Skip to main content
Skip header
Title
Prediktivní nástroj společnosti B&Bartoni, spol. s r. o. pro optimalizaci výrobních procesů
Code
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026885
Solver
Start year
2021
End year
2023
Provider
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma
Type
Program MPO
Summary
Hlavním cílem projektu je vytvořit prediktivní nástroj společnosti B&Bartoni, spol. s r. o. pomocí kterého bude možné v co možná v největší míře predikovat a tím pádem eliminovat chyby při výrobním procesu. Tím následně dosáhnout vyšší efektivity těchto výrobních procesů nejen v čase, ale zejména po stránce kvalitativní, potažmo kvantitativní.
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back