkum únavových vlastností oceli 1.7765. Česká zbrojovka, a.s., 2016. [Detail]
BLATA, Jan, František HELEBRANT and David ŠEDĚNKA. Technická pomoc, posudek DUPS. Škoda Mladá Boleslav, 2016. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Kamil KOLARČÍK and Jaroslav KONVIČKA. Havárie spalinového kotle v obchodní společnosti PRECHEZA, a. s. ADONE – znalecká kancelář, Milíčova 12, 702 00 Ostrava, 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Oto PUMPRLA, Radim FOJTŮ and Michal STÁŇA. Ověřovací měření průtoků vzduchu na kotli K4 a K6 EMĚ "za tepla". Alstom Power, s.r.o., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Oto PUMPRLA, Martin STÁŇA, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA and Pavel DVOŘÁK. Ověřovací měření průtoku vzduchu do kotlů K4 a K5 v EMĚ 1 "za tepla". Alstom Power, s.r.o., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Martin STÁŇA, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA and Radim FOJTŮ. Síťové měření složení spalin ve II. tahu výrobního bloku VB2 v el. Počerady. Alstom Power, s.r.o., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK and Oto PUMPRLA. Síťové měření složení spalin ve II. tahu a měření teplot ve spalovací komoře výrobního bloku VB2 v el. Počerady. Alstom Power, s.r.o., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Oto PUMPRLA, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Martin STÁŇA and Radim FOJTŮ. Provedení ověřovacího měření teplot ve spalovací komoře kotle K5 na elektrárně Mělník I. Alstom Power, s.r.o., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ, Martin STÁŇA, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA and Michal STÁŇA. Měření teplot a koncentrací CO, Nox a O2 na kotli K5 v rámci projektu DENOX Mělník K1-K6. Alstom Power, s.r.o., 2015. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Oto PUMPRLA and Radim FOJTŮ. Provedení měření teploty a koncentrace CO, CO2 a kyslíku ve spalovací komoře a ve II. tahu kotle K5 - EMĚ. Alstom Power, s.r.o., 2015. [Detail]
STÁŇA, Michal, Martin STÁŇA, Oto PUMPRLA, Jan MATOUŠEK and Radim FOJTŮ. Provedení měření teplot a koncentrací CO, O2 na kotlech K4 a K5 v rámci projektu DENOX Mělník K1-K6 (Elektrárna Mělník 1). Alstom Power, s.r.o., 2015. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Radim FOJTŮ, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Oto PUMPRLA and Ondřej PALIČKA. Provedení kalibrace provozního měření průtoku vzduchu na kotli K3 v rámci projektu DENOX Mělník. Alstom Power, s.r.o., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Oto PUMPRLA, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Radim FOJTŮ, Jan MATOUŠEK, Ondřej PALIČKA, Pavel DVOŘÁK and Zuzana VÁVROVÁ. Provedení a vyhodnocení garančního testu v Elektrárně Počerady na kotli K3. Alstom Power, s.r.o., 2015. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Oto PUMPRLA and Radim FOJTŮ. Garanční měření - Elektrárna Počerady. Alstom Power, s.r.o., 2015. [Detail]
PUMPRLA, Oto, Bohumír ČECH, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Radim FOJTŮ, Zuzana VÁVROVÁ and Zbyszek SZELIGA. Provedení garančních testů GT1 a GT2 na kotlech K1 - K6 v rámci projektu DENOX Mělník. Alstom Power, s.r.o., 2015. [Detail]
PUMPRLA, Oto, Jan MATOUŠEK, Ondřej PALIČKA, Pavel DVOŘÁK, Michal STÁŇA and Martin STÁŇA. Provedení a vyhodnocení garančních testů na K5, K2 a K4 v El. Počerady. Alstom Power, s.r.o., 2015. [Detail]
PUMPRLA, Oto, Jan MATOUŠEK, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Radim FOJTŮ and Zbyszek SZELIGA. Provedení a vyhodnocení měření koncentračního pole spalin ve spalovací komoře kotle VB2 v El. Počerady. Alstom Power, s.r.o., 2015. [Detail]
STÁŇA, Martin, Michal STÁŇA, Oto PUMPRLA, Bohumír ČECH, Zbyszek SZELIGA and Jan MATOUŠEK. Provedení ověřovacích měření na kotlech K3 a K6 EMĚ v rámci projektu DENOX Mělník. Alstom Power, s.r.o., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA and Oto PUMPRLA. Měření teplot ve spalovací komoře kotle K6 v rámci projektu DENOX Mělník 1- K6. Alstom Power, s.r.o., 2015. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Oto PUMPRLA, Michal STÁŇA and Martin STÁŇA. Kalibrace provozního měření průtoku vzduchů na kotli K1 EMĚ. Alstom Power, s.r.o., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Zbyszek SZELIGA, Jan MATOUŠEK, Michal STÁŇA, Radim FOJTŮ and Oto PUMPRLA. Provedení ověř.měření emisí Nox a CO a měřidla NH3 skluzu na výrobních blocích 2 a 5 v El. Počerady. Alstom s.r.o., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Radim FOJTŮ, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Oto PUMPRLA and Zbyszek SZELIGA. Provedení měření teplot a koncentrací CO a CO2 ve spalovací komeře kotle K3 DIN-ČSM Sever. AmpluServis, a.s., 2015. [Detail]
JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Ověření systému napájení kotlů v Teplárně Otrokovice. Aqua Styl spol. s r.o., 2015. [Detail]
KADLEC, Zdeněk, Kamil KOLARČÍK, Radim JANALÍK, Tomáš VÝTISK and Mojmír VRTEK. Znalecký posudek č. ZD/26/300/FS-MP ve věci „Zařízení pro technologický odtah spalin z motoru kogenerační jednotky bioplynové stanice v obci Smržice“. BIOUHEL.CZ s.r.o., 2015. [Detail]
HALAMA, Radim, Jiří PODEŠVA, Martin FUSEK, Ladislav KOVÁŘ, Jakub LOMOZNÍK and Tomáš HAPLA. Vývoj konstrukce technologického systému na bázi Karakuri. Continental Automotive Czech Republic, s.r.o, 2015. [Detail]
NEČAS, Jan and Jiří ZEGZULKA. Studie toku materiálu v homogenizačním silu. DSD-Dostal a.s., 2015. [Detail]
