Skip to main content
Skip header
Title
Úsporné technologie a materiály pro udržitelný rozvoj
Code
TN02000010/013N
Solver
Start year
2023
End year
2026
Provider
Technologická agentura
Category
Obecná forma
Type
Národní centra kompetence, 2023-2028
Summary
Hlavním cílem projektu je rozvoj komplexního modelu účinné spolupráce pracovišť výzkumných organizací a inovativních firem za účelem rozvoje technologické kompetence v oblasti chytrých součástek a technologií. Výsledky výzkumné činnosti NCK MESTEC vedou k nové či inovované produkci chytrých komponent a systémů, které vstupují do celé řady strojírenských konceptů a oborů. Jedná se zejména o technologické celky v oblasti strojírenského a zpracovatelského průmyslu, logistiky, zdravotnictví či energetiky. Současně pokrývají širokou škálu možných aplikací pro neprůmyslové obory (lékařská diagnostika, implantáty apod.). V celkovém kontextu centra vznikají v rámci projektu výsledky přes všechny tři výzkumné programy – pokročilé materiály, aditivní technologie či mechatroniku a mají podobu patentů, užitných vzorů, funkčních vzorků, software či ověřených technologií. Součástí výsledků jsou i publikační výstupy.
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back