Skip to main content
Skip header

Research and Development are integral to the activities at VŠB-TUO. Our focus on applied research and close cooperation with industry informs the teaching activities at the University, ensuring relevance in a dynamic international scientific environment. The fact that we are one of the most successful universities in the utilization of European structural funds focused on research is not a coincidence. We are utilizing our excellent position in six areas to develop science and research for the future through the Centre of Excellence IT for Innovations, and other top centres.

The strategy of science and research is based on six poles of excellence where we currently excel, and/or have the potential to excel in the future:

  • Raw materials, energy and environmental science
  • Computational sciences and information technologies
  • New materials, structures and technologies
  • Modern engineering
  • Safety technologies
  • Modelling of economic and financial processes

Abstract or poster in a book

BĚLÍK, Radomír and Martin FUSEK. Loading and Unloading Curve of Foam Material Based on Compression Test. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. 12-15 p. ISBN 978-80-248-4287-5. [Detail]
KUBÍČEK, Luboš, Robert STAFFA, Tomáš NOVOTNÝ, Robert VLACHOVSKÝ, Jiří BURŠA, Stanislav POLZER, Lukáš LAMBERT and Christian GASSER. Abdominal Aortic Aneurysm Rupture Risk Prediction Based on Computer-aided Vascular Wall Stress Assessment Using Finite Element Method - The Future of Decision Making Process. Londýn: Elsevier, 2019. e306-e307 p. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Robert BRÁZDA, Karla ČECH BARABASZOVÁ and Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Gyromixer of nanostructured systems and method of mixing thereof. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. 94-95 p. ISBN 978-80-248-4290-5. [Detail]
ŠTRBOVÁ, Kristína, Oldřich MOTYKA and Yuliya ALEKSIAYENAK. HANDLING MISSING VALUES IN BIOMONITORING SURVEYS. Dubna: Joint institute for nuclear research, 2018. 68 p. ISBN 978-5-9530-0495-4. [Detail]
JANEK, Václav and Leopold HRABOVSKÝ. Kladky a lanovnice jako bezpečnostní prvek těžního zařízení. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2018. 58 p. ISBN 978-80-553-2743-3. [Detail]
HOUDEK, Jan, Leopold HRABOVSKÝ, Václav JANEK and René GATATSCH. Likvidace těžního zařízení po ukončení těžebního provozu těžebního podniku. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2018. 61 p. ISBN 978-80-553-2743-3. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Zařízení určené k detekci a nastavování požadované hodnoty tahové síly v lanech. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2018. 8 p. ISBN 978-80-553-2743-3. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Zařízení určené k detekci a nastavování požadované hodnoty tahové síly v lanech. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2018. 8 p. ISBN 978-80-553-2743-3. [Detail]
TUN, Maw Maw and Dagmar JUCHELKOVÁ. Estimation of Waste Resource Recovery from the Daily Collected Wastes in Yangon. Yangon: Yangon Technological University, 2017. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
JEZERSKÁ, Lucie, František ZÁDRAPA, David ŽUROVEC and Jiří ZEGZULKA. Avalanching and aeration regions for glidants. Ostrava: Tanger, 2017. 149 p. ISBN 978-80-87294-78-9. [Detail]
HILŠER, Ondřej, Stanislav RUSZ, Tomasz TAŃSKI, Przemysław SNOPIŃSKI, Jan DŽUGAN and Martin KRAUS. Mechanical properties and structure of AZ61 magnesium alloy processed by equal channel angular pressing. Ostrava: Tanger, 2016. ISBN 978-80-87294-69-7. [Detail]
LIPINA, Jan and Václav KRYS. USE OF FINDINGS ACQUIRED FROM TESTS WHEN IMPLEMENTING FUNCTIONAL PARTS AND ASSEMBLIES BY ADDITIVE TECHNOLOGY FDM. Rajecké Teplice: KOVT Innovations, 2016. 6 p. ISBN 978-80-972236-2-5. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina, Václav DOBIÁŠ and Petr MOHYLA. Utilization of GDOES for the Study of Friction Layers Formed on the Surface of Brake Discs During the Friction Process. Košice: Technická univerzita v Košicích, 2016. 91 p. ISBN 978-80-553-2636-8. [Detail]