KOLARČÍK, Kamil. Technická pomoc při garančních měřeních a odborné konzultace v oblasti kompresní techniky. Dalkia Industry CZ, a. s., Zelená 2061/88a, 709 74 Ostrava - Mar. Hory, 2015. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Jana RŮŽIČKOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Marek KUCBEL and Barbora SÝKOROVÁ. Metody identifikace „selektivních markerů“ pro jednotlivé zdroje znečištění ovzduší. E-expert, spol. s r.o., 2015. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Marek KUCBEL, Barbora SÝKOROVÁ and Dagmar JUCHELKOVÁ. Analytický a mapový modul pro identifikaci podílů zdrojů na imisní situaci. E-expert, spol. s r.o., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Oto PUMPRLA and Jan MATOUŠEK. GM horkovodních kotlů K2 a K4 HWB na stavbě Timisoara, Rumunsko. EKOL, spol. s r.o., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA and Oto PUMPRLA. Provedení garančního měření dle vypracovaného projektu na kotli K15 na akci objednatele v Synthesia Pardubice. EKOL, spol. s r.o., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Michal STÁŇA, Jan MATOUŠEK and Oto PUMPRLA. Provedení GM u parního kotle - vypracování projektu a GM - Lovochemie (Lovosice). ENERGOSPOL,s.r.o., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Oto PUMPRLA and Zbyszek SZELIGA. Měření teplot spalin ve spal. komoře K3 v Tep. Dalkia Industry. ERC Emise Redukce Concepty s.r.o., 2015. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Oto PUMPRLA, Martin STÁŇA, Ondřej PALIČKA, Radim FOJTŮ, Zuzana VÁVROVÁ and Pavel DVOŘÁK. Měření koncentrace CO,NO,kyslíku a teplotního pole spalin ve spalovací komoře kotle K2 VB2 ve dvou výškových úrovních. ERC Emise Redukce Concepty s.r.o., 2015. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Oto PUMPRLA, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA and Pavel DVOŘÁK. Měření koncentrace O2, CO a teplot na kotli K5 v EPC. ERC Emise Redukce Concepty s.r.o., 2015. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Oto PUMPRLA, Martin STÁŇA, Radim FOJTŮ and Michal STÁŇA. Měření koncentrace CO, NO, kyslíku a teplotního pole spalin ve spalovací komoře K3 v EPOC. ERC Emise Redukce Concepty s.r.o., 2015. [Detail]
JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Měření účinnosti bioelektrárny. Energo Future, a.s., 2015. [Detail]
MOHYLA, Petr, Jiří HRUBÝ, Radek ČADA, Stanislav RUSZ, Jitka PODJUKLOVÁ, Ivo HLAVATÝ and Drahomír SCHWARZ. Výzkum a optimalizace technologií pro vyšší užitné vlastnosti nových materiálů a strojírenských produktů: závěrečná zpráva o řešení projektu v rámci specifického výzkumu ev. č. SP2014/193 za rok 2014. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2015. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ČADA, Radek. Inovace předmětu Technologie tváření, slévání a svařování: závěrečná zpráva o řešení grantového projektu Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT reg. č. 208/2014/FRVŠ-TO-2. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2015. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ČECH, Bohumír, Michal STÁŇA and Martin STÁŇA. Opakované garanční zkoušky kotle K2 a plynové turbíny. GGC Energy, 2015. [Detail]
KADLEC, Zdeněk and Oldřich KOLÁŘÍK. Měření na kalorimetrické trati pro stanovení účinnosti kompaktních vlnovcových výměníků pro automobilový průmysl. Halla Visteon Autopal Service, s.r.o, 2015. [Detail]
KADLEC, Zdeněk and Oldřich KOLÁŘÍK. Stanovení účinnosti kompaktních vlnovcových výměníků pro automobilový průmysl. Halla Visteon Autopal Service, s.r.o, 2015. [Detail]
KADLEC, Zdeněk, Oldřich KOLÁŘÍK and Martin BOHÁČ. Měření na kalorimetrické trati pro stanovení účinnosti kompaktních vlnovcových výměníků pro automobilový průmysl. Halla Visteon Autopal Service, s.r.o, 2015. [Detail]
KADLEC, Zdeněk, Oldřich KOLÁŘÍK and Martin BOHÁČ. Měření na měřicí kalorimetrické trati pro stanovení účinnosti. Halla Visteon Autopal Service, s.r.o., 2015. [Detail]
KADLEC, Zdeněk, Oldřich KOLÁŘÍK and Martin BOHÁČ. Měření na měřicí kalorimetrické trati pro stanovení účinnosti výměníku. Halla Visteon Autopal Service, s.r.o., 2015. [Detail]
HALAMA, Radim, Martin FUSEK, Matěj BARTECKÝ and Martin MAREK. Vývoj efektivního algoritmu pro predikci ovalizace potrubí při plastickém ohybu. Huisman Konstrukce, s. r. o., 2015. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Hana ŠKROBÁNKOVÁ and Dagmar JUCHELKOVÁ. Stanovení podmínek pro energetické využití BRKO. INGEA recyklace, 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Michal STÁŇA, Oto PUMPRLA and Martin STÁŇA. Garanční měření typu "A" kotle K15 v Synthesia Pardubice. Královopolská Ria, a.s., 2015. [Detail]
JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Ověření parametrů kompresorů. ORGREZ, a.s. Divize ekologických systémů, 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Oto PUMPRLA, Martin STÁŇA and Zuzana VÁVROVÁ. Měření teplotního pole a koncentrace kyslíku a CO ve spalinách ve spalovací komoře kotle v Teplárně Kolín. ORGREZ, a.s. Divize ekologických systémů, 2015. [Detail]
KOLARČÍK, Kamil, Mojmír VRTEK, Robert ŠIMON and Antonín ŠIMÁČEK. Znalecký posudek ve věci Usnesení Okresního soudu v Kroměříži č.j. 6 C 28/2010-317. Okresní soud v Kroměříži, Soudní 1279/11, 767 42 Kroměříž, 2015. [Detail]
NEČAS, Jan and Jiří ZEGZULKA. Analýza úhlu vnitřního tření titanové běloby. PRECHEZA a.s., 2015. [Detail]
NEČAS, Jan and Jiří ZEGZULKA. Analýza úhlu vnitřního tření a vnějšího tření titanové běloby. PRECHEZA a.s., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Michal STÁŇA, Oto PUMPRLA, Jan MATOUŠEK and Zbyszek SZELIGA. GM-ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí. PSG-International, a.s., 2015. [Detail]
VÝTISK, Tomáš and Radim JANALÍK. Garanční měření měrné spotřeby kompresorů. Pneukom s.r.o., 2015. [Detail]
PUMPRLA, Oto, Michal STÁŇA and Martin STÁŇA. Ověřovací měření emisí SO2. Precheza a.s., 2015. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří and Jan NEČAS. Ekologická likvidace lihovarnických výpalků. Promak Morava s.r.o., 2015. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Petr KAWULOK, Kateřina KONEČNÁ, Vlastimil VODÁREK, Petr OPĚLA, Stanislav RUSZ and Rostislav KAWULOK. Plastometrické určení vlivu teploty na mez kluzu slitin Inconel 713LC a MAR M-247 v litém stavu. První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír and Martin STÁŇA. Ověřovací měření množství brýd kotle K13 v El. Třebovice. SES Tlmače a.s., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Radim FOJTŮ, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Zbyszek SZELIGA, Zuzana VÁVROVÁ, Ondřej PALIČKA and Pavel DVOŘÁK. Ověřovací měření teplot spalin a koncentrací CO, Nox a O2 ve spalovací komoře na kotli K14 - Elektrárna Třebovice. SES a.s., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Martin STÁŇA and Oto PUMPRLA. Ověřovací měření plynných emisí a vypracování zpráv. SES a.s., 2015. [Detail]
