Skip to main content
Skip header
Title
Inovativní a aditivní technologie výroby - nová technologická řešení 3D tisku kovů a kompozitních materiálů
Code
EF17_049/0008407
Solver
Start year
2018
End year
2022
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Obecná forma
Type
OP VVV Výzkumné projekty
Summary
Cílem projektového záměru je vytvořit unikátní platformu nazvanou Inovativní a aditivní technologie výroby řešící multioborovou problematiku, která podpoří a prohloubí intenzitu dlouhodobé mezisektorové spolupráce. Hlavní myšlenkou projektu je rozvoj a vznik nového partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu.
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back