Skip to main content
Skip header
Title
Inovace předmětu Dynamika I
Code
RPP2016/120
Solver
Start year
2016
End year
2016
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
V dnešní době je technické vzdělání v povědomích budoucích absolventů vnímáno jako málo atraktivní a příliš komplikované. Přitom hlubší poznání a pochopení základních principů mechaniky vede často ke změně názoru na tuto problematiku. Vytvářené učební texty si kladou za cíl zjednodušit, zlidštit a na názorných příkladech vysvětlit problematiku dynamiky v bakalářském studiu v celém její šíři. Příklady z každodenního života umožní danou látku přiblížit a probudit zájem o technické vzdělání.
Back