ZAPOMĚL, Jaroslav, Petr FERFECKI, Vladimír DEKÝŠ and Milan ŽMINDÁK. Modelling and investigations of influence of material damping on vibrations of flexible rotors. Plzeň: University of West Bohemia, 2015. 131-132 p. ISBN 978-80-261-0568-8. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Michal SALAJKA, Martin KRAUS, Ondřej HILŠER, Marcel KLOS and Lubomír ČÍŽEK. STUDY OF THE PROPERTIES OF UFG MATERIALS AFTER THE APPLICATION OF NEW FORMING METHODS. Ostrava: Tanger, 2015. ISBN 978-80-87294-58-1. [Detail]
ŠAJDLEROVÁ, Ivana, Markéta GREGUŠOVÁ and Vladimíra SCHINDLEROVÁ. VALUE STREAM MANAGEMENT IN THE PRACTICE. Ostrava: Tanger, 2015. ISBN 978-80-87294-58-1. [Detail]
HILŠER, Ondřej, Stanislav RUSZ and Michal SALAJKA. STUDY OF MECHANICAL PROPERTIES OF STEEL AND SELECTED TYPES OF NON - FERROUS ALLOYS AFTER APPLICATION OF THE DRECE PROCESS. Ostrava: Tanger, 2015. ISBN 978-80-87294-59-8. [Detail]
ČADA, Radek. Vyhodnocení tvářitelnosti plechu s využitím nekonvenčních kritérií. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. 12 p. ISBN 978-80-248-3405-4. [Detail]
ČADA, Radek. Vyhodnocení tvářitelnosti nízkouhlíkové oceli. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. 12 p. ISBN 978-80-248-3407-8. [Detail]
ČADA, Radek. Měření součinitele plastické anizotropie u plechů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. 15 p. ISBN 978-80-248-3409-2. [Detail]
JEZERSKÁ, Lucie, Ondřej ZAJONC, Jiří ZEGZULKA, Lucia KOVAĽOVÁ and Renáta JANOUCHOVÁ. Mechanical material properties effect on pelletization. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2014. ISBN 978-80-02-02555-9. [Detail]
JEZERSKÁ, Lucie, Jiří ROZBROJ, Jiří ZEGZULKA, David PAVLÁN and Staňková MARIE. Measurement of the mechanical and physical properties of mixtures used in the development of a formula with folic acid. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2014. ISBN 978-80-02-02555-9. [Detail]
ROZBROJ, Jiří and Jiří ZEGZULKA. Use of DEM in the determination of friction parameters on a physical comparative model of a vertical screw conveyor. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2014. ISBN 978-80-02-02555-9. [Detail]
VYLETĚLEK, Jan and Jiří ZEGZULKA. Effect of the container shape on the movement of particulate material during unloading, investigated by using the EDEM program. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2014. ISBN 978-80-02-02555-9. [Detail]
HILŠER, Ondřej, Stanislav RUSZ, Michal SALAJKA and Lubomír ČÍŽEK. Evaluation of the deep-drawing steel sheets processed by DRECE device. Ostrava: Tanger, 2014. ISBN 978-80-87294-45-1. [Detail]
ČÍŽEK, Lubomír, Aleš HANUS, Petr LICHÝ, Tomasz TAŃSKI, Martin KRAUS and Stanislav RUSZ. Utilization of acoustic emission at study of mechanical properties and structure of magnesium - aluminium alloy AZ61 under elevated temperatures. Ostrava: Tanger, 2014. ISBN 978-80-87294-45-1. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Lubomír ČÍŽEK, Vít MICHENKA, Jan DUTKIEWICZ, Michal SALAJKA, Ondřej HILŠER, Stanislav TYLŠAR, Jan KEDROŇ and Marcel KLOS. NEW TYPE OF DEVICE FOR ACHIEVEMENT OF GRAIN REFINEMENT IN METAL STRIP. Ostrava: Tanger, 2014. ISBN 978-80-87294-45-1. [Detail]
JEZERSKÁ, Lucie, Ondřej ZAJONC, Jan VYLETĚLEK, Jiří ROZBROJ and Jiří ZEGZULKA. Experimentální studie: Vliv pojiva na tokové vlastnosti směsí a proces peletizace. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. 155-156 p. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
HAVELKA, Lukáš, Petr MOHYLA and Martin SONDEL. Thermal Cycle Measurement of P92 Welded Joints. Ostrava: Tanger, 2014. 668-673 p. ISBN 978-80-87294-54-3. [Detail]
GRAF, Vojtěch and Dušan TEICHMANN. Timetable optimization for charter air transport company. Olomouc: Palacký University, 2014. ISBN 978-80-244-4207-5. [Detail]
ČADA, Radek. Evaluation of sheet-metal strain by embossed circular grids. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. 16 p. ISBN 978-80-248-3413-9. [Detail]
ČADA, Radek. Evaluation of seasoning of strip from low-carbon steel. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. 17 p. ISBN 978-80-248-3415-3. [Detail]

