Skip to main content
Skip header
Title
Tvorba vizuálních studijních podkladů pro předmět Základy strojnictví
Code
FRVS2015/50
Solver
Start year
2015
End year
2015
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Pro předmět Základy strojnictví 347-0302/03, má být v rámci inovace projektu vytvořeno cca 100 3D modelů, různých strojních součástí pro lepší orientaci a názornost vykládané látky pro studenty bakalářského studia. Důležitou částí je možnost rychle dané podklady upravovat a vytvořit příklady rozdílů mezi různými zobrazeními daných součástí. Některé modely budou vytvořeny jako pohyblivé, aby studentům byly lépe osvětleny funkce různých strojních součástí.
Back