Skip to main content
Skip header

Research and Development are integral to the activities at VŠB-TUO. Our focus on applied research and close cooperation with industry informs the teaching activities at the University, ensuring relevance in a dynamic international scientific environment. The fact that we are one of the most successful universities in the utilization of European structural funds focused on research is not a coincidence. We are utilizing our excellent position in six areas to develop science and research for the future through the Centre of Excellence IT for Innovations, and other top centres.

The strategy of science and research is based on six poles of excellence where we currently excel, and/or have the potential to excel in the future:

  • Raw materials, energy and environmental science
  • Computational sciences and information technologies
  • New materials, structures and technologies
  • Modern engineering
  • Safety technologies
  • Modelling of economic and financial processes

Report

JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Modernizace oběhových čerpadel odsíření EPR, blok C. AQUA -STYL spol. s r.o., 2023. [Detail]
JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Modernizace oběhových čerpadel odsíření EPR, blok D. AQUA -STYL spol. s r.o., 2023. [Detail]
PAVLÍK, Petr and Marek JADLOVEC. Ověření vhodnosti vybraných odpadních materiálů pro energetické využití. Advanced Technical Solutions & Engineering s.r.o., 2023. [Detail]
BLEJCHAŘ, Tomáš and Sylva DRÁBKOVÁ. Analýza proudění ve stávajícím zařízení (pro získání jeho výkonových charakteristik a odladění matematického modelu). Advanced Technical Solutions & Engineering s.r.o., 2023. [Detail]
BLEJCHAŘ, Tomáš and Sylva DRÁBKOVÁ. Simulace proudění v optimalizované geometrii ventilátoru. Advanced Technical Solutions & Engineering s.r.o., 2023. [Detail]
JANALÍK, Radim, Tomáš VÝTISK and Zdeněk KADLEC. Tepelná ztráta průmyslového žehliče Fenix. Alliance Laundry CE s.r.o., 2023. [Detail]
JABLONSKÁ, Jana and Sylva DRÁBKOVÁ. Surge Analysis in Fuel Pumping Station. CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s. r. o., 2023. [Detail]
STÁŇA, Michal, Ondřej PALIČKA, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ and Martin STÁŇA. Denitrifikační jednotka v Teplárně Trmice. Metrostav DIZ s r.o., 2023. [Detail]
STÁŇA, Michal, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ and Ondřej PALIČKA. Odsiřovací jednotka v Teplárně Trmice. Metrostav, a.s., 2023. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Jana RŮŽIČKOVÁ, Marek KUCBEL, Barbora ŠVÉDOVÁ, Kristýna BIELESZOVÁ, Thibaud MARCEL, Konstantin RACLAVSKÝ, Dagmar JUCHELKOVÁ, Radim KOVAŘÍK, Dalibor MATÝSEK, Michal ŠAFÁŘ and Pavel KANTOR. Zpráva pro identifikaci vlastností rekultivačních substrátů na bázi kalů z ČOV a dalších vhodných odpadních materiálů SS03010311-V3. Ministerstvo životního prostředí, 2023. [Detail]
FOJTŮ, Radim, Pavel DVOŘÁK, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Bohumír ČECH, Zbyszek SZELIGA and Ondřej PALIČKA. ZPRÁVA Z GARANČNÍCH ZKOUŠEK KOTLE K10 V TEPLÁRNĚ PLHOV. Neuveden, 2023. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Sylva DRÁBKOVÁ, Lukáš DVOŘÁK, Adam BUREČEK, Filip DÝRR, Marian LEDVOŇ, Tomáš POLÁŠEK and David KOLÁŘ. Tvorba metodiky modelování a simulace pro průmyslové vysokovýkonné pohony (Výzkumná zpráva k řešení podetapy E03.3). OCHI Inženýring splo. s r. o., 2023. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Adam BUREČEK, Filip DÝRR, Marian LEDVOŇ, Tomáš POLÁŠEK and David KOLÁŘ. Měření parametrů dodaného hydromotoru. PKS servis spol. s r.o., 2023. [Detail]
STÁŇA, Michal, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA and Martin STÁŇA. DeHg jednotka v Teplárně Trmice. SEA Zlín, s.r.o., 2023. [Detail]
VÝTISK, Tomáš and Radim JANALÍK. Garanční měření kompresorové stanice v Teplárně Přerov. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2023. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Lucie KREJČÍ, Petr MOHYLA, Jindřich KOZÁK, Petr SAMEK, Jiří HAJDÍK and Vojtěch PALARČÍK. Kompozitní technologie pro JE. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2023. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Lucie KREJČÍ, Petr MOHYLA, Jindřich KOZÁK, Petr SAMEK, Jiří HAJDÍK and Vojtěch PALARČÍK. Aditivní technologie (AM) WAAM pro JE. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2023. [Detail]
STÁŇA, Michal, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA and Martin STÁŇA. Stanovení vlivu teploty na koncentraci TZL ve spalinách za odsiřovací jednotkou. ČEZ, a.s., 2023. [Detail]
JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Modernizace oběhových čerpadel odsíření EPR. Aqua Styl spol. s r.o., 2022. [Detail]
HONUS, Stanislav, Jiří MÍKA, Mário BALCO and Roman LUKEŠ. Simulace procesů pro směšování plynů. EGU Brno, a.s, 2022. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA and Pavel DVOŘÁK. Znalecký posudek alternativní technologie náhrada uhelného bloku plynem. Elektrárna Opatovice, 2022. [Detail]
BOJKO, Marian and Lukáš HERTL. Posouzení teplotního pole a proudění vzdušiny v prostorách instalačních a výtahových šachet za normálních a zvýšených teplot pro využití pro projekt „Aplikace geopolymerů v požární bezpečnosti staveb“ (reg. číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026819). K.B.K fire, s.r.o., 2022. [Detail]
PALIČKA, Ondřej, Pavel DVOŘÁK, Michal STÁŇA, Radim FOJTŮ and Zbyszek SZELIGA. Odběr a provedení analýz vzorku za absorbérem odsiřovací jednotky v Elektrárně Prunéřov II za účelem stanovení podílu částic pocházejících z úletového popílku za EO. Metrostav DIZ s.r.o, 2022. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Sylva DRÁBKOVÁ, Lukáš DVOŘÁK, Adam BUREČEK, Filip DÝRR, Marian LEDVOŇ and Tomáš POLÁŠEK. Laboratorní ověřování řízeného čerpadla včetně adaptabilní p-Q regulace pohonu (Výzkumná zpráva k řešení podetapy E02.3). OCHI Inženýring splo. s r. o., 2022. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Sylva DRÁBKOVÁ, Lukáš DVOŘÁK, Adam BUREČEK, Filip DÝRR, Marian LEDVOŇ, Tomáš POLÁŠEK and David KOLÁŘ. Vyhodnocení poloprovozního ověřování vč. srovnání s virtuální simulací pohonu (Výzkumná zpráva k řešení podetapy E02.6). OCHI Inženýring splo. s r. o., 2022. [Detail]
ČECH, Bohumír, Zbyszek SZELIGA, Jan MATOUŠEK, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA, Pavel DVOŘÁK and Michal STÁŇA. Zařízení pro dopravu sušených kalů čov z autocisterny. Speciální technologie, s.r.o., 2022. [Detail]
HALAMA, Radim, Zbyněk PAŠKA, Jaroslav ROJÍČEK, František FOJTÍK, Ludmila ADÁMKOVÁ, Bhuvanesh GOVINDARAJ, Ajay Vignesh NATARAJAN, Ondřej VLČEK, David HOMOLA, Radim KOCICH, Lenka KUNČICKÁ, Jakub CIENCIALA, Jaromír DRÁPALA, Jitka MALCHARCZIKOVÁ, Kateřina KONEČNÁ, Naděžda BRYCHTOVÁ, Stanislav PEKÁREK, Jakub ČERVENKA and Oldřich KOSTELNÍK. Research report on comparison of SAC305 and SACX807 solder alloys. Technologická agentura ČR, 2022. [Detail]
HALAMA, Radim, Martin FUSEK, Jan SIKORA, Jana BARTECKÁ, David FOJTÍK, Petr PODEŠVA, Milan MIHOLA, Miroslav MAHDAL, Radek GURÁŠ, Jiří CZEBE, Jaromír MEC, Pavel RŮČKA, Tomáš SIRNÍK, Martin OSTRUSZKA and Lukáš SZROMEK. Progress in automatic straightening of billets. Technologická agentura ČR, 2022. [Detail]
MAHDAL, Miroslav, Radek GURÁŠ, Jiří DAVID, Robert FRISCHER, Stanislav PEKÁREK and Jakub ČERVENKA. Technical report on scene monitoring and big data evaluation for life cycle cost of equipment. Technologická agentura ČR, 2022. [Detail]
ŠOTOLA, Martin, David RYBANSKÝ, Pavel MARŠÁLEK, Radim HALAMA, Ján KOPAČKA, Ondřej JEŽEK, Dušan GABRIEL, Josef TEJC, Miloslav PAŠEK and Luděk KOVÁŘ. Development and implementation of 3D geometry extraction method for topological optimization. Technologická agentura ČR, 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel and Michal STÁŇA. Výzkum vlivu spalování na výstupu z FK. United Energy, a.s., 2022. [Detail]
STÁŇA, Michal, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Pavel DVOŘÁK, Ondřej PALIČKA, Radim FOJTŮ and Martin STÁŇA. Zpráva z garančních zkoušek plynového kotle K8. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2022. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA and Zbyszek SZELIGA. 2. etapa spalovacích zkoušek Subcoal na K14 TAMEH. Veolia Energie ČR a.s., 2022. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Lucie KREJČÍ, Petr MOHYLA and Jindřich KOZÁK. Vývoj kompozitních pojiv pro opravy zařízení na JE 2022. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, fakulta strojní, 2022. [Detail]
FOJTÍK, František. Výzkum žívotnosti v torzi u vzorků svařených elektronovým paprskem pro stanovení S-N křivky. Wikov MGI a.s., 2022. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Pavel DVOŘÁK, Ondřej PALIČKA, Michal STÁŇA, Zbyszek SZELIGA and Radim FOJTŮ. Vypracování návrhu zařízení pro dopravu sypkých hmot. ZODPA, 2022. [Detail]
PALIČKA, Ondřej, Pavel DVOŘÁK, Michal STÁŇA and Radim FOJTŮ. Garanční zkoušky (GZ) kogenerační jednotky KGJ KE-MTUNG 1000 v Teplárně u Cukrovaru Beroun a garanční zkoušky (GZ) dvou plynových kotlů (PK) PB-HE8000 v Teplárně u Cukrovaru Beroun. innogy Energo s.r.o., 2022. [Detail]
STÁŇA, Michal, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Pavel DVOŘÁK, Ondřej PALIČKA, Radim FOJTŮ and Martin STÁŇA. Zpráva z garančních zkoušek (GZ) kogenerační jednotky KE-MNG 260 eco TYLEX LETOVICE. nnogy Energo, 2022. [Detail]
STÁŇA, Michal, Bohumír ČECH, Zbyszek SZELIGA, Jan MATOUŠEK, Pavel DVOŘÁK, Ondřej PALIČKA, Radim FOJTŮ and Martin STÁŇA. Určení zdroje přisávání falešného vzduchu u provozní jednotky K-C mezi výsypkou II. tahu kotle až vstupem spalin do kouřového ventilátoru pro ČEZ, a. s. Elektrárna Prunéřov 2. ČEZ, a.s., 2022. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Lucie KREJČÍ, Petr MOHYLA and Jindřich KOZÁK. Vývoj kompozitních pojiv pro opravy zařízení na jaderných elektrárnách. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2021. [Detail]
JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Optimalizace provozu čerpadel surové vody v čerpací stanici Ohře 1-elektrárny Počerady po provedení rekonstrukce. AQUA-STYL, s.r.o., 2021. [Detail]
BLEJCHAŘ, Tomáš and Sylva DRÁBKOVÁ. Numerické modelování proudění vzduchu s částicemi abrazivního materiálu v oběžném kole ventilátoru a ventilátorové skříni. Advanced Metal Powders s.r.o., 2021. [Detail]
BLEJCHAŘ, Tomáš, Sylva DRÁBKOVÁ and Marian BOJKO. Numerical modeling of flow in a recuperation turbine in order to verify its performance parameters, including efficiency. BBA HRANICE,spol.s.r.o., 2021. [Detail]
ZAPLETAL, Rostislav, Josef VESELÝ, Marian BOJKO, Sylva DRÁBKOVÁ, Milada KOZUBKOVÁ and Lumír HRUŽÍK. Vývoj a výroba prototypu vysokotlakého vřetenového čerpadla pro čerpání vysoce-viskózních hmot ČÁST III. HYDROSYSTEM project a.s, 2021. [Detail]
JABLONSKÁ, Jana, Milada KOZUBKOVÁ, Sylva DRÁBKOVÁ, Lumír HRUŽÍK and Zuzana BEZRUČOVÁ. Výpočet hydraulického rázu při proudění hydraulické kapaliny. HYTECH CR spol. s r. o., 2021. [Detail]
JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Diagnostické měření tepelně technických parametrů vývěv pro optimalizaci provozu vakuové stanice. INVACTECH s.r.o., 2021. [Detail]
JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Diagnostické měření pro stanovení provozního bodu vývěvy. INVACTECH s.r.o., 2021. [Detail]
JÁNOŠÍK, Ladislav, Pavel POLEDŇÁK, Izabela ŠUDRYCHOVÁ, Martin FUSEK, Jan FAMFULÍK, Michal RICHTÁŘ, Jaromír ŠIROKÝ, Jakub ŠMIRAUS, Miroslav VACULÍK, Pavel RAŠKA, Peter FILIP and Jana KUKUTSCHOVÁ. Bezpečná jízda zásahové požární techniky k zásahu. Souhrnná výzkumná zpráva. Ministerstvo vnitra ČR, 2021. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Adam BUREČEK, Filip DÝRR, Marian LEDVOŇ and Tomáš POLÁŠEK. Simulační analýza dynamických parametrů pohonu - Sestavení matematického modelu (Výzkumná zpráva k řešení podetapy E01.3). OCHI Inženýring splo. s r. o., 2021. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Adam BUREČEK, Filip DÝRR, Marian LEDVOŇ and Tomáš POLÁŠEK. Simulační analýza dynamických parametrů pohonů (37kW) - Sestavení matematických modelů (Výzkumná zpráva k řešení podetapy E01.8). OCHI Inženýring splo. s r. o., 2021. [Detail]
JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Diagnostické měření provozních parametrů napájecího čerpadla v Unipetrol, a.s., optimalizace provozu. SIGMA DIZ s.r.o., 2021. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Michal STÁŇA, Bohumír ČECH, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Zuzana VÁVROVÁ, Ondřej PALIČKA, Pavel DVOŘÁK, Martin STÁŇA and Radim FOJTŮ. Garanční zkoušky plynových motorů PM5 a PM6 a HRSG kotlů. C-Energy Planá, s.r.o., 2020. [Detail]
KOVÁŘ, Ladislav, Oldřich UČEŇ and Tomáš HAPLA. Technologie k recyklaci použitého předizolovaného potrubí. HOMOLA a.s., 2020. [Detail]
BOJKO, Marian, Milada KOZUBKOVÁ and Lukáš PASTRŇÁK. Vyhodnocení tlakového pole ve spáře mezi fazetkou na stíracím noži (lopatce) a sítem homogenizátoru. HYDROSYSTEM project a.s, 2020. [Detail]
KLEMPA, Martin, Jiří MALIŠ, Naďa RAPANTOVÁ, Marian BOJKO, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Zdeněk KADLEC, Monika LIČBINSKÁ, Martin KAŠING, Petra MALÍKOVÁ, Tomáš PEŇÁZ, Michal MATLOCH PORZER, Martina NOVÁČKOVÁ, Karla PLACOVÁ and Jarmila BÍLSKÁ. Závěrečná zpráva projektového partnera PP1 - Vodamin II - Potenciály nebezpečí a využití důlních vod pro zkvalitnění přeshraniční ochrany vod v severních Čechách a Krušnohoří v povodí řeky Labe. INTERREG Česká republika – Svobodný stát Sasko, 2020. [Detail]