PUMPRLA, Oto, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA and Jan MATOUŠEK. Garanční měření na K5, měření hluku, vypracování zprávy - El. Opatovice. SES a.s., 2015. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Oto PUMPRLA, Michal STÁŇA, Zbyszek SZELIGA and Martin STÁŇA. Garanční měření na K6 - El. Opatovice. Slovenské energetické strojárne a.s. Tlmače, 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Michal STÁŇA, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA and Martin STÁŇA. Provedení garančního měření vč. projektu - kotel K14 - Teplárně Třinec. Slovenské energetické strojárne a.s. Tlmače, 2015. [Detail]
FOLTA, Zdeněk and Miroslav TROCHTA. Vliv součinitele záběru profilu a součinitele záběru krokem evolventního ozubení ve vztahu k hluku a vibracím standardního a nestandardního profilu. Technologická agentura ČR, 2015. [Detail]
PORUBA, Zdeněk and Petr HORYL. Výpočet trhliny a její šíření v plášti bubnového sušiče B12. Trinom, s.r.o., Tovačovská 11a, 75002 Přerov, 2015. [Detail]
FOJTÍK, David, Petr PODEŠVA and Milan MIHOLA. Měření clonek ve dně šachty jaderného reaktoru VVER v EMO pro Škodu JS. Třinecké železárny, 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Martin STÁŇA, Zuzana VÁVROVÁ and Radim FOJTŮ. Měření přisávání, falešného vzduchu v kotli. United Energy, a.s., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Radim FOJTŮ, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Martin STÁŇA and Zuzana VÁVROVÁ. Provedení analýzy současného stavu kotle K6 z KYII - měření falešného vzduchu. United Energy, a.s., 2015. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Marian BOJKO and Adam BUREČEK. Měření odporů kotlů, modelování proudění v prostoru kotle. VIADRUS a.s., 2015. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Marian BOJKO and Adam BUREČEK. Proměření hydraulického odporu kotle VIAautoCAST. VIADRUS a.s., 2015. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Marian BOJKO and Adam BUREČEK. Proměření hydraulického odporu kotle VIAautoSTEEL. VIADRUS a.s., 2015. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Marian BOJKO and Adam BUREČEK. Proměření hydraulického odporu kotle VIAroboSTEEL. VIADRUS a.s., 2015. [Detail]
BRÁZDA, Robert and Aleš PROCHÁZKA. Závěrečná zpráva k objednávce CIS140001, HS3421404. VIADRUS,a.s., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Oto PUMPRLA, Martin STÁŇA and Zbyszek SZELIGA. Ověřovací měření teplot ve spalovací komoře kotle K5 TKR (Krnov). Veolia Energie ČR, a.s., 2015. [Detail]
PUMPRLA, Oto, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Jan MATOUŠEK, Bohumír ČECH and Zbyszek SZELIGA. Měření při zkouškách výkonu kotle K8 v EK. Veolia Energie ČR, a.s., 2015. [Detail]
VÝTISK, Tomáš, Radim JANALÍK and Mojmír VRTEK. Garanční měření technologie rozšířené výroby dusíku na dole ČSM. Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., 2015. [Detail]
JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Garanční a ověřovací měření technologie výroby chladu v areálu dolu ČSA. Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Oto PUMPRLA and Martin STÁŇA. Provedení opakovaného garančního měření plynových kotlů ve Veolii, a.s. Výtopna Vlašim. Viessmann spol. s r. o., 2015. [Detail]
FUSEK, Martin. Výzkum řešitelnosti UCM (Universal Correcting Machine). VÍTKOVICE-VÝZKUM A VÝVOJ-TECHNICKÉ APLIKACE a.s., Studentská 6202/17, Ostrava-Poruba 708 00, 2015. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Bohumír ČECH, Michal STÁŇA, Oto PUMPRLA and Martin STÁŇA. Provedení GZ snížení emisí Nox v El. Dětmarovice metodou SCR. Vítkovice Power Engineering a.s., 2015. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK and Radim FOJTŮ. Provedení opakované garanční zkoušky v rámci projektu snížení emisí Nox v El. Dětmarovice metodou SCR na výrobním bloku VB3. Vítkovice Power Engineering a.s., 2015. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Martin STÁŇA and Bohumír ČECH. Snížení emisí Nox v El. Dětmarovice, pro K3, K4. Vítkovice Power Engineering a.s., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Zuzana VÁVROVÁ, Oto PUMPRLA, Radim FOJTŮ, Zbyszek SZELIGA and Michal STÁŇA. GM kotle typ B FK7 po rekonstrukci - provoz na biopalivo a uhelný provoz v lokalitě EPO. ČEZ Energetické produkty, s.r.o., 2015. [Detail]
VÝTISK, Tomáš and Radim JANALÍK. Garanční měření kompresprové stanice ČEZ. ČEZ Energetické služby, a.s., 2015. [Detail]
STÁŇA, Martin, Zbyszek SZELIGA and Michal STÁŇA. Ověřovací měření průtoků vzduchu na kotli K9 TAMEH (Ostrava - Kunčice). ČKD PRAHA DIZ, a.s., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Jan MATOUŠEK and Oto PUMPRLA. Provedení GM "A" Kompresorové stanice vzduchu na el. Prunéřov II. ČKD Praha DIZ, 2015. [Detail]
KOLARČÍK, Kamil and Robert ŠIMON. Posouzení finanční ztráty společnosti ODAS odpady, s. r. o., při odstávkách fermentorů bioplynové stanice, z titulu jejich netěsností. Česká pojišťovna, a. s. , Purkyňova 2845/101, 612 00 Brno, 2015. [Detail]
ČADA, Radek. Optimalizace technologií plošného a objemového tváření: závěrečná zpráva o řešení projektu v rámci specifického výzkumu ev. č. SP2013/63 za rok 2013. Ostrava: VŠB-TUO, 2014. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Oto PUMPRLA and Michal STÁŇA. Záruční zkoušky a ověřovací měření clony - Kladno. ALSTOM s.r.o., 2014. [Detail]
PUMPRLA, Oto, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Michal STÁŇA and Martin STÁŇA. Ověřování měření průtoku vzduchu kotle K4 a K6 v El. Mělník 1. ALSTOM s.r.o., 2014. [Detail]
