Skip to main content
Skip header
Title
Výuka a výzkum enviro-orientovaných technologií v průmyslu
Code
CIII-2017-RO0013
Solver
Start year
2017
End year
2017
Provider
Projekt CEEPUS
Category
Obecná forma
Type
Program CE
Back