ŠMÍDA, Zdeněk and Tomáš VÝTISK. Havárie dmychadla Kaeser EB291C - Technická zpráva z prohlídky zařízení. KAESER Kompressorem s.r.o., 2020. [Detail]
BOJKO, Marian. Ověření asimilace nekovových vměstků v podmínkách mezipánve ZPO č.1 s přepážkami. Liberty Ostrava a.s., 2020. [Detail]
DOHNAL, Josef, Stanislav HONUS, Kamil KOLARČÍK, Pavel KUČERA, Martin PEŠEK and Zdeněk ŠMÍDA. Hybridní simulační GIS aplikace pro plynárenské soustavy v ČR. Neuveden, 2020. [Detail]
HONUS, Stanislav, Otakar ČERNÝ, Petr ČAMBALA and Martin PEŠEK. Výzkumná zpráva - Akumulační vodní elektrárna nového typu. Neuveden, 2020. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Adam BUREČEK and Lukáš DVOŘÁK. Kuželový drtič. PSP Engineering a.s., 2020. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Adam BUREČEK and Lukáš DVOŘÁK. Čelisťový drtič. PSP Engineering a.s., 2020. [Detail]
JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Měření čerpadel v UNIPETROL Litvínov. SIGMA DIZ s.r.o., 2020. [Detail]
MARŠÁLEK, Pavel, Martin FUSEK, Zdeněk PORUBA and Jakub GASZEK. Statický výpočet zastřešení čerpacích stanic zahrnující 2 fáze. TRASO s.r.o., 2020. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Lucie KREJČÍ, Petr MOHYLA and Jindřich KOZÁK. Materiály a materiálové technologie pro moderní energetické aplikace. Technologická agentura ČR, 2020. [Detail]
JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Garanční zkoušky turbíny TG15. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2020. [Detail]
ŠMÍDA, Zdeněk, Kamil KOLARČÍK and Stanislav HONUS. Závěrečná zpráva o řešení projektu RPP2020/81 Inovace studijních materiálů pro předměty Kompresory, ventilátory a čerpadla a Parní turbíny. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 2020. [Detail]
UMEZAWA, Osamu, Equo KOBAYASHI, Kateřina PETEREK DĚDKOVÁ, Josef HLINKA, Anastasia VOLODARSKAJA, Karel FRYDRÝŠEK, Jan KOUTECKÝ and Hiroshi FUKUTOMI. Develoment and characterization of novel titanium alloys for hard tissue replacements. neuveden, 2020. [Detail]
VÝTISK, Tomáš and Radim JANALÍK. Obnova kompresorů instalovaných v kompresorové stanici Na Vodárně 1. ČEZ Energetické služby, s.r.o., 2020. [Detail]
STÁŇA, Michal, Tomáš BLEJCHAŘ, Radim FOJTŮ, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Ondřej PALIČKA, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA and Martin STÁŇA. Numerický model proudění primární směsi pro ČEZ, a.s. Elektrárna Prunéřov 2. ČEZ, a.s., 2020. [Detail]
ŠMÍDA, Zdeněk and Marek JADLOVEC. Ohřívák vzduchu pro plynovou turbínu v systému EC-CAES s HWB - 1. etapa: Konstrukční návrh ohříváku vzduchu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
KOZUBKOVÁ, Milada, Patrik MARCALÍK, Lukáš DVOŘÁK, Sylva DRÁBKOVÁ, Lumír HRUŽÍK and Barbora UHROVÁ. Výpočet aktuálního provizorního řešení sacího obvodu čerpadla, tj. výpočet tlakových a průtokových poměru a návrh řešení na zlepšení hydraulických poměrů v sání. AQUA - STYL spol. s r.o., 2019. [Detail]
MARŠÁLEK, Pavel and Petr HORYL. Návrh a posouzení modifikace konstrukce dvousedadla VISIO. BORCAD cz s.r.o., 2019. [Detail]
FRIES, Jiří and Tomáš KUBÍN. Optimalizace náprav přívěsů nákladních automobilů. C10D s.r.o. – Lubomír Helísek, 2019. [Detail]
KOZUBKOVÁ, Milada, Marian BOJKO, Sylva DRÁBKOVÁ and Patrik MARCALÍK. Numerické modelování proudění na zadaném výpočtovém modelu. CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s. r. o., 2019. [Detail]
KULIL, Vladimír and Kamil KOLARČÍK. Ocenění zařízení pro homogenizaci hlušiny haldy Ostrava Heřmanice I. DIAMO, s.p., 2019. [Detail]
KULIL, Vladimír and Kamil KOLARČÍK. Ocenění majetků "Ocenění třídící linky haldy Ostrava Heřmanice II." cena zjištěná. DIAMO, s.p., 2019. [Detail]
JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Garanční zkoušky napájecích čerpadel v elektrárně Opatovice. Elektrárny Opatovice, 2019. [Detail]
JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Garanční zkoušky chladicích čerpadel v elektrárně Opatovice. Elektrárny Opatovice, a.s., 2019. [Detail]
FRIES, Jiří, Tomáš KUBÍN and Lukáš KUDRNA. Zasklená pergola s vodorovnou konstrukcí. Ing. Tomáš Petruška, IČ: 75391171, 2019. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Aretační systém palet v parkovacím domě PINKI PARK, Brno. KOMA - Industry s.r.o., Hradišťská 34, 735 62 Český Těšín - Koňákov, 2019. [Detail]
KULIL, Vladimír and Kamil KOLARČÍK. Ocenění zařízení pro homogenizaci hlušiny haldy Ostrava Heřmanice. Ostravská těžební, a.s., 2019. [Detail]
VÝTISK, Tomáš and Radim JANALÍK. Garanční zkoušky kompresoru - Energetika Třinec a.s. PNEUKOM, spol. s r.o., 2019. [Detail]
BOJKO, Marian, Milada KOZUBKOVÁ, Patrik MARCALÍK and Tomáš BLEJCHAŘ. 2D CFD model pružné lopatky a 2D CFD modelování sil a momentů lopatkového systému + řešení vybrané varianty. Rolizo spol. s r. o., 2019. [Detail]
KOVÁŘ, Ladislav, Jiří FRIES, Tomáš KUBÍN, Oldřich UČEŇ and Tomáš HAPLA. Vývoj systému čištění podlážek lešení. SCASERV a.s., 2019. [Detail]
JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Garanční zkoušky napájecích čerpadel v elektrárně Trmice. SIGMA DIZ s.r.o., 2019. [Detail]
BOJKO, Marian and Sylva DRÁBKOVÁ. Numerické modelování proudění vícefázového proudění s volnou hladinou. SIGMA VVÚ, s.r.o., 2019. [Detail]
KOZUBKOVÁ, Milada and Veronika HOROVÁ. Návrh clony umístěné na sání čerpadla s cílem zjistit dopad tohoto elementu na výkonové parametry modelového čerpadla s využitím numerického modelování proudění. SIGMA VVÚ, s.r.o., 2019. [Detail]
FOJTÍK, František. Výzkum životnosti, posouzení opotřebení a kompletace snímačů síly VHys. Třinecké železárny, a. s., 2019. [Detail]
ŠMÍDA, Zdeněk, Kamil KOLARČÍK and Stanislav HONUS. Závěrečná zpráva o řešení projektu RPP2019/81 Inovace studijních materiálů pro předměty Kompresory, ventilátory a čerpadla a Parní turbíny. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 2019. [Detail]
UMEZAWA, Osamu, Equo KOBAYASHI, Kateřina PETEREK DĚDKOVÁ, Josef HLINKA, Anastasia VOLODARSKAJA, Karel FRYDRÝŠEK, Jan KOUTECKÝ and Hiroshi FUKUTOMI. Develoment and characterization of novel titanium alloys for hard tissue replacements. neuveden, 2019. [Detail]
VÝTISK, Tomáš and Radim JANALÍK. Garanční zkoušky kompresorové stanice v areálu ŠKODA Auto a.s. ČEZ Energetické služby, a.s., 2019. [Detail]
VÝTISK, Tomáš, Radim JANALÍK and Petr PAVLÍK. Stanovení charakteristik AC kompresoru. Škoda auto a.s., 2019. [Detail]
JANALÍK, Radim, Tomáš VÝTISK, Ludvík KOVAL and Jiří LABAJ. Garanční zkoušky čerpadel chladicí vody v Elektrárně Mělník. AQUA-STYL s.r.o., 2018. [Detail]
JANALÍK, Radim, Tomáš VÝTISK and Zdeněk KADLEC. Stanovení tepelných ztrát elektrického žehliče I33. Alliance Laundry CE s.r.o., 2018. [Detail]
JANALÍK, Radim, Tomáš VÝTISK and Zdeněk KADLEC. Stanovení tepelné ztráty pračky MXB360. Alliance Laundry CE s.r.o., 2018. [Detail]
VÝTISK, Tomáš, Radim JANALÍK and Zdeněk KADLEC. Stanovení tepelné ztráty pračky MXB500. Alliance Laundry CE s.r.o., 2018. [Detail]
JANALÍK, Radim, Tomáš VÝTISK and Zdeněk KADLEC. Stanovení tepelné ztráty pračky MXB700. Alliance Laundry CE s.r.o., 2018. [Detail]
BOJKO, Marian. Numerické simulace v oblasti mezipánve ZPO č. 1 pro pružinové oceli. ArcelorMittal Ostrava a.s., 2018. [Detail]
BOJKO, Marian and Veronika HOROVÁ. Numerické modelování jednofázového proudní v odstředivém čerpadle v turbínovém režimu. CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s. r. o., 2018. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Michal STÁŇA and Martin STÁŇA. Provedení ověřovacího měření odplynu ze sušárny dýhy (Solnice). Datatherm s. r. o, 2018. [Detail]
FERFECKI, Petr, Jaroslav ZAPOMĚL, Marek GEBAUER, Tomáš BRZOBOHATÝ, Václav POLREICH and Jiří KŘENEK. CFD simulace squeeze filmového tlumiče a výpočet koeficientů tlumení a tuhosti tlumiče. Doosan Škoda Power s.r.o., 2018. [Detail]
KOZIOREK, Jiří, Jaromír KONEČNÝ, Petr BEREMLIJSKI, Michaela BAILOVÁ and Zdeněk KONEČNÝ. Zpráva o výsledcích vědecko-výzkumné a vývojové činnosti pro firmu Elvac a.s. ELVAC a.s., 2018. [Detail]
STÁŇA, Michal, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Bohumír ČECH, Martin STÁŇA, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Jan KIELAR and Jan MATOUŠEK. Provedení analýz provozních hmot z kotle K6 v Elektrárně Mělník I. Energotrans a.s., 2018. [Detail]
STÁŇA, Michal, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Zbyszek SZELIGA, Jan MATOUŠEK, Oto PUMPRLA, Bohumír ČECH and Martin STÁŇA. Měření kyselého rosného bodu spalin kotle K6. Energotrans a.s., 2018. [Detail]
KUBÍN, Tomáš, Petr NENIČKA, Jiří FRIES, Michal KOLESÁR and Lukáš KUDRNA. Testování informačního systému PLM. ISSA CZECH s.r.o., 2018. [Detail]
FRIES, Jiří, Tomáš KUBÍN and Lukáš KUDRNA. Vývoj systému stínění pergol a přístřešků. Ing. Tomáš Petruška, IČ: 75391171, 2018. [Detail]
VÝTISK, Tomáš and Radim JANALÍK. Vývoj chladiče s atomizační parou. POLNAcorp. s.r.o., 2018. [Detail]
KOZUBKOVÁ, Milada, Marian BOJKO, Patrik MARCALÍK and Jana JABLONSKÁ. Numerické modelování vícefázového proudění s volnou hladinou. SIGMA VVÚ, s.r.o., 2018. [Detail]
ČECH, Bohumír, Martin STÁŇA, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Radim FOJTŮ, Pavel DVOŘÁK, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ and Michal STÁŇA. Měření účinnosti kotle K4 a vypracování zprávy z výsledků měření. TAMERO INVEST, s.r.o., 2018. [Detail]
FOJTÍK, František. Výzkum opotřebení, posouzení životnosti a kompletace snímačů síly 1200kN a 2500kN. Třinecké železárny, a. s., 2018. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Michal STÁŇA and Martin STÁŇA. Studie vstupních podmínek na Elektrárně Olomouc. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2018. [Detail]
ČECH, Bohumír, Michal STÁŇA, Jan MATOUŠEK, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Martin STÁŇA, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ and Pavel DVOŘÁK. Optimalizace provozu kotle K8. Veolia Energie Kolín, a.s., 2018. [Detail]
FOJTÍK, František. Výzkum a studie uspořádání měrného členu stavěcího šroubu válcovací stolice TPT. VÍTKOVICE STEEL, a.s., 2018. [Detail]
FOJTÍK, František. Výzkum poškození tenzometrických snímačů STK1 včetně přezkoušení. VÍTKOVICE STEEL, a.s., 2018. [Detail]
FOJTÍK, František. Výzkum a studie uspořádání tlakových snímačů válcovací stolice DOU800. VÚHŽ a.s. Dobrá, 2018. [Detail]
STÁŇA, Michal, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Jan KIELAR, Martin STÁŇA, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Bohumír ČECH and Jan MATOUŠEK. Měření granulometrie a distribuce uhelného prášku na kotli K6 Elektrárny Ledvice. ČEZ a.s., 2018. [Detail]
STÁŇA, Michal, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Bohumír ČECH, Martin STÁŇA and Jan MATOUŠEK. Odběr a provedení analýz vzorků spalin za odsiřovací jednotkou v EPRU. ČEZ a.s., 2018. [Detail]
STÁŇA, Michal, Jan MATOUŠEK, Bohumír ČECH, Martin STÁŇA, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Zuzana VÁVROVÁ, Ondřej PALIČKA, Pavel DVOŘÁK and Radim FOJTŮ. Stanovení vlivu změny granulometrie na sledované parametry kotle na výrobním bloku E v EPRU II. ČEZ a.s., 2018. [Detail]
STÁŇA, Michal, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Bohumír ČECH and Martin STÁŇA. Měření granulometrie a distribuce uhelného prášku na jednom mlýnu výrobního bloku E v EPRU II. ČEZ a.s., 2018. [Detail]
FUSEK, Martin and Martin MAREK. Výzkum detekce povrchových vad (Etapa 2). Strojírny a stavby Třinec, a.s. Průmyslová 1038, Staré město 739 16 Třinec, 2017. [Detail]
HONUS, Stanislav. Rozbor přenosu tepla v zařízení pro testování odolnosti armatur vůči extrémně nízkým teplotám. ARMATURY Group a.s., se sídlem Nádražní 129, Dolní Benešov, 2017. [Detail]
VÝTISK, Tomáš, Radim JANALÍK and Zdeněk KADLEC. Stanovení tepelných ztrát při provozu průmyslových praček. Alliance Laundry CE s.r.o., 2017. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan, Ján VEREŠ and Pavel FRIEDEL. Stanovení požárně technických charakteristik plynů. ArcelorMittal Ostrava a.s., 2017. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš and Jana PETRŮ. Výzkum technologie obrábění kompozitních materiálů. BREBECK Composite s.r.o., 2017. [Detail]
DRÁBKOVÁ, Sylva and Jan BLATA. Posouzení příčiny vzniku závady na napájecím čerpadle Grundfos CR 32-14 A-F-A-E-HQQE. CS CABOT spol. s r.o., Valašské Meziříčí, 2017. [Detail]
FUSEK, Martin and Jana PRZECZKOVÁ. Výzkum pevnostního chování vybraných uzlů drážního vozidla. CZ LOKO a.s., Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová, 2017. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Kateřina, Tomáš ČEGAN, Miroslav VACULÍK, Jan JUŘICA, Lukáš HORSÁK, Martin KRAUS, František ŠPALEK and Kateřina DĚDKOVÁ. Komplexní analýza kovo-keramických frikčních kompozitů na bázi Cu. Diafrict Components, s.r.o., 2017. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ, Oto PUMPRLA, Pavel DVOŘÁK and Radim FOJTŮ. Instalace technologie DeNOx - K14 - K19 - Litvínov (3 etapy). Envir &Power Ostrava a.s, 2017. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Ondřej PALIČKA, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Zuzana VÁVROVÁ, Michal STÁŇA, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA and Martin STÁŇA. Provedení a vyhodnocení ověřovacího měření v El. Počerady na kotli K2,K3,K4 a K5. GE Power, s.r.o., 2017. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš and Jana PETRŮ. Návrh a výroba hřebenových profilů. Huisman Konstrukce, s. r. o., 2017. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold and Michal KOVÁČIK. Kontrolní výpočet ocelové konstrukce jeřábové dráhy v provozu "Přípravna" společnosti KPDH strojírna s r. o. KPDH strojírna s r.o., 2017. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold and Michal KOVÁČIK. Kontrolní výpočet ocelové konstrukce jeřábové dráhy v provozu "Nová lakovna" společnosti KPDH strojírna s r. o. KPDH strojírna s r.o., 2017. [Detail]