STÁŇA, Michal, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK and Oto PUMPRLA. Rozšíření prací - Záruční zkoušky a ověřovací měření clony - Kladno. ALSTOM s.r.o., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Oto PUMPRLA, Jan MATOUŠEK and Michal STÁŇA. Ověřovací měření průtoku vzduchu na kotli K6 v El. Mělník I. ALSTOM s.r.o., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Oto PUMPRLA, Jan MATOUŠEK and Martin STÁŇA. Ověřování měření průtoku vzduchu kotle K6 v El. Mělník 1. ALSTOM s.r.o., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Oto PUMPRLA, Jan MATOUŠEK, Michal STÁŇA and Zbyszek SZELIGA. Zpracování projektu a provedení ověř. měření na kotli K6. Alstom Power, s.r.o., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Oto PUMPRLA, Michal STÁŇA and Zbyszek SZELIGA. Zpracování projektu a provedení ověř. měření na kotli K4. Alstom Power, s.r.o., 2014. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Oto PUMPRLA, Bohumír ČECH and Michal STÁŇA. Měření dynamického, statického tlaku vzdušiny a teploty a barom.tlaku MO (Ledvice). Alstom s.r.o., 2014. [Detail]
PUMPRLA, Oto, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Michal STÁŇA and Zbyszek SZELIGA. Provedení ověřovacího měření na kotli K3 DIN-ČSM Sever. AmpluServis, a.s., 2014. [Detail]
JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Garanční měření čerpadel v paroplynovém cyklu elektrárny Počerady. Aqua Styl spol. s r.o., 2014. [Detail]
FOJTÍK, František and Ladislav ZUBAL. ANALÝZA NAPĚTÍ U ARMATURY. Arako spol. s.r.o., Hviezdoslavova 2897/18, 74601 Opava, 2014. [Detail]
BILÍK, Jiří, Simona JURSOVÁ, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ and Jaroslav FRANTÍK. Spolupráce při posouzení redukovatelnosti rud a interpretace výsledků v matematickém modelu MMHF. Arcelor Mittal Ostrava, 2014. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Oto PUMPRLA, Bohumír ČECH, Michal STÁŇA and Zbyszek SZELIGA. Měření účinnosti kotle K6. ArcelorMittal Ostrava a.s., 2014. [Detail]
HAVLÍK, Jiří and Patrik SNIEHOTTA. Optimalizace zkušebního zařízení pro životnostní testy manuálního sedáku. Brose CZ, spol. s r.o., 2014. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří, Jan NEČAS, Daniel GELNAR, Jiří ROZBROJ and Jakub HLOSTA. Výzkumná a vývojová činnost v oblasti modelování, simulací, výroby prototypů a technické pomoci v oblastech sypkých hmot. DSD-Dostal a.s., 2014. [Detail]
NEČAS, Jan, Jiří ZEGZULKA, Daniel GELNAR, Jiří ROZBROJ and David ŽUROVEC. Zvýšení dopravní kapacity vertikálního šnekového dopravníku. DSD-Dostal a.s., 2014. [Detail]
VÝTISK, Tomáš, Radim JANALÍK and Mojmír VRTEK. Garanční zkoušky zařízení na výrobu dusíku ČSM jih. Dalkia Industry CZ, a.s., 2014. [Detail]
VÝTISK, Tomáš, Radim JANALÍK and Mojmír VRTEK. Zkoušky kompresoru na výrobu dusíku na Dole ČSM. Dalkia Industry CZ, a.s., 2014. [Detail]
VÝTISK, Tomáš, Radim JANALÍK and Mojmír VRTEK. Monitorovací měření, zpracování a analýza provozních dat na zařízení na výrobu dusíku SE ČSM. Dalkia Industry CZ, a.s., 2014. [Detail]
STÁŇA, Michal and Jan MATOUŠEK. Měření vlhkosti degazačního plynu-SE Staříč,Darkov,Lazy, ČSM. Dalkia Industry CZ, a.s., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Michal STÁŇA and Martin STÁŇA. Primární a sekundární opatření pro snížení Sox a Nox, GZ K3. Dalkia Industry CZ, a.s., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Oto PUMPRLA, Jan MATOUŠEK, Michal STÁŇA and Martin STÁŇA. Měření garantovaných parametrů kotle K8-Vlašim. Dalkia Kolín, a.s., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Michal STÁŇA, Jan MATOUŠEK and Oto PUMPRLA. Provedení a vyhodnocení komplexních zkoušek kotle K7-DML. Dalkia Mar. Lázně, s.r.o., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Michal STÁŇA and Oto PUMPRLA. Provedení emisního měření kotle K7 v DML. Dalkia Marianské Lázně, 2014. [Detail]
JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Garanční měření suchého odběru popílku v Elektrárně Třebovice. Dalkia Česká republika, a.s., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Michal STÁŇA, Zbyszek SZELIGA and Oto PUMPRLA. Měření účinnosti a příkonu kotlů K1,K6 a K7 v TČA. Dalkia Česká republika, a.s., 2014. [Detail]
PŘEČEK, Hynek, Zdeněk FOLTA and Jiří PODEŠVA. Prodloužení trvanlivosti bubnů těžního stroje TS 2B 6018. Diamo st. podnik, 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír. Vypracování projektu GM na plynovém kotli K15 v Synthesia. EKOL, spol. s r.o, 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK and Oto PUMPRLA. Provedení ověřovacího měření odlučovače TZL v Teplárně Loučovice. EKOL, spol. s r.o., 2014. [Detail]
PUMPRLA, Oto, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK and Michal STÁŇA. Provedení GM u parního kotle - vypracování projektu a GM - Lovochemie (Lovosice). ENERGOSPOL,s.r.o., 2014. [Detail]
STÁŇA, Michal, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK and Oto PUMPRLA. Provedení GM u parního turbogenerátoru-vypracování projektu a GM - Lovochemie (Lovosice). ENERGOSPOL,s.r.o., 2014. [Detail]
FOJTÍK, František and Ladislav ZUBAL. Experimentální verifikace snímače pro měření válcovacích sil. EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., Českobratrská 3321/46, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 2014. [Detail]
VÝTISK, Tomáš and Radim JANALÍK. Provedení ověřovacího měření turbogenerátoru. IROMEZ, s.r.o, 2014. [Detail]
DVOŘÁK, Lukáš. Proměření parametrů pneumatické vrtačky. KOEXPRO Ostrava, a.s., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Zbyszek SZELIGA and Oto PUMPRLA. Provedení měření teplot kotlů K4 a K5. Kovoprojekta Brno a.s., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Zbyszek SZELIGA and Oto PUMPRLA. Měření čpavkového skluzu na K5 a K4 v DEZA a.s.,. Kovoprojekta Brno a.s., 2014. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Oto PUMPRLA and Bohumír ČECH. Měření čpavkového skluzu na K4 a K5 v DEZA Valmez. Kovoprojekta Brno a.s., 2014. [Detail]
