Skip to main content
Skip header
Title
Príprava a zavedenie vzdelávacích on-line výstupov pre strojárske odbory
Code
304011AYW8
Solver
Start year
2021
End year
2023
Provider
Ministerstvo pro místní rozvoj
Category
Obecná forma
Type
INTERREG V-A ( Sloveská republika - Česká republika)
Summary
Projekt se bude zabývat zvyšováním použitelnosti absolventů na trhu práce v oboru strojírenství. Jedná se o studenty bakalářského a magisterského studia, dále o studenty doktorských studijních programů v oblasti Trnavského a Moravskoslezského kraje. Projekt bude realizován formou plánovaných odborných webinářů, které jsou zaměřené na strojírenské témata, praktické ukázky obrábění, 3D tisku, měření a přednášky odborníků z praxe.
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back