VÝTISK, Tomáš and Radim JANALÍK. Výzkum chlazení páry. POLNA corp. s.r.o., 2017. [Detail]
BOJKO, Marian, Milada KOZUBKOVÁ, Lumír HRUŽÍK and Adam BUREČEK. Matematické modelování proudění spalin a částic ve výměníku tepla. PONAST spol. s r.o., 2017. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš. Zkoušky trvanlivosti řezných nástrojů RDMT 1003MOT. Pramet Tools, s.r.o., 2017. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš. Zkoušky trvanlivosti vyměnitelných břitových destiček VBMT 160402. Pramet Tools, s.r.o., 2017. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš. Měření řezných sil a vibrací při soustružení a zapichování zapichovacím nožem. Pramet Tools, s.r.o., 2017. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Pavel DVOŘÁK, Ondřej PALIČKA, Radim FOJTŮ and Zuzana VÁVROVÁ. Měření účinnosti kotle K9 ve spol. Arcelor Mittal Ostrava. Provyko s.r.o., 2017. [Detail]
FUSEK, Martin, Jaroslav ROJÍČEK and Ludmila ADÁMKOVÁ. Výzkum a ověření tlakové odolnosti bezpečnostních prvků. RSBP spol. s.r.o., Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, 2017. [Detail]
FUSEK, Martin, Jaroslav ROJÍČEK and Ludmila ADÁMKOVÁ. Výzkum a optimalizace odolnosti objektů vůči expanzním tlakům. RSBP spol. s.r.o., Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, 2017. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš, Marek PAGÁČ and Jana PETRŮ. Inovativní návrh designu fitness nářadí v moderním pojetí. STOPSAU s.r.o., 2017. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš and Jana PETRŮ. Návrh technologie výroby prototypových vzorků. STOPSAU s.r.o., 2017. [Detail]
FUSEK, Martin and Martin MAREK. Výzkum dynamického chování sochoru při broušení. Strojírny a stavby Třinec, a.s. Průmyslová 1038, Staré město 739 16 Třinec, 2017. [Detail]
FUSEK, Martin and Martin MAREK. Výzkum detekce povrchových vad sochorů (Etapa 1). Strojírny a stavby Třinec, a.s. Průmyslová 1038, Staré město 739 16 Třinec, 2017. [Detail]
FUSEK, Martin and Martin MAREK. Výzkum detekce povrchových vad sochorů (Etapa 3). Strojírny a stavby Třinec, a.s. Průmyslová 1038, Staré město 739 16 Třinec, 2017. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš, Michal BRANC and Nikola DROBNÁ. Zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce kotelny „C“ ve Frýdlantu nad Ostravicí. T E R M O Frýdlant n.O. s.r.o., 2017. [Detail]
STÁŇA, Michal, Jan MATOUŠEK, Bohumír ČECH, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Ondřej PALIČKA, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Martin STÁŇA and Zuzana VÁVROVÁ. Analýza původu částic z chladiče popela kotle K14 a ověřovací měření pro Bonus plán Valmetu. TAMEH Czech s.r.o., 2017. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Závěrečná zpráva o realizaci projektu TG01010137_2016. Technologická agentura ČR, 2017. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Závěrečná zpráva projektu TG01010137_2016. Technologická agentura ČR, 2017. [Detail]
FOLTA, Zdeněk, Jiří HAVLÍK and Václav MOSLER. Chování ozubených kol na jehlových ložiscích. Technologická agentura ČR, 2017. [Detail]
MORAVEC, Vladimír, Zdeněk FOLTA, Miloš NĚMČEK and Miroslav TROCHTA. Návrh modifikací ozubení pro převodovky partnera vedoucí ke snížení hluku a vibrací ozubení a zvýšení životnosti. Technologická agentura ČR, 2017. [Detail]
MOSLER, Václav. Měřicí přípravek pro měření naklopení ozubeného kola. Technologická agentura ČR, 2017. [Detail]
MAREK, Martin, Radim HALAMA and Martin FUSEK. Vývoj rychlého měřicího přístroje pro určování magnetické kvality elektrotechnických plechů pro magnetická jádra. VAKAR s.r.o., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel and Pavel FRIEDEL. Zpráva z ověření účinnosti KGJ a složení odpadního plynu. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír and Adam BUREČEK. Modelování proudění v kotli A4W a tvarovce LIGNATOR - 2 etapa. VIADRUS a.s., 2017. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír and Adam BUREČEK. Proměření hydraulického odporu kotle G 350 na straně spalin. VIADRUS a.s., 2017. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír and Adam BUREČEK. Proměření hydraulického odporu kotle G 50 na straně spalin. VIADRUS a.s., 2017. [Detail]
STÁŇA, Michal, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Martin STÁŇA, Ondřej PALIČKA, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Jan MATOUŠEK, Bohumír ČECH and Zuzana VÁVROVÁ. Provedení prací při odběru vzorku uhelného prášku na kotli K-E a stanovení požárně bezpečnostních charakteristik uhelného prášku. ČEZ a.s., 2017. [Detail]
STÁŇA, Michal, Jan MATOUŠEK, Bohumír ČECH, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Martin STÁŇA, Pavel DVOŘÁK, Zuzana VÁVROVÁ, Ondřej PALIČKA and Radim FOJTŮ. Měření koncentrací TZL ve spalinách na výstupu z EO bloku E v Elektrárně Prunéřov II. ČEZ a.s., 2017. [Detail]
STÁŇA, Michal, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ, Pavel DVOŘÁK, Ondřej PALIČKA and Martin STÁŇA. Stanovení parametrů popílků, spalin a paliva s ohledem na činnost EO v Elektrárně Prunéřov II. ČEZ a.s., 2017. [Detail]
STÁŇA, Michal, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Martin STÁŇA, Oto PUMPRLA, Ondřej PALIČKA, Pavel DVOŘÁK, Zuzana VÁVROVÁ and Radim FOJTŮ. Měření granulometrie na kotli bloku E - El. Prunéřov. ČEZ, a.s., 2017. [Detail]
STÁŇA, Michal, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Martin STÁŇA, Ondřej PALIČKA, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ and Zuzana VÁVROVÁ. Měření rychlostního pole spalin před rotačním ohřívákem vzduchu na bloku C v rámci KO EPR II. ČEZ, a.s., 2017. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Posouzení příčné stability plovoucího zařízení (plovoucí násypka) na provozovně Mankovice. Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov. Štěrkopískovna Mankovice., 2017. [Detail]
HORÁK, Jiří, Milan DEJ and Stanislav BAJER. Podklady pro zpracování metodiky indikace spalování odpadu prostřednictvím analýzy popela. Česká republika – Ministerstvo životního prostředí, 2017. [Detail]
BRZOBOHATÝ, Tomáš and Tomáš KARÁSEK. Technická pomoc v oblasti metod pro posuzování různých řešení dlahové osteosyntézy z pohledu pevnosti. 3Dim Laboratory, 2016. [Detail]
PORUBA, Zdeněk, Radim HALAMA and Martin FUSEK. Výzkum nízkocyklové únavy mědi a optimalizace stykače. ABB Forschungszentrum, Wallstadter Str. 59, 68526 Ladenburg, Německo, 2016. [Detail]
JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Garanční zkoušky napájecích a chladicích čerpadel na paroplynovém bloku v elektrárně Počerady. AQUA - STYL spol. s r.o., 2016. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA and Zuzana VÁVROVÁ. Technické konzultační činnosti na projekt Yatagan (Turecko). Alstom s.r.o., 2016. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Ondřej PALIČKA, Radim FOJTŮ, Oto PUMPRLA and Zbyszek SZELIGA. Provedení měření účinnosti kotle K4 TKV. AmpluServis, a.s., 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ, Michal STÁŇA and Martin STÁŇA. Provedení opakovaných GZ na kotlích K1 a K3 v Teplárně dolu ČSM Sever, Stonava. AmpluServis, a.s., 2016. [Detail]
KALÁB, Květoslav and Vlastimil VODÁREK. Zpráva řešení výzkumného úkolu Prodloužení životnosti řetězů vlečníku za pecí na válcovací trati SJV ArcelorMittal Ostrava. ArcelorMittal Ostrava a.s., 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Michal STÁŇA, Oto PUMPRLA, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK and Martin STÁŇA. Ověřovací měření karuselových pecí. ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s, 2016. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Ondřej PALIČKA, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Zuzana VÁVROVÁ, Michal STÁŇA and Martin STÁŇA. Garanční měření B - I. - III. část. C-Energy Bohemia, s. r. o., 2016. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Ondřej PALIČKA, Radim FOJTŮ, Pavel DVOŘÁK and Zuzana VÁVROVÁ. Měření emisí z jednotlivých plynových motorů PM1-PM4 (CO, NOx), v souladu s rozsahem GM "B" vč. protokolů. C-Energy Bohemia, s. r. o., 2016. [Detail]
BRZOBOHATÝ, Tomáš and Tomáš KARÁSEK. Simulace NTC elementu USL sensoru. Continental Automotive Czech Republic, s.r.o, 2016. [Detail]
PUMPRLA, Oto, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA, Zbyszek SZELIGA, Michal STÁŇA and Martin STÁŇA. Služby pro ekologii - měření emisí na kotli D1. DEZA, a.s., 2016. [Detail]
FOJTÍK, František. Výzkum zbytkového napětí u překovaného konce kolejnice. DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. Dolní 3137/100,797 11 Prostějov, 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Pavel DVOŘÁK, Zuzana VÁVROVÁ, Ondřej PALIČKA and Radim FOJTŮ. Garanční zkoušky kotle linky výroby kyseliny sírové na stavbě Precheza, Přerov. EKOL, spol. s.r.o., 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Ondřej PALIČKA, Radim FOJTŮ, Oto PUMPRLA and Zbyszek SZELIGA. Provedení GM 2 ks horkovodních kotlů HWB a provedení GM spalinového kotle HRHWB v Teplárně Oradea, Rumunsko. EKOL, spol. s.r.o., 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Michal STÁŇA, Ondřej PALIČKA, Pavel DVOŘÁK, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ and Martin STÁŇA. Provedení garančních zkoušek typu "B" fluidního kotle NK14 v Energetice Třinec, a.s. ENERGETIKA TŘINEC, a.s, 2016. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Michal STÁŇA and Martin STÁŇA. Provedení garančního měření pro termoolejový kotel (ETOK) o výkonu 3 500 kWt spalující dřevní prach a mazut. ENERGOSPOL, a.s., 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ, Pavel DVOŘÁK and Ondřej PALIČKA. Provedení GM u parního kotle - Lovochemie (Lovosice). ENERGOSPOL, s. r. o, 2016. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA, Oto PUMPRLA, Michal STÁŇA, Zbyszek SZELIGA and Martin STÁŇA. Garanční měření - měření účinnosti kotle K7 USS Košice. ENERGYCO, s.r.o., 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Michal STÁŇA and Martin STÁŇA. Měření složení spalin na výstupu do komína, stanovení O2, CO, NOx. Stanovení účinnosti kotle. Stanovení max. výkonu kotle. ERDING, a.s., 2016. [Detail]
MOHYLA, Petr, Jiří HRUBÝ, Radek ČADA, Stanislav RUSZ, Jitka PODJUKLOVÁ, Ivo HLAVATÝ and Drahomír SCHWARZ. Výzkum a vývoj výrobních a zpracovatelských technologií a nových materiálů: závěrečná zpráva o řešení projektu v rámci specifického výzkumu ev. č. SP2015/87 za rok 2015. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Garanční zkoušky čerpadel a kompresorů v Arcelor Mittal Ostrava a.s. GASCONTROL, společnost s r.o., 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK and Radim FOJTŮ. Rozbory vzorků uhlí, popílku a škvár na ELE. GE Power s.r.o, 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ, Pavel DVOŘÁK, Oto PUMPRLA and Zbyszek SZELIGA. Provedení odběru vzorků z dopravy paliva do mlýnů na nadkritickém bloku v Elektrárně Ledvice. GE Power, s.r.o., 2016. [Detail]
KOZUBKOVÁ, Milada, Marian BOJKO, Jana JABLONSKÁ and Lukáš DVOŘÁK. Modelování hydraulického obvodu s aktuátorem. HYTECH CR spol. s r. o., 2016. [Detail]
KADLEC, Zdeněk and Oldřich KOLÁŘÍK. Stanovení účinnosti kompaktních vlnovcových výměníků pro automobilový průmysl. Hanon Systems Autopal Services, s.r.o, 2016. [Detail]
KADLEC, Zdeněk and Oldřich KOLÁŘÍK. Stanovení účinnosti kompaktních vlnovcových výměníků pro automobilový průmysl. Hanon Systems Autopal Services, s.r.o, 2016. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Zuzana VÁVROVÁ, Ondřej PALIČKA, Radim FOJTŮ and Pavel DVOŘÁK. Garanční měření na kotli K5 v Plané nad Lužnicí. INVELT SERVIS, s.r.o, 2016. [Detail]
JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Garanční zkoušky napájecích čerpadel na kotli K14 v Arcelor Mittal Ostrava a.s. KSB - PUMPY + ARMATURY, s.r.o., 2016. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír and Adam BUREČEK. Měření průtoku oleje protékajícím dodaným průtokoměrem. LICHNA TRADE CZ, s.r.o., 2016. [Detail]
HALAMA, Radim, Alexandros MARKOPOULOS, Martin MAREK, Martin FUSEK and František FOJTÍK. Návrh a popis nových funkcí LabNET.Workbench. LabControl, s.r.o., 2016. [Detail]
HALAMA, Radim, Martin FUSEK and František FOJTÍK. Výzkum a verifikační experimenty na biaxiálním zkušebním stroji. Labcontrol s.r.o., 2016. [Detail]
STÁŇA, Michal, Oto PUMPRLA, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Pavel DVOŘÁK, Zuzana VÁVROVÁ, Ondřej PALIČKA, Radim FOJTŮ, Zbyszek SZELIGA and Martin STÁŇA. Garanční měření - garanční test A na bloku C - KO Prunéřov II. MODŘANY Power, a.s., 2016. [Detail]
STÁŇA, Michal, Martin STÁŇA, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Ondřej PALIČKA and Radim FOJTŮ. Garanční měření (garanční test A (GT A)) na bloku E - Prunéřov II. MODŘANY Power, a.s., 2016. [Detail]
STÁŇA, Michal, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Martin STÁŇA, Ondřej PALIČKA, Pavel DVOŘÁK, Zuzana VÁVROVÁ and Radim FOJTŮ. Garanční měření (garanční test A (GT A)) na bloku D - Prunéřov II. MODŘANY Power, a.s., 2016. [Detail]
PETRŮ, Jana, Tomáš ZLÁMAL, Robert ČEP, Marek PAGÁČ and Jiří KRATOCHVÍL. Měření přesnosti obráběcích strojů a jejich diagnostika. Matuš Trade, s. r. o., 2016. [Detail]