STÁŇA, Michal, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Oto PUMPRLA and Martin STÁŇA. Provedení ověřovacího měření Ljungströmu a sek. ventilátoru. LEMONTA s.r.o., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Michal STÁŇA, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA and Oto PUMPRLA. GZ typ B výr. bloku č. 21 El. Tušimice IIGZ typ B výr. bloku č. 21 El. Tušimice II - OB6 a OB61. MODŘANY Power, a.s., 2014. [Detail]
FOJTÍK, František and Ladislav ZUBAL. ANALÝZA NAPĚTÍ KULOVÉHO KOHOUTU. MSA, a.s., Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov, 2014. [Detail]
HORYL, Petr, Pavel MARŠÁLEK, Jiří HAVLÍK, Zdeněk PORUBA, Miroslav BURIÁN and Miroslav TROCHTA. Konstrukční návrh a dynamická počítačová simulace utlumení nárazu osoby na železniční dvousedadlo ve dvou odlišných variantách. Neuveden, 2014. [Detail]
PŘEČEK, Hynek and Zdeněk FOLTA. MĚŘENÍ HORIZONTÁLNÍHO ZRYCHLENÍ NA DOPRAVNÍCH NÁDOBÁCH. OKD, a.s. Důl ČSM, 2014. [Detail]
PORUBA, Zdeněk and Petr HORYL. Posouzení obloukové výztuže TH29. OKD, a.s., Staříč 528, 2014. [Detail]
FOJTÍK, František. STANOVENÍ ÚNAVOVÝCH PARAMETRŮ SVAŘOVANÝCH VZORKŮ. OSTROJ a.s., Těšínská 1586/66, 746 41€Opava., 2014. [Detail]
PUMPRLA, Oto, Bohumír ČECH, Michal STÁŇA and Jan MATOUŠEK. Garanční měření účinnosti a emisí na kotlích K4 a K5 v Plzeňské teplárenské a.s. SP Power s.r.o., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Michal STÁŇA and Jan MATOUŠEK. Provedení GM CZT Vlašim-změna parního systému na teplovodní. SYSTHERM s.r.o., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Oto PUMPRLA, Michal STÁŇA and Jan MATOUŠEK. GM kotle se spalovací turbínou. TAMERO INVEST s.r.o. (Synthos), 2014. [Detail]
MATOUŠEK, Jan. Zpracování proj.dokumentace GM technologie-Mydlovary. TENZA a.s., Brno, 2014. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Michal STÁŇA and Oto PUMPRLA. Autorizované měření emisí - Planá 2014. TENZA, a.s., 2014. [Detail]
MATOUŠEK, Jan and Michal STÁŇA. Spolupráce při prokázání gar. parametrů kotle K10 a toč. redukce. TESO Ostrava s.r.o., 2014. [Detail]
FOLTA, Zdeněk, Milena HRUDIČKOVÁ, Zdeněk DEJL and Vladimír MORAVEC. Metodika měření a vyhodnocení průhybů. Technologická agentura ČR, 2014. [Detail]
FOLTA, Zdeněk. Databáze vybraných tolerancí ozubení a montážních chyb na vibrace ozubení a hluk převodových skříní. Technologická agentura ČR, 2014. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Michal STÁŇA, Oto PUMPRLA and Martin STÁŇA. Stanovení účinnosti kotle - Teplárna Loučovice. Teplárna Loučovice, a.s., 2014. [Detail]
VÝTISK, Tomáš, Radim JANALÍK and Zdeněk KADLEC. Stanovení účinnosti fluidního kotle K1.7 v Teplárně Tábor. Teplárna Tábor a.s., 2014. [Detail]
FOJTÍK, František and Ladislav ZUBAL. Verifikace tlakového snímače síly válcovací stolice. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Průmyslová 1000, 739 70, Třinec – Staré Město, 2014. [Detail]
FOJTÍK, David and Jiří TŮMA. Inovace aplikace Profil Vsázky BZS podle požadavků Třineckých železárnách, a. s. Třinecké železárny, a. s., 2014. [Detail]
HALAMA, Radim, František FOJTÍK and Martin FUSEK. Vytvoření výpočtového nástroje pro stanovení maximálních rozměrů rovnaných profilů na základě numerické a experimentální analýzy napětí. Třinecké železárny, a.s., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír and Oto PUMPRLA. Provedení GZ kotle K4 (K2, K3) ve Výtopně Dolní Bruntál. Uchytil s.r.o., 2014. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír and Adam BUREČEK. Proměření hydraulického odporu v kotlových tělesech kotlů. VIADRUS a.s., 2014. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Adam BUREČEK and Marian BOJKO. Modelování proudění ve třech článcích kotle Hefaistos P2 (IBC). VIADRUS a.s., 2014. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Marian BOJKO and Adam BUREČEK. Modelování proudění spalin a vzduch s přestupem tepla v tvarovce. VIADRUS a.s., 2014. [Detail]
NOVÁK, Petr, Ján BABJAK, Tomáš KOT and Milan MIHOLA. Návrh robotického ramene pro mobilní platformu. VOP státní podnik, 2014. [Detail]
BRÁZDA, Robert. Analýza dopravy paliva. Viadrus, a.s., 2014. [Detail]
HONUS, Stanislav and Milada KOZUBKOVÁ. Využití matematického modelování pro predikování charakteristik vodních turbín. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Michal STÁŇA and Oto PUMPRLA. Provedení ověřovacího měření emisí kotle K1 v Tepl. Karviná. VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., 2014. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Zbyszek SZELIGA and Oto PUMPRLA. Měření objemového toku spalin kouřovými ventilátory v EDĚ - K3, K4. VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., 2014. [Detail]
MATOUŠEK, Jan and Oto PUMPRLA. Odběr vzorků surového uhlí (paliva), popílku, škváry (strusky) a uhelného prášku na kotli K3 - Teplárna Karviná. VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Michal STÁŇA, Oto PUMPRLA and Zbyszek SZELIGA. Projekt a garanční test "B" bloků KA, KB vč. dokumentace. Vítkovice Power Engineering a.s., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Michal STÁŇA, Zbyszek SZELIGA and Oto PUMPRLA. Ověřovací měření kotle K3 v Teplárně Karviná. Vítkovice Power Engineering a.s., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Oto PUMPRLA, Michal STÁŇA and Zbyszek SZELIGA. Provedení předgarančního měření parametrů kotle K3 v Teplárně Karviná. Vítkovice Power Engineering a.s., 2014. [Detail]
PODEŠVA, Jiří, Alena BILOŠOVÁ and Jan SZWEDA. Odsíření kotlů K8 - K11 v AMEO Ostrava: Měření vibrací ventilátoru KV1. ZVVZ - Enven Engineering, a.s., 2014. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Michal STÁŇA and Oto PUMPRLA. Realizace a vyhodnocení GM pro projekt Precheza. ČKD Praha DIZ, a.s., 2014. [Detail]
PUMPRLA, Oto, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK and Michal STÁŇA. Provedení GZ technologie výroby kys. sírové a související turbíny. ČKD Praha DIZ, a.s., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Michal STÁŇA and Oto PUMPRLA. Ověřovací měření zákl.parametrů turbíny na výr.lince kys. sírové. ČKD Praha DIZ, a.s., 2014. [Detail]

