Skip to main content
Skip header
Title
Vytvoření studijního materiálu multimediálního charakteru pro experimentální část předmětu Mechanika tekutin
Code
RPP2021/96
Solver
Start year
2021
End year
2021
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Cílem projektu je inovace stávajícího předmětu Mechanika tekutin, konkrétně vytvoření studijního materiálu multimediálního charakteru pro podporu experimentální části předmětu. Experimentální měření v Laboratoři mechaniky tekutin E306 jsou součástí cvičení a jsou povinná pro všechny studenty druhého ročníku bakalářského studia na Fakultě strojní i studenty dalších předmětů. Stendy jsou rovněž využívány pro samostatná měření v rámci bakalářských závěrečných prací v oboru Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení. V návaznosti na inovaci výukových stendů a na zkušenosti vyučujících vyplynula potřeba vytvoření multimediálního výukového materiálu, který by obsahoval videozáznamy s praktickými ukázkami jednotlivých měření. Tímto způsobem bude možné studentům lépe přiblížit probíranou problematiku než elektronickým či tištěným materiálem v textové podobě.
Back