HORYL, Petr, Pavel MARŠÁLEK, Tomáš KARÁSEK, Petr FERFECKI, Radomír BĚLÍK, Michal KOVÁČIK, Martin ŠPRLA, Ivan BORUTA, Petr MÍL and Tomáš BORUTA. Zvýšení pasivní bezpečnosti a komfortu cestujících v železniční dopravě – závěrečná zpráva projektu TAČR04031236. Neuvedeno, 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ, Pavel DVOŘÁK and Ondřej PALIČKA. Provedení garančního měření teploty t2s ve spalovací komoře kotle ve Spal. Chotíkov. ORGREZ, a.s., 2016. [Detail]
FUSEK, Martin, Jaroslav ROJÍČEK and Miroslav SUCHÁNEK. Výzkum tlakové odolnosti mlýnského okruhu K3. Objednatel: RSBP spol. s.r.o., Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, 2016. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Michal STÁŇA, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Ondřej PALIČKA, Radim FOJTŮ, Pavel DVOŘÁK, Zuzana VÁVROVÁ and Martin STÁŇA. Změření teplotního pole odsávací chlazenou sondou v kotli BIO ENERGO Kolín. Měření teploty povrchu roštnic za provozu kotle. Orgrez, a.s, 2016. [Detail]
MARŠÁLEK, Pavel and Tomáš KARÁSEK. Stanovení charakteristiky tuhosti prsu. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2016. [Detail]
JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Zkoušky chladícího účinku ventilátorových chladících věží na dole ČSA Karviná. PERAX, spol. s r.o., 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Michal STÁŇA, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ, Pavel DVOŘÁK, Ondřej PALIČKA and Martin STÁŇA. GM - ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí. PSG - International, a.s., 2016. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš and Jana PETRŮ. Experimentální zkoušky obrábění – provedení funkčních zkoušek obrábění s HFC nástroji. Pramet Tools, s.r.o., 2016. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš and Jana PETRŮ. Stanovení trvanlivosti VBD v souladu s mezinárodní normou „Zkoušení trvanlivosti soustružnických nástrojů s jednou řeznou hranou“ ISO 3685. Pramet Tools, s.r.o., 2016. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš and Jana PETRŮ. Porovnání trvanlivosti VBD SNGX 07 a PNGX 05 (různé zaoblení řezné hrany a různé geometrie). Zaoblení řezných hran 25μm/35μm. Pramet Tools, s.r.o., 2016. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš and Jana PETRŮ. Provedení porovnávací zkoušky trvanlivosti 17 349.4 a 12 050.9. Pramet Tools, s.r.o., 2016. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Pavel DVOŘÁK, Ondřej PALIČKA, Radim FOJTŮ and Zuzana VÁVROVÁ. Provedení měření účinnosti kotle K4 na Teplárně Karviná. Provyko s.r.o., 2016. [Detail]
FUSEK, Martin, Jaroslav ROJÍČEK, Radomír BĚLÍK, Günther THEISZ and Jan URBÁŠEK. Výzkum tlakové odolnosti sila a přilehlých technologií. RSBP spol. s.r.o., Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, 2016. [Detail]
PUMPRLA, Oto, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ, Pavel DVOŘÁK and Ondřej PALIČKA. Garanční měření na K3 a K2 - El. Opatovice. Slovenské energetické strojárne, a.s., 2016. [Detail]
PUMPRLA, Oto, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Radim FOJTŮ, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK and Ondřej PALIČKA. Garanční měření typu B na paroplynových kotlích. Slovenské energetické strojárne, a.s., 2016. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Ondřej PALIČKA, Radim FOJTŮ, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Michal STÁŇA and Martin STÁŇA. Provedení garančního měření na K6 pro projekt Opatovice. Slovenské energetické strojárne, a.s., 2016. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Oto PUMPRLA, Michal STÁŇA, Pavel DVOŘÁK, Ondřej PALIČKA, Radim FOJTŮ, Zuzana VÁVROVÁ, Zbyszek SZELIGA and Martin STÁŇA. Provedení měření na K6 - El. Opatovice. Slovenské energetické strojárne, a.s., 2016. [Detail]
VÝTISK, Tomáš and Radim JANALÍK. Referenční zkoušky membránového kompresoru pro dopravu směsi vodíku a methanu. Strojírny a stavby Třinec, a.s., 2016. [Detail]
FUSEK, Martin, Radim HALAMA, Zdeněk PORUBA, Ladislav KOVÁŘ, Zbyněk PAŠKA, František SEJDA, Günther THEISZ, Jan BLATA, Tomáš HAPLA, David ŠEDĚNKA and Jakub CIENCIALA. Výzkum v oblasti kinematické struktury vřetena. Strojírny a stavby Třinec, a.s. Průmyslová 1038, Staré město 739 16 Třinec, 2016. [Detail]
STÁŇA, Michal, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA and Martin STÁŇA. Pokračování předgarančních zkoušek a provedení PG testu kotle K14 TAMEH. TAMEH Czech s.r.o., 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Ondřej PALIČKA, Pavel DVOŘÁK, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ, Martin STÁŇA and Michal STÁŇA. Předgaranční měření na kotli K14. TAMEH Czech s.r.o., 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK and Radim FOJTŮ. Ověřovací měření množství a tlakových poměrů na popílkovodu ČEZ EVI na odkaliště. TURŇA MONTÁŽE, s.r.o, 2016. [Detail]
NOGA, Zdeněk and Michal MOKROŠ. Průběžná zpráva o realizaci projektu TG01010137 za rok 2015. Technologická agentura ČR, 2016. [Detail]
NOGA, Zdeněk and Michal MOKROŠ. Závěrečná zpráva o realizaci projektu TG01010137 za rok 2016. Technologická agentura ČR, 2016. [Detail]
BLATA, Jan. Tribodiagnostická analýza strojních zařízení. Tereos TTD, a. s., 2016. [Detail]
MAREK, Martin. Vývoj specifických magnetizačních zařízení pro defektoskopické účely. Tescan Brno s.r.o., 2016. [Detail]
KRATOCHVÍL, Jiří. Obrobitelnost ocelí. Třinecké železárny, a.s., 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA and Zuzana VÁVROVÁ. GZ na kotli K2, K3 a K4 ve Výtopně Dolní Bruntál. UCHYTIL, s. r. o., 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Michal STÁŇA, Oto PUMPRLA, Pavel DVOŘÁK, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA and Martin STÁŇA. Měření falešného vzduchu v Teplárně Komořany. United Energy, a. s., 2016. [Detail]
PUMPRLA, Oto, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Ondřej PALIČKA, Zbyszek SZELIGA, Radim FOJTŮ, Zuzana VÁVROVÁ, Michal STÁŇA, Pavel DVOŘÁK and Martin STÁŇA. Ověřovací měření kotle K1 v TPV. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Michal STÁŇA, Oto PUMPRLA, Radim FOJTŮ, Pavel DVOŘÁK, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ and Martin STÁŇA. Ověřovací měření teplot a koncentrací O2, CO, NOx na kotli K3, K4 v ETB. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Pavel DVOŘÁK, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ and Radim FOJTŮ. Provedení garančního měření kotlů K1 - K4 na TKV. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2016. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Marian BOJKO and Adam BUREČEK. Modelování a měření proudění v kotlových tělesech kotlů. VIADRUS a.s., 2016. [Detail]
KOZUBKOVÁ, Milada, Marian BOJKO and Jana JABLONSKÁ. Modelování proudění v hydraulických systémech s částečně smáčivými stěnami. VUT v Brně, FSI, Odbor fluidního inženýrství, 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Pavel DVOŘÁK, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ and Ondřej PALIČKA. Zkoušky minimálního výkonu kouřového ventilátoru kotle K8. Veolia Energie Kolín, a.s., 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Zuzana VÁVROVÁ and Ondřej PALIČKA. Úpravy na hořácích a třídičích kotle K8. Veolia Energie Kolín, a.s., 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Michal STÁŇA, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Pavel DVOŘÁK, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA and Martin STÁŇA. Garanční zkoušky a měření - Úprava kotle K2, ČSM - S (Teplárna Stonava). Veolia Průmyslové služby ČR, a. s., 2016. [Detail]
PUMPRLA, Oto, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Pavel DVOŘÁK, Zuzana VÁVROVÁ, Ondřej PALIČKA and Radim FOJTŮ. Garanční zkoušky a měření - ČSM sever. Veolia Průmyslové služby ČR, a. s., 2016. [Detail]
PEER, Václav and Pavel FRIEDEL. Zpráva z měření parametrů zplyňovacího zařízení Veolia Utilities Žiar nad Hronom. Veolia Utilities Žiar nad Hronom a.s., 2016. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Karel BOROVEC, Tomáš BLEJCHAŘ and Pavel FRIEDEL. Závěrečná zpráva o realizaci projektu - Chlazená sonda s tryskou. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ and Pavel DVOŘÁK. Měření parametrů spalin na výstupu z výrobního bloku KD v EPRU - pro OB02 - El. Prunéřov. VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s., 2016. [Detail]
KUBÍN, Tomáš, Martin MAREK and Roman FOUSEK. Vývoj inovativní konstrukce rámu all-in-one zařízení a analýza softwarového řízení. Vítkovice - výzkum a vývoj s.r.o., 2016. [Detail]
VÝTISK, Tomáš and Radim JANALÍK. Garanční zkoušky čerpadel v Elektrárně Prunéřov. Vítkovice GEARWORKS, a.s., 2016. [Detail]
FUSEK, Martin, Jaroslav ROJÍČEK and Petr FERFECKI. Výzkum stability manipulátoru. Vítkovice Mechanika a.s., Ruská 2929/101a, 703 00 Ostrava, 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ, Pavel DVOŘÁK and Ondřej PALIČKA. Zpracování a GT bloku A a B El. Prunéřov II. Vítkovice Power Engineering a.s., 2016. [Detail]
PUMPRLA, Oto, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Zbyszek SZELIGA, Pavel DVOŘÁK, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ and Ondřej PALIČKA. Provedení měření mlýnů odběrem (MO) v Elektrárně Prunéřov II. Vítkovice Power Engineering a.s., 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Pavel DVOŘÁK, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ and Radim FOJTŮ. Provedení měření rosného bodu v průběhu najíždění nadkritického bloku. ZVVZ Enven Engineering, 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Michal STÁŇA, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ and Martin STÁŇA. Provedení měření koncentrace Hg, O2, Co, NOx a SO2 ve spalinách a síťové měření koncentrace O2 v Teplárně Trmice. ÚJV Řež, a.s, 2016. [Detail]
STÁŇA, Michal, Martin STÁŇA, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Ondřej PALIČKA, Oto PUMPRLA, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ and Pavel DVOŘÁK. Provedení diagnostického měření mlýnského okruhu MO 44 v Elektrárně Prunéřov II. ČEZ a.s., 2016. [Detail]
STÁŇA, Michal, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA and Martin STÁŇA. Provedení měření teplotních polí ve spalovací komoře v Elektrárně Prunéřov II. ČEZ a.s., 2016. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Michal STÁŇA, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Pavel DVOŘÁK, Zuzana VÁVROVÁ, Ondřej PALIČKA, Radim FOJTŮ and Martin STÁŇA. Určení správného návrhu teplotního pole katalyzátoru pro ekologizaci, provedení měření koncentrace SO3 ve spalinách na výstupu z odsiřovacího zařízení - Teplárna Trmice. ČEZ, a.s. Teplárna Trmice, 2016. [Detail]
STÁŇA, Michal, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Radim FOJTŮ, Zuzana VÁVROVÁ, Ondřej PALIČKA, Pavel DVOŘÁK and Martin STÁŇA. Ověřovací měření průtoku vzduchu na kotli K8 a K10. ČKD Praha DIZ, a. s., 2016. [Detail]
HALAMA, Radim and Martin FUSEK. Výzkum únavových vlastností oceli 1.7765. Česká zbrojovka, a.s., 2016. [Detail]
BLATA, Jan, František HELEBRANT and David ŠEDĚNKA. Technická pomoc, posudek DUPS. Škoda Mladá Boleslav, 2016. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Kamil KOLARČÍK and Jaroslav KONVIČKA. Havárie spalinového kotle v obchodní společnosti PRECHEZA, a. s. ADONE – znalecká kancelář, Milíčova 12, 702 00 Ostrava, 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Oto PUMPRLA, Radim FOJTŮ and Michal STÁŇA. Ověřovací měření průtoků vzduchu na kotli K4 a K6 EMĚ "za tepla". Alstom Power, s.r.o., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Oto PUMPRLA, Martin STÁŇA, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA and Pavel DVOŘÁK. Ověřovací měření průtoku vzduchu do kotlů K4 a K5 v EMĚ 1 "za tepla". Alstom Power, s.r.o., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Martin STÁŇA, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA and Radim FOJTŮ. Síťové měření složení spalin ve II. tahu výrobního bloku VB2 v el. Počerady. Alstom Power, s.r.o., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK and Oto PUMPRLA. Síťové měření složení spalin ve II. tahu a měření teplot ve spalovací komoře výrobního bloku VB2 v el. Počerady. Alstom Power, s.r.o., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Oto PUMPRLA, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Martin STÁŇA and Radim FOJTŮ. Provedení ověřovacího měření teplot ve spalovací komoře kotle K5 na elektrárně Mělník I. Alstom Power, s.r.o., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ, Martin STÁŇA, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA and Michal STÁŇA. Měření teplot a koncentrací CO, Nox a O2 na kotli K5 v rámci projektu DENOX Mělník K1-K6. Alstom Power, s.r.o., 2015. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Oto PUMPRLA and Radim FOJTŮ. Provedení měření teploty a koncentrace CO, CO2 a kyslíku ve spalovací komoře a ve II. tahu kotle K5 - EMĚ. Alstom Power, s.r.o., 2015. [Detail]
STÁŇA, Michal, Martin STÁŇA, Oto PUMPRLA, Jan MATOUŠEK and Radim FOJTŮ. Provedení měření teplot a koncentrací CO, O2 na kotlech K4 a K5 v rámci projektu DENOX Mělník K1-K6 (Elektrárna Mělník 1). Alstom Power, s.r.o., 2015. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Radim FOJTŮ, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Oto PUMPRLA and Ondřej PALIČKA. Provedení kalibrace provozního měření průtoku vzduchu na kotli K3 v rámci projektu DENOX Mělník. Alstom Power, s.r.o., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Oto PUMPRLA, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Radim FOJTŮ, Jan MATOUŠEK, Ondřej PALIČKA, Pavel DVOŘÁK and Zuzana VÁVROVÁ. Provedení a vyhodnocení garančního testu v Elektrárně Počerady na kotli K3. Alstom Power, s.r.o., 2015. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Oto PUMPRLA and Radim FOJTŮ. Garanční měření - Elektrárna Počerady. Alstom Power, s.r.o., 2015. [Detail]
