Skip to main content
Skip header
Title
AD-TECH Centrum 2.0
Code
CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_198/0014695
Solver
Start year
2019
End year
2019
Provider
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma
Type
Program MPO
Summary
Projekt navazuje na úspěšný projekt AD TECH CENTRUM, který je již realizován v rámci výzvy OP PIK, Služby infrastruktury I., aktivita c). Projekt bude realizován na území ostravské aglomerace a jeho výsledkem bude rozšíření stávající inovační infrastruktury Centra o dalších cca 42,1 m2. Základem činnosti Centra je poskytování poradenských a technologických služeb malým a středním podnikům (MSP) v MSk. Projekt reaguje na konkrétní potřeby MSP a klade si za cíl pomoci MSP v jejich dalším rozvoji.
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back