Projects

2021

Code Title Start year End year
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024017 Energy-software optimization of hydraulic stations over 100 kW 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024388 Development of an intelligent distribution transformer 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025234 3D printing and machining of aerospace parts from composite materials, aluminium and titanium alloys 2021 2023
FW03010345 Development of a new range of SPIDER mowers with a superstructure for pressing grass 2021 2023
FW03010587 Development of a new series of welded gate valves for industry, energy and design of production technology using the principles of Industry 4.0 2021 2023
Design and Construction Modifications of Carbon Parts of ULL Ellipse Spirit Aircraft and Preparation of Documentation for the Certification Process in Aircraft Production 2021 2023
Development of an innovative, standardized, without engine room rope lift for four-storey houses 2021 2023
Preparation and implementation of educational online outputs for engineering fields 2021 2023
Support of distance methods in technical education 2021 2023
Virtual Reality Module Implementation 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024786 Automation of medical devices production 2021 2022
Virtual Dynamic Models of the Large Multi-Axis Systems for Real Time Simulation 2021 2022
RPP2021/100 Updating and creation of materials for teaching the subjects Surface Treatment and Construction Materials 2021 2021
RPP2021/101 Student mobile robot for international competitions 2021 2021
RPP2021/23 Additive technology 2021 2021
RPP2021/45 Material fatigue II 2021 2021
RPP2021/60 Course innovation 347-0329 - Experiment in machine parts 2021 2021
RPP2021/96 Creation of study material of multimedia character for the experimental part of the subject Fluid Mechanics 2021 2021
RPP2021/99 Modernization of training simulators and aviation technical cabinet 2021 2021