PUMPRLA, Oto, Bohumír ČECH, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Radim FOJTŮ, Zuzana VÁVROVÁ and Zbyszek SZELIGA. Provedení garančních testů GT1 a GT2 na kotlech K1 - K6 v rámci projektu DENOX Mělník. Alstom Power, s.r.o., 2015. [Detail]
PUMPRLA, Oto, Jan MATOUŠEK, Ondřej PALIČKA, Pavel DVOŘÁK, Michal STÁŇA and Martin STÁŇA. Provedení a vyhodnocení garančních testů na K5, K2 a K4 v El. Počerady. Alstom Power, s.r.o., 2015. [Detail]
PUMPRLA, Oto, Jan MATOUŠEK, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Radim FOJTŮ and Zbyszek SZELIGA. Provedení a vyhodnocení měření koncentračního pole spalin ve spalovací komoře kotle VB2 v El. Počerady. Alstom Power, s.r.o., 2015. [Detail]
STÁŇA, Martin, Michal STÁŇA, Oto PUMPRLA, Bohumír ČECH, Zbyszek SZELIGA and Jan MATOUŠEK. Provedení ověřovacích měření na kotlech K3 a K6 EMĚ v rámci projektu DENOX Mělník. Alstom Power, s.r.o., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA and Oto PUMPRLA. Měření teplot ve spalovací komoře kotle K6 v rámci projektu DENOX Mělník 1- K6. Alstom Power, s.r.o., 2015. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Oto PUMPRLA, Michal STÁŇA and Martin STÁŇA. Kalibrace provozního měření průtoku vzduchů na kotli K1 EMĚ. Alstom Power, s.r.o., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Zbyszek SZELIGA, Jan MATOUŠEK, Michal STÁŇA, Radim FOJTŮ and Oto PUMPRLA. Provedení ověř.měření emisí Nox a CO a měřidla NH3 skluzu na výrobních blocích 2 a 5 v El. Počerady. Alstom s.r.o., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Radim FOJTŮ, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Oto PUMPRLA and Zbyszek SZELIGA. Provedení měření teplot a koncentrací CO a CO2 ve spalovací komeře kotle K3 DIN-ČSM Sever. AmpluServis, a.s., 2015. [Detail]
JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Ověření systému napájení kotlů v Teplárně Otrokovice. Aqua Styl spol. s r.o., 2015. [Detail]
KADLEC, Zdeněk, Kamil KOLARČÍK, Radim JANALÍK, Tomáš VÝTISK and Mojmír VRTEK. Znalecký posudek č. ZD/26/300/FS-MP ve věci „Zařízení pro technologický odtah spalin z motoru kogenerační jednotky bioplynové stanice v obci Smržice“. BIOUHEL.CZ s.r.o., 2015. [Detail]
HALAMA, Radim, Jiří PODEŠVA, Martin FUSEK, Ladislav KOVÁŘ, Jakub LOMOZNÍK and Tomáš HAPLA. Vývoj konstrukce technologického systému na bázi Karakuri. Continental Automotive Czech Republic, s.r.o, 2015. [Detail]
NEČAS, Jan and Jiří ZEGZULKA. Studie toku materiálu v homogenizačním silu. DSD-Dostal a.s., 2015. [Detail]
KOLARČÍK, Kamil. Technická pomoc při garančních měřeních a odborné konzultace v oblasti kompresní techniky. Dalkia Industry CZ, a. s., Zelená 2061/88a, 709 74 Ostrava - Mar. Hory, 2015. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Jana RŮŽIČKOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Marek KUCBEL and Barbora SÝKOROVÁ. Metody identifikace „selektivních markerů“ pro jednotlivé zdroje znečištění ovzduší. E-expert, spol. s r.o., 2015. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Marek KUCBEL, Barbora SÝKOROVÁ and Dagmar JUCHELKOVÁ. Analytický a mapový modul pro identifikaci podílů zdrojů na imisní situaci. E-expert, spol. s r.o., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Oto PUMPRLA and Jan MATOUŠEK. GM horkovodních kotlů K2 a K4 HWB na stavbě Timisoara, Rumunsko. EKOL, spol. s r.o., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA and Oto PUMPRLA. Provedení garančního měření dle vypracovaného projektu na kotli K15 na akci objednatele v Synthesia Pardubice. EKOL, spol. s r.o., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Michal STÁŇA, Jan MATOUŠEK and Oto PUMPRLA. Provedení GM u parního kotle - vypracování projektu a GM - Lovochemie (Lovosice). ENERGOSPOL,s.r.o., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Oto PUMPRLA and Zbyszek SZELIGA. Měření teplot spalin ve spal. komoře K3 v Tep. Dalkia Industry. ERC Emise Redukce Concepty s.r.o., 2015. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Oto PUMPRLA, Martin STÁŇA, Ondřej PALIČKA, Radim FOJTŮ, Zuzana VÁVROVÁ and Pavel DVOŘÁK. Měření koncentrace CO,NO,kyslíku a teplotního pole spalin ve spalovací komoře kotle K2 VB2 ve dvou výškových úrovních. ERC Emise Redukce Concepty s.r.o., 2015. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Oto PUMPRLA, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA and Pavel DVOŘÁK. Měření koncentrace O2, CO a teplot na kotli K5 v EPC. ERC Emise Redukce Concepty s.r.o., 2015. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Oto PUMPRLA, Martin STÁŇA, Radim FOJTŮ and Michal STÁŇA. Měření koncentrace CO, NO, kyslíku a teplotního pole spalin ve spalovací komoře K3 v EPOC. ERC Emise Redukce Concepty s.r.o., 2015. [Detail]
JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Měření účinnosti bioelektrárny. Energo Future, a.s., 2015. [Detail]
MOHYLA, Petr, Jiří HRUBÝ, Radek ČADA, Stanislav RUSZ, Jitka PODJUKLOVÁ, Ivo HLAVATÝ and Drahomír SCHWARZ. Výzkum a optimalizace technologií pro vyšší užitné vlastnosti nových materiálů a strojírenských produktů: závěrečná zpráva o řešení projektu v rámci specifického výzkumu ev. č. SP2014/193 za rok 2014. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2015. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ČADA, Radek. Inovace předmětu Technologie tváření, slévání a svařování: závěrečná zpráva o řešení grantového projektu Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT reg. č. 208/2014/FRVŠ-TO-2. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2015. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ČECH, Bohumír, Michal STÁŇA and Martin STÁŇA. Opakované garanční zkoušky kotle K2 a plynové turbíny. GGC Energy, 2015. [Detail]
KADLEC, Zdeněk and Oldřich KOLÁŘÍK. Měření na kalorimetrické trati pro stanovení účinnosti kompaktních vlnovcových výměníků pro automobilový průmysl. Halla Visteon Autopal Service, s.r.o, 2015. [Detail]
KADLEC, Zdeněk and Oldřich KOLÁŘÍK. Stanovení účinnosti kompaktních vlnovcových výměníků pro automobilový průmysl. Halla Visteon Autopal Service, s.r.o, 2015. [Detail]
KADLEC, Zdeněk, Oldřich KOLÁŘÍK and Martin BOHÁČ. Měření na kalorimetrické trati pro stanovení účinnosti kompaktních vlnovcových výměníků pro automobilový průmysl. Halla Visteon Autopal Service, s.r.o, 2015. [Detail]
KADLEC, Zdeněk, Oldřich KOLÁŘÍK and Martin BOHÁČ. Měření na měřicí kalorimetrické trati pro stanovení účinnosti. Halla Visteon Autopal Service, s.r.o., 2015. [Detail]
KADLEC, Zdeněk, Oldřich KOLÁŘÍK and Martin BOHÁČ. Měření na měřicí kalorimetrické trati pro stanovení účinnosti výměníku. Halla Visteon Autopal Service, s.r.o., 2015. [Detail]
HALAMA, Radim, Martin FUSEK, Matěj BARTECKÝ and Martin MAREK. Vývoj efektivního algoritmu pro predikci ovalizace potrubí při plastickém ohybu. Huisman Konstrukce, s. r. o., 2015. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Hana ŠKROBÁNKOVÁ and Dagmar JUCHELKOVÁ. Stanovení podmínek pro energetické využití BRKO. INGEA recyklace, 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Michal STÁŇA, Oto PUMPRLA and Martin STÁŇA. Garanční měření typu "A" kotle K15 v Synthesia Pardubice. Královopolská Ria, a.s., 2015. [Detail]
JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Ověření parametrů kompresorů. ORGREZ, a.s. Divize ekologických systémů, 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Oto PUMPRLA, Martin STÁŇA and Zuzana VÁVROVÁ. Měření teplotního pole a koncentrace kyslíku a CO ve spalinách ve spalovací komoře kotle v Teplárně Kolín. ORGREZ, a.s. Divize ekologických systémů, 2015. [Detail]
KOLARČÍK, Kamil, Mojmír VRTEK, Robert ŠIMON and Antonín ŠIMÁČEK. Znalecký posudek ve věci Usnesení Okresního soudu v Kroměříži č.j. 6 C 28/2010-317. Okresní soud v Kroměříži, Soudní 1279/11, 767 42 Kroměříž, 2015. [Detail]
NEČAS, Jan and Jiří ZEGZULKA. Analýza úhlu vnitřního tření titanové běloby. PRECHEZA a.s., 2015. [Detail]
NEČAS, Jan and Jiří ZEGZULKA. Analýza úhlu vnitřního tření a vnějšího tření titanové běloby. PRECHEZA a.s., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Michal STÁŇA, Oto PUMPRLA, Jan MATOUŠEK and Zbyszek SZELIGA. GM-ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí. PSG-International, a.s., 2015. [Detail]
VÝTISK, Tomáš and Radim JANALÍK. Garanční měření měrné spotřeby kompresorů. Pneukom s.r.o., 2015. [Detail]
PUMPRLA, Oto, Michal STÁŇA and Martin STÁŇA. Ověřovací měření emisí SO2. Precheza a.s., 2015. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří and Jan NEČAS. Ekologická likvidace lihovarnických výpalků. Promak Morava s.r.o., 2015. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Petr KAWULOK, Kateřina KONEČNÁ, Vlastimil VODÁREK, Petr OPĚLA, Stanislav RUSZ and Rostislav KAWULOK. Plastometrické určení vlivu teploty na mez kluzu slitin Inconel 713LC a MAR M-247 v litém stavu. První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír and Martin STÁŇA. Ověřovací měření množství brýd kotle K13 v El. Třebovice. SES Tlmače a.s., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Radim FOJTŮ, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Zbyszek SZELIGA, Zuzana VÁVROVÁ, Ondřej PALIČKA and Pavel DVOŘÁK. Ověřovací měření teplot spalin a koncentrací CO, Nox a O2 ve spalovací komoře na kotli K14 - Elektrárna Třebovice. SES a.s., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Martin STÁŇA and Oto PUMPRLA. Ověřovací měření plynných emisí a vypracování zpráv. SES a.s., 2015. [Detail]
PUMPRLA, Oto, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA and Jan MATOUŠEK. Garanční měření na K5, měření hluku, vypracování zprávy - El. Opatovice. SES a.s., 2015. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Oto PUMPRLA, Michal STÁŇA, Zbyszek SZELIGA and Martin STÁŇA. Garanční měření na K6 - El. Opatovice. Slovenské energetické strojárne a.s. Tlmače, 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Michal STÁŇA, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA and Martin STÁŇA. Provedení garančního měření vč. projektu - kotel K14 - Teplárně Třinec. Slovenské energetické strojárne a.s. Tlmače, 2015. [Detail]
FOLTA, Zdeněk and Miroslav TROCHTA. Vliv součinitele záběru profilu a součinitele záběru krokem evolventního ozubení ve vztahu k hluku a vibracím standardního a nestandardního profilu. Technologická agentura ČR, 2015. [Detail]
PORUBA, Zdeněk and Petr HORYL. Výpočet trhliny a její šíření v plášti bubnového sušiče B12. Trinom, s.r.o., Tovačovská 11a, 75002 Přerov, 2015. [Detail]
FOJTÍK, David, Petr PODEŠVA and Milan MIHOLA. Měření clonek ve dně šachty jaderného reaktoru VVER v EMO pro Škodu JS. Třinecké železárny, 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Martin STÁŇA, Zuzana VÁVROVÁ and Radim FOJTŮ. Měření přisávání, falešného vzduchu v kotli. United Energy, a.s., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Radim FOJTŮ, Oto PUMPRLA, Zbyszek SZELIGA, Martin STÁŇA and Zuzana VÁVROVÁ. Provedení analýzy současného stavu kotle K6 z KYII - měření falešného vzduchu. United Energy, a.s., 2015. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Marian BOJKO and Adam BUREČEK. Měření odporů kotlů, modelování proudění v prostoru kotle. VIADRUS a.s., 2015. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Marian BOJKO and Adam BUREČEK. Proměření hydraulického odporu kotle VIAautoCAST. VIADRUS a.s., 2015. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Marian BOJKO and Adam BUREČEK. Proměření hydraulického odporu kotle VIAautoSTEEL. VIADRUS a.s., 2015. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Marian BOJKO and Adam BUREČEK. Proměření hydraulického odporu kotle VIAroboSTEEL. VIADRUS a.s., 2015. [Detail]
BRÁZDA, Robert and Aleš PROCHÁZKA. Závěrečná zpráva k objednávce CIS140001, HS3421404. VIADRUS,a.s., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Oto PUMPRLA, Martin STÁŇA and Zbyszek SZELIGA. Ověřovací měření teplot ve spalovací komoře kotle K5 TKR (Krnov). Veolia Energie ČR, a.s., 2015. [Detail]
PUMPRLA, Oto, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Jan MATOUŠEK, Bohumír ČECH and Zbyszek SZELIGA. Měření při zkouškách výkonu kotle K8 v EK. Veolia Energie ČR, a.s., 2015. [Detail]
VÝTISK, Tomáš, Radim JANALÍK and Mojmír VRTEK. Garanční měření technologie rozšířené výroby dusíku na dole ČSM. Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., 2015. [Detail]
JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Garanční a ověřovací měření technologie výroby chladu v areálu dolu ČSA. Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Oto PUMPRLA and Martin STÁŇA. Provedení opakovaného garančního měření plynových kotlů ve Veolii, a.s. Výtopna Vlašim. Viessmann spol. s r. o., 2015. [Detail]
FUSEK, Martin. Výzkum řešitelnosti UCM (Universal Correcting Machine). VÍTKOVICE-VÝZKUM A VÝVOJ-TECHNICKÉ APLIKACE a.s., Studentská 6202/17, Ostrava-Poruba 708 00, 2015. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Bohumír ČECH, Michal STÁŇA, Oto PUMPRLA and Martin STÁŇA. Provedení GZ snížení emisí Nox v El. Dětmarovice metodou SCR. Vítkovice Power Engineering a.s., 2015. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Martin STÁŇA, Michal STÁŇA, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK and Radim FOJTŮ. Provedení opakované garanční zkoušky v rámci projektu snížení emisí Nox v El. Dětmarovice metodou SCR na výrobním bloku VB3. Vítkovice Power Engineering a.s., 2015. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Martin STÁŇA and Bohumír ČECH. Snížení emisí Nox v El. Dětmarovice, pro K3, K4. Vítkovice Power Engineering a.s., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Zuzana VÁVROVÁ, Oto PUMPRLA, Radim FOJTŮ, Zbyszek SZELIGA and Michal STÁŇA. GM kotle typ B FK7 po rekonstrukci - provoz na biopalivo a uhelný provoz v lokalitě EPO. ČEZ Energetické produkty, s.r.o., 2015. [Detail]
