Skip to main content
Skip header
Title
Souosost zkušebních trhacích strojů
Code
RPP2017/191
Solver
Start year
2017
End year
2017
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Cílem je vytvořit laboratorní úlohu, jejíž součástí je přípravek umožňující ověření souososti zkušebních trhacích strojů. Nesouosost trhacích strojů způsobuje přídavné namáhání zkušebních vzorků, a tak dochází k možnému ovlivnění výsledků zkoušky (při namáhání tahem tlakem jde o parazitní ohyb). Před vykonáním zkoušky je zapotřebí provést kontrolu souososti.
Back