Projects

2020

Code Title Start year End year
CK01000043 System for supporting network time coordination of connections at interchange nodes 2020 2022
CK01000060 Predictive Vehicle Maintenance 2020 2022
RPP2020/79 Inovace předmětu 346-0508 - Nekonvenční metody obrábění 2020 2020
RPP2020/80 Skladovací systémy partikulárních látek 2020 2020
RPP2020/81 Inovace studijních materiálů pro předměty Kompresory, ventilátory a čerpadla a Parní turbíny 2020 2020
RPP2020/83 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Právní normy v podnikání 2020 2020
RPP2020/84 Moderní obráběcí nástroje a upínací prvky 2020 2020
RPP2020/85 Model pro výuku návrhu regulačních obvodů 2020 2020
RPP2020/86 Inovace předmětu Logistika I 2020 2020
RPP2020/87 Praktické aplikace využití působících sil v zásobníku pro inovaci v předmětu Doprava a zpracování surovin 2020 2020
RPP2020/88 Robot pro účast na soutěžích 2020 2020
RPP2020/90 Inovace obsahové náplně přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management 2020 2020
RPP2020/91 Udržení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce zvýšením kvality výuky 2020 2020
RPP2020/92 Inovace a harmonizace studijních podkladů v oblastech organizace, řízení a provozu údržby strojů na základě ověřených výstupů z praxe a nové legislativy 2020 2020
RPP2020/93 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Základy projektování 2020 2020
RPP2020/94 Statické a dynamické charakteristiky 2020 2020
RPP2020/95 Rozšíření výuky praktických cvičení předmětu Automatizační technika 2020 2020
RPP2020/96 Inovace předmětu studia Silniční vozidla I 2020 2020
Support and development of university technical education in the Olomouc Region 2020 2020

