Skip to main content
Skip header
Title
Podpora distančních metod v technickém vzdělávání
Code
304011AYI2
Solver
Start year
2021
End year
2023
Provider
Ministerstvo pro místní rozvoj
Category
Obecná forma
Type
INTERREG V-A ( Sloveská republika - Česká republika)
Summary
Projekt s názvem "Podpora distančních metod v technickém vzdělávání" je zaměřen na vytváření on-line vzdělávacích podpor pro zkvalitnění vzdělávání studentů a pedagogického personálu, a to zaváděním on-line prvků do vzdělávání v technických oborech s vysokým podílem ukázek praktické strojírenské výroby. Zaměření projektu taktéž vede ke kontaktu studentů s významnými zaměstnavateli z Moravskoslezského a Žilinského kraje a napomáhá tak jejich budoucímu uplatnění na trhu práce. Významným přínosem projektu je řešení aktivity úloh z technické praxe, které vedou k vzájemnému předání zkušeností zapojených cílových skupin.
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back