2020

Code Title Start year End year
TK03030037 New Type of Pumped-Storage Hydroelectric Power Plant 2020 2025
CK01000043 System for supporting network time coordination of connections at interchange nodes 2020 2022
CK01000060 Predictive Vehicle Maintenance 2020 2022
CZ.01.1.02 /0.0/0.0/1 9_264/0019830 Integration of a computer simulation module into the design algorithm of 3D printed orthotic aids 2020 2022
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264/0019431 Optimization of plate shredder design to eliminate transmitted vibrations 2020 2022
EG19_262/0019913 Development of a progressive system for numerical simulation of physical processes in gas systems 2020 2022
RPP2020/79 Inovace předmětu 346-0508 - Nekonvenční metody obrábění 2020 2020
RPP2020/80 Skladovací systémy partikulárních látek 2020 2020
RPP2020/81 Inovace studijních materiálů pro předměty Kompresory, ventilátory a čerpadla a Parní turbíny 2020 2020
RPP2020/83 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Právní normy v podnikání 2020 2020
RPP2020/84 Moderní obráběcí nástroje a upínací prvky 2020 2020
RPP2020/85 Model pro výuku návrhu regulačních obvodů 2020 2020
RPP2020/86 Inovace předmětu Logistika I 2020 2020
RPP2020/87 Praktické aplikace využití působících sil v zásobníku pro inovaci v předmětu Doprava a zpracování surovin 2020 2020
RPP2020/88 Robot pro účast na soutěžích 2020 2020
RPP2020/90 Inovace obsahové náplně přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management 2020 2020
RPP2020/91 Udržení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce zvýšením kvality výuky 2020 2020
RPP2020/92 Inovace a harmonizace studijních podkladů v oblastech organizace, řízení a provozu údržby strojů na základě ověřených výstupů z praxe a nové legislativy 2020 2020
RPP2020/93 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Základy projektování 2020 2020
RPP2020/94 Statické a dynamické charakteristiky 2020 2020
RPP2020/95 Rozšíření výuky praktických cvičení předmětu Automatizační technika 2020 2020
RPP2020/96 Inovace předmětu studia Silniční vozidla I 2020 2020
Support and development of university technical education in the Olomouc Region 2020 2020

2019

Code Title Start year End year
TN01000024 National Competence Center-Cybernetics and Artificial Intelligence, sub-project Automation and production system optimization 2019 2022
TN01000026 Josef Bozek national competence center 2019 2022
TN01000071 National Competence Centre of Mechatronics and Smart Technologies for Mechanical Engineering 2019 2022
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_140/0015226 AD-TECH Centrum 3.0 2019 2021
FV40022 Modulus IoT Tracker 2019 2021
FV40046 The mobile diagnostic system of plunger pumps 2019 2021
FV40105 Development and production of high-pressure spindle pump prototype for pumping high-viscosity masses 2019 2021
FV40312 Intelligent birthing bed for automatic positioning and dynamic mobilization of the mothers 2019 2021
GA19-03282S Influence of Complex and Cyclic Loading Modes on Lifetime of Machine Parts Made by Additive Manufacturing 2019 2021
GA19-06666S Research of the flow and interaction of two-component liquids with solids and external magnetic field 2019 2021
GJ19-22426Y Effect of pathologies on arterial pulse wave shape and low cycle arterial fatigue 2019 2021
TK02020060 Research of an innovative steam generating concept for cogeneration power generation at ZEVO, excluding the chloride corrosion of steam superheaters and the possibility of electric energy storage 2019 2021
Computational stochastic rupture risk assessment of abdominal aortic aneurysm 2019 2021
Development of a new series of medium-pressure valves, their manufacturing technology and testing methodology, simulating 40 years of service life. 2019 2021
Implementation of sophisticated methods of controlling to increase adaptability of simulation tool for modeling intersections 2019 2021
Automation of design and manufacture of lower limb prosthesis by 3D print - Prosthetics 4.0 2019 2020
Experimental and numerical research of vortex rings 2019 2020
Visegrad Scholarship 2019 2020
CIII-PL0901 Teaching and research in advanced manufacturing 2019 2019
CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_198/0014695 AD-TECH Centrum 3.0 2019 2019
RPP2019/79 Inovace předmětu 346-0508 - Nekonvenční metody obrábění 2019 2019
RPP2019/80 Skladovací systémy partikulárních látek 2019 2019
RPP2019/81 Inovace studijních materiálů pro předměty Kompresory, ventilárory a čerpadla a Parní turbíny 2019 2019
RPP2019/83 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Právní normy v podnikání 2019 2019
RPP2019/84 Moderní obráběcí nástroje a upínací prvky 2019 2019
RPP2019/85 Model pro výuku návrhu regulačních obvodů 2019 2019
RPP2019/86 Inovace předmětu Logistika I 2019 2019
RPP2019/87 Praktické aplikace využití působících sil v zásobníku pro inovaci v předmětu Doprava a zpracování surovin 2019 2019
RPP2019/88 Robot pro účast na soutěžích 2019 2019
RPP2019/90 Inovace obsahové náplně přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management 2019 2019
RPP2019/91 Udržení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce zvýšením kvality výuky 2019 2019
RPP2019/92 Inovace a harmonizace studijních podkladů v oblastech organizace, řízení a provozu údržby strojů na základě ověřených výstupů z praxe a nové legislativy 2019 2019
RPP2019/93 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Základy projektování 2019 2019
RPP2019/94 Statické a dynamické charakteristiky 2019 2019
RPP2019/95 Rozšíření výuky praktických cvičení předmětu Automatizační technika 2019 2019
RPP2019/96 Inovace předmětu studia Silniční vozidla I 2019 2019
Support and development of university technical education in the Olomouc Region 2019 2019