VÝTISK, Tomáš and Radim JANALÍK. Garanční měření kompresprové stanice ČEZ. ČEZ Energetické služby, a.s., 2015. [Detail]
STÁŇA, Martin, Zbyszek SZELIGA and Michal STÁŇA. Ověřovací měření průtoků vzduchu na kotli K9 TAMEH (Ostrava - Kunčice). ČKD PRAHA DIZ, a.s., 2015. [Detail]
ČECH, Bohumír, Michal STÁŇA, Martin STÁŇA, Jan MATOUŠEK and Oto PUMPRLA. Provedení GM "A" Kompresorové stanice vzduchu na el. Prunéřov II. ČKD Praha DIZ, 2015. [Detail]
KOLARČÍK, Kamil and Robert ŠIMON. Posouzení finanční ztráty společnosti ODAS odpady, s. r. o., při odstávkách fermentorů bioplynové stanice, z titulu jejich netěsností. Česká pojišťovna, a. s. , Purkyňova 2845/101, 612 00 Brno, 2015. [Detail]
ČADA, Radek. Optimalizace technologií plošného a objemového tváření: závěrečná zpráva o řešení projektu v rámci specifického výzkumu ev. č. SP2013/63 za rok 2013. Ostrava: VŠB-TUO, 2014. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Oto PUMPRLA and Michal STÁŇA. Záruční zkoušky a ověřovací měření clony - Kladno. ALSTOM s.r.o., 2014. [Detail]
PUMPRLA, Oto, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Michal STÁŇA and Martin STÁŇA. Ověřování měření průtoku vzduchu kotle K4 a K6 v El. Mělník 1. ALSTOM s.r.o., 2014. [Detail]
STÁŇA, Michal, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK and Oto PUMPRLA. Rozšíření prací - Záruční zkoušky a ověřovací měření clony - Kladno. ALSTOM s.r.o., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Oto PUMPRLA, Jan MATOUŠEK and Michal STÁŇA. Ověřovací měření průtoku vzduchu na kotli K6 v El. Mělník I. ALSTOM s.r.o., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Oto PUMPRLA, Jan MATOUŠEK and Martin STÁŇA. Ověřování měření průtoku vzduchu kotle K6 v El. Mělník 1. ALSTOM s.r.o., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Oto PUMPRLA, Jan MATOUŠEK, Michal STÁŇA and Zbyszek SZELIGA. Zpracování projektu a provedení ověř. měření na kotli K6. Alstom Power, s.r.o., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Oto PUMPRLA, Michal STÁŇA and Zbyszek SZELIGA. Zpracování projektu a provedení ověř. měření na kotli K4. Alstom Power, s.r.o., 2014. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Oto PUMPRLA, Bohumír ČECH and Michal STÁŇA. Měření dynamického, statického tlaku vzdušiny a teploty a barom.tlaku MO (Ledvice). Alstom s.r.o., 2014. [Detail]
PUMPRLA, Oto, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Michal STÁŇA and Zbyszek SZELIGA. Provedení ověřovacího měření na kotli K3 DIN-ČSM Sever. AmpluServis, a.s., 2014. [Detail]
JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Garanční měření čerpadel v paroplynovém cyklu elektrárny Počerady. Aqua Styl spol. s r.o., 2014. [Detail]
FOJTÍK, František and Ladislav ZUBAL. ANALÝZA NAPĚTÍ U ARMATURY. Arako spol. s.r.o., Hviezdoslavova 2897/18, 74601 Opava, 2014. [Detail]
BILÍK, Jiří, Simona JURSOVÁ, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ and Jaroslav FRANTÍK. Spolupráce při posouzení redukovatelnosti rud a interpretace výsledků v matematickém modelu MMHF. Arcelor Mittal Ostrava, 2014. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Oto PUMPRLA, Bohumír ČECH, Michal STÁŇA and Zbyszek SZELIGA. Měření účinnosti kotle K6. ArcelorMittal Ostrava a.s., 2014. [Detail]
HAVLÍK, Jiří and Patrik SNIEHOTTA. Optimalizace zkušebního zařízení pro životnostní testy manuálního sedáku. Brose CZ, spol. s r.o., 2014. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří, Jan NEČAS, Daniel GELNAR, Jiří ROZBROJ and Jakub HLOSTA. Výzkumná a vývojová činnost v oblasti modelování, simulací, výroby prototypů a technické pomoci v oblastech sypkých hmot. DSD-Dostal a.s., 2014. [Detail]
NEČAS, Jan, Jiří ZEGZULKA, Daniel GELNAR, Jiří ROZBROJ and David ŽUROVEC. Zvýšení dopravní kapacity vertikálního šnekového dopravníku. DSD-Dostal a.s., 2014. [Detail]
VÝTISK, Tomáš, Radim JANALÍK and Mojmír VRTEK. Garanční zkoušky zařízení na výrobu dusíku ČSM jih. Dalkia Industry CZ, a.s., 2014. [Detail]
VÝTISK, Tomáš, Radim JANALÍK and Mojmír VRTEK. Zkoušky kompresoru na výrobu dusíku na Dole ČSM. Dalkia Industry CZ, a.s., 2014. [Detail]
VÝTISK, Tomáš, Radim JANALÍK and Mojmír VRTEK. Monitorovací měření, zpracování a analýza provozních dat na zařízení na výrobu dusíku SE ČSM. Dalkia Industry CZ, a.s., 2014. [Detail]
STÁŇA, Michal and Jan MATOUŠEK. Měření vlhkosti degazačního plynu-SE Staříč,Darkov,Lazy, ČSM. Dalkia Industry CZ, a.s., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA, Oto PUMPRLA, Michal STÁŇA and Martin STÁŇA. Primární a sekundární opatření pro snížení Sox a Nox, GZ K3. Dalkia Industry CZ, a.s., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Oto PUMPRLA, Jan MATOUŠEK, Michal STÁŇA and Martin STÁŇA. Měření garantovaných parametrů kotle K8-Vlašim. Dalkia Kolín, a.s., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Michal STÁŇA, Jan MATOUŠEK and Oto PUMPRLA. Provedení a vyhodnocení komplexních zkoušek kotle K7-DML. Dalkia Mar. Lázně, s.r.o., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Michal STÁŇA and Oto PUMPRLA. Provedení emisního měření kotle K7 v DML. Dalkia Marianské Lázně, 2014. [Detail]
JANALÍK, Radim and Tomáš VÝTISK. Garanční měření suchého odběru popílku v Elektrárně Třebovice. Dalkia Česká republika, a.s., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Michal STÁŇA, Zbyszek SZELIGA and Oto PUMPRLA. Měření účinnosti a příkonu kotlů K1,K6 a K7 v TČA. Dalkia Česká republika, a.s., 2014. [Detail]
PŘEČEK, Hynek, Zdeněk FOLTA and Jiří PODEŠVA. Prodloužení trvanlivosti bubnů těžního stroje TS 2B 6018. Diamo st. podnik, 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír. Vypracování projektu GM na plynovém kotli K15 v Synthesia. EKOL, spol. s r.o, 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK and Oto PUMPRLA. Provedení ověřovacího měření odlučovače TZL v Teplárně Loučovice. EKOL, spol. s r.o., 2014. [Detail]
PUMPRLA, Oto, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK and Michal STÁŇA. Provedení GM u parního kotle - vypracování projektu a GM - Lovochemie (Lovosice). ENERGOSPOL,s.r.o., 2014. [Detail]
STÁŇA, Michal, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK and Oto PUMPRLA. Provedení GM u parního turbogenerátoru-vypracování projektu a GM - Lovochemie (Lovosice). ENERGOSPOL,s.r.o., 2014. [Detail]
FOJTÍK, František and Ladislav ZUBAL. Experimentální verifikace snímače pro měření válcovacích sil. EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., Českobratrská 3321/46, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 2014. [Detail]
VÝTISK, Tomáš and Radim JANALÍK. Provedení ověřovacího měření turbogenerátoru. IROMEZ, s.r.o, 2014. [Detail]
DVOŘÁK, Lukáš. Proměření parametrů pneumatické vrtačky. KOEXPRO Ostrava, a.s., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Zbyszek SZELIGA and Oto PUMPRLA. Provedení měření teplot kotlů K4 a K5. Kovoprojekta Brno a.s., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Zbyszek SZELIGA and Oto PUMPRLA. Měření čpavkového skluzu na K5 a K4 v DEZA a.s.,. Kovoprojekta Brno a.s., 2014. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Oto PUMPRLA and Bohumír ČECH. Měření čpavkového skluzu na K4 a K5 v DEZA Valmez. Kovoprojekta Brno a.s., 2014. [Detail]
STÁŇA, Michal, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Oto PUMPRLA and Martin STÁŇA. Provedení ověřovacího měření Ljungströmu a sek. ventilátoru. LEMONTA s.r.o., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Michal STÁŇA, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA and Oto PUMPRLA. GZ typ B výr. bloku č. 21 El. Tušimice IIGZ typ B výr. bloku č. 21 El. Tušimice II - OB6 a OB61. MODŘANY Power, a.s., 2014. [Detail]
FOJTÍK, František and Ladislav ZUBAL. ANALÝZA NAPĚTÍ KULOVÉHO KOHOUTU. MSA, a.s., Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov, 2014. [Detail]
HORYL, Petr, Pavel MARŠÁLEK, Jiří HAVLÍK, Zdeněk PORUBA, Miroslav BURIÁN and Miroslav TROCHTA. Konstrukční návrh a dynamická počítačová simulace utlumení nárazu osoby na železniční dvousedadlo ve dvou odlišných variantách. Neuveden, 2014. [Detail]
PŘEČEK, Hynek and Zdeněk FOLTA. MĚŘENÍ HORIZONTÁLNÍHO ZRYCHLENÍ NA DOPRAVNÍCH NÁDOBÁCH. OKD, a.s. Důl ČSM, 2014. [Detail]
PORUBA, Zdeněk and Petr HORYL. Posouzení obloukové výztuže TH29. OKD, a.s., Staříč 528, 2014. [Detail]
FOJTÍK, František. STANOVENÍ ÚNAVOVÝCH PARAMETRŮ SVAŘOVANÝCH VZORKŮ. OSTROJ a.s., Těšínská 1586/66, 746 41€Opava., 2014. [Detail]
PUMPRLA, Oto, Bohumír ČECH, Michal STÁŇA and Jan MATOUŠEK. Garanční měření účinnosti a emisí na kotlích K4 a K5 v Plzeňské teplárenské a.s. SP Power s.r.o., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Michal STÁŇA and Jan MATOUŠEK. Provedení GM CZT Vlašim-změna parního systému na teplovodní. SYSTHERM s.r.o., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Oto PUMPRLA, Michal STÁŇA and Jan MATOUŠEK. GM kotle se spalovací turbínou. TAMERO INVEST s.r.o. (Synthos), 2014. [Detail]
MATOUŠEK, Jan. Zpracování proj.dokumentace GM technologie-Mydlovary. TENZA a.s., Brno, 2014. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Michal STÁŇA and Oto PUMPRLA. Autorizované měření emisí - Planá 2014. TENZA, a.s., 2014. [Detail]
MATOUŠEK, Jan and Michal STÁŇA. Spolupráce při prokázání gar. parametrů kotle K10 a toč. redukce. TESO Ostrava s.r.o., 2014. [Detail]
FOLTA, Zdeněk, Milena HRUDIČKOVÁ, Zdeněk DEJL and Vladimír MORAVEC. Metodika měření a vyhodnocení průhybů. Technologická agentura ČR, 2014. [Detail]
FOLTA, Zdeněk. Databáze vybraných tolerancí ozubení a montážních chyb na vibrace ozubení a hluk převodových skříní. Technologická agentura ČR, 2014. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Michal STÁŇA, Oto PUMPRLA and Martin STÁŇA. Stanovení účinnosti kotle - Teplárna Loučovice. Teplárna Loučovice, a.s., 2014. [Detail]
VÝTISK, Tomáš, Radim JANALÍK and Zdeněk KADLEC. Stanovení účinnosti fluidního kotle K1.7 v Teplárně Tábor. Teplárna Tábor a.s., 2014. [Detail]
FOJTÍK, František and Ladislav ZUBAL. Verifikace tlakového snímače síly válcovací stolice. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Průmyslová 1000, 739 70, Třinec – Staré Město, 2014. [Detail]
FOJTÍK, David and Jiří TŮMA. Inovace aplikace Profil Vsázky BZS podle požadavků Třineckých železárnách, a. s. Třinecké železárny, a. s., 2014. [Detail]
HALAMA, Radim, František FOJTÍK and Martin FUSEK. Vytvoření výpočtového nástroje pro stanovení maximálních rozměrů rovnaných profilů na základě numerické a experimentální analýzy napětí. Třinecké železárny, a.s., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír and Oto PUMPRLA. Provedení GZ kotle K4 (K2, K3) ve Výtopně Dolní Bruntál. Uchytil s.r.o., 2014. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír and Adam BUREČEK. Proměření hydraulického odporu v kotlových tělesech kotlů. VIADRUS a.s., 2014. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Adam BUREČEK and Marian BOJKO. Modelování proudění ve třech článcích kotle Hefaistos P2 (IBC). VIADRUS a.s., 2014. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Marian BOJKO and Adam BUREČEK. Modelování proudění spalin a vzduch s přestupem tepla v tvarovce. VIADRUS a.s., 2014. [Detail]
NOVÁK, Petr, Ján BABJAK, Tomáš KOT and Milan MIHOLA. Návrh robotického ramene pro mobilní platformu. VOP státní podnik, 2014. [Detail]
BRÁZDA, Robert. Analýza dopravy paliva. Viadrus, a.s., 2014. [Detail]
HONUS, Stanislav and Milada KOZUBKOVÁ. Využití matematického modelování pro predikování charakteristik vodních turbín. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Michal STÁŇA and Oto PUMPRLA. Provedení ověřovacího měření emisí kotle K1 v Tepl. Karviná. VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., 2014. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Zbyszek SZELIGA and Oto PUMPRLA. Měření objemového toku spalin kouřovými ventilátory v EDĚ - K3, K4. VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., 2014. [Detail]
MATOUŠEK, Jan and Oto PUMPRLA. Odběr vzorků surového uhlí (paliva), popílku, škváry (strusky) a uhelného prášku na kotli K3 - Teplárna Karviná. VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Michal STÁŇA, Oto PUMPRLA and Zbyszek SZELIGA. Projekt a garanční test "B" bloků KA, KB vč. dokumentace. Vítkovice Power Engineering a.s., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Michal STÁŇA, Zbyszek SZELIGA and Oto PUMPRLA. Ověřovací měření kotle K3 v Teplárně Karviná. Vítkovice Power Engineering a.s., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Oto PUMPRLA, Michal STÁŇA and Zbyszek SZELIGA. Provedení předgarančního měření parametrů kotle K3 v Teplárně Karviná. Vítkovice Power Engineering a.s., 2014. [Detail]
PODEŠVA, Jiří, Alena BILOŠOVÁ and Jan SZWEDA. Odsíření kotlů K8 - K11 v AMEO Ostrava: Měření vibrací ventilátoru KV1. ZVVZ - Enven Engineering, a.s., 2014. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Michal STÁŇA and Oto PUMPRLA. Realizace a vyhodnocení GM pro projekt Precheza. ČKD Praha DIZ, a.s., 2014. [Detail]
PUMPRLA, Oto, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK and Michal STÁŇA. Provedení GZ technologie výroby kys. sírové a související turbíny. ČKD Praha DIZ, a.s., 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Michal STÁŇA and Oto PUMPRLA. Ověřovací měření zákl.parametrů turbíny na výr.lince kys. sírové. ČKD Praha DIZ, a.s., 2014. [Detail]

