Skip to main content
Skip header
Title
Rozšíření základny upínacích prvků pro tvarově složité a rozměrné obrobky
Code
RPP2016/88
Solver
Start year
2016
End year
2016
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Cílem projektu bude vytipovat a zakoupit upínací prvek pro pevné a stabilní upnutí tvarově složitých a rozměrných součástí pro frézovací aplikace. Upínací zařízení bude sloužit pro názornou ukázku upínání tvarově složitých a rozměrných součástí v obráběcím stroji v rámci předmětů souvisejících s technologií obrábění pro studenty bakalářského i navazujícího magisterského studia. Nákup upínacího prvku pro pevné a stabilní upnutí obrobků v rámci řešení tohoto projektu bude mít přímou návaznost na pořízení 5tiosého frézovacího centra DMU 50, který Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie zakoupila.
Back