2018

Code Title Start year End year
01309/2019/RRC Restoration workshop 2018 2023
EF17_049/0008407 Innovative and additive manufacturing technology - new technological solutions for 3D printing of metals and composite materials 2018 2022
TH04010416 Development of new technology for increasing the quality of steel strips 2018 2022
EG17_107/0012469 Research and development of innovative technologies for grinding and crushing of mineral raw materials 2018 2021
EG16_084/0010265 Research and Development Resources with Energy Cogeneration Electricity Accumulation 2018 2020
EG17_107/0012274 New Generation of Digitized Testing Systems for Mechatronic Systems Diagnostics 2018 2020
Research and development of new generation of parking asistents 2018 2019
CIII-2017-BG0613 NANOTECHNOLOGIES, MATERIALS AND NEW PRODUCTION TECHNOLOGIES - UNIVERSITY COOPERATION IN RESEARCH AND IMPLEMENTATION OF JOINT PROGRAMS IN STUDY BY STIMULATE ACADEMIC MOBILITY 2018 2018

2017

Code Title Start year End year
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002590 Creation of doctoral study program Transport Systems 2017 2022
Innovative and additive manufacturing technologies - new technological solutions 3D printing metals and composite materials 2017 2022
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002506 Infrastructure completion of CPIT TL1 for strategic studying programmes at FS and FMMI VSB-TUO 2017 2020
EG16_084/0010358 Research and development of a new type of multi-chambered insulated glazing and its production 2017 2020
Improvement of technical education in the form of practical training based on real labor market needs 2017 2020
EG15_019/0004582 Development of universal technology for disintegration, loading and rock reinforcement on crawler chassis 2017 2019
FV20321 Development of relieving braces for lower limb using digital technologies0 2017 2018
CIII-2017-CZ0201 Knowledge Bridge for Students and Teachers in Manufacturing Technologies 2017 2017
CIII-2017-FREEMOVERS Freemovers 2017 2017
CIII-2017-HR0108 Concurrent Product and Technology Development - Teaching, Research and Implementation of Joint Programs Oriented in Production and Industrial Engineering 2017 2017
CIII-2017-RO0013 Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing 2017 2017
CIII-2017-RO0058 DESIGN, IMPLEMENTATION AND USE OF JOINT PROGRAMS REGARDING QUALITY IN MANUFACTURING ENGINEERING 2017 2017
CIII-2017-RO0202 Implementation and Utilization of E-learning Systems in Study Area of Production Engineering in Central European Region 2017 2017
RPP2017/183 Laboratorní úloha - Měření technických veličin pomocí bezdrátové technologie 2017 2017
RPP2017/188 Multimediální podpora výuky předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD 2017 2017
RPP2017/191 Souosost zkušebních trhacích strojů 2017 2017
RPP2017/192 Inovace výuky v oblasti zkoumání mechanických vlastností materiálů po SPD využitím micro-tensile testů (M-TT) 2017 2017

2016

Code Title Start year End year
Supporting knowledge capacity of ICT among SME to engage in growth and innovation 2016 2021
FV10717 Development of a new series of cryogenic ball valves, manufacturing technology and testing 2016 2018
RPP2016/107 Inovace předmětu Počítačové systémy 2016 2018
RPP2016/114 Podpora hostujících profesorů ve výuce katedry energetiky 2016 2018
RPP2016/118 Inovace předmětu Informační systémy ve strojírenství 2016 2018
RPP2016/84 Inovace předmětu Mechanika tekutin 2016 2018
RPP2016/87 Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel 1, 3, 5 2016 2018
RPP2016/93 Inovace předmětu: 346 - 0302/05 (06) Nástroje 2016 2018
RPP2016/95 Aerodynamika vozidel 2016 2018
Summer School of Energy 2016 2017
UMOŽNĚNÍ ZAPOJENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ DO EVROPSKÉ ALIANCE PRO ENERGETICKÝ VÝZKUM (EUROPEAN ENERGY RESEARCH ALLIANCE – EERA) 2016 2017
H3451603 PV-Czech,Siostrzonek,3721 2016 2016
RPP2016/120 Inovace předmětu Dynamika I 2016 2016
RPP2016/121 Konstrukce modelu inverzního kyvadla s více stupni volnosti 2016 2016
RPP2016/32 Vybavení laboratoře demonstračních modelů Katedry energetiky 2016 2016
RPP2016/88 Rozšíření základny upínacích prvků pro tvarově složité a rozměrné obrobky 2016 2016

2015

Code Title Start year End year
_51501681 Mechanical Properties Improvement of Aluminum Alloys by Connection of Severe Plastic Deformation with Heat Treatment 2015 2016
561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula develompent in partnership with public and private sector 2015 2015
FRVS2015/107 Inovace předmětu Části a mechanismy strojů 347-0304/01 2015 2015
FRVS2015/129 Podpora programování v oboru Aplikovaná mechanika 2015 2015
FRVS2015/147 Inovace předmětu Řízení pneumatických mechanizmů 2015 2015
FRVS2015/22 Inovace mnohorozměrové laboratorní úlohy nasazením prediktivního řízení a PC-based PLC systému. 2015 2015
FRVS2015/50 Tvorba vizuálních studijních podkladů pro předmět Základy strojnictví 2015 2015
FRVS2015/59 Tvorba montážních postupů 3D tiskárny a CNC frézky pro reálné ukázky aditivních způsobů výroby 2015 2015
FRVS2015/77 Inovace předmětu Technologie povrchového inženýrství 345-0508/05 2015 2015
FRVS2015/84 Inovace předmětu Ročníkový projekt II 346-0311/04 2015 2015

2014

Code Title Start year End year
631117 System for virtual TELEportation of RESCUER for inspecting coal mine areas affected by catastrophic events 2014 2017
TA04031296 Simulation and Optimalization of Traffic Flows Interaction Using Software Witness 2014 2016
51400792 Mechanical properties improvement by structure refinement of material produced from aluminium alloys by appliance of plastic deformation processes” 2014 2015

2013

Code Title Start year End year
TA03031079 OPTIM - Research and development of software solutions to optimize the collection / deliveries and loading of vehicles for transport, forwarding 2013 2015
TA03031271 Aktivní bezpečnostní systém pro prostorovou lokalizaci objektů mezi kolejovými vozidly a před jejich čely 2013 2015

2012

Code Title Start year End year
TE01020020 Josef Bozek Competence Centre for Automotive industry 2012 2017