2019

Code Title Start year End year
19-22426Y Effect of pathologies on arterial pulse wave shape and low cycle arterial fatigue 2019 2021
FV40022 Modulus IoT Tracker 2019 2021
FV40046 The mobile diagnostic system of plunger pumps 2019 2021
FV40105 Development and production of high-pressure spindle pump prototype for pumping high-viscosity masses 2019 2021
GA19-03282S Influence of Complex and Cyclic Loading Modes on Lifetime of Machine Parts Made by Additive Manufacturing 2019 2021
GA19-06666S Research of the flow and interaction of two-component liquids with solids and external magnetic field 2019 2021
TK02020060 Research of an innovative steam generating concept for cogeneration power generation at ZEVO, excluding the chloride corrosion of steam superheaters and the possibility of electric energy storage 2019 2021
Computational stochastic rupture risk assessment of abdominal aortic aneurysm 2019 2021
Development of a new series of medium-pressure valves, their manufacturing technology and testing methodology, simulating 40 years of service life. 2019 2021
Implementation of sophisticated methods of controlling to increase adaptability of simulation tool for modeling intersections 2019 2021
Intelligent birthing bed for automatic positioning and dynamic mobilization of the mothers 2019 2021
TN01000024 National Competence Center-Cybernetics and Artificial Intelligence, sub-project Automation and production system optimization 2019 2020
TN01000071 National Competence Centre of Mechatronics and Smart Technologies for Mechanical Engineering 2019 2020
Automation of design and manufacture of lower limb prosthesis by 3D print - Prosthetics 4.0 2019 2020
Experimental and numerical research of vortex rings 2019 2020
Josef Bozek national competence center 2019 2020
Visegrad Scholarship 2019 2020
CIII-PL0901 Teaching and research in advanced manufacturing 2019 2019
CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_198/0014695 AD-TECH Centrum 3.0 2019 2019
RPP2019/79 Inovace předmětu 346-0508 - Nekonvenční metody obrábění 2019 2019
RPP2019/80 Skladovací systémy partikulárních látek 2019 2019
RPP2019/81 Inovace studijních materiálů pro předměty Kompresory, ventilárory a čerpadla a Parní turbíny 2019 2019
RPP2019/83 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Právní normy v podnikání 2019 2019
RPP2019/84 Moderní obráběcí nástroje a upínací prvky 2019 2019
RPP2019/85 Model pro výuku návrhu regulačních obvodů 2019 2019
RPP2019/86 Inovace předmětu Logistika I 2019 2019
RPP2019/87 Praktické aplikace využití působících sil v zásobníku pro inovaci v předmětu Doprava a zpracování surovin 2019 2019
RPP2019/88 Robot pro účast na soutěžích 2019 2019
RPP2019/90 Inovace obsahové náplně přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management 2019 2019
RPP2019/91 Udržení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce zvýšením kvality výuky 2019 2019
RPP2019/92 Inovace a harmonizace studijních podkladů v oblastech organizace, řízení a provozu údržby strojů na základě ověřených výstupů z praxe a nové legislativy 2019 2019
RPP2019/93 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Základy projektování 2019 2019
RPP2019/94 Statické a dynamické charakteristiky 2019 2019
RPP2019/95 Rozšíření výuky praktických cvičení předmětu Automatizační technika 2019 2019
RPP2019/96 Inovace předmětu studia Silniční vozidla I 2019 2019
Support and development of university technical education in the Olomouc Region 2019 2019

2018

Code Title Start year End year
EF17_049/0008407 Innovative and additive manufacturing technology - new technological solutions for 3D printing of metals and composite materials 2018 2022
TH04010416 Development of new technology for increasing the quality of steel strips 2018 2022
EG16_084/0010265 Research and Development Resources with Energy Cogeneration Electricity Accumulation 2018 2020
New Generation of Digitized Testing Systems for Mechatronic Systems Diagnostics 2018 2020
Research and Development of New Technologies for Efficient Crushing and Milling of Difficult Meltable and Abrasive Material 2018 2020
Research and development of new generation of parking asistents 2018 2019
CIII-2017-BG0613 NANOTECHNOLOGIES, MATERIALS AND NEW PRODUCTION TECHNOLOGIES - UNIVERSITY COOPERATION IN RESEARCH AND IMPLEMENTATION OF JOINT PROGRAMS IN STUDY BY STIMULATE ACADEMIC MOBILITY 2018 2018
Restoration workshop 2018 2018

2017

Code Title Start year End year
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002590 Creation of doctoral study program Transport Systems 2017 2022
Innovative and additive manufacturing technologies - new technological solutions 3D printing metals and composite materials 2017 2022
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002506 Infrastructure completion of CPIT TL1 for strategic studying programmes at FS and FMMI VSB-TUO 2017 2020
EG16_084/0010358 Research and development of a new type of multi-chambered insulated glazing and its production 2017 2020
Improvement of technical education in the form of practical training based on real labor market needs 2017 2020
EG15_019/0004582 Development of universal technology for disintegration, loading and rock reinforcement on crawler chassis 2017 2019
FV20321 Development of relieving braces for lower limb using digital technologies0 2017 2018
CIII-2017-CZ0201 Knowledge Bridge for Students and Teachers in Manufacturing Technologies 2017 2017
CIII-2017-FREEMOVERS Freemovers 2017 2017
CIII-2017-HR0108 Concurrent Product and Technology Development - Teaching, Research and Implementation of Joint Programs Oriented in Production and Industrial Engineering 2017 2017
CIII-2017-RO0013 Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing 2017 2017
CIII-2017-RO0058 DESIGN, IMPLEMENTATION AND USE OF JOINT PROGRAMS REGARDING QUALITY IN MANUFACTURING ENGINEERING 2017 2017
CIII-2017-RO0202 Implementation and Utilization of E-learning Systems in Study Area of Production Engineering in Central European Region 2017 2017
RPP2017/183 Laboratorní úloha - Měření technických veličin pomocí bezdrátové technologie 2017 2017
RPP2017/188 Multimediální podpora výuky předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD 2017 2017
RPP2017/191 Souosost zkušebních trhacích strojů 2017 2017
RPP2017/192 Inovace výuky v oblasti zkoumání mechanických vlastností materiálů po SPD využitím micro-tensile testů (M-TT) 2017 2017