Projects

2024

Code Title Start year End year
FW10010202 Optimalizace návrhových a výrobních postupů vertikálních čerpadel s využitím moderních technologií 2024 2026
0014/7/NAD/2024 Letní pobyt nadaných žáků na MOFO 2024 2024 2024
CIII-RS1812 Application of CAx technologies in smart production as a significant basis for the development of Industry 4.0 in small and medium-sized enterprises - connection between industry and higher education institutions through lifelong learning 2024 2024

2023

Code Title Start year End year
TN02000010 Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství 2 2023 2028
TN02000012 Centrum pokročilých jaderných technologií II 2023 2028
Božek Vehicle Engineering National Center of Competence (BOVENAC) 2023 2028
101112380 Hybrid energy storage system using post-mining infrastructure 2023 2026
TN02000010/013N Úsporné technologie a materiály pro udržitelný rozvoj 2023 2026
TN02000054 Božek Vehicle Engineering National Center of Competence (FACME) 2023 2026
23-04724S Výpočtové modelování tvárného porušování identických tvářených a tištěných kovových materiálů při ultra-nízko-cyklové únavě 2023 2025
23-05338S Mechanické a strukturní vlastnosti 3D tištěné slitiny AlSi10Mg v závislosti na míře recyklace prášku 2023 2025
CK04000098 Systém pro podporu komplexní síťové časové koordinace spojů ve veřejné hromadné dopravě 2023 2025
CZ.01.01.01/01/22_002/0000526 Univerzální modulární drtič 2023 2025
FW06010775 Výzkum a vývoj produktivních nástrojů a technologií pro obrábění velmi přesných děr s definovanou integritou obrobeného povrchu 2023 2025
GA23-05372S Povrchová a podpovrchová eroze způsobená vícenásobným dopadem kapek 2023 2025
TK05020009 Výzkum a vývoj senzorů pro plošné měření imisí v průmyslových areálech a energetických závodech 2023 2025
TK05020049 Inovativní výměník pro plynové kotle 2023 2025
TN02000051/003 Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21 století. Termosetická směs s absencí povrchového odpařování aditiv při procesu povrchové úpravy formou nanášení tenkých kovových filmů. 2023 2025
12320087 Výměna studentů v rámci projektu Visegrad fund 2023 2024
52310262 Višegrádské stipendium 346 II. (2023 - 2024) 2023 2024
TK05020052 Nabíjecí stanice pro elektromobily z vn skrze distribuční transformátor 2023 2024
Visegradské stipendium 2023 2024
Visegradské stipendium 2023 2024
Višegrádské stipendium 346 (2023 - 2024) 2023 2024
Letní pobyt talentovaných dětí na MOFO 2023 2023 2023

2022

Code Title Start year End year
52210926 Visegradské stipendium 2022 2023
52211138 Visegradské stipendium 2022 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0 /21_374/0027092 Vývoj rovnacího stroje trubek pro Prestar 2022 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026694 Výzkum a vývoj inovativního osvětlovače pro on-line kontrolu výrobků kamerovými systémy 2022 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027232 Katalytická mineralizační jednotka 2022 2023
0030/7/NAD/2022 Podpora nadaných žáků 2022 - LŠ a ZŠ MOFO 2022 2022

