Skip to main content
Skip header
Title
Inovace předmětu 346-0508 - Nekonvenční metody obrábění
Code
RPP2020/79
Solver
Start year
2020
End year
2020
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Cílem projektu je inovace výše uvedeného předmětu vyučovaného v pátém ročníku navazujícího studia v prezenční i kombinované formě. V rámci této inovace budou mít studenti možnost rozšířit své poznatky o praktické ukázky vybraných nekonvenčních technologií obrábění v prostorách VŠB - TUO. Konkrétně se jedná o EDM - elektroerozivní technologii obrábění, WJM - technologii obrábění vodním paprskem a obrábění laserem. Vše bude realizováno formou praktických úloh a ukázek ve výuce.
Back