Skip to main content
Skip header
Title
Skladovací systémy partikulárních látek
Code
RPP2020/80
Solver
Start year
2020
End year
2020
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Skladování partikulárních látek je velmi složitý proces, který vyžaduje komplexní přístup nejen k vlastní geometrii skladovacího systému, ale také vzhledem ke skladované partikulární látce. Proto nový předmět Skladovací systémy partikulárních látek si bere za cíl prohloubit znalosti studentů v této velmi komplikované oblasti s možností jasné návaznosti na praktické průmyslové aplikace.
Back