2021

Code Title Start year End year
304011AYI2 Podpora distančních metod v technickém vzdělávání 2021 2023
304011AYW8 Príprava a zavedenie vzdelávacích on-line výstupov pre strojárske odbory 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024786 Automatizace výroby zdravotnických prostředků 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026885 Prediktivní nástroj společnosti B&Bartoni, spol. s r. o. pro optimalizaci výrobních procesů 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027388 VÝZKUM A VÝVOJ PRODUKTIVNÍCH VYSTRUŽOVACÍCH NÁSTROJŮ A TECHNOLOGIÍ PRO OBRÁBĚNÍ VELMI PŘESNÝCH DĚR S BŘITY ZE SLINUTÝCH KARBIDŮ A CERMETŮ S NOVÝM PVD POVLAKEM 2021 2023
EG20_321/0024017 Energeticko-softwarová optimalizace hydraulických stanic nad 100 kW 2021 2023
EG20_321/0024388 Vývoj inteligentního distribučního transformátoru 2021 2023
EG20_321/0024559 Výzkum a vývoj osobního výtahu OT 450 2021 2023
EG20_321/0025234 3D tisk a obrábění dílů pro letecký průmysl z kompozitních materiálů, hliníkových a titanových slitin 2021 2023
EG21_374/0026387 Vývoj inovativní kogenerační jednotky spalující plyny s příměsí vodíku 2021 2023
FW03010345 Vývoj nové řady sekaček SPIDER s nástavbou pro lisování travní hmoty 2021 2023
FW03010587 Vývoj nové řady svařovaných šoupátek pro průmysl, energetiku a návrh technologie výroby s využitím principů Průmyslu 4.0 2021 2023
Implementace modulu virtuální reality 2021 2023
Návrh a konstrukční úpravy karbonových částí ULL letounu Ellipse Spirit a příprava dokumentace pro certifikační proces v letecké výrobě 2021 2023
52110631 Visegradské stipendium 2021 2022
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020167 Virtuální dynamické modely pro simulaci rozsáhlých víceosých systémů v reálném čase 2021 2022
RPP2021/100 Aktualizace a tvorba materiálů pro výuku předmětů Povrchové úpravy a Konstrukční materiály 2021 2021
RPP2021/101 Studentský mobilní robot pro mezinárodní soutěže 2021 2021
RPP2021/23 Aditivní technologie 2021 2021
RPP2021/45 Únava materiálu II 2021 2021
RPP2021/60 Inovace předmětu 347-0329 - Experiment v částech strojů 2021 2021
RPP2021/96 Vytvoření studijního materiálu multimediálního charakteru pro experimentální část předmětu Mechanika tekutin 2021 2021
RPP2021/99 Modernizace výukových simulátorů a leteckého technického kabinetu 2021 2021

2020

Code Title Start year End year
TK03030037 Akumulační vodní elektrárna nového typu 2020 2025
CK01000043 Systém pro podporu síťové časové koordinace spojů v přestupních uzlech 2020 2022
CK01000060 Prediktivní systém údržby vozidel 2020 2022
CZ.01.1.02 /0.0/0.0/1 9_264/0019830 Integrace modulu počítačové simulace do návrhového algoritmu 3D tištěných ortotických pomůcek 2020 2022
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264/0019431 Optimalizace konstrukce deskového drtiče pro eliminaci přenášených vibrací 2020 2022
EG19_262/0019913 Vývoj progresivního systému pro numerickou simulaci fyzikálních procesů v plynárenských soustavách 2020 2022
RPP2020/79 Inovace předmětu 346-0508 - Nekonvenční metody obrábění 2020 2020
RPP2020/80 Skladovací systémy partikulárních látek 2020 2020
RPP2020/81 Inovace studijních materiálů pro předměty Kompresory, ventilátory a čerpadla a Parní turbíny 2020 2020
RPP2020/83 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Právní normy v podnikání 2020 2020
RPP2020/84 Moderní obráběcí nástroje a upínací prvky 2020 2020
RPP2020/85 Model pro výuku návrhu regulačních obvodů 2020 2020
RPP2020/86 Inovace předmětu Logistika I 2020 2020
RPP2020/87 Praktické aplikace využití působících sil v zásobníku pro inovaci v předmětu Doprava a zpracování surovin 2020 2020
RPP2020/88 Robot pro účast na soutěžích 2020 2020
RPP2020/90 Inovace obsahové náplně přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management 2020 2020
RPP2020/91 Udržení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce zvýšením kvality výuky 2020 2020
RPP2020/92 Inovace a harmonizace studijních podkladů v oblastech organizace, řízení a provozu údržby strojů na základě ověřených výstupů z praxe a nové legislativy 2020 2020
RPP2020/93 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Základy projektování 2020 2020
RPP2020/94 Statické a dynamické charakteristiky 2020 2020
RPP2020/95 Rozšíření výuky praktických cvičení předmětu Automatizační technika 2020 2020
RPP2020/96 Inovace předmětu studia Silniční vozidla I 2020 2020
Podpora a rozvoj vysokoškolského technického vzdělávání v Olomouckém kraji 2020 2020

2019

Code Title Start year End year
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_140/0015226 AD-TECH Centrum 3.0 2019 2022
FV40115 Vývoj nové řady středotlakých šoupátek, technologie jejich výroby a metodiky zkoušení, simulující 40 let životnosti 2019 2022
TN01000024 Národní centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence, dílčí projekt Automatizace a optimalizace výrobních systémů 2019 2022
TN01000026 Národní centrum kompetence Josefa Božka 2019 2022
TN01000071 Národní centrum kompetence mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství 2019 2022
FV40022 Modulus IoT Tracker 2019 2021
FV40046 Mobilní diagnostický systém plunžrových čerpadel s bezdrátovou komunikací 2019 2021
FV40105 Vývoj a výroba prototypu vysokotlakého vřetenového čerpadla pro čerpání vysoce-viskózních hmot 2019 2021
FV40312 Inteligentní porodní lůžko pro automatické polohování a dynamickou mobilizaci rodiček 2019 2021
GA19-03282S Vliv komplexních a cyklických módů zatěžování na životnost strojních součástí vyrobených metodou 3D tisku 2019 2021
GA19-06666S Výzkum proudění a intertakce dvousložkových kapalin s tělesy a vnějším magnetickým polem 2019 2021
GJ19-22426Y Vliv patologií na tvar pulzní vlny v tepnách a jejich nízkocyklovou únavu 2019 2021
LTAUSA18134 Výpočtově statistické hodnocení rizika ruptury aneurysmat abdominální aorty 2019 2021
TH04010282 Implementace vyšších forem řízení pro zvýšení adaptability simulačního nástroje pro modelování dopravních uzlů 2019 2021
TK02020060 Výzkum inovativní koncepce parogenerátoru pro kogenerační výrobu elektřiny u ZEVO s vyloučením chloridové koroze přehříváků páry a s možností akumulace elektrické energie 2019 2021
Automatizace návrhu a zhotovení protézy dolní končetiny 3D tiskem - protetika 4.0 2019 2020
Experimentální a numerický výzkum toroidních vírů 2019 2020
Visegrádské stipendium 2019 2020
CIII-PL0901 Výuka a výzkum v pokročilé výrobě 2019 2019
CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_198/0014695 AD-TECH Centrum 2.0 2019 2019
RPP2019/79 Inovace předmětu 346-0508 - Nekonvenční metody obrábění 2019 2019
RPP2019/80 Skladovací systémy partikulárních látek 2019 2019
RPP2019/81 Inovace studijních materiálů pro předměty Kompresory, ventilátory a čerpadla a Parní turbíny 2019 2019
RPP2019/83 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Právní normy v podnikání 2019 2019
RPP2019/84 Moderní obráběcí nástroje a upínací prvky 2019 2019
RPP2019/85 Model pro výuku návrhu regulačních obvodů 2019 2019
RPP2019/86 Inovace předmětu Logistika I 2019 2019
RPP2019/87 Praktické aplikace využití působících sil v zásobníku pro inovaci v předmětu Doprava a zpracování surovin 2019 2019
RPP2019/88 Robot pro účast na soutěžích 2019 2019
RPP2019/90 Inovace obsahové náplně přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management 2019 2019
RPP2019/91 Udržení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce zvýšením kvality výuky 2019 2019
RPP2019/92 Inovace a harmonizace studijních podkladů v oblastech organizace, řízení a provozu údržby strojů na základě ověřených výstupů z praxe a nové legislativy 2019 2019
RPP2019/93 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Základy projektování 2019 2019
RPP2019/94 Statické a dynamické charakteristiky 2019 2019
RPP2019/95 Rozšíření výuky praktických cvičení předmětu Automatizační technika 2019 2019
RPP2019/96 Inovace předmětu studia Silniční vozidla I 2019 2019
Podpora a rozvoj vysokoškolského technického vzdělávání v Olomouckém kraji 2019 2019

2018

Code Title Start year End year
01309/2019/RRC Restaurátorská dílna 2018 2023
EF17_049/0008407 Inovativní a aditivní technologie výroby - nová technologická řešení 3D tisku kovů a kompozitních materiálů 2018 2022
TH04010416 Vývoj nové technologie zušlechťování ocelových pásů 2018 2022
EG17_107/0012469 Výzkum a vývoj inovovaných technologií pro mletí a drcení nerostných surovin 2018 2021
EG16_084/0010265 Výzkum inovativní koncepce technologie pro akumulaci elektřiny s vysokou účinností u decentrálních kogeneračních zdrojů 2018 2020
EG17_107/0012274 Nová generace digitalizovaných zkušebně testovacích systémů pro diagnostiku mechatronických systémů 2018 2020
Výzkum a vývoj nové generace parkovacích asistentů 2018 2019
CIII-2017-BG0613 Nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie - univerzitní spolupráce ve výzkumu a implementace společných programů pomocí akademických mobilit 2018 2018

2017

Code Title Start year End year
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002590 Tvorba doktorského studijního programu Dopravní systémy 2017 2022
Inovativní a aditivní technologie výroby – nová technologická řešení 3D tisku kovů a kompozitních materiálů 2017 2022
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002506 Dobudování infrastruktury CPIT TL1 pro strategické studijní programy FS a FMMI VŠB-TUO 2017 2020
EG16_084/0010358 Výzkum a vývoj vícekomorového izolačního skla nového typu a jeho výroby 2017 2020
Zkvalitnění technického vzdělávání formou praktické přípravy vycházející z reálných potřeb trhu práce 2017 2020
EG15_019/0004582 Vývoj univerzální technologie pro rozpojování, nakládání a zpevňování hornin na pásovém podvozku 2017 2019
FV20321 Vývoj odlehčovacích ortéz dolní končetiny s využitím digitálních technologií 2017 2018
CIII-2017-CZ0201 Znalostní most pro studenty a pedagogy ve výrobních technologiích 2017 2017
CIII-2017-FREEMOVERS Freemovers 2017 2017
CIII-2017-HR0108 Konkurenční produkty a výzkum technologií - výuka, výzkum a implementace společných programů orientovaných na výrobní a průmyslové inženýrství 2017 2017
CIII-2017-RO0013 Výuka a výzkum enviro-orientovaných technologií v průmyslu 2017 2017
CIII-2017-RO0058 NÁVRH, ZAVEDENÍ A POUŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROGRAMŮ MANAGEMENTU KVALITY VE VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍCH 2017 2017
CIII-2017-RO0202 Implementace a využití E-learningových systémů ve studijní oblasti výrobní inženýrství v regionu střední Evropy 2017 2017
RPP2017/183 Laboratorní úloha - Měření technických veličin pomocí bezdrátové technologie 2017 2017
RPP2017/188 Multimediální podpora výuky předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD 2017 2017
RPP2017/191 Souosost zkušebních trhacích strojů 2017 2017
RPP2017/192 Inovace výuky v oblasti zkoumání mechanických vlastností materiálů po SPD využitím micro-tensile testů (M-TT) 2017 2017

2016

Code Title Start year End year
Supporting knowledge capacity of ICT among SME to engage in growth and innovation 2016 2021
FV10717 Vývoj nové řady kryogenních kulových kohoutů, technologie jejich výroby a zkoušení 2016 2018
RPP2016/107 Inovace předmětu Počítačové systémy 2016 2018
RPP2016/114 Podpora hostujících profesorů ve výuce katedry energetiky 2016 2018
RPP2016/118 Inovace předmětu Informační systémy ve strojírenství 2016 2018
RPP2016/84 Inovace předmětu Mechanika tekutin 2016 2018
RPP2016/87 Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel 1, 3, 5 2016 2018
RPP2016/93 Inovace předmětu: 346 - 0302/05 (06) Nástroje 2016 2018
RPP2016/95 Aerodynamika vozidel 2016 2018
Summer School of Energy 2016 2017
UMOŽNĚNÍ ZAPOJENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ DO EVROPSKÉ ALIANCE PRO ENERGETICKÝ VÝZKUM (EUROPEAN ENERGY RESEARCH ALLIANCE – EERA) 2016 2017
H3451603 PV-Czech,Siostrzonek,3721 2016 2016
RPP2016/120 Inovace předmětu Dynamika I 2016 2016
RPP2016/121 Konstrukce modelu inverzního kyvadla s více stupni volnosti 2016 2016
RPP2016/32 Vybavení laboratoře demonstračních modelů Katedry energetiky 2016 2016
RPP2016/88 Rozšíření základny upínacích prvků pro tvarově složité a rozměrné obrobky 2016 2016

2015

Code Title Start year End year
_51501681 Zvýšení mechanických vlastností hliníkových slitin pomocí vícenásobné plastické deformace a tepelného zpracování 2015 2016
561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula develompent in partnership with public and private sector 2015 2015
FRVS2015/107 Inovace předmětu Části a mechanismy strojů 347-0304/01 2015 2015
FRVS2015/129 Podpora programování v oboru Aplikovaná mechanika 2015 2015
FRVS2015/147 Inovace předmětu Řízení pneumatických mechanizmů 2015 2015
FRVS2015/22 Inovace mnohorozměrové laboratorní úlohy nasazením prediktivního řízení a PC-based PLC systému. 2015 2015
FRVS2015/50 Tvorba vizuálních studijních podkladů pro předmět Základy strojnictví 2015 2015
FRVS2015/59 Tvorba montážních postupů 3D tiskárny a CNC frézky pro reálné ukázky aditivních způsobů výroby 2015 2015
FRVS2015/77 Inovace předmětu Technologie povrchového inženýrství 345-0508/05 2015 2015
FRVS2015/84 Inovace předmětu Ročníkový projekt II 346-0311/04 2015 2015

2014

Code Title Start year End year
631117 Systém virtuální teleportace RESCUER pro inspekci uhelného dolu postiženého havárií. 2014 2017
TA04031296 Simulace a optimalizace interakce dopravních proudů v software Witness 2014 2016
51400792 Zvyšování mechanických vlastností zjemňováním struktury v procesu tváření Al slitinlit 2014 2015

2013

Code Title Start year End year
TA03031079 OPTIM - Výzkum a vývoj SW řešení na optimalizaci svozů / rozvozů a nakládky na dopravní prostředky pro oblast dopravy, spedice a logistiky 2013 2015
TA03031271 Aktivní bezpečnostní systém pro prostorovou lokalizaci objektů mezi kolejovými vozidly a před jejich čely 2013 2015

2012

Code Title Start year End year
TE01020020 Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka 2012 2017