2016

Code Title Start year End year
Supporting knowledge capacity of ICT among SME to engage in growth and innovation 2016 2020
FV10717 Development of a new series of cryogenic ball valves, manufacturing technology and testing 2016 2018
RPP2016/107 Inovace předmětu Počítačové systémy 2016 2018
RPP2016/114 Podpora hostujících profesorů ve výuce katedry energetiky 2016 2018
RPP2016/118 Inovace předmětu Informační systémy ve strojírenství 2016 2018
RPP2016/84 Inovace předmětu Mechanika tekutin 2016 2018
RPP2016/87 Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel 1, 3, 5 2016 2018
RPP2016/93 Inovace předmětu: 346 - 0302/05 (06) Nástroje 2016 2018
RPP2016/95 Aerodynamika vozidel 2016 2018
Summer School of Energy 2016 2017
UMOŽNĚNÍ ZAPOJENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ DO EVROPSKÉ ALIANCE PRO ENERGETICKÝ VÝZKUM (EUROPEAN ENERGY RESEARCH ALLIANCE – EERA) 2016 2017
H3451603 PV-Czech,Siostrzonek,3721 2016 2016
RPP2016/120 Inovace předmětu Dynamika I 2016 2016
RPP2016/121 Konstrukce modelu inverzního kyvadla s více stupni volnosti 2016 2016
RPP2016/32 Vybavení laboratoře demonstračních modelů Katedry energetiky 2016 2016
RPP2016/88 Rozšíření základny upínacích prvků pro tvarově složité a rozměrné obrobky 2016 2016

2015

Code Title Start year End year
_51501681 Mechanical Properties Improvement of Aluminum Alloys by Connection of Severe Plastic Deformation with Heat Treatment 2015 2016
561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula develompent in partnership with public and private sector 2015 2015
FRVS2015/107 Inovace předmětu Části a mechanismy strojů 347-0304/01 2015 2015
FRVS2015/129 Podpora programování v oboru Aplikovaná mechanika 2015 2015
FRVS2015/147 Inovace předmětu Řízení pneumatických mechanizmů 2015 2015
FRVS2015/22 Inovace mnohorozměrové laboratorní úlohy nasazením prediktivního řízení a PC-based PLC systému. 2015 2015
FRVS2015/50 Tvorba vizuálních studijních podkladů pro předmět Základy strojnictví 2015 2015
FRVS2015/59 Tvorba montážních postupů 3D tiskárny a CNC frézky pro reálné ukázky aditivních způsobů výroby 2015 2015
FRVS2015/77 Inovace předmětu Technologie povrchového inženýrství 345-0508/05 2015 2015
FRVS2015/84 Inovace předmětu Ročníkový projekt II 346-0311/04 2015 2015

2014

Code Title Start year End year
631117 System for virtual TELEportation of RESCUER for inspecting coal mine areas affected by catastrophic events 2014 2017
TA04031296 Simulation and Optimalization of Traffic Flows Interaction Using Software Witness 2014 2016
51400792 Mechanical properties improvement by structure refinement of material produced from aluminium alloys by appliance of plastic deformation processes” 2014 2015

2013

Code Title Start year End year
TA03031079 OPTIM - Research and development of software solutions to optimize the collection / deliveries and loading of vehicles for transport, forwarding 2013 2015
TA03031271 Aktivní bezpečnostní systém pro prostorovou lokalizaci objektů mezi kolejovými vozidly a před jejich čely 2013 2015

2012

Code Title Start year End year
TE01020020 Josef Bozek Competence Centre for Automotive industry 2012 2017